pl.po 24.7 KB
Newer Older
1 2 3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
# 
5
# Translators:
6
# Saibamen <saibamenppl@gmail.com>, 2015
7
# Daniel Mróz <beorn@alpha.pl>, 2003
8
# Dawid Job <hoek@tuta.io>, 2014-2015
9 10
# No Ne, 2020
# No Ne, 2020
11
# No Ne, 2017,2019-2021
12
# Paweł Pastuła <pastulap@poczta.onet.pl>, 2003
13
# Piotr Sokół <psokol.l10n@gmail.com>, 2009,2011-2014
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
14
# Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2013,2015-2016
15 16
# Robert Kurowski <koorek@o2.pl>, 2005
# Szymon Kałasz <szymon_maestro@gazeta.pl>, 2006
17 18
msgid ""
msgstr ""
19
"Project-Id-Version: Xfwm4\n"
20
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
21 22
"POT-Creation-Date: 2020-12-13 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-02 11:02+0000\n"
23
"Last-Translator: No Ne\n"
24
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/pl/)\n"
25
"MIME-Version: 1.0\n"
26
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
27
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
28 29
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
30

31
#: ../helper-dialog/helper-dialog.c:94
32 33 34
msgid ""
"This window might be busy and is not responding.\n"
"Do you want to terminate the application?"
35
msgstr "Okno nie odpowiada ponieważ może być zajęte.\nZakończyć działanie programu? "
36

37
#: ../helper-dialog/helper-dialog.c:99
38
msgid "Warning"
39
msgstr "Ostrzeżenie"
40

41
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:55
42 43
msgid "None"
msgstr "Brak"
44

45
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
46
msgid "Session manager socket"
47
msgstr "Gniazdo menedżera sesji"
48

49
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
50
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
51
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
52
msgid "SOCKET ID"
53
msgstr "ID_GNIAZDA"
54

55
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:483
56
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
57
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:240
58
msgid "Version information"
59
msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy"
60

61
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:501
62
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416
63
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:871
64
msgid "."
65
msgstr "."
66

67
#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:505
68
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420
69
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:875
70 71 72 73
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
"Try %s --help to see a full list of available command line options.\n"
74
msgstr "%s: %s\nProszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy. \n"
75

76 77
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:81
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:96
78 79 80
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Obszar roboczy %d"
81

82
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:286
83
msgid "Workspace Name"
84
msgstr "Nazwa"
85

86
#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
87
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:238
88
msgid "Settings manager socket"
Piotr Sokól's avatar
Piotr Sokól committed
89
msgstr "Określa gniazdo menedżera ustawień"
90 91

#: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:1
92 93 94
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:1
msgid "Window Manager"
msgstr "Menedżer okien"
95

96
#: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:2
97 98 99
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:2
msgid "Configure window behavior and shortcuts"
msgstr "Konfiguruje ustawienia okien i skróty klawiszowe"
100

101 102 103 104 105 106 107 108
#: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:3
msgid ""
"windows;management;settings;preferences;themes;styles;decorations;title "
"bar;font;buttons;menu;minimize;maximize;shade;roll up;layout;keyboard "
"shortcuts;focus;snapping;screen;workspaces;edges;corner;hide "
"content;move;resize;moving;resizing;double click;"
msgstr "okna;zarządzanie;ustawienia;preferencje;motywy;style;dekoracje;pasek tytułu;czcionka;przyciski;menu;minimalizacja;maksymalizacja;cień;zwijanie;układ;skróty klawiaturowe;fokus;przyciąganie;ekran;obszary robocze;krawędzie;narożnik;ukryj zawartość;przenieś;zmień rozmiar;przenoszenie;zmiana rozmiaru;podwójne kliknięcie;"

109
#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:1
110 111
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:1
msgid "Window Manager Tweaks"
112
msgstr "Usprawnienia menedżera okien"
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
113

114
#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:2
115 116 117
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:2
msgid "Fine-tune window behaviour and effects"
msgstr "Konfiguruje ustawienia menedżera okien oraz efekty wizualne"
118

119 120 121 122 123
#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:3
msgid ""
"windows;behavior;settings;preferences;cycling;cycle;switching;focus;raises;accessibility;key;dragging;move;moving;hide;frame;title"
" bar;maximized;tile;screen;edge;hot corner;snapping;mouse wheel;roll "
"up;workspaces;placement;compositor;compositing;enable;disable;shadows;decorations;opacity;resize;inactive;preview;compiz;transitions;"
124
msgstr "okna;zachowanie;ustawienia;preferencje;przechodzenie;przełączanie;skupienie;podnoszenie;ułatwienia dostępu;klawisz;przeciąganie;ruch;poruszanie;ukrywanie;obramowanie;pasek tytułu;zmaksymalizowane;kafelek;ekran;krawędź;gorący narożnik;przyciąganie;kółko myszy;zwijanie;obszary robocze;położenie;kompozytor;komponowanie;włączanie;wyłączanie;cienie;dekoracje;przezroczystość;zmiana rozmiaru;nieaktywne;podgląd;compiz;przejścia;"
125

Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
126 127
#: ../settings-dialogs/xfce-workspaces-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:1
128 129 130
msgid "Workspaces"
msgstr "Obszary robocze"

131 132 133 134
#: ../settings-dialogs/xfce-workspaces-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:2
msgid "Configure layout, names and margins"
msgstr "Konfiguruje układ, nazwy i marginesy obszarów roboczych"
135

136 137 138 139 140 141
#: ../settings-dialogs/xfce-workspaces-settings.desktop.in.h:3
msgid ""
"workspaces;settings;preferences;virtual "
"desktops;number;windows;screen;margins;"
msgstr "obszary robocze;ustawienia;preferencje;wirtualne pulpity;liczba;okna;ekran;marginesy;"

142
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:3
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:3
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoc"

#. --------------------------------------------------------
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:4
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:4 ../src/menu.c:72
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"

#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:5
154 155
msgid "<b>The_me</b>"
msgstr "<b>_Styl</b>"
156

157
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:6
158 159
msgid "<b>Title fon_t</b>"
msgstr "<b>Czc_ionka tytułu</b>"
160

161
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:7
162 163
msgid "<b>Title _alignment</b>"
msgstr "<b>Wy_równanie tytułu</b>"
164

165
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:8
166 167
msgid "Click and drag the buttons to change the layout"
msgstr "Aby zmienić układ, należy przeciągnąć przyciski w odpowiednie miejsce."
168

169
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:9
170 171
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
172

173
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:10
174 175
msgid "The window title cannot be removed"
msgstr "Wyświetla tytuł okna. Tego elementu nie można usunąć."
176

177
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:11
178 179
msgid "Active"
msgstr "Widoczne"
180

181
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:12
182 183
msgid "Menu"
msgstr "Wyświetla menu okna"
184

185
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:13
186 187
msgid "Stick"
msgstr "Wyświetla okno na wszystkich obszarach roboczych"
188

189
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:14
190 191 192
msgid "Shade"
msgstr "Ukrywa zawartość okna"

193
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:15
194 195
msgid "Minimize"
msgstr "Minimalizuje rozmiar okna"
196

197
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:16
198 199 200
msgid "Maximize"
msgstr "Maksymalizuje rozmiar okna"

201
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:17
202 203
msgid "Close"
msgstr "Zamyka okno"
204

205
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:18
206 207 208
msgid "Hidden"
msgstr "Ukryte"

209
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:19
210 211
msgid "<b>Button layout</b>"
msgstr "<b>Układ przycisków</b>"
212

213
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:20
214 215 216
msgid "_Style"
msgstr "Wyg_ląd"

217
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:21
218 219
msgid "Define shortcuts to perform _window manager actions:"
msgstr "Czynności menedżera _okien:"
220

221
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:22
222 223
msgid "_Reset to Defaults"
msgstr "Przywróć _domyślne"
224

225
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:23
226 227
msgid "_Keyboard"
msgstr "_Klawiatura"
228

229
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:24
230 231
msgid "Click to foc_us"
msgstr "Uaktywnianie _kliknięciem"
232

233
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:25
234 235
msgid "Focus follows _mouse"
msgstr "Uaktywnianie ku_rsorem myszy"
236

237
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:26
238 239
msgid "_Delay before window receives focus:"
msgstr "_Opóźnienie uaktywniania okien:"
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
240

241
#. Raise focus delay
242
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:28
243 244
msgid "<i>Short</i>"
msgstr "<i>Krótkie</i>"
245

246
#. Raise focus delay
247
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:30
248 249
msgid "<i>Long</i>"
msgstr "<i>Długie</i>"
250

251
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:31
252 253
msgid "<b>Focus model</b>"
msgstr "<b>Metoda</b>"
254

255
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:32
256 257
msgid "Automatically give focus to _newly created windows"
msgstr "Uaktywnianie _nowo utworzonych okien"
258

259
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:33
260 261
msgid "<b>New window focus</b>"
msgstr "<b>Nowe okna</b>"
262

263
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:34
264 265
msgid "Automatically _raise windows when they receive focus"
msgstr "Przemieszczanie na w_ierzch uaktywnionych okien"
266

267
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:35
268 269
msgid "Delay _before raising focused window:"
msgstr "_Opóźnienie przemieszczania na wierzch uaktywnionych okien:"
270

271
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:36
272 273
msgid "<b>Raise on focus</b>"
msgstr "<b>Działanie uaktywniania</b>"
274

275
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:37
276 277
msgid "Raise window when clicking _inside application window"
msgstr "Przemieszczanie okien na wierzch po kliknięciu w ich zawar_tość"
278

279
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:38
280 281
msgid "<b>Raise on click</b>"
msgstr "<b>Działanie kliknięcia</b>"
282

283 284
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:39
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:19
285 286
msgid "_Focus"
msgstr "_Uaktywnianie"
287

288
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:40
289 290
msgid "To screen _borders"
msgstr "Do krawędzi _ekranu"
291

292
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:41
293 294
msgid "To other _windows"
msgstr "Do krawędzi innych _okien"
295

296
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:42
297 298
msgid "Dis_tance:"
msgstr "O_dstęp:"
299

300 301
#. Edge resistance
#. Smart placement size
302 303
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:44
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:38
304 305
msgid "<i>Small</i>"
msgstr "<i>Mały</i>"
306

307
#. Edge resistance
308
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:46
309 310
msgid "<i>Wide</i>"
msgstr "<i>Duży</i>"
311

312
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:47
313 314
msgid "<b>Windows snapping</b>"
msgstr "<b>Przyleganie</b>"
315

316
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:48
317 318
msgid "With the mouse _pointer"
msgstr "Za pomocą _kursora myszy"
319

320
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:49
321 322
msgid "With a _dragged window"
msgstr "Za pomocą prz_eciąganego okna"
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
323

324
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:50
325 326 327
msgid "_Edge resistance:"
msgstr "Opór k_rawędzi:"

328
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:51
329 330
msgid "<b>Wrap workspaces when reaching the screen edge</b>"
msgstr "<b>Przełączanie obszarów roboczych krawędziami ekranu</b>"
331

332
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:52
333 334
msgid "When _moving"
msgstr "Podczas p_rzemieszczania"
335

336
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:53
337 338
msgid "When _resizing"
msgstr "Podczas _zmieniania rozmiaru"
339

340
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:54
341 342
msgid "<b>Hide content of windows</b>"
msgstr "<b>Ukrywanie zawartości okien</b>"
343

344
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:55
345 346
msgid "The action to perform when the title-bar is double-clicked"
msgstr "Określa działanie dwukrotnego kliknięcia w obramowanie okna"
347

348
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:56
349 350
msgid "<b>Double click _action</b>"
msgstr "<b>Działanie dw_ukrotnego kliknięcia</b>"
351

352
#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:57
353 354
msgid "Ad_vanced"
msgstr "Z_aawansowane"
355

356
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:216
357
msgid "Shade window"
358
msgstr "Ukrycie lub wyświetlenie zawartości"
359

360
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:217
361
msgid "Hide window"
362
msgstr "Zminimalizowanie"
363

364
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:218
365
msgid "Maximize window"
366
msgstr "Zmaksymalizowanie"
367

368
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:219
369
msgid "Fill window"
370
msgstr "Wypełnienie"
371

372 373 374 375 376
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
msgid "Always on top"
msgstr "Utrzymuj na wierzchu"

#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:221
377
msgid "Nothing"
378
msgstr "Brak"
379

380
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:226
381 382 383
msgid "Left"
msgstr "Lewo"

384
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:227
385 386 387
msgid "Center"
msgstr "Środek"

388
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:228
389 390 391
msgid "Right"
msgstr "Prawo"

392
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:344
Brian Tarricone's avatar
Brian Tarricone committed
393
msgid "Theme"
394
msgstr "Styl"
395

396
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:499
397
msgid "Action"
Piotr Sokól's avatar
Piotr Sokól committed
398
msgstr "Czynność"
399

400
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:506
401
msgid "Shortcut"
Piotr Sokól's avatar
Piotr Sokól committed
402
msgstr "Skrót"
403

404
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:900
405 406
#, c-format
msgid "Failed to initialize xfconf. Reason: %s"
Piotr Sokól's avatar
Piotr Sokól committed
407
msgstr "Nie udało się zainicjować programu xfconf. Przyczyna: %s"
408

409
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:911
410
msgid "Could not create the settings dialog."
411
msgstr "Nie można utworzyć okna ustawień."
412

413
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1912
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
414
msgid ""
415 416
"This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to"
" do this?"
417
msgstr "Przywrócić wartości domyślne wszystkich skrótów klawiszowych?"
418

419
#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1914
420 421 422
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Przywracanie wartości domyślnych"

423
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:5
424 425 426
msgid ""
"S_kip windows that have \"skip pager\"\n"
"or \"skip taskbar\" properties set"
427
msgstr "Pom_ijanie okien ukrytych na liście zadań lub podglądzie obszarów roboczych"
428

429
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:7
430 431
msgid "_Include hidden (i.e. iconified) windows"
msgstr "Uw_zględnianie ukrytych okien"
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
432

433
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:8
434 435
msgid "Cycle _through windows on all workspaces"
msgstr "Uwzględnianie okien ze w_szystkich obszarów roboczych"
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
436

437
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:9
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
438
msgid "_Draw frame around selected window while cycling"
439
msgstr "Wyświetlanie o_bramowania zaznaczonego okna"
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
440

441
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:10
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
442 443 444
msgid "_Raise windows while cycling"
msgstr "_Uaktywnianie okien"

445
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:11
hoek's avatar
hoek committed
446 447 448
msgid "Cycle through windows in a _list"
msgstr "Przechodzenie między oknami w _list"

449
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:12
450 451
msgid "C_ycling"
msgstr "_Przełączanie"
452

453
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:13
454 455
msgid "Activate foc_us stealing prevention"
msgstr "Z_apobieganie utracie wyboru bieżącego okna"
456

457
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:14
458 459
msgid "Honor _standard ICCCM focus hint"
msgstr "Uznawanie _standardu ICCCM uaktywniania okien"
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
460

461
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:15
462 463
msgid "When a window raises itself:"
msgstr "Czynność wykonywana po automatycznym przemieszczeniu okna na wierzch:"
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
464

465
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:16
466 467
msgid "_Bring window on current workspace"
msgstr "Prz_emieszczenie okna na bieżący obszar roboczy"
468

469
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:17
470 471
msgid "Switch to win_dow's workspace"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy ok_na"
472

473
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:18
Brian Tarricone's avatar
Brian Tarricone committed
474
msgid "Do _nothing"
475
msgstr "_Brak"
Brian Tarricone's avatar
Brian Tarricone committed
476

477
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:20
478 479 480
msgid "Key used to _grab and move windows:"
msgstr "Klawisz c_hwytania i przemieszczania okien:"

481
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:21
482
msgid "_Raise windows when any mouse button is pressed"
483
msgstr "Prz_enoszenie na wierzch okien po kliknięciu w ich zawartość dowolnym przyciskiem myszy"
484

485
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:22
486 487
msgid "Hide frame of windows when ma_ximized"
msgstr "Ukrywanie o_bramowań zmaksymalizowanych okien"
488

489
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:23
490
msgid "Hide title of windows when maximized"
491
msgstr "Ukrywanie tytułu okien, gdy są zmaksymalizowane"
492

493
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:24
494 495
msgid "Automatically _tile windows when moving toward the screen edge"
msgstr "_Dopasowywanie wymiarów okien po przemieszczeniu do krawędzi ekranu"
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
496

497
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:25
498 499
msgid "Use _edge resistance instead of window snapping"
msgstr "Używanie oporu k_rawędzi zamiast przylegania okien"
500

501 502 503 504 505
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:26
msgid "Use mouse wheel on title bar to ro_ll up the window"
msgstr "_Ukrywanie zawartości okna przy użyciu kółka myszy na obramowaniu okna"

#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:27
506 507 508
msgid "Notify of _urgency by making window's decoration blink"
msgstr "Powiadamianie o pi_lności okien migającym obramowaniem"

509
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:28
510 511
msgid "Keep urgent windows _blinking repeatedly"
msgstr "_Ciągłe miganie"
512

513
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:29
514 515
msgid "_Accessibility"
msgstr "Ułatwienia _dostępu"
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
516

517
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:30
518 519
msgid "Use the _mouse wheel on the desktop to switch workspaces"
msgstr "Zmienianie obszaru roboczego przy użyciu kółka my_szy na pulpicie"
520

521
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:31
522 523 524
msgid ""
"_Remember and recall previous workspace\n"
"when switching via keyboard shortcuts"
525
msgstr "Z_apamiętywanie i przywracanie poprzedniego obszaru roboczego\npodczas przełączania za pomocą skrótów klawiszowych"
526

527
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:33
528 529 530
msgid "Wrap workspaces depending on the actual desktop _layout"
msgstr "Przełączanie pomiędzy obszarami roboczymi uwzględniając ich u_kład"

531
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:34
532 533
msgid "Wrap workspaces when _the first or the last workspace is reached"
msgstr "Przełączanie pomiędzy k_rańcowymi obszarami roboczymi"
534

535
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:35
536 537
msgid "_Workspaces"
msgstr "Obszary _robocze"
538

539
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:36
540
msgid "_Minimum size of windows to trigger smart placement:"
541
msgstr "M_inimalny rozmiar okna potrzebny do włączenia inteligentnego rozmieszczania:"
542

543
#. Smart placement size
544
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:40
545 546
msgid "<i>Large</i>"
msgstr "<i>Duży</i>"
547

548
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:41
549 550
msgid "By default, place windows:"
msgstr "Domyślne położenie okna:"
551

552
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:42
553 554
msgid "At the c_enter of the screen"
msgstr "Na ś_rodku ekranu"
555

556
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:43
557 558 559
msgid "U_nder the mouse pointer"
msgstr "W położeniu wyświetlania _kursora myszy"

560
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:44
561 562
msgid "_Placement"
msgstr "P_ołożenie"
563

564
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:45
565 566
msgid "_Enable display compositing"
msgstr "Włącz_enie"
567

568
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:46
569 570
msgid "Display _fullscreen overlay windows directly"
msgstr "Bezpośrednie wyświetlanie okien na p_ełnym ekranie"
571

572
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:47
Dawid's avatar
Dawid committed
573
msgid "Show windows preview in place of icons when cycling"
574
msgstr "Pokazywanie podglądu okna w miejscu ikon w czasie przechodzenia"
Dawid's avatar
Dawid committed
575

576
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:48
577 578
msgid "Show shadows under pop_up windows"
msgstr "Cienie pow_iadomień"
579

580
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:49
581 582
msgid "Show shadows under _dock windows"
msgstr "Cienie zadokow_anych okien"
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
583

584
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:50
585 586 587
msgid "Show shadows under _regular windows"
msgstr "Cienie zwykłyc_h okien"

588
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
589 590 591 592
msgid "Zoom desktop with mouse wheel"
msgstr "Powiększanie pulpitu kółkiem myszy"

#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
593 594 595
msgid "Zoom pointer along with the desktop"
msgstr "Powiększanie kursora myszy wraz z pulpitem"

596
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
597 598
msgid "Opaci_ty of window decorations:"
msgstr "Przezroczystość deko_racji okien:"
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
599

600
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
601 602
msgid "<i>Transparent</i>"
msgstr "<i>Całkowita</i>"
603

604
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
605 606
msgid "<i>Opaque</i>"
msgstr "<i>Brak</i>"
607

608
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
609 610
msgid "Opacity of _inactive windows:"
msgstr "Przezroczystość _nieaktywnych okien:"
611

612
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:57
613 614
msgid "Opacity of windows during _move:"
msgstr "Przezroczystość okien podczas przemie_szczania:"
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
615

616
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:58
617 618
msgid "Opacity of windows during resi_ze:"
msgstr "Przezroczystość okien podczas zmieniania rozmiar_u:"
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
619

620
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:59
621 622
msgid "Opacity of popup wi_ndows:"
msgstr "Przezroczystość wyskakujących ok_ien:"
623

624
#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:60
625 626
msgid "C_ompositor"
msgstr "_Kompozycje"
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
627

628
#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:3
629 630
msgid "_Number of workspaces:"
msgstr "_Ilość:"
631 632

#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:4
633 634 635 636
msgid "Layout"
msgstr "Układ"

#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:5
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
637
msgid "Names"
638
msgstr "Nazwa"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
639 640 641

#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:6
msgid "_General"
642
msgstr "_Ogólne"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
643 644

#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:7
645 646 647
msgid ""
"Margins are areas on the edges of the screen where no window will be placed"
msgstr "Marginesy to obszary ekranu, na których nie są umieszczane okna."
648

649
#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:8
650 651
msgid "_Margins"
msgstr "_Marginesy"
652

653
#. TRANSLATORS: "(on %s)" is like "running on" the name of the other host
654
#: ../src/client.c:207
655 656 657
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (na %s)"
658

659
#: ../src/keyboard.c:144 ../src/settings.c:160
660 661 662 663
#, c-format
msgid "Unsupported keyboard modifier '%s'"
msgstr "Nieobsługiwany modyfikator klawiatury „%s”"

664
#: ../src/main.c:666
665 666 667
msgid "Set the compositor mode"
msgstr "Przełącza obsługę kompozycji"

668
#: ../src/main.c:668
669 670
msgid "Set the vblank mode"
msgstr "Ustaw tryb vblank"
671

672
#: ../src/main.c:678
673 674 675
msgid "Replace the existing window manager"
msgstr "Zastępuje bieżący menedżer okien"

676
#: ../src/main.c:680
677 678 679
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy"

680 681 682 683 684
#: ../src/main.c:683
msgid "Enable debug logging"
msgstr "Włącza rejestrowanie diagnozowania błędów"

#: ../src/main.c:723
685
msgid "[ARGUMENTS...]"
686
msgstr "[PARAMETR...]"
687

688
#: ../src/main.c:730
689 690
#, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage."
691
msgstr "Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy."
692

693
#: ../src/menu.c:51
694
msgid "Ma_ximize"
695
msgstr "Zma_ksymalizuj"
696

697
#: ../src/menu.c:52
698
msgid "Unma_ximize"
699
msgstr "_Przywróć zwykły rozmiar"
700

701
#: ../src/menu.c:53
702
msgid "Mi_nimize"
703
msgstr "Zmi_nimalizuj"
704

705
#: ../src/menu.c:54
Olivier Fourdan's avatar
Olivier Fourdan committed
706
msgid "Minimize _Other Windows"
707
msgstr "Zminimalizuj p_ozostałe okna"
Olivier Fourdan's avatar