Commit 12b46725 authored by Źmicier Turok's avatar Źmicier Turok Committed by Transifex

I18n: Update translation be (100%).

176 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 2d40a5ba
......@@ -3,15 +3,15 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Zmicer Turok <nashtlumach@gmail.com>, 2018-2020
# Zmicer Turok <nashtlumach@gmail.com>, 2018
# Źmicier Turok <nashtlumach@gmail.com>, 2018-2020
# Źmicier Turok <nashtlumach@gmail.com>, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfwm4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-01 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-31 23:49+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-13 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-29 07:55+0000\n"
"Last-Translator: Źmicier Turok <nashtlumach@gmail.com>\n"
"Language-Team: Belarusian (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/be/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -33,31 +33,31 @@ msgstr "Увага"
msgid "None"
msgstr "Няма"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
msgid "Session manager socket"
msgstr "Сокет кіраўніка сеансаў"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOCKET ID"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:478
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:483
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:242
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
msgid "Version information"
msgstr "Інфармацыя пра версію"
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:496
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:874
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:871
msgid "."
msgstr "."
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:500
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:505
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:878
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:875
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
......@@ -75,7 +75,7 @@ msgid "Workspace Name"
msgstr "Назва працоўнай прасторы"
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Сокет кіраўніка налад"
......@@ -344,66 +344,70 @@ msgstr "<b>Дзеянне пры падвойнай пстрычцы _па за
msgid "Ad_vanced"
msgstr "Да_датковыя"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:216
msgid "Shade window"
msgstr "Згарнуць акно"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:217
msgid "Hide window"
msgstr "Схаваць акно"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:218
msgid "Maximize window"
msgstr "Разгарнуць акно"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:222
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
msgid "Fill window"
msgstr "Запоўніць акно"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:223
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
msgid "Always on top"
msgstr "Заўсёды наверсе"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
msgid "Nothing"
msgstr "Нічога"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:226
msgid "Left"
msgstr "Налева"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:229
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:227
msgid "Center"
msgstr "Цэнтр"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:230
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
msgid "Right"
msgstr "Направа"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:346
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:344
msgid "Theme"
msgstr "Тэма"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:501
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:499
msgid "Action"
msgstr "Дзеянне"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:508
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:506
msgid "Shortcut"
msgstr "Спалучэнне клавіш"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:903
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:900
#, c-format
msgid "Failed to initialize xfconf. Reason: %s"
msgstr "Не атрымалася ініцыялізаваць xfconf. Прычына: %s"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:914
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:911
msgid "Could not create the settings dialog."
msgstr "Не атрымалася стварыць акно налад."
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1915
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1912
msgid ""
"This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to"
" do this?"
msgstr "Гэтае дзеянне скіне ўсе спалучэнні клавіш. Сапраўды зрабіць гэта?"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1917
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1914
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Скінуць да прадвызначанага"
......@@ -573,38 +577,42 @@ msgid "Show shadows under _regular windows"
msgstr "Адлюстроўваць цень ад _звычайных акон"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
msgid "Zoom pointer along with the desktop"
msgstr ""
msgid "Zoom desktop with mouse wheel"
msgstr "Маштабаванне працоўнага стала колам мышы"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
msgid "Zoom pointer along with the desktop"
msgstr "Маштабаваць курсор разам з працоўным сталом"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
msgid "Opaci_ty of window decorations:"
msgstr "Празрыс_тасць аздаблення акон:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
msgid "<i>Transparent</i>"
msgstr "<i>Празрыста</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
msgid "<i>Opaque</i>"
msgstr "<i>Непразрыста</i>"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
msgid "Opacity of _inactive windows:"
msgstr "Празрыстасць _неактыўных акон:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
msgid "Opacity of windows during _move:"
msgstr "Празрыстасць акон падчас _перамяшчэння:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
msgid "Opacity of windows during resi_ze:"
msgstr "Празрыстасць акон падчас змены па_мераў:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
msgid "Opacity of popup wi_ndows:"
msgstr "Празрыстасць выплыўных _акон:"
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:60
msgid "C_ompositor"
msgstr "Э_фекты"
......@@ -644,27 +652,31 @@ msgstr "%s (на %s)"
msgid "Unsupported keyboard modifier '%s'"
msgstr "Непадтрымліваемы клавіятурны мадыфікатар '%s'"
#: ../src/main.c:722
#: ../src/main.c:666
msgid "Set the compositor mode"
msgstr "Прызначыць кампазітны рэжым"
#: ../src/main.c:724
#: ../src/main.c:668
msgid "Set the vblank mode"
msgstr "Прызначыць рэжым вертыкальнага сінхранізавання"
#: ../src/main.c:734
#: ../src/main.c:678
msgid "Replace the existing window manager"
msgstr "Замяніць бягучага кіраўніка акон"
#: ../src/main.c:736
#: ../src/main.c:680
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Вывесці інфармацыю пра версію і выйсці"
#: ../src/main.c:780
#: ../src/main.c:683
msgid "Enable debug logging"
msgstr "Уключыць журнал адладкі"
#: ../src/main.c:723
msgid "[ARGUMENTS...]"
msgstr "[АРГУМЕНТЫ...]"
#: ../src/main.c:787
#: ../src/main.c:730
#, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr "Увядзіце \"%s --help\", каб праглядзець даведку."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment