Commit d877f5cd authored by Anonymous's avatar Anonymous Committed by Transifex

I18n: Update translation pl (100%).

176 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent dfcd0a3e
Pipeline #5511 passed with stage
in 14 seconds
......@@ -8,7 +8,7 @@
# Dawid Job <hoek@tuta.io>, 2014-2015
# No Ne, 2020
# No Ne, 2020
# No Ne, 2017,2019-2020
# No Ne, 2017,2019-2021
# Paweł Pastuła <pastulap@poczta.onet.pl>, 2003
# Piotr Sokół <psokol.l10n@gmail.com>, 2009,2011-2014
# Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2013,2015-2016
......@@ -18,8 +18,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfwm4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-01 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-01 06:05+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-13 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-02 11:02+0000\n"
"Last-Translator: No Ne\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -42,31 +42,31 @@ msgstr "Ostrzeżenie"
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
msgid "Session manager socket"
msgstr "Gniazdo menedżera sesji"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "SOCKET ID"
msgstr "ID_GNIAZDA"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:478
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:483
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:242
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
msgid "Version information"
msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:496
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:874
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:871
msgid "."
msgstr "."
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:500
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:505
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:878
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:875
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
......@@ -84,7 +84,7 @@ msgid "Workspace Name"
msgstr "Nazwa"
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Określa gniazdo menedżera ustawień"
......@@ -121,7 +121,7 @@ msgid ""
"windows;behavior;settings;preferences;cycling;cycle;switching;focus;raises;accessibility;key;dragging;move;moving;hide;frame;title"
" bar;maximized;tile;screen;edge;hot corner;snapping;mouse wheel;roll "
"up;workspaces;placement;compositor;compositing;enable;disable;shadows;decorations;opacity;resize;inactive;preview;compiz;transitions;"
msgstr "okna;zachowanie;ustawienia;preferencje;przełącz;przełączanie;skupienie;podnoszenie;ułatwienia dostępu;klawisz;przeciąganie;ruch;poruszanie;ukrywanie;obramowanie;pasek tytułu;zmaksymalizowane;kafelek;ekran;krawędź;gorący narożnik;przyciąganie;kółko myszy;zwijanie;obszary robocze;położenie;kompozytor;komponowanie;włączanie;wyłączanie;cienie;dekoracje;przezroczystość;zmiana rozmiaru;nieaktywne;podgląd;compiz;przejścia;"
msgstr "okna;zachowanie;ustawienia;preferencje;przechodzenie;przełączanie;skupienie;podnoszenie;ułatwienia dostępu;klawisz;przeciąganie;ruch;poruszanie;ukrywanie;obramowanie;pasek tytułu;zmaksymalizowane;kafelek;ekran;krawędź;gorący narożnik;przyciąganie;kółko myszy;zwijanie;obszary robocze;położenie;kompozytor;komponowanie;włączanie;wyłączanie;cienie;dekoracje;przezroczystość;zmiana rozmiaru;nieaktywne;podgląd;compiz;przejścia;"
#: ../settings-dialogs/xfce-workspaces-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:1
......@@ -353,66 +353,70 @@ msgstr "<b>Działanie dw_ukrotnego kliknięcia</b>"
msgid "Ad_vanced"
msgstr "Z_aawansowane"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:216
msgid "Shade window"
msgstr "Ukrycie lub wyświetlenie zawartości"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:217
msgid "Hide window"
msgstr "Zminimalizowanie"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:218
msgid "Maximize window"
msgstr "Zmaksymalizowanie"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:222
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
msgid "Fill window"
msgstr "Wypełnienie"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:223
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
msgid "Always on top"
msgstr "Utrzymuj na wierzchu"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
msgid "Nothing"
msgstr "Brak"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:226
msgid "Left"
msgstr "Lewo"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:229
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:227
msgid "Center"
msgstr "Środek"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:230
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
msgid "Right"
msgstr "Prawo"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:346
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:344
msgid "Theme"
msgstr "Styl"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:499
msgid "Action"
msgstr "Czynność"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:508
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:506
msgid "Shortcut"
msgstr "Skrót"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:903
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:900
#, c-format
msgid "Failed to initialize xfconf. Reason: %s"
msgstr "Nie udało się zainicjować programu xfconf. Przyczyna: %s"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:914
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:911
msgid "Could not create the settings dialog."
msgstr "Nie można utworzyć okna ustawień."
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1915
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1912
msgid ""
"This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to"
" do this?"
msgstr "Przywrócić wartości domyślne wszystkich skrótów klawiszowych?"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1917
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1914
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Przywracanie wartości domyślnych"
......@@ -567,7 +571,7 @@ msgstr "Bezpośrednie wyświetlanie okien na p_ełnym ekranie"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:47
msgid "Show windows preview in place of icons when cycling"
msgstr "Pokaż podgląd okna w miejscu ikon w czasie najazdu"
msgstr "Pokazywanie podglądu okna w miejscu ikon w czasie przechodzenia"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:48
msgid "Show shadows under pop_up windows"
......@@ -582,38 +586,42 @@ msgid "Show shadows under _regular windows"
msgstr "Cienie zwykłyc_h okien"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
msgid "Zoom desktop with mouse wheel"
msgstr "Powiększanie pulpitu kółkiem myszy"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
msgid "Zoom pointer along with the desktop"
msgstr "Powiększanie kursora myszy wraz z pulpitem"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
msgid "Opaci_ty of window decorations:"
msgstr "Przezroczystość deko_racji okien:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
msgid "<i>Transparent</i>"
msgstr "<i>Całkowita</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
msgid "<i>Opaque</i>"
msgstr "<i>Brak</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
msgid "Opacity of _inactive windows:"
msgstr "Przezroczystość _nieaktywnych okien:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
msgid "Opacity of windows during _move:"
msgstr "Przezroczystość okien podczas przemie_szczania:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
msgid "Opacity of windows during resi_ze:"
msgstr "Przezroczystość okien podczas zmieniania rozmiar_u:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
msgid "Opacity of popup wi_ndows:"
msgstr "Przezroczystość wyskakujących ok_ien:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:60
msgid "C_ompositor"
msgstr "_Kompozycje"
......@@ -653,27 +661,31 @@ msgstr "%s (na %s)"
msgid "Unsupported keyboard modifier '%s'"
msgstr "Nieobsługiwany modyfikator klawiatury „%s”"
#: ../src/main.c:722
#: ../src/main.c:666
msgid "Set the compositor mode"
msgstr "Przełącza obsługę kompozycji"
#: ../src/main.c:724
#: ../src/main.c:668
msgid "Set the vblank mode"
msgstr "Ustaw tryb vblank"
#: ../src/main.c:734
#: ../src/main.c:678
msgid "Replace the existing window manager"
msgstr "Zastępuje bieżący menedżer okien"
#: ../src/main.c:736
#: ../src/main.c:680
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy"
#: ../src/main.c:780
#: ../src/main.c:683
msgid "Enable debug logging"
msgstr "Włącza rejestrowanie diagnozowania błędów"
#: ../src/main.c:723
msgid "[ARGUMENTS...]"
msgstr "[PARAMETR...]"
#: ../src/main.c:787
#: ../src/main.c:730
#, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr "Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment