Commit b70fc4b4 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (92%).

163 translated messages, 13 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent ab33d9a3
Pipeline #5451 passed with stage
in 14 seconds
...@@ -10,8 +10,8 @@ msgid "" ...@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfwm4\n" "Project-Id-Version: Xfwm4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-01 00:49+0100\n" "POT-Creation-Date: 2020-12-13 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-04 20:45+0000\n" "PO-Revision-Date: 2020-12-30 16:34+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n" "Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/et/)\n" "Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -34,31 +34,31 @@ msgstr "Hoiatus" ...@@ -34,31 +34,31 @@ msgstr "Hoiatus"
msgid "None" msgid "None"
msgstr "Tühjus" msgstr "Tühjus"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
msgid "Session manager socket" msgid "Session manager socket"
msgstr "Sessioonihalduri sokkel" msgstr "Sessioonihalduri sokkel"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "SOCKET ID" msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOKLI ID" msgstr "SOKLI ID"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:478 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:483
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:242 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
msgid "Version information" msgid "Version information"
msgstr "Versiooniteave" msgstr "Versiooniteave"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:496 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:874 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:871
msgid "." msgid "."
msgstr "." msgstr "."
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:500 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:505
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:878 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:875
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"%s: %s\n" "%s: %s\n"
...@@ -76,7 +76,7 @@ msgid "Workspace Name" ...@@ -76,7 +76,7 @@ msgid "Workspace Name"
msgstr "Tööruumi nimi" msgstr "Tööruumi nimi"
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "Settings manager socket" msgid "Settings manager socket"
msgstr "Seadistuste halduri sokkel" msgstr "Seadistuste halduri sokkel"
...@@ -345,66 +345,70 @@ msgstr "<b>Tegevus topeltklõpsu korr_al</b>" ...@@ -345,66 +345,70 @@ msgstr "<b>Tegevus topeltklõpsu korr_al</b>"
msgid "Ad_vanced" msgid "Ad_vanced"
msgstr "Lis_aseadistused" msgstr "Lis_aseadistused"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:216
msgid "Shade window" msgid "Shade window"
msgstr "Varja aken" msgstr "Varja aken"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:217
msgid "Hide window" msgid "Hide window"
msgstr "Peida aken" msgstr "Peida aken"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:218
msgid "Maximize window" msgid "Maximize window"
msgstr "Maksimeeri aken" msgstr "Maksimeeri aken"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:222 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
msgid "Fill window" msgid "Fill window"
msgstr "Sobita aken" msgstr "Sobita aken"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:223 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
msgid "Always on top"
msgstr "Alati kõige pealmine"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
msgid "Nothing" msgid "Nothing"
msgstr "Ei midagi" msgstr "Ei midagi"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:226
msgid "Left" msgid "Left"
msgstr "Vasakul" msgstr "Vasakul"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:229 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:227
msgid "Center" msgid "Center"
msgstr "Keskel" msgstr "Keskel"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:230 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
msgid "Right" msgid "Right"
msgstr "Paremal" msgstr "Paremal"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:346 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:344
msgid "Theme" msgid "Theme"
msgstr "Teema" msgstr "Teema"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:501 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:499
msgid "Action" msgid "Action"
msgstr "Tegevus" msgstr "Tegevus"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:508 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:506
msgid "Shortcut" msgid "Shortcut"
msgstr "Kiirklahv" msgstr "Kiirklahv"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:903 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:900
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to initialize xfconf. Reason: %s" msgid "Failed to initialize xfconf. Reason: %s"
msgstr "Xfconf'i initsialiseerimine ebaõnnestus. Põhjus: %s" msgstr "Xfconf'i initsialiseerimine ebaõnnestus. Põhjus: %s"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:914 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:911
msgid "Could not create the settings dialog." msgid "Could not create the settings dialog."
msgstr "Seadistuste dialoogi loomine ei õnnestunud." msgstr "Seadistuste dialoogi loomine ei õnnestunud."
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1915 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1912
msgid "" msgid ""
"This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to" "This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to"
" do this?" " do this?"
msgstr "See lähtestab kõik sinu poolt seadistatud otseteed vaikimisi väärtusteks. Kas sa kindlasti soovid seda teha?" msgstr "See lähtestab kõik sinu poolt seadistatud otseteed vaikimisi väärtusteks. Kas sa kindlasti soovid seda teha?"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1917 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1914
msgid "Reset to Defaults" msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Lähtesta vaikeseadetele" msgstr "Lähtesta vaikeseadetele"
...@@ -440,7 +444,7 @@ msgstr "Akende läbi _lappamine" ...@@ -440,7 +444,7 @@ msgstr "Akende läbi _lappamine"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:13 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:13
msgid "Activate foc_us stealing prevention" msgid "Activate foc_us stealing prevention"
msgstr "" msgstr "Võta kasutusele fook_use röövimise vältimine"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:14 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:14
msgid "Honor _standard ICCCM focus hint" msgid "Honor _standard ICCCM focus hint"
...@@ -480,7 +484,7 @@ msgstr "Peida maksimaalse suuruse puhul akna pealkiri" ...@@ -480,7 +484,7 @@ msgstr "Peida maksimaalse suuruse puhul akna pealkiri"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:24 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:24
msgid "Automatically _tile windows when moving toward the screen edge" msgid "Automatically _tile windows when moving toward the screen edge"
msgstr "" msgstr "Paani aknad au_tomaatselt, kui liigutad nad ekraani serva"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:25 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:25
msgid "Use _edge resistance instead of window snapping" msgid "Use _edge resistance instead of window snapping"
...@@ -504,7 +508,7 @@ msgstr "_Hõlbustus" ...@@ -504,7 +508,7 @@ msgstr "_Hõlbustus"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:30 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:30
msgid "Use the _mouse wheel on the desktop to switch workspaces" msgid "Use the _mouse wheel on the desktop to switch workspaces"
msgstr "" msgstr "Tööalade vahetamiseks kasuta töölaual hiireratast"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:31 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:31
msgid "" msgid ""
...@@ -551,7 +555,7 @@ msgstr "_Asukoht" ...@@ -551,7 +555,7 @@ msgstr "_Asukoht"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:45 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:45
msgid "_Enable display compositing" msgid "_Enable display compositing"
msgstr "" msgstr "_Lülita komposiitor sisse"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:46 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:46
msgid "Display _fullscreen overlay windows directly" msgid "Display _fullscreen overlay windows directly"
...@@ -567,47 +571,51 @@ msgstr "Näita varju hüpikakende taga" ...@@ -567,47 +571,51 @@ msgstr "Näita varju hüpikakende taga"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:49 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:49
msgid "Show shadows under _dock windows" msgid "Show shadows under _dock windows"
msgstr "" msgstr "Näita varju _dokitud akende taga"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:50 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:50
msgid "Show shadows under _regular windows" msgid "Show shadows under _regular windows"
msgstr "Näita varje tavaliste akende taga" msgstr "Näita varje tavaliste akende taga"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
msgid "Zoom pointer along with the desktop" msgid "Zoom desktop with mouse wheel"
msgstr "" msgstr ""
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
msgid "Zoom pointer along with the desktop"
msgstr ""
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
msgid "Opaci_ty of window decorations:" msgid "Opaci_ty of window decorations:"
msgstr "Aknakaunistuste läbipais_tmatus:" msgstr "Aknakaunistuste läbipais_tmatus:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
msgid "<i>Transparent</i>" msgid "<i>Transparent</i>"
msgstr "<i>Läbipaistev</i>" msgstr "<i>Läbipaistev</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
msgid "<i>Opaque</i>" msgid "<i>Opaque</i>"
msgstr "<i>Läbipaistmatu</i>" msgstr "<i>Läbipaistmatu</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
msgid "Opacity of _inactive windows:" msgid "Opacity of _inactive windows:"
msgstr "Mitteakt_iivsete akende läbipaistmatus:" msgstr "Mitteakt_iivsete akende läbipaistmatus:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
msgid "Opacity of windows during _move:" msgid "Opacity of windows during _move:"
msgstr "Akende läbipaistmatus liiguta_mise ajal:" msgstr "Akende läbipaistmatus liiguta_mise ajal:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
msgid "Opacity of windows during resi_ze:" msgid "Opacity of windows during resi_ze:"
msgstr "Akende läbipaistmatus _suuruse muutmisel:" msgstr "Akende läbipaistmatus _suuruse muutmisel:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
msgid "Opacity of popup wi_ndows:" msgid "Opacity of popup wi_ndows:"
msgstr "Hüpikake_nde läbipaistmatus" msgstr "Hüpikake_nde läbipaistmatus"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:60
msgid "C_ompositor" msgid "C_ompositor"
msgstr "" msgstr "K_omposiitor"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:3 #: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:3
msgid "_Number of workspaces:" msgid "_Number of workspaces:"
...@@ -643,29 +651,33 @@ msgstr "%s (%s masinas)" ...@@ -643,29 +651,33 @@ msgstr "%s (%s masinas)"
#: ../src/keyboard.c:144 ../src/settings.c:160 #: ../src/keyboard.c:144 ../src/settings.c:160
#, c-format #, c-format
msgid "Unsupported keyboard modifier '%s'" msgid "Unsupported keyboard modifier '%s'"
msgstr "" msgstr "Klaviatuuri muuteklahv „%s“ ei ole toetatud"
#: ../src/main.c:722 #: ../src/main.c:666
msgid "Set the compositor mode" msgid "Set the compositor mode"
msgstr "" msgstr "Vali komposiitori režiim"
#: ../src/main.c:724 #: ../src/main.c:668
msgid "Set the vblank mode" msgid "Set the vblank mode"
msgstr "" msgstr ""
#: ../src/main.c:734 #: ../src/main.c:678
msgid "Replace the existing window manager" msgid "Replace the existing window manager"
msgstr "Asenda olemasolev aknahaldur" msgstr "Asenda olemasolev aknahaldur"
#: ../src/main.c:736 #: ../src/main.c:680
msgid "Print version information and exit" msgid "Print version information and exit"
msgstr "Versiooniteabe trükkimine ja väljumine" msgstr "Versiooniteabe trükkimine ja väljumine"
#: ../src/main.c:780 #: ../src/main.c:683
msgid "Enable debug logging"
msgstr "Luba silumisteadete logimine"
#: ../src/main.c:723
msgid "[ARGUMENTS...]" msgid "[ARGUMENTS...]"
msgstr "[ARGUMENDID...]" msgstr "[ARGUMENDID...]"
#: ../src/main.c:787 #: ../src/main.c:730
#, c-format #, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage." msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr "Trüki „%s --help” kasutusjuhisteks." msgstr "Trüki „%s --help” kasutusjuhisteks."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment