Commit d877f5cd authored by Anonymous's avatar Anonymous Committed by Transifex

I18n: Update translation pl (100%).

176 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent dfcd0a3e
Pipeline #5511 passed with stage
in 14 seconds
...@@ -8,7 +8,7 @@ ...@@ -8,7 +8,7 @@
# Dawid Job <hoek@tuta.io>, 2014-2015 # Dawid Job <hoek@tuta.io>, 2014-2015
# No Ne, 2020 # No Ne, 2020
# No Ne, 2020 # No Ne, 2020
# No Ne, 2017,2019-2020 # No Ne, 2017,2019-2021
# Paweł Pastuła <pastulap@poczta.onet.pl>, 2003 # Paweł Pastuła <pastulap@poczta.onet.pl>, 2003
# Piotr Sokół <psokol.l10n@gmail.com>, 2009,2011-2014 # Piotr Sokół <psokol.l10n@gmail.com>, 2009,2011-2014
# Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2013,2015-2016 # Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2013,2015-2016
...@@ -18,8 +18,8 @@ msgid "" ...@@ -18,8 +18,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfwm4\n" "Project-Id-Version: Xfwm4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-01 00:49+0100\n" "POT-Creation-Date: 2020-12-13 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-01 06:05+0000\n" "PO-Revision-Date: 2021-01-02 11:02+0000\n"
"Last-Translator: No Ne\n" "Last-Translator: No Ne\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/pl/)\n" "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -42,31 +42,31 @@ msgstr "Ostrzeżenie" ...@@ -42,31 +42,31 @@ msgstr "Ostrzeżenie"
msgid "None" msgid "None"
msgstr "Brak" msgstr "Brak"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
msgid "Session manager socket" msgid "Session manager socket"
msgstr "Gniazdo menedżera sesji" msgstr "Gniazdo menedżera sesji"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "SOCKET ID" msgid "SOCKET ID"
msgstr "ID_GNIAZDA" msgstr "ID_GNIAZDA"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:478 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:483
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:242 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
msgid "Version information" msgid "Version information"
msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy" msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:496 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:874 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:871
msgid "." msgid "."
msgstr "." msgstr "."
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:500 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:505
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:878 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:875
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"%s: %s\n" "%s: %s\n"
...@@ -84,7 +84,7 @@ msgid "Workspace Name" ...@@ -84,7 +84,7 @@ msgid "Workspace Name"
msgstr "Nazwa" msgstr "Nazwa"
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "Settings manager socket" msgid "Settings manager socket"
msgstr "Określa gniazdo menedżera ustawień" msgstr "Określa gniazdo menedżera ustawień"
...@@ -121,7 +121,7 @@ msgid "" ...@@ -121,7 +121,7 @@ msgid ""
"windows;behavior;settings;preferences;cycling;cycle;switching;focus;raises;accessibility;key;dragging;move;moving;hide;frame;title" "windows;behavior;settings;preferences;cycling;cycle;switching;focus;raises;accessibility;key;dragging;move;moving;hide;frame;title"
" bar;maximized;tile;screen;edge;hot corner;snapping;mouse wheel;roll " " bar;maximized;tile;screen;edge;hot corner;snapping;mouse wheel;roll "
"up;workspaces;placement;compositor;compositing;enable;disable;shadows;decorations;opacity;resize;inactive;preview;compiz;transitions;" "up;workspaces;placement;compositor;compositing;enable;disable;shadows;decorations;opacity;resize;inactive;preview;compiz;transitions;"
msgstr "okna;zachowanie;ustawienia;preferencje;przełącz;przełączanie;skupienie;podnoszenie;ułatwienia dostępu;klawisz;przeciąganie;ruch;poruszanie;ukrywanie;obramowanie;pasek tytułu;zmaksymalizowane;kafelek;ekran;krawędź;gorący narożnik;przyciąganie;kółko myszy;zwijanie;obszary robocze;położenie;kompozytor;komponowanie;włączanie;wyłączanie;cienie;dekoracje;przezroczystość;zmiana rozmiaru;nieaktywne;podgląd;compiz;przejścia;" msgstr "okna;zachowanie;ustawienia;preferencje;przechodzenie;przełączanie;skupienie;podnoszenie;ułatwienia dostępu;klawisz;przeciąganie;ruch;poruszanie;ukrywanie;obramowanie;pasek tytułu;zmaksymalizowane;kafelek;ekran;krawędź;gorący narożnik;przyciąganie;kółko myszy;zwijanie;obszary robocze;położenie;kompozytor;komponowanie;włączanie;wyłączanie;cienie;dekoracje;przezroczystość;zmiana rozmiaru;nieaktywne;podgląd;compiz;przejścia;"
#: ../settings-dialogs/xfce-workspaces-settings.desktop.in.h:1 #: ../settings-dialogs/xfce-workspaces-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:1 #: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:1
...@@ -353,66 +353,70 @@ msgstr "<b>Działanie dw_ukrotnego kliknięcia</b>" ...@@ -353,66 +353,70 @@ msgstr "<b>Działanie dw_ukrotnego kliknięcia</b>"
msgid "Ad_vanced" msgid "Ad_vanced"
msgstr "Z_aawansowane" msgstr "Z_aawansowane"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:216
msgid "Shade window" msgid "Shade window"
msgstr "Ukrycie lub wyświetlenie zawartości" msgstr "Ukrycie lub wyświetlenie zawartości"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:217
msgid "Hide window" msgid "Hide window"
msgstr "Zminimalizowanie" msgstr "Zminimalizowanie"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:218
msgid "Maximize window" msgid "Maximize window"
msgstr "Zmaksymalizowanie" msgstr "Zmaksymalizowanie"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:222 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
msgid "Fill window" msgid "Fill window"
msgstr "Wypełnienie" msgstr "Wypełnienie"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:223 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
msgid "Always on top"
msgstr "Utrzymuj na wierzchu"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
msgid "Nothing" msgid "Nothing"
msgstr "Brak" msgstr "Brak"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:226
msgid "Left" msgid "Left"
msgstr "Lewo" msgstr "Lewo"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:229 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:227
msgid "Center" msgid "Center"
msgstr "Środek" msgstr "Środek"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:230 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
msgid "Right" msgid "Right"
msgstr "Prawo" msgstr "Prawo"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:346 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:344
msgid "Theme" msgid "Theme"
msgstr "Styl" msgstr "Styl"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:501 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:499
msgid "Action" msgid "Action"
msgstr "Czynność" msgstr "Czynność"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:508 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:506
msgid "Shortcut" msgid "Shortcut"
msgstr "Skrót" msgstr "Skrót"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:903 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:900
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to initialize xfconf. Reason: %s" msgid "Failed to initialize xfconf. Reason: %s"
msgstr "Nie udało się zainicjować programu xfconf. Przyczyna: %s" msgstr "Nie udało się zainicjować programu xfconf. Przyczyna: %s"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:914 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:911
msgid "Could not create the settings dialog." msgid "Could not create the settings dialog."
msgstr "Nie można utworzyć okna ustawień." msgstr "Nie można utworzyć okna ustawień."
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1915 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1912
msgid "" msgid ""
"This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to" "This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to"
" do this?" " do this?"
msgstr "Przywrócić wartości domyślne wszystkich skrótów klawiszowych?" msgstr "Przywrócić wartości domyślne wszystkich skrótów klawiszowych?"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1917 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1914
msgid "Reset to Defaults" msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Przywracanie wartości domyślnych" msgstr "Przywracanie wartości domyślnych"
...@@ -567,7 +571,7 @@ msgstr "Bezpośrednie wyświetlanie okien na p_ełnym ekranie" ...@@ -567,7 +571,7 @@ msgstr "Bezpośrednie wyświetlanie okien na p_ełnym ekranie"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:47 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:47
msgid "Show windows preview in place of icons when cycling" msgid "Show windows preview in place of icons when cycling"
msgstr "Pokaż podgląd okna w miejscu ikon w czasie najazdu" msgstr "Pokazywanie podglądu okna w miejscu ikon w czasie przechodzenia"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:48 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:48
msgid "Show shadows under pop_up windows" msgid "Show shadows under pop_up windows"
...@@ -582,38 +586,42 @@ msgid "Show shadows under _regular windows" ...@@ -582,38 +586,42 @@ msgid "Show shadows under _regular windows"
msgstr "Cienie zwykłyc_h okien" msgstr "Cienie zwykłyc_h okien"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
msgid "Zoom desktop with mouse wheel"
msgstr "Powiększanie pulpitu kółkiem myszy"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
msgid "Zoom pointer along with the desktop" msgid "Zoom pointer along with the desktop"
msgstr "Powiększanie kursora myszy wraz z pulpitem" msgstr "Powiększanie kursora myszy wraz z pulpitem"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
msgid "Opaci_ty of window decorations:" msgid "Opaci_ty of window decorations:"
msgstr "Przezroczystość deko_racji okien:" msgstr "Przezroczystość deko_racji okien:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
msgid "<i>Transparent</i>" msgid "<i>Transparent</i>"
msgstr "<i>Całkowita</i>" msgstr "<i>Całkowita</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
msgid "<i>Opaque</i>" msgid "<i>Opaque</i>"
msgstr "<i>Brak</i>" msgstr "<i>Brak</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
msgid "Opacity of _inactive windows:" msgid "Opacity of _inactive windows:"
msgstr "Przezroczystość _nieaktywnych okien:" msgstr "Przezroczystość _nieaktywnych okien:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
msgid "Opacity of windows during _move:" msgid "Opacity of windows during _move:"
msgstr "Przezroczystość okien podczas przemie_szczania:" msgstr "Przezroczystość okien podczas przemie_szczania:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
msgid "Opacity of windows during resi_ze:" msgid "Opacity of windows during resi_ze:"
msgstr "Przezroczystość okien podczas zmieniania rozmiar_u:" msgstr "Przezroczystość okien podczas zmieniania rozmiar_u:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
msgid "Opacity of popup wi_ndows:" msgid "Opacity of popup wi_ndows:"
msgstr "Przezroczystość wyskakujących ok_ien:" msgstr "Przezroczystość wyskakujących ok_ien:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:60
msgid "C_ompositor" msgid "C_ompositor"
msgstr "_Kompozycje" msgstr "_Kompozycje"
...@@ -653,27 +661,31 @@ msgstr "%s (na %s)" ...@@ -653,27 +661,31 @@ msgstr "%s (na %s)"
msgid "Unsupported keyboard modifier '%s'" msgid "Unsupported keyboard modifier '%s'"
msgstr "Nieobsługiwany modyfikator klawiatury „%s”" msgstr "Nieobsługiwany modyfikator klawiatury „%s”"
#: ../src/main.c:722 #: ../src/main.c:666
msgid "Set the compositor mode" msgid "Set the compositor mode"
msgstr "Przełącza obsługę kompozycji" msgstr "Przełącza obsługę kompozycji"
#: ../src/main.c:724 #: ../src/main.c:668
msgid "Set the vblank mode" msgid "Set the vblank mode"
msgstr "Ustaw tryb vblank" msgstr "Ustaw tryb vblank"
#: ../src/main.c:734 #: ../src/main.c:678
msgid "Replace the existing window manager" msgid "Replace the existing window manager"
msgstr "Zastępuje bieżący menedżer okien" msgstr "Zastępuje bieżący menedżer okien"
#: ../src/main.c:736 #: ../src/main.c:680
msgid "Print version information and exit" msgid "Print version information and exit"
msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy" msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy"
#: ../src/main.c:780 #: ../src/main.c:683
msgid "Enable debug logging"
msgstr "Włącza rejestrowanie diagnozowania błędów"
#: ../src/main.c:723
msgid "[ARGUMENTS...]" msgid "[ARGUMENTS...]"
msgstr "[PARAMETR...]" msgstr "[PARAMETR...]"
#: ../src/main.c:787 #: ../src/main.c:730
#, c-format #, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage." msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr "Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy." msgstr "Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment