Commit 54ae3b50 authored by Arve Eriksson's avatar Arve Eriksson Committed by Transifex

I18n: Update translation sv (100%).

152 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 04c571f4
......@@ -5,19 +5,19 @@
#
# Translators:
# Stefan Höök <stefan.hook@gmail.com>, 2018
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2018
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Påvel Nicklasson <pavel2@frimix.se>, 2018
# Arve Eriksson <031299870@telia.com>, 2019
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2019
# Påvel Nicklasson <pavel2@frimix.se>, 2019
# Arve Eriksson <031299870@telia.com>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-15 06:31+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-04 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-16 16:27+0000\n"
"Last-Translator: Arve Eriksson <031299870@telia.com>, 2019\n"
"Last-Translator: Arve Eriksson <031299870@telia.com>, 2020\n"
"Language-Team: Swedish (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../data/xfce4-screensaver-preferences.desktop.in.h:1
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:18
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:21
#: ../src/xfce4-screensaver.desktop.in.in.h:1
msgid "Screensaver"
msgstr "Skärmsläckare"
......@@ -77,16 +77,21 @@ msgstr "Källbild som ska användas"
#. translators: the word "image" here
#. * represents a command line argument
#: ../savers/floaters.c:1120
#: ../savers/floaters.c:1122
msgid "image - floats images around the screen"
msgstr "bild - bilder flyter runt på skärmen"
#: ../savers/floaters.c:1124 ../savers/popsquares.c:49
#: ../savers/floaters.c:1126 ../savers/popsquares.c:49
#, c-format
msgid "%s. See --help for usage information.\n"
msgstr "%s. Se --help för användningsinformation.\n"
#: ../savers/floaters.c:1132
#: ../savers/floaters.c:1133
#, c-format
msgid "Failed to initialize the windowing system."
msgstr "Kunde inte initiera fönstersystemet."
#: ../savers/floaters.c:1139
#, c-format
msgid "You must specify one image. See --help for usage information.\n"
msgstr "Du måste specificera en bild. Se --help för användningsinformation.\n"
......@@ -139,181 +144,94 @@ msgstr "Popkonstrutor"
msgid "A pop-art-ish grid of pulsing colors."
msgstr "Ett popkonst-igt rutnät av pulserande färger."
#: ../src/copy-theme-dialog.c:214
msgid "Copying files"
msgstr "Kopierar filer"
#: ../src/copy-theme-dialog.c:233
msgid "From:"
msgstr "Från:"
#: ../src/copy-theme-dialog.c:237
msgid "To:"
msgstr "Till:"
#: ../src/copy-theme-dialog.c:255 ../src/gs-lock-plug.c:1192
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:7
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"
#: ../src/copy-theme-dialog.c:258
msgid "Copying themes"
msgstr "Kopierar teman"
#: ../src/copy-theme-dialog.c:296
msgid "Invalid screensaver theme"
msgstr "Felaktigt tema för skärmsläckare"
#: ../src/copy-theme-dialog.c:299
#, c-format
msgid "%s does not appear to be a valid screensaver theme."
msgstr "%s verkar inte vara ett giltigt skärmsläckartema."
#: ../src/copy-theme-dialog.c:457
#, c-format
msgid "Copying file: %u of %u"
msgstr "Kopierar fil: %u av %u"
#: ../src/gs-auth-pam.c:163
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"
#: ../src/gs-auth-pam.c:378
#: ../src/gs-auth-pam.c:375
#, c-format
msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
msgstr "Det gick inte att upprätta tjänsten %s: %s\n"
#: ../src/gs-auth-pam.c:404
#: ../src/gs-auth-pam.c:401
#, c-format
msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
msgstr "Det gick inte att ställa in PAM_TTY=%s"
#: ../src/gs-auth-pam.c:435
#: ../src/gs-auth-pam.c:432
msgid "Incorrect password."
msgstr "Felaktigt lösenord."
#: ../src/gs-auth-pam.c:437 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:311
#: ../src/gs-auth-pam.c:434 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:311
msgid "Authentication failed."
msgstr "Autentisering misslyckades."
#: ../src/gs-auth-pam.c:451
#: ../src/gs-auth-pam.c:448
msgid "Not permitted to gain access at this time."
msgstr "Inte tillåten att få åtkomst vid denna tid."
#: ../src/gs-auth-pam.c:457
#: ../src/gs-auth-pam.c:454
msgid "No longer permitted to access the system."
msgstr "Inte längre tillåten att få åtkomst till systemet."
#: ../src/gs-auth-pam.c:674
#: ../src/gs-auth-pam.c:667
msgid "Username:"
msgstr "Användarnamn:"
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1993
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1820
msgid "failed to register with the message bus"
msgstr "misslyckades att registrera meddelande-bus"
#: ../src/gs-listener-dbus.c:2003
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1830
msgid "not connected to the message bus"
msgstr "inte ansluten till meddelande-bus"
#: ../src/gs-listener-dbus.c:2012 ../src/gs-listener-dbus.c:2042
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1839 ../src/gs-listener-dbus.c:1869
msgid "screensaver already running in this session"
msgstr "skärmsläckare kör redan i denna session"
#: ../src/gs-lock-plug.c:268
#: ../src/gs-lock-plug.c:285
msgctxt "Date"
msgid "%A, %B %e %H:%M"
msgstr "%A, %B %e %H:%M"
#: ../src/gs-lock-plug.c:351
#: ../src/gs-lock-plug.c:361
msgid "Time has expired."
msgstr "Tiden har gått ut."
#: ../src/gs-lock-plug.c:1177
msgid "S_witch User..."
msgstr "_Växla användare..."
#: ../src/gs-lock-plug.c:1186
msgid "Log _Out"
msgstr "L_ogga ut"
#: ../src/gs-lock-plug.c:1197 ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:8
msgid "_Unlock"
msgstr "Lås _upp"
#. To translators: This expands to USERNAME on HOSTNAME
#: ../src/gs-lock-plug.c:1363
msgid "%U on %h"
msgstr "%U på %h"
#: ../src/gs-lock-plug.c:1378
msgid "Please enter your password."
msgstr "Vänligen ange ditt lösenord."
#. Translators: a CRTC is a CRT Controller (this is X terminology).
#: ../src/xfce-rr.c:444
#, c-format
msgid "could not get the screen resources (CRTCs, outputs, modes)"
msgstr "Det gick inte att få skärmsläckarresurserna (CRTCs, utdata, lägen)"
#: ../src/xfce-rr.c:465
#, c-format
msgid "unhandled X error while getting the range of screen sizes"
msgstr "ohanterat X-fel då serien skärmstorlekar togs emot"
#: ../src/xfce-rr.c:471
#, c-format
msgid "could not get the range of screen sizes"
msgstr "Det gick inte att ta emot serien skärmstorlekar"
#: ../src/xfce-rr.c:682
#, c-format
msgid "RANDR extension is not present"
msgstr "RANDR-utökning är inte på plats"
#: ../src/xfce-rr.c:1075
#, c-format
msgid "could not get information about output %d"
msgstr "Det gick inte att ta emot information om utdata %d"
#: ../src/xfce-rr.c:1298
#, c-format
msgid "could not get information about CRTC %d"
msgstr "Det gick inte att ta emot information om CRTC %d"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:60
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:56
msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
msgstr "Gör så att skärmsläckaren upphör elegant"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:64
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:60
msgid "Query the state of the screensaver"
msgstr "Efterfrågar skärmsläckarens tillstånd"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:68
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:64
msgid "Query the length of time the screensaver has been active"
msgstr "Efterfrågar tiden som skärmsläckaren har varit aktiv"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:72
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:68
msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
msgstr "Uppmanar skärmsläckarprocessen som körs att omedelbart låsa skärmen"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:76
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:72
msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
msgstr "Om skärmsläckaren är aktiv så växla till en annan grafikdemo"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:80
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:76
msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
msgstr "Sätt igång skärmsläckaren (töm skärmen)"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:84
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:80
msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
msgstr "Om skärmsläckaren är aktiv så inaktivera den (töm inte skärmen)"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:88
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:84
msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
msgstr "Få skärmsläckaren som kör att simulera användaraktivitet"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:92
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:88
msgid ""
"Inhibit the screensaver from activating. Command blocks while inhibit is "
"active."
......@@ -321,51 +239,132 @@ msgstr ""
"Förhindra skärmsläckaren att aktiveras. Kommando blockerar medan hinder är "
"aktivt."
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:96
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:92
msgid "The calling application that is inhibiting the screensaver"
msgstr "Anropande program som spärrar skärmsläckaren"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:100
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:96
msgid "The reason for inhibiting the screensaver"
msgstr "Anledningen som spärrar skärmsläckaren"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:104 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:65
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:100 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:65
#: ../src/xfce4-screensaver.c:58
msgid "Version of this application"
msgstr "Version av detta program"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:325
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:206
#, c-format
msgid "The screensaver is %s\n"
msgstr "Skärmsläckaren är %s\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:325
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:206
msgid "active"
msgstr "aktiv"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:325
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:206
msgid "inactive"
msgstr "inaktiv"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:339
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:217
#, c-format
msgid "The screensaver is not inhibited\n"
msgstr "Skärmsläckaren är inte spärrad\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:345
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:220
#, c-format
msgid "The screensaver is being inhibited by:\n"
msgstr "Skärmsläckaren spärras av:\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:375
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:235
#, c-format
msgid "The screensaver has been active for %d seconds.\n"
msgstr "Skärmsläckaren har varit aktiv i %d sekunder.\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:379
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:139
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:710
msgid "Blank screen"
msgstr "Töm skärm"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:140
msgid ""
"Powered by Display Power Management Signaling (DPMS),\n"
"Xfce Screensaver can automatically suspend your displays\n"
"to save power.\n"
"\n"
"Xfce Power Manager and other applications also manage\n"
"DPMS settings. If your displays are powering off at different\n"
"intervals, be sure to check for conflicting settings."
msgstr ""
"Via Display Power Management Signaling (DPMS)\n"
"kan Xfce Screensaver automatiskt stänga av dina skärmar\n"
"för att spara energi.\n"
"\n"
"Xfce Power Manager och andra program hanterar också\n"
"DPMS-inställningar. Om dina skärmar stängs av vid olika\n"
"intervall, kontrollera om du har motstridiga inställningar."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:176
msgid "Part of Xfce Screensaver"
msgstr "Del av Xfce Screensaver"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:403
msgid "Restore Defaults"
msgstr "Återställ förval"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:416
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:422
msgid "About"
msgstr "Om"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:435
msgid "Video"
msgstr "Video"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:502
#, c-format
msgid "The screensaver is not currently active.\n"
msgstr "Skärmsläckaren är för närvarande inte aktiv.\n"
msgid "Unrecognized type: %s"
msgstr "Okänd typ: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:717
msgid "Screensaver required."
msgstr "Skärmsläckare krävs."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:723
msgid "Unable to configure screensaver"
msgstr "Kunde inte konfigurera skärmsläckare"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:727
#, c-format
msgid "File not found: %s"
msgstr "Filen hittades inte: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:736
#, c-format
msgid "Unrecognized file type: %s"
msgstr "Okänd filtyp: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:742
#, c-format
msgid "Failed to process file: %s"
msgstr "Kunde inte behandla fil: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:747
#, c-format
msgid "Screensaver %s is configurable."
msgstr "Skärmsläckaren %s kan konfigureras."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:750
#, c-format
msgid "Screensaver %s is not configurable."
msgstr "Skärmsläckaren %s kan inte konfigureras."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:754
#, c-format
msgid "Screensaver %s has no configuration options."
msgstr "Skärmsläckaren %s har inga konfigurationsalternativ."
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:63
msgid "Show debugging output"
......@@ -493,6 +492,14 @@ msgstr "_Växla användare"
msgid "_Log Out"
msgstr "_Logga ut"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:7
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:8
msgid "_Unlock"
msgstr "Lås _upp"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:10
#, no-c-format
msgid "<b>%h</b>"
......@@ -503,23 +510,19 @@ msgstr "<b>%h</b>"
msgid "<b>%s</b>"
msgstr "<b>%s</b>"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:84
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:80
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Uttag för inställningshanterare"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:84
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:80
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOCKET-ID"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:663
msgid "Blank screen"
msgstr "Töm skärm"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:669
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:716
msgid "Random"
msgstr "Slumpmässigt"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:1872
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:1871
msgid "Setting locked by administrator."
msgstr "Inställning låst av administratör."
......@@ -565,15 +568,17 @@ msgstr "Skärmen kommer inte att vara låst för root-användaren."
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:9
msgid "Resolve"
msgstr ""
msgstr "Åtgärda"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:10
msgid "Xfce Power Manager is not configured to handle laptop lid events"
msgstr ""
"Xfce Power Manager är inte konfigurerad för att hantera händelser från "
"laptop-lock"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:11
msgid "Your computer may not be locked when you close the lid."
msgstr ""
msgstr "Din dator kanske inte blir låst när du fäller ner locket."
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:12
msgid "Enable Screensaver"
......@@ -584,66 +589,78 @@ msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:14
msgid "Configure screensaver"
msgstr "Konfigurera skärmsläckare"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:15
msgid "Configure..."
msgstr "Konfigurera.."
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:16
msgid "Change theme after:"
msgstr "Ändra tema efter:"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:15
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:17
msgid "minutes"
msgstr "minuter"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:16
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:18
msgid "Activate screensaver when computer is idle"
msgstr "Aktivera skärmsläckare när datorn är inaktiv"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:17
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:19
msgid "Regard the computer as _idle after:"
msgstr "Anse datorn som _inaktiv efter:"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:19
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:20
msgid "Inhibit screensaver for fullscreen applications"
msgstr "Blockare skärmsläckare för program i helskärmsläge"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:22
msgid "Enable Lock Screen"
msgstr "Aktivera låsningsskärm"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:20
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:23
msgid "Lock Screen with Screensaver"
msgstr "Lås skärmen med skärmsläckaren"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:21
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:24
msgid "Lock the screen after the screensaver is active for:"
msgstr "Lås skärmen efter att skärmsläckaren varit aktiv i:"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:22
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:25
msgid "On Screen Keyboard"
msgstr "On-screen tangentbord"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:23
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:26
msgid "On screen keyboard command:"
msgstr "On-screen tangentbordskommando:"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:24
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:27
msgid "Session Status Messages"
msgstr "Sessionsstatusmeddelanden"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:25
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:28
msgid "Logout"
msgstr "Logga ut"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:26
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:29
msgid "Logout command:"
msgstr "Utloggningskommando:"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:27
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:30
msgid "Enable logout after:"
msgstr "Aktivera utloggning efter:"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:28
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:31
msgid "User Switching"
msgstr "Växla användare"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:29
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:32
msgid "Lock Screen with System Sleep"
msgstr ""
msgstr "Lås skärm med Systemsömn"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:30
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:33
msgid "Lock Screen"
msgstr "Låsskärm"
......@@ -659,6 +676,6 @@ msgstr "Aktivera felsökningskod"
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Starta skärmsläckare och låsprogram"
#: ../src/xfcekbd-indicator.c:538
#: ../src/xfcekbd-indicator.c:404
msgid "XKB initialization error"
msgstr "XKB igångsättningsfel"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment