Commit dfcd0a3e authored by Jiri Grönroos's avatar Jiri Grönroos Committed by Transifex

I18n: Update translation fi (97%).

172 translated messages, 4 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 7a8c7429
Pipeline #5482 passed with stage
in 9 seconds
...@@ -4,7 +4,7 @@ ...@@ -4,7 +4,7 @@
# #
# Translators: # Translators:
# Ammuu5, 2019 # Ammuu5, 2019
# Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>, 2013,2018-2019 # Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>, 2013,2018-2019,2021
# Juhani Numminen <juhaninumminen0@gmail.com>, 2013 # Juhani Numminen <juhaninumminen0@gmail.com>, 2013
# Lasse Liehu <larso@gmx.com>, 2015 # Lasse Liehu <larso@gmx.com>, 2015
# Pasi Lallinaho <pasi@shimmerproject.org>, 2014-2015,2017 # Pasi Lallinaho <pasi@shimmerproject.org>, 2014-2015,2017
...@@ -13,9 +13,9 @@ msgid "" ...@@ -13,9 +13,9 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfwm4\n" "Project-Id-Version: Xfwm4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-01 00:49+0100\n" "POT-Creation-Date: 2020-12-13 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-31 23:49+0000\n" "PO-Revision-Date: 2021-01-01 10:45+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n" "Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/fi/)\n" "Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/fi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
...@@ -37,31 +37,31 @@ msgstr "Varoitus" ...@@ -37,31 +37,31 @@ msgstr "Varoitus"
msgid "None" msgid "None"
msgstr "Ei mitään" msgstr "Ei mitään"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
msgid "Session manager socket" msgid "Session manager socket"
msgstr "Istunnonhallinnan pistoke" msgstr "Istunnonhallinnan pistoke"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "SOCKET ID" msgid "SOCKET ID"
msgstr "PISTOKE" msgstr "PISTOKE"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:478 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:483
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:242 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
msgid "Version information" msgid "Version information"
msgstr "Versiotiedot" msgstr "Versiotiedot"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:496 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:874 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:871
msgid "." msgid "."
msgstr "." msgstr "."
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:500 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:505
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:878 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:875
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"%s: %s\n" "%s: %s\n"
...@@ -79,7 +79,7 @@ msgid "Workspace Name" ...@@ -79,7 +79,7 @@ msgid "Workspace Name"
msgstr "Työtilan nimi" msgstr "Työtilan nimi"
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "Settings manager socket" msgid "Settings manager socket"
msgstr "Asetustenhallinnan pistoke" msgstr "Asetustenhallinnan pistoke"
...@@ -348,66 +348,70 @@ msgstr "<b>K_aksoisnapsautus</b>" ...@@ -348,66 +348,70 @@ msgstr "<b>K_aksoisnapsautus</b>"
msgid "Ad_vanced" msgid "Ad_vanced"
msgstr "_Lisäasetukset" msgstr "_Lisäasetukset"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:216
msgid "Shade window" msgid "Shade window"
msgstr "Varjosta ikkuna" msgstr "Varjosta ikkuna"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:217
msgid "Hide window" msgid "Hide window"
msgstr "Piilota ikkuna" msgstr "Piilota ikkuna"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:218
msgid "Maximize window" msgid "Maximize window"
msgstr "Suurenna ikkuna" msgstr "Suurenna ikkuna"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:222 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
msgid "Fill window" msgid "Fill window"
msgstr "Sovita ikkuna" msgstr "Sovita ikkuna"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:223 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
msgid "Always on top"
msgstr "Aina päällimmäisenä"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
msgid "Nothing" msgid "Nothing"
msgstr "Ei mitään" msgstr "Ei mitään"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:226
msgid "Left" msgid "Left"
msgstr "Vasemmalle" msgstr "Vasemmalle"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:229 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:227
msgid "Center" msgid "Center"
msgstr "Keskelle" msgstr "Keskelle"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:230 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
msgid "Right" msgid "Right"
msgstr "Oikealle" msgstr "Oikealle"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:346 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:344
msgid "Theme" msgid "Theme"
msgstr "Teema" msgstr "Teema"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:501 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:499
msgid "Action" msgid "Action"
msgstr "Toiminto" msgstr "Toiminto"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:508 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:506
msgid "Shortcut" msgid "Shortcut"
msgstr "Pikanäppäin" msgstr "Pikanäppäin"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:903 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:900
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to initialize xfconf. Reason: %s" msgid "Failed to initialize xfconf. Reason: %s"
msgstr "Virhe alustaessa xfconfia: %s" msgstr "Virhe alustaessa xfconfia: %s"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:914 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:911
msgid "Could not create the settings dialog." msgid "Could not create the settings dialog."
msgstr "Asetusdialogin luominen epäonnistui." msgstr "Asetusdialogin luominen epäonnistui."
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1915 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1912
msgid "" msgid ""
"This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to" "This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to"
" do this?" " do this?"
msgstr "Tämä palauttaa kaikki pikanäppäimet oletusarvoihinsa. Haluatko varmasti tehdä tämän?" msgstr "Tämä palauttaa kaikki pikanäppäimet oletusarvoihinsa. Haluatko varmasti tehdä tämän?"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1917 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1914
msgid "Reset to Defaults" msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Palauta oletukset" msgstr "Palauta oletukset"
...@@ -577,38 +581,42 @@ msgid "Show shadows under _regular windows" ...@@ -577,38 +581,42 @@ msgid "Show shadows under _regular windows"
msgstr "Näytä varjot ta_vallisten ikkunoiden alla" msgstr "Näytä varjot ta_vallisten ikkunoiden alla"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
msgid "Zoom pointer along with the desktop" msgid "Zoom desktop with mouse wheel"
msgstr "" msgstr "Zoomaa työpöytää hiiren rullalla"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
msgid "Zoom pointer along with the desktop"
msgstr "Zoomaa osoitinta työpöydän lisäksi"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
msgid "Opaci_ty of window decorations:" msgid "Opaci_ty of window decorations:"
msgstr "Ikkunoiden kehys_ten läpinäkyvyys:" msgstr "Ikkunoiden kehys_ten läpinäkyvyys:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
msgid "<i>Transparent</i>" msgid "<i>Transparent</i>"
msgstr "<i>Läpinäkyvä</i>" msgstr "<i>Läpinäkyvä</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
msgid "<i>Opaque</i>" msgid "<i>Opaque</i>"
msgstr "<i>Läpinäkymätön</i>" msgstr "<i>Läpinäkymätön</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
msgid "Opacity of _inactive windows:" msgid "Opacity of _inactive windows:"
msgstr "Epäaktii_visten ikkunoiden läpinäkyvyys:" msgstr "Epäaktii_visten ikkunoiden läpinäkyvyys:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
msgid "Opacity of windows during _move:" msgid "Opacity of windows during _move:"
msgstr "Ikkunoiden läpinäkyvyys sii_rrettäessä:" msgstr "Ikkunoiden läpinäkyvyys sii_rrettäessä:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
msgid "Opacity of windows during resi_ze:" msgid "Opacity of windows during resi_ze:"
msgstr "Ikkunoiden läpinäkyvyys kokoa m_uutettaessa:" msgstr "Ikkunoiden läpinäkyvyys kokoa m_uutettaessa:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
msgid "Opacity of popup wi_ndows:" msgid "Opacity of popup wi_ndows:"
msgstr "P_onnahdusikkunoiden läpinäkyvyys:" msgstr "P_onnahdusikkunoiden läpinäkyvyys:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:60
msgid "C_ompositor" msgid "C_ompositor"
msgstr "K_omposoija" msgstr "K_omposoija"
...@@ -648,27 +656,31 @@ msgstr "%s (isäntäkoneella %s)" ...@@ -648,27 +656,31 @@ msgstr "%s (isäntäkoneella %s)"
msgid "Unsupported keyboard modifier '%s'" msgid "Unsupported keyboard modifier '%s'"
msgstr "Näppäimistön muunnin '%s' ei ole tuettu" msgstr "Näppäimistön muunnin '%s' ei ole tuettu"
#: ../src/main.c:722 #: ../src/main.c:666
msgid "Set the compositor mode" msgid "Set the compositor mode"
msgstr "Aseta komposointitila" msgstr "Aseta komposointitila"
#: ../src/main.c:724 #: ../src/main.c:668
msgid "Set the vblank mode" msgid "Set the vblank mode"
msgstr "Aseta vblank-tila" msgstr "Aseta vblank-tila"
#: ../src/main.c:734 #: ../src/main.c:678
msgid "Replace the existing window manager" msgid "Replace the existing window manager"
msgstr "Korvaa nykyinen ikkunointiohjelma" msgstr "Korvaa nykyinen ikkunointiohjelma"
#: ../src/main.c:736 #: ../src/main.c:680
msgid "Print version information and exit" msgid "Print version information and exit"
msgstr "Tulosta versiotiedot ja poistu" msgstr "Tulosta versiotiedot ja poistu"
#: ../src/main.c:780 #: ../src/main.c:683
msgid "Enable debug logging"
msgstr ""
#: ../src/main.c:723
msgid "[ARGUMENTS...]" msgid "[ARGUMENTS...]"
msgstr "[VALITSIMET...]" msgstr "[VALITSIMET...]"
#: ../src/main.c:787 #: ../src/main.c:730
#, c-format #, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage." msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr "Saat käyttöohjeita komennolla \"%s --help\"." msgstr "Saat käyttöohjeita komennolla \"%s --help\"."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment