Commit c67e69cb authored by Kjell Cato Heskjestad's avatar Kjell Cato Heskjestad Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation nb (100%).

176 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent b36cc2ec
Pipeline #7536 passed with stage
in 10 seconds
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfwm4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-13 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-18 04:16+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-19 00:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-20 06:55+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -26,13 +26,13 @@ msgstr ""
"Language: nb\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../helper-dialog/helper-dialog.c:94
#: ../helper-dialog/helper-dialog.c:86
msgid ""
"This window might be busy and is not responding.\n"
"Do you want to terminate the application?"
msgstr "Dette vinduet kan være opptatt og svarer ikke.\nØnsker du å avslutte programmet?"
#: ../helper-dialog/helper-dialog.c:99
#: ../helper-dialog/helper-dialog.c:91
msgid "Warning"
msgstr "Advarsel"
......@@ -40,31 +40,31 @@ msgstr "Advarsel"
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:500
msgid "Session manager socket"
msgstr "Øktbehandlersokkel"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:500
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOKKEL-ID"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:483
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:242
msgid "Version information"
msgstr "Versjonsinformasjon"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:519
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:871
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:876
msgid "."
msgstr "."
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:505
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:523
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:875
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:880
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
......@@ -82,7 +82,7 @@ msgid "Workspace Name"
msgstr "Arbeidsområdenavn"
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Innstillingsbehandlersokkel"
......@@ -142,7 +142,7 @@ msgstr "arbeidsområder;innstillinger;oppsett;virtuelle skrivebord;antall;vindue
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#. --------------------------------------------------------
#. ----------------------------------------------
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:4
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:4 ../src/menu.c:72
msgid "_Close"
......@@ -279,7 +279,7 @@ msgid "<b>Raise on click</b>"
msgstr "<b>Hev ved museklikk</b>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:39
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:19
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:20
msgid "_Focus"
msgstr "_Fokus"
......@@ -298,7 +298,7 @@ msgstr "Avs_tand:"
#. Edge resistance
#. Smart placement size
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:44
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:38
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:39
msgid "<i>Small</i>"
msgstr "<i>Liten</i>"
......@@ -351,70 +351,70 @@ msgstr "<b>Handling ved _dobbelklikk</b>"
msgid "Ad_vanced"
msgstr "A_vansert"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:216
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:218
msgid "Shade window"
msgstr "Rull opp vindu"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:217
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
msgid "Hide window"
msgstr "Skjul vindu"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:218
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
msgid "Maximize window"
msgstr "Maksimer vindu"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
msgid "Fill window"
msgstr "Fyll vindu"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:222
msgid "Always on top"
msgstr "Alltid øverst"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:223
msgid "Nothing"
msgstr "Ingenting"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:226
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
msgid "Left"
msgstr "Venstre"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:227
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:229
msgid "Center"
msgstr "Midtstill"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:230
msgid "Right"
msgstr "Høyre"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:344
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:346
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:499
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:501
msgid "Action"
msgstr "Handling"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:506
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:508
msgid "Shortcut"
msgstr "Snarvei"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:900
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:905
#, c-format
msgid "Failed to initialize xfconf. Reason: %s"
msgstr "Klarte ikke initialisere xfconf. Årsak: %s"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:911
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:916
msgid "Could not create the settings dialog."
msgstr "Klarte ikke opprette innstillingsvinduet."
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1912
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1922
msgid ""
"This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to"
" do this?"
msgstr "Dette vil tilbakestille alle snarveier til standardverdi. Ønsker du å gjøre dette?"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1914
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1924
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Tilbakestill til standardoppsett"
......@@ -425,201 +425,205 @@ msgid ""
msgstr "H_opp over vinduer som har egenskapene «hopp over side»\neller «hopp over verktøylinje». "
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:7
msgid "Cycle _through minimized windows in most recently used order"
msgstr "Bla gjennom minimer_te vinduer i nylig brukt rekkefølge"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:8
msgid "_Include hidden (i.e. iconified) windows"
msgstr "_Inkluder skjulte vinduer (ikonifiserte)"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:8
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:9
msgid "Cycle _through windows on all workspaces"
msgstr "_Veksle mellom vinduer fra alle arbeidsområdene"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:9
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:10
msgid "_Draw frame around selected window while cycling"
msgstr "_Tegn ramme rundt valgte vinduer ved veksling"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:10
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:11
msgid "_Raise windows while cycling"
msgstr "_Hev vinduer ved veksling"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:11
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:12
msgid "Cycle through windows in a _list"
msgstr "Bla gjennom vinduer i en _liste"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:12
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:13
msgid "C_ycling"
msgstr "_Veksle mellom"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:13
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:14
msgid "Activate foc_us stealing prevention"
msgstr "Aktiver beskyttelse mot stjeling av fok_us"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:14
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:15
msgid "Honor _standard ICCCM focus hint"
msgstr "Overhold ICCCM-_standarder for fokus"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:15
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:16
msgid "When a window raises itself:"
msgstr "Når et vindu hever seg selv:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:16
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:17
msgid "_Bring window on current workspace"
msgstr "_Ta med vindu til gjeldende arbeidsområde"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:17
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:18
msgid "Switch to win_dow's workspace"
msgstr "Bytt til vind_uets arbeidsområde"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:18
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:19
msgid "Do _nothing"
msgstr "Gjør _ingenting"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:20
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:21
msgid "Key used to _grab and move windows:"
msgstr "Tast for å ta _tak i og flytte vinduer:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:21
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:22
msgid "_Raise windows when any mouse button is pressed"
msgstr "_Hev vinduer ved hvilket som helst museklikk"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:22
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:23
msgid "Hide frame of windows when ma_ximized"
msgstr "Skjul vindusrammer når ma_ksimert"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:23
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:24
msgid "Hide title of windows when maximized"
msgstr "Skjul vindustittel når maksimert"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:24
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:25
msgid "Automatically _tile windows when moving toward the screen edge"
msgstr "Automatisk _juster vinduer når de flyttes mot skjermkanten"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:25
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:26
msgid "Use _edge resistance instead of window snapping"
msgstr "Bruk _kantmotstand istedet for tiltrekning mellom vinduer"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:26
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:27
msgid "Use mouse wheel on title bar to ro_ll up the window"
msgstr "Bruk musehjulet på tittellinjen for å ru_lle opp vinduet"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:27
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:28
msgid "Notify of _urgency by making window's decoration blink"
msgstr "Varsle _kritiske vinduer ved at vindusdekorasjonen blinker"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:28
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:29
msgid "Keep urgent windows _blinking repeatedly"
msgstr "La kritiske vinduer _blinke gjentatte ganger"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:29
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:30
msgid "_Accessibility"
msgstr "_Tilgjengelighet"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:30
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:31
msgid "Use the _mouse wheel on the desktop to switch workspaces"
msgstr "Bruk _musepekerhjulet over skrivebordet for å bytte arbeidsområde"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:31
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:32
msgid ""
"_Remember and recall previous workspace\n"
"when switching via keyboard shortcuts"
msgstr "_Lagre og gjenopprett forrige arbeidsområde ved bytting med hurtigtast."
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:33
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:34
msgid "Wrap workspaces depending on the actual desktop _layout"
msgstr "Bryt arbeidsområdet avhengig av skrivebordets _utforming"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:34
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:35
msgid "Wrap workspaces when _the first or the last workspace is reached"
msgstr "Bruk vindustilpasning for arbeidsområder når _det første eller siste arbeidsområde nås"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:35
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:36
msgid "_Workspaces"
msgstr "_Arbeidsområder"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:36
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:37
msgid "_Minimum size of windows to trigger smart placement:"
msgstr "_Minimum størrelse på vinduer for å utløse smart plassering"
#. Smart placement size
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:40
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:41
msgid "<i>Large</i>"
msgstr "<i>Stor</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:41
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:42
msgid "By default, place windows:"
msgstr "Som standard, plasser vinduer:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:42
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:43
msgid "At the c_enter of the screen"
msgstr "_Midtstilt på skjermen"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:43
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:44
msgid "U_nder the mouse pointer"
msgstr "U_nder musepekeren"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:44
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:45
msgid "_Placement"
msgstr "_Plassering"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:45
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:46
msgid "_Enable display compositing"
msgstr "_Bruk kompositteffekter (skjermeffekter)"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:46
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:47
msgid "Display _fullscreen overlay windows directly"
msgstr "Vis _fullskjermsvinduer direkte uten å bruke kompositt"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:47
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:48
msgid "Show windows preview in place of icons when cycling"
msgstr "Forhåndsvisning av vindu istedenfor ikoner ved gjennomgang"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:48
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:49
msgid "Show shadows under pop_up windows"
msgstr "Vis skygge under sprett_oppvinduer"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:49
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:50
msgid "Show shadows under _dock windows"
msgstr "Vis skygge under sa_mlevinduer"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:50
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
msgid "Show shadows under _regular windows"
msgstr "Vis skygge under va_nlige vinduer"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
msgid "Zoom desktop with mouse wheel"
msgstr "Zoom skrivebord med musehjulet"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
msgid "Zoom pointer along with the desktop"
msgstr "Zoom peker sammen med skrivebord"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
msgid "Opaci_ty of window decorations:"
msgstr "Dekkevne _for vindusdekorasjoner:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
msgid "<i>Transparent</i>"
msgstr "<i>Gjennomsiktig</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
msgid "<i>Opaque</i>"
msgstr "<i>Ugjennomsiktig</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
msgid "Opacity of _inactive windows:"
msgstr "Dekkevne for _inaktive vinduer:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
msgid "Opacity of windows during _move:"
msgstr "Dekkevne for vinduer som _flyttes:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
msgid "Opacity of windows during resi_ze:"
msgstr "Dekkevne for vinduer som endrer s_tørrelse"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:60
msgid "Opacity of popup wi_ndows:"
msgstr "Dekkevne for oppspretts-vin_duer:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:60
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:61
msgid "C_ompositor"
msgstr "K_ompositt"
......@@ -716,7 +720,7 @@ msgstr "_Flytt"
msgid "_Resize"
msgstr "_Endre størrelse"
#. --------------------------------------------------------
#. ----------------------------------------------
#: ../src/menu.c:59
msgid "Always on _Top"
msgstr "Alltid _øverst"
......@@ -729,35 +733,32 @@ msgstr "_Samme som andre vinduer"
msgid "Always _Below Other Windows"
msgstr "Alltid _under andre vinduer"
#: ../src/menu.c:62
#. ----------------------------------------------
#: ../src/menu.c:63
msgid "Roll Window Up"
msgstr "Rull vindu opp"
#: ../src/menu.c:63
#: ../src/menu.c:64
msgid "Roll Window Down"
msgstr "Rull vindu ned"
#: ../src/menu.c:64
#: ../src/menu.c:65
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm"
#: ../src/menu.c:65
#: ../src/menu.c:66
msgid "Leave _Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm av"
#: ../src/menu.c:66
#: ../src/menu.c:67
msgid "Context _Help"
msgstr "Kontekst_hjelp"
#. --------------------------------------------------------
#: ../src/menu.c:68
#. ----------------------------------------------
#: ../src/menu.c:69
msgid "Always on _Visible Workspace"
msgstr "Alltid på _Synlig arbeidsområde"
#: ../src/menu.c:69
msgid "Only _Visible on This Workspace"
msgstr "Bare _Synlig på dette arbeidsområdet"
#: ../src/menu.c:70
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Flytt til et annet _arbeidsområde"
......@@ -775,7 +776,7 @@ msgstr "_Avslutt"
msgid "Restart"
msgstr "Start på nytt"
#: ../src/menu.c:536
#: ../src/menu.c:496
#, c-format
msgid "%s: GtkMenu failed to grab the pointer\n"
msgstr "%s: GtkMenu kunne ikke fange opp pekeren\n"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment