Commit f789a056 authored by Anonymous's avatar Anonymous Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation da (100%).

176 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 3a74a106
Pipeline #8236 passed with stage
in 24 seconds
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfwm4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-13 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-11 17:54+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-19 00:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-04-12 23:48+0000\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -22,13 +22,13 @@ msgstr ""
"Language: da\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../helper-dialog/helper-dialog.c:94
#: ../helper-dialog/helper-dialog.c:86
msgid ""
"This window might be busy and is not responding.\n"
"Do you want to terminate the application?"
msgstr "Vinduet kan være optaget og svarer ikke.\nVil du afslutte programmet?"
#: ../helper-dialog/helper-dialog.c:99
#: ../helper-dialog/helper-dialog.c:91
msgid "Warning"
msgstr "Advarsel"
......@@ -36,31 +36,31 @@ msgstr "Advarsel"
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:500
msgid "Session manager socket"
msgstr "Sokkel til indstillingshåndtering"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:500
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOKKEL-ID"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:483
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:242
msgid "Version information"
msgstr "Versionsinformation"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:519
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:871
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:876
msgid "."
msgstr "."
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:505
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:523
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:875
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:880
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
......@@ -78,7 +78,7 @@ msgid "Workspace Name"
msgstr "Arbejdsområdenavn"
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Sokkel til indstillingshåndtering"
......@@ -138,7 +138,7 @@ msgstr "arbejdsområder;indstillinger;præferencer;virtuelle skriveborde;tal;vin
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#. --------------------------------------------------------
#. ----------------------------------------------
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:4
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:4 ../src/menu.c:72
msgid "_Close"
......@@ -275,7 +275,7 @@ msgid "<b>Raise on click</b>"
msgstr "<b>Løft ved klik</b>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:39
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:19
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:20
msgid "_Focus"
msgstr "_Fokus"
......@@ -294,7 +294,7 @@ msgstr "_Afstand:"
#. Edge resistance
#. Smart placement size
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:44
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:38
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:39
msgid "<i>Small</i>"
msgstr "<i>Lille</i>"
......@@ -347,70 +347,70 @@ msgstr "<b>_Handling ved dobbeltklik</b>"
msgid "Ad_vanced"
msgstr "_Avanceret"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:216
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:218
msgid "Shade window"
msgstr "Rul vinduet op/ned"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:217
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
msgid "Hide window"
msgstr "Skjul vinduet"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:218
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
msgid "Maximize window"
msgstr "Maksimer vinduet"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
msgid "Fill window"
msgstr "Udfyld vinduet"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:222
msgid "Always on top"
msgstr "Altid øverst"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:223
msgid "Nothing"
msgstr "Ingenting"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:226
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
msgid "Left"
msgstr "Venstre"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:227
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:229
msgid "Center"
msgstr "Centreret"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:230
msgid "Right"
msgstr "Højre"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:344
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:346
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:499
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:501
msgid "Action"
msgstr "Handling"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:506
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:508
msgid "Shortcut"
msgstr "Genvej"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:900
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:905
#, c-format
msgid "Failed to initialize xfconf. Reason: %s"
msgstr "Kunne ikke initiere xfconf. Årsag: %s"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:911
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:916
msgid "Could not create the settings dialog."
msgstr "Kunne ikke oprette indstillingsdialogen."
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1912
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1922
msgid ""
"This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to"
" do this?"
msgstr "Det vil nulstille alle genveje til deres standardværdier. Vil du virkelig gøre det?"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1914
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1924
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Nulstil til standarder"
......@@ -421,201 +421,205 @@ msgid ""
msgstr "_Spring over vinduer, hvor \"Udelad fra arbejdsområdeskifter\"\neller \"Udelad fra opgavelinje\" er indstillet"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:7
msgid "Cycle _through minimized windows in most recently used order"
msgstr "_Gennemløb minimerede vinduer i rækkefølge med dem der senest er brugt"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:8
msgid "_Include hidden (i.e. iconified) windows"
msgstr "_Inkluder skjulte (dvs. minimerede) vinduer"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:8
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:9
msgid "Cycle _through windows on all workspaces"
msgstr "_Gennemløb vinduer på alle arbejdsområder"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:9
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:10
msgid "_Draw frame around selected window while cycling"
msgstr "_Tegn en ramme omkring det valgte vindue under gennemløb"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:10
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:11
msgid "_Raise windows while cycling"
msgstr "_Løft vinduer under gennemløb"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:11
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:12
msgid "Cycle through windows in a _list"
msgstr "Gennemløb vinduer i en _liste"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:12
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:13
msgid "C_ycling"
msgstr "_Gennemløber"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:13
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:14
msgid "Activate foc_us stealing prevention"
msgstr "Aktivér beskyttelse mod at _fokus stjæles"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:14
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:15
msgid "Honor _standard ICCCM focus hint"
msgstr "Overhold _standard-ICCCM-fokustip"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:15
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:16
msgid "When a window raises itself:"
msgstr "Når et vindue løfter sig selv:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:16
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:17
msgid "_Bring window on current workspace"
msgstr "_Bring vinduet til det nuværende arbejdsområde"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:17
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:18
msgid "Switch to win_dow's workspace"
msgstr "Skift til _vinduets arbejdsområde"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:18
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:19
msgid "Do _nothing"
msgstr "Gør _ingenting"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:20
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:21
msgid "Key used to _grab and move windows:"
msgstr "Tast som bruges til at _tage fat i vinduer og flytte dem:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:21
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:22
msgid "_Raise windows when any mouse button is pressed"
msgstr "_Løft vinduer når der trykkes på en museknap"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:22
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:23
msgid "Hide frame of windows when ma_ximized"
msgstr "Skjul ramme på vinduer når de er _maksimeret"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:23
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:24
msgid "Hide title of windows when maximized"
msgstr "Gem vinduernes titel når de er maksimeret"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:24
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:25
msgid "Automatically _tile windows when moving toward the screen edge"
msgstr "_Fliselæg automatisk vinduer når de flyttes mod skærmkanten"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:25
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:26
msgid "Use _edge resistance instead of window snapping"
msgstr "Brug _kantmodstand i stedet for klæbning af vinduer"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:26
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:27
msgid "Use mouse wheel on title bar to ro_ll up the window"
msgstr "Brug musehjulet på titellinjen for at _rulle vinduet op"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:27
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:28
msgid "Notify of _urgency by making window's decoration blink"
msgstr "Underret om at det _haster, ved at få vinduets dekoration til at blinke"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:28
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:29
msgid "Keep urgent windows _blinking repeatedly"
msgstr "_Blink uendeligt med vinduer som haster"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:29
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:30
msgid "_Accessibility"
msgstr "_Tilgængelighed"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:30
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:31
msgid "Use the _mouse wheel on the desktop to switch workspaces"
msgstr "Brug _musehjulet på skrivebord for at skifte arbejdsområde"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:31
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:32
msgid ""
"_Remember and recall previous workspace\n"
"when switching via keyboard shortcuts"
msgstr "_Husk og genkald forrige arbejdsområde\nnår der skiftes via tastaturgenveje"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:33
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:34
msgid "Wrap workspaces depending on the actual desktop _layout"
msgstr "Ombryd arbejdsområder afhængig af _skrivebordslayoutet"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:34
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:35
msgid "Wrap workspaces when _the first or the last workspace is reached"
msgstr "Ombryd arbejdsområder når det første eller sidste _arbejdsområde nås"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:35
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:36
msgid "_Workspaces"
msgstr "_Arbejdsområder"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:36
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:37
msgid "_Minimum size of windows to trigger smart placement:"
msgstr "Mindste størrelse af vinduer for at udløse _smartplacering:"
#. Smart placement size
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:40
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:41
msgid "<i>Large</i>"
msgstr "<i>Stor</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:41
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:42
msgid "By default, place windows:"
msgstr "Placer, som standard, vinduer:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:42
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:43
msgid "At the c_enter of the screen"
msgstr "_Midt på skærmen"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:43
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:44
msgid "U_nder the mouse pointer"
msgstr "Under _musemarkøren"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:44
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:45
msgid "_Placement"
msgstr "_Placering"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:45
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:46
msgid "_Enable display compositing"
msgstr "_Aktivér skærmkomposition"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:46
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:47
msgid "Display _fullscreen overlay windows directly"
msgstr "Direkte visning af overlægningsvinduer som er i _fuldskærm"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:47
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:48
msgid "Show windows preview in place of icons when cycling"
msgstr "Vis forhåndsvisning af vinduer i stedet for ikoner ved gennemløb"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:48
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:49
msgid "Show shadows under pop_up windows"
msgstr "Vis skygger under _pop op-vinduer"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:49
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:50
msgid "Show shadows under _dock windows"
msgstr "Vis skygger under _dok-vinduer"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:50
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
msgid "Show shadows under _regular windows"
msgstr "Vis skygger under _almindelige vinduer"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
msgid "Zoom desktop with mouse wheel"
msgstr "Zoom skrivebord med musehjul"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
msgid "Zoom pointer along with the desktop"
msgstr "Zoom markør sammen med skrivebordet"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
msgid "Opaci_ty of window decorations:"
msgstr "_Uigennemsigtighed af vinduesdekorationer:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
msgid "<i>Transparent</i>"
msgstr "<i>Gennemsigtig</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
msgid "<i>Opaque</i>"
msgstr "<i>Uigennemsigtig</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
msgid "Opacity of _inactive windows:"
msgstr "Uigennemsigtighed af _inaktive vinduer:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
msgid "Opacity of windows during _move:"
msgstr "Uigennemsigtighed af vinduer når de _flyttes:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
msgid "Opacity of windows during resi_ze:"
msgstr "Uigennemsigtighed af vinduer når _størrelsen ændres:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:60
msgid "Opacity of popup wi_ndows:"
msgstr "Uigennemsigtighed af _pop op-vinduer:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:60
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:61
msgid "C_ompositor"
msgstr "_Kompositør"
......@@ -712,7 +716,7 @@ msgstr "_Flyt"
msgid "_Resize"
msgstr "_Tilpas størrelse"
#. --------------------------------------------------------
#. ----------------------------------------------
#: ../src/menu.c:59
msgid "Always on _Top"
msgstr "Altid _øverst"
......@@ -725,35 +729,32 @@ msgstr "_Samme som andre vinduer"
msgid "Always _Below Other Windows"
msgstr "Altid un_der andre vinduer"
#: ../src/menu.c:62
#. ----------------------------------------------
#: ../src/menu.c:63
msgid "Roll Window Up"
msgstr "Rul vinduet op"
#: ../src/menu.c:63
#: ../src/menu.c:64
msgid "Roll Window Down"
msgstr "Rul vinduet ned"
#: ../src/menu.c:64
#: ../src/menu.c:65
msgid "_Fullscreen"
msgstr "F_uldskærm"
#: ../src/menu.c:65
#: ../src/menu.c:66
msgid "Leave _Fullscreen"
msgstr "Forlad f_uldskærm"
#: ../src/menu.c:66
#: ../src/menu.c:67
msgid "Context _Help"
msgstr "_Hjælp til genvejsmenu"
#. --------------------------------------------------------
#: ../src/menu.c:68
#. ----------------------------------------------
#: ../src/menu.c:69
msgid "Always on _Visible Workspace"
msgstr "Altid _på synligt arbejdsområde"
#: ../src/menu.c:69
msgid "Only _Visible on This Workspace"
msgstr "Kun _synligt på dette arbejdsområde"
#: ../src/menu.c:70
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Flyt til andet _arbejdsområde"
......@@ -771,7 +772,7 @@ msgstr "_Afslut"
msgid "Restart"
msgstr "Genstart"
#: ../src/menu.c:536
#: ../src/menu.c:496
#, c-format
msgid "%s: GtkMenu failed to grab the pointer\n"
msgstr "%s: GtkMenu kunne ikke indfange markøren\n"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment