Commit fdaacd28 authored by Lars Nielsen's avatar Lars Nielsen

update-po

(Old svn revision: 29157)
parent fabac983
2009-01-10 Lars Nielsen <lars@mit-web.dk>
* da.po: Danish translation update (Per Kongstad)
2009-01-10 Jannis Pohlmann <jannis@xfce.org>
* xfce4-settings.pot, *.po: Update translation files.
......
......@@ -2,20 +2,22 @@
# Copyright (C) 2008 xfce4-settings
# This file is distributed under the same license as the xfce4-settings package.
# Lars Jensen <lars@jink.dk>, 2008.
#: ../xfsettingsd/main.c:127
# Per Kongstad <p_kongstad@op.pl>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-settings 4.5.9\n"
"Project-Id-Version: xfce4-settings 4.5.92\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-10 23:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-02 22:34+0100\n"
"Last-Translator: Lars Jensen <lars@jink.dk>\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-02 15:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-06 19:14+0100\n"
"Last-Translator: Per Kongstad <p_kongstad@op.pl>\n"
"Language-Team: Dansk <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Fejl i originaltekst linje 132, fejlmelding sendt til xfce4-dev@xfce.org\n"
"X-Poedit-Language: Danish\n"
"X-Poedit-Country: DENMARK\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:1
msgid "<b>Bounce Keys</b>"
......@@ -23,7 +25,7 @@ msgstr "<b>Rystetaster</b>"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:2
msgid "<b>Mouse Emulation</b>"
msgstr "<b>Musemulering</b>"
msgstr "<b>Museemulering</b>"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:3
msgid "<b>Slow Keys</b>"
......@@ -46,187 +48,149 @@ msgid "Acceptance _delay:"
msgstr "Accept_forsinkelse:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:1
msgid "Accessibility"
msgstr "Tilgængelighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
#, fuzzy
msgid "Configure keyboard and mouse accessibility"
msgstr ""
"Konfigurér klæbende taster, langsomme taster, og andre "
"tilgængelighedshjælpemidler"
msgstr "Indstil tastatur- og musetilgængelighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
msgid "Disable sticky keys if _two keys are pressed"
msgstr "Deaktivér klæbende taster hvis _to taster er trykket"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
#, fuzzy
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
msgid "K_eystroke delay:"
msgstr "_Gentagelsesforsinkelse:"
msgstr "_Forsinkelse af tastetryk:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
#, fuzzy
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
msgid "Keyboa_rd"
msgstr "Tastatur"
msgstr "Tast_atur"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
msgid "Maximum _speed:"
msgstr "Maksimal _hastighed:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
msgid "R_epeat interval:"
msgstr "G_entag interval:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
#, fuzzy
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
msgid "The amount of time, in milliseconds, required between keystrokes"
msgstr "Tiden i millisekunder mellem gentagne bevægelseshandlinger"
msgstr "Tiden i millisekunder som kræves mellem tastetryk"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
#, fuzzy
msgid ""
"The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke "
"will be accepted"
msgstr "Tiden i millisekunder efter at tastetrykket bliver accepteret"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
msgid "The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke will be accepted"
msgstr "Tiden i millisekunder som skal forløbe inden et tastetryk vil blive accepteret"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
#, fuzzy
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
msgid "The maximum pointer speed after acceleration"
msgstr "Den maksimale accelerede markørhastighed"
msgstr "Den maksimale markørhastighed efter acceleration"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
msgid "The ramp used to reach maximum pointer speed"
msgstr "Den brugte rampe til at opnå maksimal markørhastighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
#, fuzzy
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
msgid "The time, in milliseconds, between repeated motion events"
msgstr "Tiden i millisekunder mellem gentagne bevægelseshandlinger"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
msgid "The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated motion event"
msgstr "Tiden i millisekunder, mellem det første tastetryk og den første gentagne bevægelsesbegivenhed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
#, fuzzy
msgid ""
"The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated "
"motion event"
msgstr ""
"Tiden i millisekunder, mellem det første tastetryk og den første gentaget "
"bevægelsesbegivenhed"
msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
msgstr "Tiden i millisekunder for at opnå maksimal hastighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:21
#, fuzzy
msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
msgstr "Tiden i millisekunder for at opnå accelerationshastighed"
msgid "To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr "For at afhjælpe utilsigtede tastetryk, kræver langsomme taster at en tast er holdt nede for et bestemt minimum tidsrum før tastetrykket bliver accepteret"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
msgid "To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a minimum delay between keystrokes"
msgstr "For at afhjælpe utilsigtede multi-tastetryk indsætter ryste-taster en minimumsforsinkelse mellem tastetryk"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
#, fuzzy
msgid "Use _bounce keys"
msgstr "Brug _rystetaster"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:25
#, fuzzy
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
msgid "Use _sticky keys"
msgstr "Brug _klæbende taster"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:26
#, fuzzy
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:25
msgid "Use slow _keys"
msgstr "Brug langsomme_taster"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:26
msgid "When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) do not need to be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys would normally need to be pressed at the same time"
msgstr "Når afkrydset, vil kombinationstaster (såsom Control, Alt og Shift) ikke behov for at blive holdt nede (de kan trykkes ned og derefter slippes), hvor multitaster normalt kræver at blive trykket samtidigt"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:27
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) do not need "
"to be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys "
"would normally need to be pressed at the same time"
msgstr ""
msgid "When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain locked in the pressed state until pressed again"
msgstr "Når afkrydset, vil kombinationstaster (såsom Control, Alt og Shift) forblive låst i den trykkede tilstand, indtil trykket igen"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:28
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain "
"locked in the pressed state until pressed again"
msgstr ""
msgid "When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are pressed simultaneously"
msgstr "Når afkrydset vil \"klæbende taster\" blive slået fra, hvis to taster trykkes samtidigt"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:29
#, fuzzy
msgid ""
"When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are "
"pressed simultaneously"
msgstr "Når du trykker to taster på samme tid vil klæbende taster deaktiveres"
msgid "When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number pad"
msgstr "Når afkrydset kan musemarkøren styres ved hjælp af det numeriske tastatur"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:30
#, fuzzy
msgid ""
"When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number "
"pad"
msgstr ""
"Ved aktivering, kan du styre markøren ved hjælp af det numeriske tastatur"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:31
msgid "_Acceleration delay:"
msgstr "_Accelerationsforsinkelse:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:32
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:31
msgid "_Lock sticky keys"
msgstr "_Lås klæbende taster"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:33
#, fuzzy
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:32
msgid "_Mouse"
msgstr "Mus"
msgstr "_Mus"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:34
#, fuzzy
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:33
msgid "_Use mouse emulation"
msgstr "_Aktivér musemulation"
msgstr "_Brug museemulering"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:35
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:34
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:29
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:28
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:14
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:11
msgid "gtk-close"
msgstr "gtk-close"
msgstr "gtk-luk"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:36
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:35
msgid "msec"
msgstr "millisekunder"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:37
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:36
msgid "pixels/sec"
msgstr "pixels i sekundet"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:45
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:82
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Sokkel til håndtering af indstillinger"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:45
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:82
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOKKEL ID"
msgstr "SOKKEL-ID"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:83
#: ../dialogs/display-settings/main.c:83
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mouse-settings/main.c:98
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:44 ../xfce4-settings-helper/main.c:67
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:40 ../xfsettingsd/main.c:52
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:98
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:44
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:67
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:40
#: ../xfsettingsd/main.c:52
msgid "Version information"
msgstr "Versionsinformation"
......@@ -234,34 +198,44 @@ msgstr "Versionsinformation"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:791
#: ../dialogs/display-settings/main.c:643
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:64
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1189 ../xfce4-settings-editor/main.c:65
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:246 ../xfce4-settings-manager/main.c:58
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1189
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:65
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:246
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:58
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Tast '%s --help' for hjælp."
msgstr "Tast '%s --help' for brug."
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:164
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:810
#: ../dialogs/display-settings/main.c:662
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:80
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1208 ../xfce4-settings-editor/main.c:84
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:265 ../xfce4-settings-manager/main.c:71
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1208
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:84
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:265
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:71
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce-udviklingsholdet. Alle rettigheder reserveret."
msgstr "Xfce-udviklingsholdet. Alle rettigheder forbeholdes."
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:165
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:811
#: ../dialogs/display-settings/main.c:663
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:81
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1209 ../xfce4-settings-editor/main.c:85
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:266 ../xfce4-settings-manager/main.c:72
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1209
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:85
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:266
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:72
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Rapportér venligst fejl til <%s>."
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:1
msgid "Accessibility"
msgstr "Tilgængelighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:2
msgid "Improve keyboard and mouse accessibility"
msgstr ""
msgstr "Forbedr tastatur- og mustilgængelighed"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:1
msgid "<b>DPI</b>"
......@@ -269,7 +243,7 @@ msgstr "<b>DPI</b>"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:2
msgid "<b>Default Fon_t</b>"
msgstr "<b>Standard skrif_ttype</b>"
msgstr "<b>Standardskrif_ttype</b>"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:3
msgid "<b>Event sounds</b>"
......@@ -281,16 +255,15 @@ msgstr "<b>Menuer og knapper</b>"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:5
msgid "<b>Rendering</b>"
msgstr "<b>Renderer</b>"
msgstr "<b>Rendering</b>"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:6
msgid "<b>_Toolbar Style</b>"
msgstr "<b>_Værktøjsstil</b>"
msgstr "<b>_Værktøjsbjælkestil</b>"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:7
msgid ""
"Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
msgstr ""
msgid "Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
msgstr "Anti-aliasing eller udjævning af skrifttype kan forbedre udseendet af tekst på skærmen"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:1
......@@ -303,9 +276,8 @@ msgstr "Tilpasset_DPI-indstilling:"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Customize the look of your desktop"
msgstr "Ændr udseendet på dit Xfce-skrivebord"
msgstr "Tilpas udseendet på dit skrivebord"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:11
msgid "Enable _anti-aliasing"
......@@ -324,38 +296,24 @@ msgid "Enable i_nput feedback sounds"
msgstr "Aktivér i_nddata tilbagemeldingslyde"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:15
#, fuzzy
msgid "Enable or disable event sounds globally (requires \"Canberra\" support)"
msgstr ""
"Aktivér eller deaktivér begivenhedslyde globalt (kræver Camberra "
"understøttelse)"
msgstr "Aktivér eller deaktivér begivenhedslyde globalt (kræver \"Canberra\" understøttelse)"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
#, fuzzy
msgid ""
"Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the "
"correct sub-pixel order of the screen"
msgstr ""
"Hvis du har en TFT- eller LCD-skærm kan du forbedre kvaliteten af "
"skrifttyperne ved at vælge den korrekte sub-pixel af din skærm"
msgid "Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the correct sub-pixel order of the screen"
msgstr "Skrifttype-kvaliteten på TFT- eller LCD-skærme kan forbedres betydeligt, ved at vælge den korrekte sub-pixel rækkefølge af din skærm"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:17
msgid ""
"If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering "
"the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the "
"shortcut"
msgstr ""
msgid "If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the shortcut"
msgstr "Hvis afkrydset, kan tastegenveje for menuelementer blive ændret ved at holde musen over menuelementet og trykke den nye tastekombination for genvejen"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
msgid ""
"Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw "
"the font; pick whichever looks best according to personal preference"
msgstr ""
msgid "Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw the font; pick whichever looks best according to personal preference"
msgstr "Mange skrifttyper indeholder information som giver ekstra tips om, hvordan skrifttypen bedst optegnes; vælg bedste udseende i overensstemmelse med dit personlige foretrukne"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
msgid ""
"Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too small"
msgstr ""
msgid "Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too small"
msgstr "Tilsidesæt den fundne skærmopløsning hvis skrifttyper fremstår for store eller for små"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
msgid "Select a default font"
......@@ -371,23 +329,19 @@ msgstr "Vis billeder på _knapper"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:23
msgid "Specify what should be displayed in toolbar items"
msgstr ""
msgstr "Angiv hvad der skal vises i elementerne på værktøjsbjælken"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:24
#, fuzzy
msgid "Specify whether icons should be displayed next to items in menus"
msgstr "Om billeder skal vises i menuerne"
msgstr "Angiv om ikoner skal vises ved siden af elementer på menuer"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:25
#, fuzzy
msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
msgstr "Om standardikoner skal vises i knapper"
msgstr "Angiv om ikoner skal vises ved siden af tekst på knapperne"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:26
msgid ""
"Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to "
"play"
msgstr ""
msgid "Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to play"
msgstr "Angiv om museklik eller andre brugerhandlinger skal resultere i afspilning af begivenhedslyd"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
msgid "St_yle"
......@@ -398,10 +352,8 @@ msgid "Sub-_pixel order:"
msgstr "Sub_pixelorden:"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:29
msgid ""
"This font will be used as the default font used when drawing user interface "
"text"
msgstr ""
msgid "This font will be used as the default font used when drawing user interface text"
msgstr "Denne skrifttype vil blive brugt som standardskrifttype når brugerfladens tekst optegnes"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
msgid "_Fonts"
......@@ -469,9 +421,8 @@ msgid "Full"
msgstr "Fuld"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:1
#, fuzzy
msgid "Apply any changes and test the new display settings"
msgstr "Afprøv de nye skærmindstillinger"
msgstr "Anvend enhver ændring og afprøv den nye skærmindstilling"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:2
#: ../dialogs/display-settings/xfce-display-settings.desktop.in.h:1
......@@ -497,7 +448,7 @@ msgstr "Ro_tation:"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:7
msgid "gtk-apply"
msgstr "gtk-apply"
msgstr "gtk-anvend"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:71
msgid "Normal"
......@@ -529,7 +480,7 @@ msgstr "Skærm"
#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:322
msgid "Laptop"
msgstr "Bærbar komputer"
msgstr "Bærbar computer"
#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:326
msgid "Monitor"
......@@ -552,49 +503,49 @@ msgid "Second digital display"
msgstr "Anden digitalskærm"
#. Set dialog title and icon
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:161
#, fuzzy
msgid "Shortcut Command"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:159
msgid "Select shortcut command"
msgstr "Vælg genvejskommando"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:185
msgid "Shortcut:"
msgstr "Genvej:"
#. Set subtitle
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:163
#, c-format
msgid "Shortcut: %s"
msgstr "Genvej: %s"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:195
#, fuzzy
msgid "Command:"
msgstr "Kommando"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:163
msgid "Undefined"
msgstr "Udefineret"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:247
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:229
msgid "The command may not be empty."
msgstr "Kommandoen må ikke være tom."
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:267
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:249
msgid "Select command"
msgstr "Vælg kommando"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:275
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:257
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:280
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:262
msgid "Executable Files"
msgstr "Kørbare filer"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:295
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:277
msgid "Perl Scripts"
msgstr "Perl-skripter"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:301
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:283
msgid "Python Scripts"
msgstr "Python-skripter"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:307
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:289
msgid "Ruby Scripts"
msgstr "Ruby-skripter"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:313
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:295
msgid "Shell Scripts"
msgstr "Skal-skripter"
......@@ -616,27 +567,24 @@ msgstr "<b>Tasteindstillinger</b>"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:5
msgid "Appli_cation Shortcuts"
msgstr ""
msgstr "P_rogramgenveje"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:6
#, fuzzy
msgid "Be_havior"
msgstr "Opførsel"
msgstr "Op_førsel"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:7
msgid "Blink _delay:"
msgstr "Blinke_forsinkelse:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:8
#, fuzzy
msgid "Define _shortcuts for launching applications:"
msgstr "Definér genveje til at starte programmer:"
msgstr "Definér _genveje til at starte programmer:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:9
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.desktop.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Edit keyboard settings and application shortcuts"
msgstr "Tastaturindstillinger og -genveje"
msgstr "Redigér tastaturindstillinger og programgenveje"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.desktop.in.h:2
......@@ -652,82 +600,67 @@ msgid "Repeat _speed:"
msgstr "Gentagelse_shastighed:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:13
#, fuzzy
msgid "Select keyboard layout and variant"
msgstr "Tastaturlayout og -variant"
msgstr "Vælg tastaturlayout og -variant"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:14
msgid "Show _blinking"
msgstr "Vis _blinkende"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:15
msgid ""
"Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings "
"dialog, or by the X server"
msgstr ""
msgid "Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings dialog, or by the X server"
msgstr "Angives om tastaturlayoutet er kontrolleret med denne indstillingsdialog eller af X-serveren"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:16
msgid "Specify whether or not the text cursor blinks"
msgstr ""
msgstr "Angiv om tekstmarkøren skal blinke eller ej"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:17
#, fuzzy
msgid "The delay, in milliseconds, between successive blinks of the cursor"
msgstr "Tiden i millisekunder mellem gentagne bevægelseshandlinger"
msgstr "Forsinkelsen i millisekunder mellem efterfølgende markørblink"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:18
#, fuzzy
msgid "The rate at which keystrokes are generated while a key is pressed"
msgstr "Hastigheden på oprettelsen af tegn mens en tast er trykket"
msgstr "Frekvensen med hvilken et tastaturtryk dannes med en tast trykket"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:19
#, fuzzy
msgid "The time, in milliseconds, before a pressed key begins repeating"
msgstr "Tiden i millisekunder før en trykket tast begynder at gentage sig selv"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:20
#, fuzzy
msgid "Use this area to _test the settings above:"
msgstr "Brug dette område til at teste de ovenstående indstillinger:"
msgstr "Brug dette område til at af_prøve de ovenstående indstillinger:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:21
#, fuzzy
msgid ""
"When selected, pressing and holding down a key emits the same character over "
"and over again"
msgstr ""
"Ved aktivering, vil den når du trykker og holder en tast nede, vil den sende "
"det samme tegn igen og igen"
msgid "When selected, pressing and holding down a key emits the same character over and over again"
msgstr "Når afkrydset vil nedtrykning og holdning af en tast medføre, at tasten vil sende det samme tegn igen og igen"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:22
msgid "_Enable key repeat"
msgstr "_Aktivér tastgentagelse"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:23
#, fuzzy
msgid "_Layout"
msgstr "Layout"
msgstr "_Layout"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:24
msgid "_Repeat delay:"
msgstr "_Gentagelsesforsinkelse:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:25