Commit dd4af5e4 authored by Michal Várady's avatar Michal Várady Committed by Transifex

l10n: Updated Czech (cs) translation to 100%

New status: 300 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
parent 59eb0979
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce 4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-01 22:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-02 01:51+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-08 19:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-09 00:40+0100\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"Language: \n"
......@@ -189,7 +189,7 @@ msgstr "pixely/s"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:43
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:94
#: ../dialogs/display-settings/main.c:102
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:38
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Soket správce nastavení"
......@@ -197,7 +197,7 @@ msgstr "Soket správce nastavení"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:43
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:94
#: ../dialogs/display-settings/main.c:102
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:38
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOCKET ID"
......@@ -205,7 +205,7 @@ msgstr "SOCKET ID"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:44
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:95
#: ../dialogs/display-settings/main.c:103
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:98
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:43
#: ../xfsettingsd/main.c:77
......@@ -213,11 +213,11 @@ msgstr "SOCKET ID"
msgid "Version information"
msgstr "Informace o verzi"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:180
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:956
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1040
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:63
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1504
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:192
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:966
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1043
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:76
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1516
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:63
#: ../xfsettingsd/main.c:173
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:57
......@@ -225,22 +225,22 @@ msgstr "Informace o verzi"
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Informace o použití získáte příkazem '%s --help'"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:199
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:975
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1059
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:79
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1523
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:211
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:985
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1062
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:92
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1535
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:82
#: ../xfsettingsd/main.c:189
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:70
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Vývojářský tým Xfce. Všechna práva vyhrazena."
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:200
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:976
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1060
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:80
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1524
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:212
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:986
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1063
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:93
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1536
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:83
#: ../xfsettingsd/main.c:190
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:71
......@@ -576,22 +576,22 @@ msgstr "Poslední aktivní výstup nelze zakázat, systém by byl nepoužitelný
msgid "Selected output not disabled"
msgstr "Vybraný výstup není zakázaný"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1072
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1075
#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:249
#, c-format
msgid "Unable to query the version of the RandR extension being used"
msgstr "Nelze zjistit používanou verzi rozšíření RandR"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1073
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1109
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1076
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1112
msgid "Unable to start the Xfce Display Settings"
msgstr "Nelze spustit nastavení displeje Xfce"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1104
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1107
msgid "ATI Settings"
msgstr "Nastavení grafické karty ATI"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1119
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1122
msgid "Unable to launch the proprietary driver settings"
msgstr "Nelze spustit nastavení proprietárního ovladače"
......@@ -700,133 +700,142 @@ msgid "Edit keyboard settings and application shortcuts"
msgstr "Úprava nastavení klávesnice a klávesových zkratek"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:7
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
msgid "General"
msgstr "Obecné"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.desktop.in.h:2
msgid "Keyboard"
msgstr "Klávesnice"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:9
msgid "Keyboard layout"
msgstr "Rozložení klávesnice"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:9
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:10
msgid "Keyboard layout selection"
msgstr "Výběr rozložení klávesnice"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:11
msgid "Keyboard model"
msgstr "Model klávesnice"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:11
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:12
msgid "Repeat _speed:"
msgstr "Rychlo_st opakování:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:12
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:13
msgid "Reset to _Defaults"
msgstr "Obnovit _výchozí"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:13
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:14
msgid "Restore num l_ock state on startup"
msgstr "Obnovit stav přepínače numlock po spuštění"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:15
msgid "Select keyboard layout and variant"
msgstr "Vyberte rozložení a variantu klávesnice"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:14
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:16
msgid "Show _blinking"
msgstr "Povolit _blikání"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:15
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:17
msgid "Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings dialog, or by the X server"
msgstr "Určujte, zda se bude rozložení klávesnice řídit nastavením v tomto dialogovém okně nebo nastavením X serveru"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:16
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:18
msgid "Specify whether or not the text cursor blinks"
msgstr "Určete, zda bude textový kurzor blikat"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:17
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:19
msgid "The delay, in milliseconds, between successive blinks of the cursor"
msgstr "Prodleva v milisekundách mezi bliknutími kurzoru"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:18
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:20
msgid "The rate at which keystrokes are generated while a key is pressed"
msgstr "Frekvence generování kódů klávesy při jejím trvalém stisku"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:19
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:21
msgid "The time, in milliseconds, before a pressed key begins repeating"
msgstr "Čas v milisekundách před zahájením opakování stisknuté klávesy"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:20
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:22
msgid "Typing Settings"
msgstr "Nastavení psaní"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:21
msgid "Use this area to _test the settings above:"
msgstr "Tuto oblast použijte pro _vyzkoušení nastavení:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:22
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:23
msgid "When selected, pressing and holding down a key emits the same character over and over again"
msgstr "Vyberete-li tuto volbu, bude se stisknutím a držením klávesy její zasílání neustále opakovat"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:23
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:24
msgid "_Enable key repeat"
msgstr "_Povolit opakování klávesy"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:24
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:25
msgid "_Layout"
msgstr "_Rozložení"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:25
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:26
msgid "_Repeat delay:"
msgstr "Zpož_dění opakování:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:26
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:27
msgid "_Test area:"
msgstr "_Testovací oblast:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:28
msgid "_Use system defaults"
msgstr "_Použít výchozí nastavení systému"
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:69
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:82
msgid "Unable to initialize GTK+."
msgstr "Nelze inicializovat GTK+."
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:89
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:102
#, c-format
msgid "Failed to connect to xfconf daemon. Reason: %s"
msgstr "Připojení ke službě xfconf se nezdařilo. Důvod: %s"
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:100
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:113
msgid "Could not create the settings dialog."
msgstr "Nelze vytvořit dialogové okno nastavení."
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:295
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:300
msgid "Command"
msgstr "Příkaz"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:300
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:305
msgid "Shortcut"
msgstr "Klávesová zkratka"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:374
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:380
msgid "Layout"
msgstr "Rozložení"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:375
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:381
msgid "Variant"
msgstr "Varianta"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:851
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:857
msgid "Shortcut command may not be empty."
msgstr "Klávesová zkratka příkazu nemůže zůstat prázdná."
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:959
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:960
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:965
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:966
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Obnovit výchozí"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:961
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:967
msgid "This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to do this?"
msgstr "Touto akcí nastavíte všechny klávesové zkratky na výchozí hodnoty. Opravdu chcete pokračovat?"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1026
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1032
msgid "The system defaults will be restored next time you log in."
msgstr "Výchozí nastavení systému budou obnovena po příštím přihlášení."
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1028
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1034
msgid "Warning"
msgstr "Varování"
......@@ -910,10 +919,6 @@ msgstr "Posouvání na okrajích"
msgid "Enable hori_zontal scrolling"
msgstr "Povolit _vodorovné posouvání"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
msgid "General"
msgstr "Obecné"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:15
msgid "Half (left-handed)"
msgstr "Půlka (levou rukou)"
......@@ -1293,16 +1298,12 @@ msgstr "Přízpůsobte si své pracovní prostředí"
msgid "_Overview"
msgstr "_Přehled"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:601
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:617
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:608
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:624
#, c-format
msgid "Unable to start \"%s\""
msgstr "Nelze spustit „%s“"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:664
msgid "Failed to open the documentation"
msgstr "Otevření dokumentace se nezdařilo"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager.desktop.in.h:1
msgid "Graphical Settings Manager for Xfce 4"
msgstr "Grafický správce nastavení pro prostředí Xfce 4"
......@@ -1311,6 +1312,12 @@ msgstr "Grafický správce nastavení pro prostředí Xfce 4"
msgid "Settings Manager"
msgstr "Správce nastavení"
#~ msgid "Use this area to _test the settings above:"
#~ msgstr "Tuto oblast použijte pro _vyzkoušení nastavení:"
#~ msgid "Failed to open the documentation"
#~ msgstr "Otevření dokumentace se nezdařilo"
#~ msgid "_Reset to Defaults"
#~ msgstr "O_bnovit výchozí"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment