Commit be886dd7 authored by Anonymous's avatar Anonymous Committed by Transifex

I18n: Update translation eu (100%).

176 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 074a9f4a
Pipeline #5791 passed with stage
in 12 seconds
...@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr "" ...@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfwm4\n" "Project-Id-Version: Xfwm4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-13 00:49+0100\n" "POT-Creation-Date: 2020-12-13 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-28 10:45+0000\n" "PO-Revision-Date: 2021-01-09 15:44+0000\n"
"Last-Translator: beriain\n" "Last-Translator: beriain\n"
"Language-Team: Basque (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/eu/)\n" "Language-Team: Basque (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/eu/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -114,7 +114,7 @@ msgid "" ...@@ -114,7 +114,7 @@ msgid ""
"windows;behavior;settings;preferences;cycling;cycle;switching;focus;raises;accessibility;key;dragging;move;moving;hide;frame;title" "windows;behavior;settings;preferences;cycling;cycle;switching;focus;raises;accessibility;key;dragging;move;moving;hide;frame;title"
" bar;maximized;tile;screen;edge;hot corner;snapping;mouse wheel;roll " " bar;maximized;tile;screen;edge;hot corner;snapping;mouse wheel;roll "
"up;workspaces;placement;compositor;compositing;enable;disable;shadows;decorations;opacity;resize;inactive;preview;compiz;transitions;" "up;workspaces;placement;compositor;compositing;enable;disable;shadows;decorations;opacity;resize;inactive;preview;compiz;transitions;"
msgstr "" msgstr "leihoen;portaera;ezarpenak;hobespenak;ziklatzen;ziklo;aldatzen;fokua;igo;irisgarritasuna;teklak;arrastatu;mugitu;mugitzen;ezkutatu;markoa;izenburu-barra;maximizatuta;lauza;pantaila;ertza;izkina beroa;snapping;sagu gurpila;bildu;lan eremuak;kokapena;konpositore;konposatzen;gaitu;ezgaitu;itzalak;apaingarriak;opakutasun;tamaina aldatu;ez aktibo;aurrebista;compiz;iragateak;"
#: ../settings-dialogs/xfce-workspaces-settings.desktop.in.h:1 #: ../settings-dialogs/xfce-workspaces-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:1 #: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:1
...@@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "Konfiguratu diseinua, izenak eta ertzak" ...@@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "Konfiguratu diseinua, izenak eta ertzak"
msgid "" msgid ""
"workspaces;settings;preferences;virtual " "workspaces;settings;preferences;virtual "
"desktops;number;windows;screen;margins;" "desktops;number;windows;screen;margins;"
msgstr "" msgstr "idazmahaiak;ezarpenak;hobespenak;mahaigain birtualak;zenbakia;leihoak;pantailak;marjinak;"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:3 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:3
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:3 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:3
...@@ -433,11 +433,11 @@ msgstr "_Marraztu markoa hautatutako leihoaren inguruan txandakatzean" ...@@ -433,11 +433,11 @@ msgstr "_Marraztu markoa hautatutako leihoaren inguruan txandakatzean"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:10 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:10
msgid "_Raise windows while cycling" msgid "_Raise windows while cycling"
msgstr "" msgstr "Go_ratu leihoak txandakatzean"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:11 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:11
msgid "Cycle through windows in a _list" msgid "Cycle through windows in a _list"
msgstr "" msgstr "Leihoen artean txandakatu zerrenda batean"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:12 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:12
msgid "C_ycling" msgid "C_ycling"
...@@ -493,7 +493,7 @@ msgstr "_Ertz erresistentzia erabili leiho elkartzea beharrean" ...@@ -493,7 +493,7 @@ msgstr "_Ertz erresistentzia erabili leiho elkartzea beharrean"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:26 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:26
msgid "Use mouse wheel on title bar to ro_ll up the window" msgid "Use mouse wheel on title bar to ro_ll up the window"
msgstr "" msgstr "Saguaren gurpila erabili izenburu barraren gainean leihoa biltzeko"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:27 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:27
msgid "Notify of _urgency by making window's decoration blink" msgid "Notify of _urgency by making window's decoration blink"
...@@ -564,7 +564,7 @@ msgstr "Zuzenean leihoak _pantaila osoan bistarazi" ...@@ -564,7 +564,7 @@ msgstr "Zuzenean leihoak _pantaila osoan bistarazi"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:47 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:47
msgid "Show windows preview in place of icons when cycling" msgid "Show windows preview in place of icons when cycling"
msgstr "" msgstr "Leihoen aurrebista erakutsi ikonoen ordez txandakatzerakoan"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:48 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:48
msgid "Show shadows under pop_up windows" msgid "Show shadows under pop_up windows"
...@@ -580,11 +580,11 @@ msgstr "Itzalak bistarazi leiho _arrunten azpian" ...@@ -580,11 +580,11 @@ msgstr "Itzalak bistarazi leiho _arrunten azpian"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
msgid "Zoom desktop with mouse wheel" msgid "Zoom desktop with mouse wheel"
msgstr "" msgstr "Zoom egin mahaigainean saguaren gurpilarekin"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
msgid "Zoom pointer along with the desktop" msgid "Zoom pointer along with the desktop"
msgstr "" msgstr "Zoom egin erakuslean mahaigainarekin batera"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
msgid "Opaci_ty of window decorations:" msgid "Opaci_ty of window decorations:"
...@@ -652,7 +652,7 @@ msgstr "%s (%s-(e)n)" ...@@ -652,7 +652,7 @@ msgstr "%s (%s-(e)n)"
#: ../src/keyboard.c:144 ../src/settings.c:160 #: ../src/keyboard.c:144 ../src/settings.c:160
#, c-format #, c-format
msgid "Unsupported keyboard modifier '%s'" msgid "Unsupported keyboard modifier '%s'"
msgstr "" msgstr " '%s' teklatu aldatzailea ez onartua"
#: ../src/main.c:666 #: ../src/main.c:666
msgid "Set the compositor mode" msgid "Set the compositor mode"
...@@ -660,7 +660,7 @@ msgstr "Ezarri konposizio modua" ...@@ -660,7 +660,7 @@ msgstr "Ezarri konposizio modua"
#: ../src/main.c:668 #: ../src/main.c:668
msgid "Set the vblank mode" msgid "Set the vblank mode"
msgstr "" msgstr "Vblank modua ezarri"
#: ../src/main.c:678 #: ../src/main.c:678
msgid "Replace the existing window manager" msgid "Replace the existing window manager"
...@@ -672,7 +672,7 @@ msgstr "Bertsio argibideak inprimatu eta irten" ...@@ -672,7 +672,7 @@ msgstr "Bertsio argibideak inprimatu eta irten"
#: ../src/main.c:683 #: ../src/main.c:683
msgid "Enable debug logging" msgid "Enable debug logging"
msgstr "" msgstr "Arazketa erregistroa gaitu"
#: ../src/main.c:723 #: ../src/main.c:723
msgid "[ARGUMENTS...]" msgid "[ARGUMENTS...]"
...@@ -718,11 +718,11 @@ msgstr "Beti goian" ...@@ -718,11 +718,11 @@ msgstr "Beti goian"
#: ../src/menu.c:60 #: ../src/menu.c:60
msgid "_Same as Other Windows" msgid "_Same as Other Windows"
msgstr "" msgstr "Be_ste leihoak bezala"
#: ../src/menu.c:61 #: ../src/menu.c:61
msgid "Always _Below Other Windows" msgid "Always _Below Other Windows"
msgstr "" msgstr "_Beti beste leihoen azpian"
#: ../src/menu.c:62 #: ../src/menu.c:62
msgid "Roll Window Up" msgid "Roll Window Up"
...@@ -747,11 +747,11 @@ msgstr "Kontestu _laguntza" ...@@ -747,11 +747,11 @@ msgstr "Kontestu _laguntza"
#. -------------------------------------------------------- #. --------------------------------------------------------
#: ../src/menu.c:68 #: ../src/menu.c:68
msgid "Always on _Visible Workspace" msgid "Always on _Visible Workspace"
msgstr "" msgstr "Beti idazmahai ikusgaian"
#: ../src/menu.c:69 #: ../src/menu.c:69
msgid "Only _Visible on This Workspace" msgid "Only _Visible on This Workspace"
msgstr "" msgstr "Bakarrik ikusgai idazmahai honetan"
#: ../src/menu.c:70 #: ../src/menu.c:70
msgid "Move to Another _Workspace" msgid "Move to Another _Workspace"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment