Commit be5bfa2d authored by Саша Петровић's avatar Саша Петровић Committed by Transifex

I18n: Update translation sr (100%).

176 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent c7436995
Pipeline #4843 passed with stage
in 9 seconds
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfwm4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-29 12:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-30 10:14+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-13 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-16 09:17+0000\n"
"Last-Translator: Саша Петровић <salepetronije@gmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/sr/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"This window might be busy and is not responding.\n"
"Do you want to terminate the application?"
msgstr "Овај прозор изгледа заузет и не даје одзив.\nДа ли желите да окончате програм?"
msgstr "Овај прозор изгледа заузет и не одазива се.\nДа ли желите да окончате програм?"
#: ../helper-dialog/helper-dialog.c:99
msgid "Warning"
......@@ -41,30 +41,30 @@ msgstr "Утичница управника седнице"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:241
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "SOCKET ID"
msgstr "ЛБ УТИЧНИЦЕ"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:483
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:243
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
msgid "Version information"
msgstr "Подаци о издању"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:874
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:871
msgid "."
msgstr "."
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:505
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:878
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:875
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
"Try %s --help to see a full list of available command line options.\n"
msgstr "%s: %s\nПокушајте „%s --help“ да видите потпун списак расположивих могућности линије наредби.\n"
msgstr "%s: %s\nПокушајте „%s --help“ за преглед потпуног списка расположивих могућности линије наредби.\n"
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:81
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:96
......@@ -77,7 +77,7 @@ msgid "Workspace Name"
msgstr "Назив радног простора"
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:241
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Утичница управника поставки"
......@@ -102,7 +102,7 @@ msgstr "прозори;управљање;поставке;подешавања;
#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:1
msgid "Window Manager Tweaks"
msgstr "Лицкање управника прозора"
msgstr "Лицкања управника прозора"
#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:2
......@@ -336,7 +336,7 @@ msgstr "<b>Сакриј садржај прозора</b>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:55
msgid "The action to perform when the title-bar is double-clicked"
msgstr "Радња која се извршава кад се двокликине на наслов прозора"
msgstr "Радња која се извршава кад се двокликне на наслов прозора"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:56
msgid "<b>Double click _action</b>"
......@@ -346,72 +346,72 @@ msgstr "<b>_Радња двоклика</b>"
msgid "Ad_vanced"
msgstr "На_предно"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:216
msgid "Shade window"
msgstr "Смотај прозор"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:217
msgid "Hide window"
msgstr "Сакриј прозор"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:218
msgid "Maximize window"
msgstr "Увећај прозор"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:222
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
msgid "Fill window"
msgstr "Попуни прозор"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:223
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
msgid "Always on top"
msgstr "Увек на _врху"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:224
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
msgid "Nothing"
msgstr "Ништа"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:229
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:226
msgid "Left"
msgstr "Лево"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:230
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:227
msgid "Center"
msgstr "По средини"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:231
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
msgid "Right"
msgstr "Десно"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:347
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:344
msgid "Theme"
msgstr "Тема"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:502
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:499
msgid "Action"
msgstr "Радња"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:509
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:506
msgid "Shortcut"
msgstr "Пречица"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:903
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:900
#, c-format
msgid "Failed to initialize xfconf. Reason: %s"
msgstr "Нисам успео да покренем xfconf. Разлог: %s"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:914
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:911
msgid "Could not create the settings dialog."
msgstr "Нисам успео да покренем прозор поставки."
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1915
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1912
msgid ""
"This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to"
" do this?"
msgstr "Ово ће поново поставити све пречице на њихове почетне вредности. Да ли стварно желите да то урадите?"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1917
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1914
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Врати на задате вредности"
msgstr "Врати на подразумеване вредности"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:5
msgid ""
......@@ -449,7 +449,7 @@ msgstr "Укључи спречавање _крађе жиже"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:14
msgid "Honor _standard ICCCM focus hint"
msgstr "Поштуј _стандардни ИЦЦЦМ наговештај жиже"
msgstr "Поштуј _стандардни наговештај жиже ИЦЦЦМ"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:15
msgid "When a window raises itself:"
......@@ -540,7 +540,7 @@ msgstr "<i>Велики</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:41
msgid "By default, place windows:"
msgstr "Задато понашање смештаја прозора је:"
msgstr "Подразумевано, смести прозоре:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:42
msgid "At the c_enter of the screen"
......@@ -560,23 +560,23 @@ msgstr "_Омогући слагање приказа"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:46
msgid "Display _fullscreen overlay windows directly"
msgstr "Прикажи преклапање _целог екрана непосредно"
msgstr "Приказуј преклапање _целог екрана непосредно"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:47
msgid "Show windows preview in place of icons when cycling"
msgstr "Приказуј преглед прозора уместо иконица при кружењу"
msgstr "Приказуј преглед прозора уместо сличица при кружењу"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:48
msgid "Show shadows under pop_up windows"
msgstr "Прикажи сене испод искачућ_их прозора"
msgstr "Приказуј сене испод искачућ_их прозора"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:49
msgid "Show shadows under _dock windows"
msgstr "Прикажи _сене испод усидрених прозора"
msgstr "Приказуј _сене испод усидрених прозора"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:50
msgid "Show shadows under _regular windows"
msgstr "Прикажи сене испод _обичних прозора"
msgstr "Приказуј сене испод _обичних прозора"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
msgid "Zoom desktop with mouse wheel"
......@@ -654,27 +654,31 @@ msgstr "%s (на %s)"
msgid "Unsupported keyboard modifier '%s'"
msgstr "Измењивач распореда тастатуре „%s“ није подржан"
#: ../src/main.c:722
#: ../src/main.c:666
msgid "Set the compositor mode"
msgstr "Подеси начин слагања"
#: ../src/main.c:724
#: ../src/main.c:668
msgid "Set the vblank mode"
msgstr "Постави усправно чишћење"
#: ../src/main.c:734
#: ../src/main.c:678
msgid "Replace the existing window manager"
msgstr "Замени тренутног управника прозора"
#: ../src/main.c:736
#: ../src/main.c:680
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Штампај податке о издању и изађи"
#: ../src/main.c:780
#: ../src/main.c:683
msgid "Enable debug logging"
msgstr "Омогући дневник исправки грешака"
#: ../src/main.c:723
msgid "[ARGUMENTS...]"
msgstr "[ОДРЕДНИЦЕ...]"
#: ../src/main.c:787
#: ../src/main.c:730
#, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr "Куцајте „%s --help“ за упутство."
......@@ -769,7 +773,7 @@ msgstr "Поново покрени"
#: ../src/menu.c:536
#, c-format
msgid "%s: GtkMenu failed to grab the pointer\n"
msgstr "%s: Гтк изборник није успео да ухвати показивач миша\n"
msgstr "%s: Гтк-ов изборник није успео да ухвати показивач миша\n"
#: ../src/terminate.c:77
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment