Commit e0087b7a authored by Michal Varady's avatar Michal Varady

Czech translation updated

(Old svn revision: 28876)
parent e79c0d55
2008-11-21 Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>
* cs.po: Czech translation updated
2008-11-19 Eren Türkay <erenturkay@xfce.org>
* tr.po: Add Turkish translation.
......
......@@ -3,13 +3,12 @@
# This file is distributed under the same license as the xfce package.
# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2008.
#
#: ../xfsettingsd/main.c:127
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce 4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-01 22:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-21 16:39+0100\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -51,24 +50,20 @@ msgid "Accessibility"
msgstr "Přístupnost"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
#, fuzzy
msgid "Configure keyboard and mouse accessibility"
msgstr ""
"Konfigurace Lepicích kláves, Pomalých kláves a jiných pomůcek přístupnosti"
msgstr "Konfigurace přístupnosti klávesnice a myši"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
msgid "Disable sticky keys if _two keys are pressed"
msgstr "Zakáza_t lepicí klávesy při stisku dvou kláves"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
#, fuzzy
msgid "K_eystroke delay:"
msgstr "Zpož_dění opakování:"
msgstr "Zpož_dění stisku kláves:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
#, fuzzy
msgid "Keyboa_rd"
msgstr "Klávesnice"
msgstr "Kláve_snice"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
msgid "Maximum _speed:"
......@@ -79,101 +74,68 @@ msgid "R_epeat interval:"
msgstr "I_nterval opakování:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
#, fuzzy
msgid "The amount of time, in milliseconds, required between keystrokes"
msgstr "Doba v milisekundách mezi dvěma opakovanými událostmi pohybu"
msgstr "Doba v milisekundách mezi dvěma stisky kláves"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
#, fuzzy
msgid ""
"The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke "
"will be accepted"
msgstr "Doba, po které bude stisknutí kláves akceptováno, v milisekundách"
msgid "The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke will be accepted"
msgstr "Doba v milisekundách, která musí uběhnout před přijetím stisku klávesy"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
#, fuzzy
msgid "The maximum pointer speed after acceleration"
msgstr "Maximální rychlosti bodu při zrychlení"
msgstr "Maximální rychlost ukazatele po zrychlení"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
msgid "The ramp used to reach maximum pointer speed"
msgstr "Rampa použitá k dosažení maximální rychlost ukazatele"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
#, fuzzy
msgid "The time, in milliseconds, between repeated motion events"
msgstr "Doba v milisekundách mezi dvěma opakovanými událostmi pohybu"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
#, fuzzy
msgid ""
"The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated "
"motion event"
msgstr ""
"Doba v milisekundách mezi stistknutím první klávesy a první opakovanou "
"událostí pohybu"
msgid "The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated motion event"
msgstr "Doba v milisekundách mezi stistknutím první klávesy a první opakovanou událostí pohybu"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:21
#, fuzzy
msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
msgstr "Doba v milisekundách pro získání rychlosti akcelerace"
msgstr "Doba v milisekundách pro získání nejvyšší rychlosti"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
msgid "To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr "Funkce pomalé klávesy pomáhá předejít náhodným stiskům kláves tak, že požadovaná klávesa musí být před přijetím stisknuta po určitou dobu"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
msgid "To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a minimum delay between keystrokes"
msgstr "Funkce zdvojené klávesy pomáhá předejít náhodným opakovaným stiskům kláves nastavením minimální doby mezi stiskem kláves"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
#, fuzzy
msgid "Use _bounce keys"
msgstr "Povolit _zdvojené klávesy"
msgstr "Použít _zdvojené klávesy"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:25
#, fuzzy
msgid "Use _sticky keys"
msgstr "Povolit _lepicí klávesy"
msgstr "Použít _lepicí klávesy"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:26
#, fuzzy
msgid "Use slow _keys"
msgstr "Povolit pomalé _klávesy"
msgstr "Použít pomalé _klávesy"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:27
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) do not need "
"to be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys "
"would normally need to be pressed at the same time"
msgstr ""
msgid "When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) do not need to be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys would normally need to be pressed at the same time"
msgstr "Vyberete-li tuto volbu, nemusíte klávesy modifikátorů (Control, Alt a Shift) držet (pouze je stiskněte a poté uvolněte), narozdíl od běžného stavu, kdy je nutné je stisknout najednou"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:28
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain "
"locked in the pressed state until pressed again"
msgstr ""
msgid "When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain locked in the pressed state until pressed again"
msgstr "Vyberete-li tuto volbu, klávesy modifikátorů (Control, Alt a Shift) zůstanou ve stisknutém stavu, dokud je opětovně nestisknete"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:29
#, fuzzy
msgid ""
"When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are "
"pressed simultaneously"
msgstr ""
"Povolíte-li tuto volby, bude funkce lepicí klávesy zakázána při stisknutí "
"dvou kláves najednou"
msgid "When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are pressed simultaneously"
msgstr "Vyberete-li tuto volbu, bude funkce lepicí klávesy po stisknutí dvou kláves najednou zakázána"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:30
#, fuzzy
msgid ""
"When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number "
"pad"
msgstr ""
"Povolíte-li tuto funkci, budete moci ovládat ukazatel numerickou klávesnicí"
msgid "When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number pad"
msgstr "Vyberete-li tuto volbu, bude možné ovládat ukazatel myši numerickou klávesnicí"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:31
msgid "_Acceleration delay:"
......@@ -184,14 +146,12 @@ msgid "_Lock sticky keys"
msgstr "_Uzamknout lepicí klávesy"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:33
#, fuzzy
msgid "_Mouse"
msgstr "Myš"
msgstr "_Myš"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:34
#, fuzzy
msgid "_Use mouse emulation"
msgstr "_Povolit emulaci myši"
msgstr "_Použít emulaci myši"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:35
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
......@@ -212,22 +172,27 @@ msgstr "pixely/s"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:45
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:82
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Soket správce nastavení"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:45
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:82
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOCKET ID"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:83
#: ../dialogs/display-settings/main.c:83
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mouse-settings/main.c:98
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:44 ../xfce4-settings-helper/main.c:67
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:40 ../xfsettingsd/main.c:52
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:98
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:44
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:67
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:40
#: ../xfsettingsd/main.c:52
msgid "Version information"
msgstr "Informace o verzi"
......@@ -235,8 +200,10 @@ msgstr "Informace o verzi"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:791
#: ../dialogs/display-settings/main.c:643
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:64
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1189 ../xfce4-settings-editor/main.c:65
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:246 ../xfce4-settings-manager/main.c:58
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1189
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:65
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:246
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:58
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Pro informace o použití napište '%s --help'"
......@@ -245,8 +212,10 @@ msgstr "Pro informace o použití napište '%s --help'"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:810
#: ../dialogs/display-settings/main.c:662
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:80
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1208 ../xfce4-settings-editor/main.c:84
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:265 ../xfce4-settings-manager/main.c:71
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1208
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:84
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:265
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:71
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Vývojářský tým Xfce. Všechna práva vyhrazena."
......@@ -254,15 +223,17 @@ msgstr "Vývojářský tým Xfce. Všechna práva vyhrazena."
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:811
#: ../dialogs/display-settings/main.c:663
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:81
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1209 ../xfce4-settings-editor/main.c:85
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:266 ../xfce4-settings-manager/main.c:72
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1209
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:85
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:266
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:72
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Prosímte, abyste chyby hlásili na <%s>."
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:2
msgid "Improve keyboard and mouse accessibility"
msgstr ""
msgstr "Vylepšete přístupnost klávesnice a myši"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:1
msgid "<b>DPI</b>"
......@@ -289,9 +260,8 @@ msgid "<b>_Toolbar Style</b>"
msgstr "<b>_Styl panelu nástrojů</b>"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:7
msgid ""
"Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
msgstr ""
msgid "Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
msgstr "Vyhlazování zlepšuje vzhled textu na obrazovce"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:1
......@@ -304,9 +274,8 @@ msgstr "Vlastní nastavení rozlišení _DPI:"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Customize the look of your desktop"
msgstr "Nastavení vzhledu vašeho prostředí Xfce"
msgstr "Nastavení vzhledu vašeho pracovního prostředí"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:11
msgid "Enable _anti-aliasing"
......@@ -326,36 +295,23 @@ msgstr "Povolit _ozvučení vstupních událostí"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:15
msgid "Enable or disable event sounds globally (requires \"Canberra\" support)"
msgstr ""
"Globálně povolí nebo zakáže zvuky událostí (vyžaduje podporu knihovny "
"\"Canberra\")"
msgstr "Globálně povolí nebo zakáže zvuky událostí (vyžaduje podporu knihovny \"Canberra\")"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
#, fuzzy
msgid ""
"Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the "
"correct sub-pixel order of the screen"
msgstr ""
"Pokud máte obrazovku typu TFT nebo LCD, je možné zvýšit kvalitu písem "
"zvolením správného pořadí barevných složek pixelů vaší obrazovky"
msgid "Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the correct sub-pixel order of the screen"
msgstr "Na obrazovkách TFT nebo LCD lze zvýšit kvalitu písem volbou správného pořadí barevných složek pixelů vaší obrazovky"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:17
msgid ""
"If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering "
"the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the "
"shortcut"
msgstr ""
msgid "If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the shortcut"
msgstr "Vyberete-li, můžete změnit klávesové zkratky položek nabídky přejetím kurzoru myši nad položku nabídky a stiskem nové klávesové zkratky"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
msgid ""
"Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw "
"the font; pick whichever looks best according to personal preference"
msgstr ""
msgid "Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw the font; pick whichever looks best according to personal preference"
msgstr "Mnohá písma obsahují informaci poskytující dodatečné informace o nejlepším způsobu pro vykreslení písma. Nejlepší vzhled vyberte podle svých osobních priorit"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
msgid ""
"Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too small"
msgstr ""
msgid "Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too small"
msgstr "Obejít rozlišení nalezeného monitoru v případě, že je písmo příliš velké nebo malé"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
msgid "Select a default font"
......@@ -371,23 +327,19 @@ msgstr "Zobrazovat obrázky na _tlačítkách"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:23
msgid "Specify what should be displayed in toolbar items"
msgstr ""
msgstr "Zvolte položky zobrazené mezi položkami panelu nástrojů"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:24
#, fuzzy
msgid "Specify whether icons should be displayed next to items in menus"
msgstr "Tato volba určujte, zda budou v nabídkách zobrazeny obrázky"
msgstr "Zvolte, zda budou vedle položek nabídek zobrazeny ikony"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:25
#, fuzzy
msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
msgstr "Tato volby určuje, zda budou dodávané ikony zobrazeny na tlačítkách"
msgstr "Zvolte, zda budou na tlačítkách zobrazeny ikony"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:26
msgid ""
"Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to "
"play"
msgstr ""
msgid "Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to play"
msgstr "Zvolte, zda budou kliknutí myši a jiné uživatelské vstupy ozvučeny"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
msgid "St_yle"
......@@ -398,10 +350,8 @@ msgid "Sub-_pixel order:"
msgstr "_Pořadí subpixelů:"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:29
msgid ""
"This font will be used as the default font used when drawing user interface "
"text"
msgstr ""
msgid "This font will be used as the default font used when drawing user interface text"
msgstr "Toto písmo bude použito jako výchozí pro vykreslení textu uživatelského rozhraní"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
msgid "_Fonts"
......@@ -469,9 +419,8 @@ msgid "Full"
msgstr "Úplný"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:1
#, fuzzy
msgid "Apply any changes and test the new display settings"
msgstr "Vyzkoušet nové nastavení displeje"
msgstr "Použít změny a vyzkoušet nové nastavení displeje"
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:2
#: ../dialogs/display-settings/xfce-display-settings.desktop.in.h:1
......@@ -615,29 +564,25 @@ msgid "<b>Typing Settings</b>"
msgstr "<b>Nastavení psaní</b>"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:5
#, fuzzy
msgid "Appli_cation Shortcuts"
msgstr "Nastavení klávesových zkratek aplikace"
msgstr "Klá_vesové zkratky aplikace"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:6
#, fuzzy
msgid "Be_havior"
msgstr "Chování"
msgstr "_Chování"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:7
msgid "Blink _delay:"
msgstr "Rychlostí _blikání:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:8
#, fuzzy
msgid "Define _shortcuts for launching applications:"
msgstr "Definujte klávesové zkratky pro spouštění aplikací:"
msgstr "Definujte klávesové _zkratky pro spouštění aplikací:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:9
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.desktop.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Edit keyboard settings and application shortcuts"
msgstr "Nastavení klávesnice a klávesových zkratek"
msgstr "Úprava nastavení klávesnice a klávesových zkratek"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.desktop.in.h:2
......@@ -653,61 +598,48 @@ msgid "Repeat _speed:"
msgstr "Rychlo_st opakování:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:13
#, fuzzy
msgid "Select keyboard layout and variant"
msgstr "Rozložení a varianta klávesnice"
msgstr "Vyberte rozložení a variantu klávesnice"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:14
msgid "Show _blinking"
msgstr "Povolit _blikání"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:15
msgid ""
"Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings "
"dialog, or by the X server"
msgstr ""
msgid "Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings dialog, or by the X server"
msgstr "Určujte, zda se bude rozložení klávesnice řídit nastavením v tomto dialogovém okně nebo nastavením X serveru"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:16
msgid "Specify whether or not the text cursor blinks"
msgstr ""
msgstr "Určete, zda bude textový kurzor blikat"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:17
#, fuzzy
msgid "The delay, in milliseconds, between successive blinks of the cursor"
msgstr "Doba v milisekundách mezi dvěma opakovanými událostmi pohybu"
msgstr "Prodleva v milisekundách mezi bliknutími kurzoru"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:18
#, fuzzy
msgid "The rate at which keystrokes are generated while a key is pressed"
msgstr "Frekvence generování kódů kláves při trvalém stisku klávesy"
msgstr "Frekvence generování kódů klávesy při jejím trvalém stisku"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:19
#, fuzzy
msgid "The time, in milliseconds, before a pressed key begins repeating"
msgstr "Čas v milisekundách před zahájením opakování stisknuté klávesy"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:20
#, fuzzy
msgid "Use this area to _test the settings above:"
msgstr "Tuto oblast použijte pro zkoušku nastavení:"
msgstr "Tuto oblast použijte pro _vyzkoušení nastavení:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:21
#, fuzzy
msgid ""
"When selected, pressing and holding down a key emits the same character over "
"and over again"
msgstr ""
"Je-li volba povolena, stisknutím a držením klávesy se bude zasílání klávesy "
"neustále opakovat"
msgid "When selected, pressing and holding down a key emits the same character over and over again"
msgstr "Vyberete-li tuto volbu, bude se stisknutím a držením klávesy její zasílání neustále opakovat"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:22
msgid "_Enable key repeat"
msgstr "_Povolit opakování klávesy"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:23
#, fuzzy
msgid "_Layout"
msgstr "Rozložení"
msgstr "_Rozložení"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:24
msgid "_Repeat delay:"
......@@ -793,19 +725,12 @@ msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Obnovit výchozí"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1033
msgid ""
"This will reset <b>all</b> shortcuts to their default values. Do you really "
"want to do this?"
msgstr ""
"Touto akcí nastavíte <b>všechny</b> klávesové zkratky na výchozí hodnoty. "
"Opravdu chcete pokračovat?"
msgid "This will reset <b>all</b> shortcuts to their default values. Do you really want to do this?"
msgstr "Touto akcí nastavíte <b>všechny</b> klávesové zkratky na výchozí hodnoty. Opravdu chcete pokračovat?"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1102
#, fuzzy
msgid "The system defaults will be restored next time you log in."
msgstr ""
"Výchozí nastavení systému budou\n"
"obnovena po příštím přihlášení."
msgstr "Výchozí nastavení systému budou obnovena po příštím přihlášení."
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1104
msgid "Warning"
......@@ -820,7 +745,8 @@ msgid "DEVICE NAME"
msgstr "NÁZEV ZAŘÍZENÍ"
#. sort the names but keep Default on top
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:352 ../dialogs/mouse-settings/main.c:354
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:352
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:354
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:414
msgid "Default"
msgstr "Výchozí"
......@@ -851,18 +777,16 @@ msgstr "<b>Velikost</b>"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:7
#: ../dialogs/mouse-settings/xfce-mouse-settings.desktop.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Configure pointer device behavior and appearance"
msgstr "Konfiguruje chování a vzhled zařízení ukazatele"
msgstr "Konfiguruje chování a vzhled ukazatele zařízení"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:8
msgid "Cursor _Size:"
msgstr "Velikost _kurzoru:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:9
#, fuzzy
msgid "De_vices"
msgstr "Zařízení"
msgstr "_Zařízení"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/mouse-settings/xfce-mouse-settings.desktop.in.h:2
......@@ -870,69 +794,46 @@ msgid "Mouse"
msgstr "Myš"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:11
#, fuzzy
msgid "Re_set to Defaults"
msgstr "Obnovit výchozí"
msgstr "_Obnovit výchozí"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:12
msgid "Re_verse scroll direction"
msgstr "Otočit s_měr posunu"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:13
msgid ""
"Set the acceleration and threshold for the selected device to the default "
"values"
msgid "Set the acceleration and threshold for the selected device to the default values"
msgstr "Nastaví akceleraci a práh pro vybrané zařízení na výchozí hodnoty"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
#, fuzzy
msgid "T_hreshold:"
msgstr "P_ráh:"
msgstr "_Práh:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:15
msgid ""
"The factor at which the pointer's speed will increase as the mouse is moved"
msgstr ""
msgid "The factor at which the pointer's speed will increase as the mouse is moved"
msgstr "Faktor, při kterém ukazatel myši zvýší rychlost při pohybu"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:16
#, fuzzy
msgid ""
"The mouse pointer cannot move farther than this distance between two clicks "
"for them to be considered a double click"
msgstr ""
"Nejvyšši povolená vzdálenost mezi dvěma kliknutími v pixelech stále "
"považovaná za dvojité kliknutí"
msgid "The mouse pointer cannot move farther than this distance between two clicks for them to be considered a double click"
msgstr "Nejvyšši povolená vzdálenost mezi dvěma kliknutími v pixelech stále považovaná za dvojité kliknutí"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:17
#, fuzzy
msgid ""
"The number of pixels the pointer must move before a drag operation will start"
msgstr "Počet pixelů, o které se ukazatel může posunout před tažením"
msgid "The number of pixels the pointer must move before a drag operation will start"
msgstr "Počet pixelů, o které se ukazatel musí posunout před zahájením tažení"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:18
#, fuzzy
msgid ""
"The number of pixels the pointer must move in a short time before it starts "
"accelerating"
msgstr ""
"Počet pixelů, o které se ukazatel musí posunout v době před zahájením "
"akcelerace"
msgid "The number of pixels the pointer must move in a short time before it starts accelerating"
msgstr "Počet pixelů, o které se ukazatel musí v krátkém časovém úseku posunout před zahájením akcelerace"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:19
msgid "Ti_me:"
msgstr "Č_as:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:20
#, fuzzy
msgid ""
"Two mouse clicks in less than this length of time (in milliseconds) will be "
"considered a double click"
msgstr ""
"Nejdelší povolená doba mezi dvěma kliknutími v milisekundách stále "
"považovaná za dvojité kliknutí"
msgid "Two mouse clicks in less than this length of time (in milliseconds) will be considered a double click"
msgstr "Nejdelší povolená doba mezi dvěma kliknutími v milisekundách stále považovaná za dvojité kliknutí"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:21
#, fuzzy
msgid "When selected, the scroll wheel will work in the opposite direction"
msgstr "Je-li tato volba povolena, bude kolečko myši pracovat obráceně"
......@@ -941,9 +842,8 @@ msgid "_Acceleration:"
msgstr "_Akcelerace:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:23
#, fuzzy
msgid "_Behavior"
msgstr "Chování"
msgstr "_Chování"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:24
msgid "_Distance:"
......@@ -958,9 +858,8 @@ msgid "_Right handed"
msgstr "_Pravá ruka"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:27
#, fuzzy
msgid "_Theme"
msgstr "Motiv"
msgstr "_Motiv"
#: ../xfce4-settings-editor/main_window.c:127
msgid "Channel"
......@@ -990,12 +889,12 @@ msgstr "Prázdné"
#: ../xfce4-settings-editor/main_window.c:661
#, c-format
msgid "Property \"<b>%s</b>\" cannot be reset because it is locked"
msgstr ""
msgstr "Vlastnost \"<b>%s</b>\" nelze inicializovat, protože je uzamčena"
#: ../xfce4-settings-editor/main_window.c:671
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reset property \"<b>%s</b>\"?"
msgstr ""
msgstr "Opravdu chcete inicializovat vlastnost \"<b>%s</b>\"?"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.desktop.in.h:1
msgid "Graphical settings editor for Xfce 4"
......@@ -1010,26 +909,24 @@ msgid "Xfce 4 Settings Editor"
msgstr "Editor nastavení Xfce 4"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:1
#, fuzzy
msgid "Edit property"
msgstr "Vlastnost"
msgstr "Upravit vlastnost"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:2
msgid "Enabled"
msgstr ""
msgstr "Povoleno"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:3
msgid "Name:"
msgstr "Název:"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:4
#, fuzzy
msgid "New property"
msgstr "Vlastnost"
msgstr "Nová vlastnost"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:5
msgid "Reset/remove property"
msgstr ""
msgstr "Inicializovat nebo odebrat vlastnost"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:6
msgid "Select a channel and property."
......@@ -1052,9 +949,8 @@ msgid "Xfconf channels"
msgstr "Kanály xfconf"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:13
#, fuzzy
msgid "gtk-save"
msgstr "gtk-close"
msgstr "gtk-save"
#: ../xfce4-settings-helper/accessibility.c:358
msgid "Sticky keys are enabled"
......@@ -1092,13 +988,14 @@ msgstr "Zdvojené klávesy jsou zakázány"
msgid "Bounce keys"