Commit b70fc4b4 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (92%).

163 translated messages, 13 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent ab33d9a3
Pipeline #5451 passed with stage
in 14 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfwm4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-01 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-04 20:45+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-13 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-30 16:34+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -34,31 +34,31 @@ msgstr "Hoiatus"
msgid "None"
msgstr "Tühjus"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
msgid "Session manager socket"
msgstr "Sessioonihalduri sokkel"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOKLI ID"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:478
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:483
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:242
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
msgid "Version information"
msgstr "Versiooniteave"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:496
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:874
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:871
msgid "."
msgstr "."
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:500
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:505
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:878
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:875
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
......@@ -76,7 +76,7 @@ msgid "Workspace Name"
msgstr "Tööruumi nimi"
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Seadistuste halduri sokkel"
......@@ -345,66 +345,70 @@ msgstr "<b>Tegevus topeltklõpsu korr_al</b>"
msgid "Ad_vanced"
msgstr "Lis_aseadistused"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:216
msgid "Shade window"
msgstr "Varja aken"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:217
msgid "Hide window"
msgstr "Peida aken"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:218
msgid "Maximize window"
msgstr "Maksimeeri aken"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:222
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
msgid "Fill window"
msgstr "Sobita aken"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:223
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
msgid "Always on top"
msgstr "Alati kõige pealmine"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
msgid "Nothing"
msgstr "Ei midagi"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:226
msgid "Left"
msgstr "Vasakul"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:229
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:227
msgid "Center"
msgstr "Keskel"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:230
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
msgid "Right"
msgstr "Paremal"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:346
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:344
msgid "Theme"
msgstr "Teema"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:499
msgid "Action"
msgstr "Tegevus"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:508
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:506
msgid "Shortcut"
msgstr "Kiirklahv"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:903
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:900
#, c-format
msgid "Failed to initialize xfconf. Reason: %s"
msgstr "Xfconf'i initsialiseerimine ebaõnnestus. Põhjus: %s"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:914
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:911
msgid "Could not create the settings dialog."
msgstr "Seadistuste dialoogi loomine ei õnnestunud."
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1915
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1912
msgid ""
"This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to"
" do this?"
msgstr "See lähtestab kõik sinu poolt seadistatud otseteed vaikimisi väärtusteks. Kas sa kindlasti soovid seda teha?"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1917
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1914
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Lähtesta vaikeseadetele"
......@@ -440,7 +444,7 @@ msgstr "Akende läbi _lappamine"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:13
msgid "Activate foc_us stealing prevention"
msgstr ""
msgstr "Võta kasutusele fook_use röövimise vältimine"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:14
msgid "Honor _standard ICCCM focus hint"
......@@ -480,7 +484,7 @@ msgstr "Peida maksimaalse suuruse puhul akna pealkiri"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:24
msgid "Automatically _tile windows when moving toward the screen edge"
msgstr ""
msgstr "Paani aknad au_tomaatselt, kui liigutad nad ekraani serva"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:25
msgid "Use _edge resistance instead of window snapping"
......@@ -504,7 +508,7 @@ msgstr "_Hõlbustus"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:30
msgid "Use the _mouse wheel on the desktop to switch workspaces"
msgstr ""
msgstr "Tööalade vahetamiseks kasuta töölaual hiireratast"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:31
msgid ""
......@@ -551,7 +555,7 @@ msgstr "_Asukoht"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:45
msgid "_Enable display compositing"
msgstr ""
msgstr "_Lülita komposiitor sisse"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:46
msgid "Display _fullscreen overlay windows directly"
......@@ -567,47 +571,51 @@ msgstr "Näita varju hüpikakende taga"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:49
msgid "Show shadows under _dock windows"
msgstr ""
msgstr "Näita varju _dokitud akende taga"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:50
msgid "Show shadows under _regular windows"
msgstr "Näita varje tavaliste akende taga"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
msgid "Zoom pointer along with the desktop"
msgid "Zoom desktop with mouse wheel"
msgstr ""
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
msgid "Zoom pointer along with the desktop"
msgstr ""
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
msgid "Opaci_ty of window decorations:"
msgstr "Aknakaunistuste läbipais_tmatus:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
msgid "<i>Transparent</i>"
msgstr "<i>Läbipaistev</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
msgid "<i>Opaque</i>"
msgstr "<i>Läbipaistmatu</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
msgid "Opacity of _inactive windows:"
msgstr "Mitteakt_iivsete akende läbipaistmatus:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
msgid "Opacity of windows during _move:"
msgstr "Akende läbipaistmatus liiguta_mise ajal:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
msgid "Opacity of windows during resi_ze:"
msgstr "Akende läbipaistmatus _suuruse muutmisel:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
msgid "Opacity of popup wi_ndows:"
msgstr "Hüpikake_nde läbipaistmatus"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:60
msgid "C_ompositor"
msgstr ""
msgstr "K_omposiitor"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:3
msgid "_Number of workspaces:"
......@@ -643,29 +651,33 @@ msgstr "%s (%s masinas)"
#: ../src/keyboard.c:144 ../src/settings.c:160
#, c-format
msgid "Unsupported keyboard modifier '%s'"
msgstr ""
msgstr "Klaviatuuri muuteklahv „%s“ ei ole toetatud"
#: ../src/main.c:722
#: ../src/main.c:666
msgid "Set the compositor mode"
msgstr ""
msgstr "Vali komposiitori režiim"
#: ../src/main.c:724
#: ../src/main.c:668
msgid "Set the vblank mode"
msgstr ""
#: ../src/main.c:734
#: ../src/main.c:678
msgid "Replace the existing window manager"
msgstr "Asenda olemasolev aknahaldur"
#: ../src/main.c:736
#: ../src/main.c:680
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Versiooniteabe trükkimine ja väljumine"
#: ../src/main.c:780
#: ../src/main.c:683
msgid "Enable debug logging"
msgstr "Luba silumisteadete logimine"
#: ../src/main.c:723
msgid "[ARGUMENTS...]"
msgstr "[ARGUMENDID...]"
#: ../src/main.c:787
#: ../src/main.c:730
#, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr "Trüki „%s --help” kasutusjuhisteks."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment