Commit d8d9ce45 authored by Stephan Arts's avatar Stephan Arts
Browse files

Add missing file to POTFILES.in

update .po files(Old svn revision: 29200)
parent e08ee039
......@@ -35,5 +35,6 @@ xfce4-settings-helper/workspaces.c
xfce4-settings-manager/main.c
xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c
xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager.desktop.in
xfce4-settings-manager/xfce-text-renderer.c
xfsettingsd/main.c
......@@ -3,11 +3,12 @@
# This file is distributed under the same license as the xfce4-settings package.
# Lars Jensen <lars@jink.dk>, 2008.
# Per Kongstad <p_kongstad@op.pl>, 2009.
#: ../xfsettingsd/main.c:127
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-settings 4.5.92\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-02 15:55+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-10 23:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-06 19:14+0100\n"
"Last-Translator: Per Kongstad <p_kongstad@op.pl>\n"
"Language-Team: Dansk <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -48,149 +49,182 @@ msgid "Acceptance _delay:"
msgstr "Accept_forsinkelse:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:1
msgid "Accessibility"
msgstr "Tilgængelighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
msgid "Configure keyboard and mouse accessibility"
msgstr "Indstil tastatur- og musetilgængelighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
msgid "Disable sticky keys if _two keys are pressed"
msgstr "Deaktivér klæbende taster hvis _to taster er trykket"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
msgid "K_eystroke delay:"
msgstr "_Forsinkelse af tastetryk:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
msgid "Keyboa_rd"
msgstr "Tast_atur"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
msgid "Maximum _speed:"
msgstr "Maksimal _hastighed:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
msgid "R_epeat interval:"
msgstr "G_entag interval:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
msgid "The amount of time, in milliseconds, required between keystrokes"
msgstr "Tiden i millisekunder som kræves mellem tastetryk"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
msgid "The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke will be accepted"
msgstr "Tiden i millisekunder som skal forløbe inden et tastetryk vil blive accepteret"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
msgid ""
"The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke "
"will be accepted"
msgstr ""
"Tiden i millisekunder som skal forløbe inden et tastetryk vil blive "
"accepteret"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
msgid "The maximum pointer speed after acceleration"
msgstr "Den maksimale markørhastighed efter acceleration"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
msgid "The ramp used to reach maximum pointer speed"
msgstr "Den brugte rampe til at opnå maksimal markørhastighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
msgid "The time, in milliseconds, between repeated motion events"
msgstr "Tiden i millisekunder mellem gentagne bevægelseshandlinger"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
msgid "The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated motion event"
msgstr "Tiden i millisekunder, mellem det første tastetryk og den første gentagne bevægelsesbegivenhed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
msgstr "Tiden i millisekunder for at opnå maksimal hastighed"
msgid ""
"The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated "
"motion event"
msgstr ""
"Tiden i millisekunder, mellem det første tastetryk og den første gentagne "
"bevægelsesbegivenhed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:21
msgid "To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr "For at afhjælpe utilsigtede tastetryk, kræver langsomme taster at en tast er holdt nede for et bestemt minimum tidsrum før tastetrykket bliver accepteret"
msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
msgstr "Tiden i millisekunder for at opnå maksimal hastighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid "To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a minimum delay between keystrokes"
msgstr "For at afhjælpe utilsigtede multi-tastetryk indsætter ryste-taster en minimumsforsinkelse mellem tastetryk"
msgid ""
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
"For at afhjælpe utilsigtede tastetryk, kræver langsomme taster at en tast er "
"holdt nede for et bestemt minimum tidsrum før tastetrykket bliver accepteret"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
"For at afhjælpe utilsigtede multi-tastetryk indsætter ryste-taster en "
"minimumsforsinkelse mellem tastetryk"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
msgid "Use _bounce keys"
msgstr "Brug _rystetaster"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:25
msgid "Use _sticky keys"
msgstr "Brug _klæbende taster"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:25
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:26
msgid "Use slow _keys"
msgstr "Brug langsomme_taster"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:26
msgid "When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) do not need to be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys would normally need to be pressed at the same time"
msgstr "Når afkrydset, vil kombinationstaster (såsom Control, Alt og Shift) ikke behov for at blive holdt nede (de kan trykkes ned og derefter slippes), hvor multitaster normalt kræver at blive trykket samtidigt"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:27
msgid "When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain locked in the pressed state until pressed again"
msgstr "Når afkrydset, vil kombinationstaster (såsom Control, Alt og Shift) forblive låst i den trykkede tilstand, indtil trykket igen"
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) do not need "
"to be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys "
"would normally need to be pressed at the same time"
msgstr ""
"Når afkrydset, vil kombinationstaster (såsom Control, Alt og Shift) ikke "
"behov for at blive holdt nede (de kan trykkes ned og derefter slippes), hvor "
"multitaster normalt kræver at blive trykket samtidigt"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:28
msgid "When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are pressed simultaneously"
msgstr "Når afkrydset vil \"klæbende taster\" blive slået fra, hvis to taster trykkes samtidigt"
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain "
"locked in the pressed state until pressed again"
msgstr ""
"Når afkrydset, vil kombinationstaster (såsom Control, Alt og Shift) forblive "
"låst i den trykkede tilstand, indtil trykket igen"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:29
msgid "When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number pad"
msgstr "Når afkrydset kan musemarkøren styres ved hjælp af det numeriske tastatur"
msgid ""
"When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are "
"pressed simultaneously"
msgstr ""
"Når afkrydset vil \"klæbende taster\" blive slået fra, hvis to taster "
"trykkes samtidigt"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:30
msgid ""
"When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number "
"pad"
msgstr ""
"Når afkrydset kan musemarkøren styres ved hjælp af det numeriske tastatur"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:31
msgid "_Acceleration delay:"
msgstr "_Accelerationsforsinkelse:"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:31
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:32
msgid "_Lock sticky keys"
msgstr "_Lås klæbende taster"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:32
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:33
msgid "_Mouse"
msgstr "_Mus"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:33
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:34
msgid "_Use mouse emulation"
msgstr "_Brug museemulering"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:34
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:35
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:29
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:28
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:11
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:14
msgid "gtk-close"
msgstr "gtk-luk"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:35
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:36
msgid "msec"
msgstr "millisekunder"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:36
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:37
msgid "pixels/sec"
msgstr "pixels i sekundet"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:45
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:82
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Sokkel til håndtering af indstillinger"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:45
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:82
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOKKEL-ID"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:83
#: ../dialogs/display-settings/main.c:83
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:98
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:44
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:67
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:40
#: ../xfsettingsd/main.c:52
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mouse-settings/main.c:98
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:44 ../xfce4-settings-helper/main.c:67
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:40 ../xfsettingsd/main.c:52
msgid "Version information"
msgstr "Versionsinformation"
......@@ -198,10 +232,8 @@ msgstr "Versionsinformation"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:791
#: ../dialogs/display-settings/main.c:643
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:64
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1189
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:65
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:246
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:58
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1189 ../xfce4-settings-editor/main.c:65
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:246 ../xfce4-settings-manager/main.c:58
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Tast '%s --help' for brug."
......@@ -210,10 +242,8 @@ msgstr "Tast '%s --help' for brug."
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:810
#: ../dialogs/display-settings/main.c:662
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:80
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1208
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:84
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:265
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:71
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1208 ../xfce4-settings-editor/main.c:84
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:265 ../xfce4-settings-manager/main.c:71
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce-udviklingsholdet. Alle rettigheder forbeholdes."
......@@ -221,18 +251,12 @@ msgstr "Xfce-udviklingsholdet. Alle rettigheder forbeholdes."
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:811
#: ../dialogs/display-settings/main.c:663
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:81
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1209
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:85
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:266
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:72
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1209 ../xfce4-settings-editor/main.c:85
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:266 ../xfce4-settings-manager/main.c:72
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Rapportér venligst fejl til <%s>."
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:1
msgid "Accessibility"
msgstr "Tilgængelighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:2
msgid "Improve keyboard and mouse accessibility"
msgstr "Forbedr tastatur- og mustilgængelighed"
......@@ -262,8 +286,11 @@ msgid "<b>_Toolbar Style</b>"
msgstr "<b>_Værktøjsbjælkestil</b>"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:7
msgid "Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
msgstr "Anti-aliasing eller udjævning af skrifttype kan forbedre udseendet af tekst på skærmen"
msgid ""
"Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
msgstr ""
"Anti-aliasing eller udjævning af skrifttype kan forbedre udseendet af tekst "
"på skærmen"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:1
......@@ -297,23 +324,42 @@ msgstr "Aktivér i_nddata tilbagemeldingslyde"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:15
msgid "Enable or disable event sounds globally (requires \"Canberra\" support)"
msgstr "Aktivér eller deaktivér begivenhedslyde globalt (kræver \"Canberra\" understøttelse)"
msgstr ""
"Aktivér eller deaktivér begivenhedslyde globalt (kræver \"Canberra\" "
"understøttelse)"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
msgid "Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the correct sub-pixel order of the screen"
msgstr "Skrifttype-kvaliteten på TFT- eller LCD-skærme kan forbedres betydeligt, ved at vælge den korrekte sub-pixel rækkefølge af din skærm"
msgid ""
"Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the "
"correct sub-pixel order of the screen"
msgstr ""
"Skrifttype-kvaliteten på TFT- eller LCD-skærme kan forbedres betydeligt, ved "
"at vælge den korrekte sub-pixel rækkefølge af din skærm"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:17
msgid "If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the shortcut"
msgstr "Hvis afkrydset, kan tastegenveje for menuelementer blive ændret ved at holde musen over menuelementet og trykke den nye tastekombination for genvejen"
msgid ""
"If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering "
"the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the "
"shortcut"
msgstr ""
"Hvis afkrydset, kan tastegenveje for menuelementer blive ændret ved at holde "
"musen over menuelementet og trykke den nye tastekombination for genvejen"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
msgid "Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw the font; pick whichever looks best according to personal preference"
msgstr "Mange skrifttyper indeholder information som giver ekstra tips om, hvordan skrifttypen bedst optegnes; vælg bedste udseende i overensstemmelse med dit personlige foretrukne"
msgid ""
"Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw "
"the font; pick whichever looks best according to personal preference"
msgstr ""
"Mange skrifttyper indeholder information som giver ekstra tips om, hvordan "
"skrifttypen bedst optegnes; vælg bedste udseende i overensstemmelse med dit "
"personlige foretrukne"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
msgid "Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too small"
msgstr "Tilsidesæt den fundne skærmopløsning hvis skrifttyper fremstår for store eller for små"
msgid ""
"Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too small"
msgstr ""
"Tilsidesæt den fundne skærmopløsning hvis skrifttyper fremstår for store "
"eller for små"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
msgid "Select a default font"
......@@ -340,8 +386,12 @@ msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
msgstr "Angiv om ikoner skal vises ved siden af tekst på knapperne"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:26
msgid "Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to play"
msgstr "Angiv om museklik eller andre brugerhandlinger skal resultere i afspilning af begivenhedslyd"
msgid ""
"Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to "
"play"
msgstr ""
"Angiv om museklik eller andre brugerhandlinger skal resultere i afspilning "
"af begivenhedslyd"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
msgid "St_yle"
......@@ -352,8 +402,12 @@ msgid "Sub-_pixel order:"
msgstr "Sub_pixelorden:"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:29
msgid "This font will be used as the default font used when drawing user interface text"
msgstr "Denne skrifttype vil blive brugt som standardskrifttype når brugerfladens tekst optegnes"
msgid ""
"This font will be used as the default font used when drawing user interface "
"text"
msgstr ""
"Denne skrifttype vil blive brugt som standardskrifttype når brugerfladens "
"tekst optegnes"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
msgid "_Fonts"
......@@ -503,49 +557,50 @@ msgid "Second digital display"
msgstr "Anden digitalskærm"
#. Set dialog title and icon
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:159
msgid "Select shortcut command"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:161
#, fuzzy
msgid "Shortcut Command"
msgstr "Vælg genvejskommando"
#. Set subtitle
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:163
#, c-format
msgid "Shortcut: %s"
msgstr "Genvej: %s"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:185
#, fuzzy
msgid "Shortcut:"
msgstr "Genvej"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:163
msgid "Undefined"
msgstr "Udefineret"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:195
#, fuzzy
msgid "Command:"
msgstr "Kommando"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:229
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:247
msgid "The command may not be empty."
msgstr "Kommandoen må ikke være tom."
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:249
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:267
msgid "Select command"
msgstr "Vælg kommando"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:257
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:275
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:262
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:280
msgid "Executable Files"
msgstr "Kørbare filer"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:277
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:295
msgid "Perl Scripts"
msgstr "Perl-skripter"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:283
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:301
msgid "Python Scripts"
msgstr "Python-skripter"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:289
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:307
msgid "Ruby Scripts"
msgstr "Ruby-skripter"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:295
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:313
msgid "Shell Scripts"
msgstr "Skal-skripter"
......@@ -608,8 +663,12 @@ msgid "Show _blinking"
msgstr "Vis _blinkende"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:15
msgid "Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings dialog, or by the X server"
msgstr "Angives om tastaturlayoutet er kontrolleret med denne indstillingsdialog eller af X-serveren"
msgid ""
"Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings "
"dialog, or by the X server"
msgstr ""
"Angives om tastaturlayoutet er kontrolleret med denne indstillingsdialog "
"eller af X-serveren"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:16
msgid "Specify whether or not the text cursor blinks"
......@@ -632,8 +691,12 @@ msgid "Use this area to _test the settings above:"
msgstr "Brug dette område til at af_prøve de ovenstående indstillinger:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:21
msgid "When selected, pressing and holding down a key emits the same character over and over again"
msgstr "Når afkrydset vil nedtrykning og holdning af en tast medføre, at tasten vil sende det samme tegn igen og igen"
msgid ""
"When selected, pressing and holding down a key emits the same character over "
"and over again"
msgstr ""
"Når afkrydset vil nedtrykning og holdning af en tast medføre, at tasten vil "
"sende det samme tegn igen og igen"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:22
msgid "_Enable key repeat"
......@@ -660,7 +723,7 @@ msgid "gtk-add"
msgstr "gtk-tilføj"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:28
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:10
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:13
msgid "gtk-cancel"
msgstr "gtk-annullér"
......@@ -727,8 +790,12 @@ msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Nulstil til standardindstillinger"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1033
msgid "This will reset <b>all</b> shortcuts to their default values. Do you really want to do this?"
msgstr "Dette vil nulstille <b>alle</b> genvejene til deres standardværdier. Vil du virkelig gøre dette?"
msgid ""
"This will reset <b>all</b> shortcuts to their default values. Do you really "
"want to do this?"
msgstr ""
"Dette vil nulstille <b>alle</b> genvejene til deres standardværdier. Vil du "
"virkelig gøre dette?"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1102
msgid "The system defaults will be restored next time you log in."
......@@ -747,8 +814,7 @@ msgid "DEVICE NAME"
msgstr "Enhedsnavn"
#. sort the names but keep Default on top
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:352
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:354
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:352 ../dialogs/mouse-settings/main.c:354
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:414
msgid "Default"
msgstr "Standard"
......@@ -804,36 +870,55 @@ msgid "Re_verse scroll direction"
msgstr "Omvendt rulle_retning"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:13
msgid "Set the acceleration and threshold for the selected device to the default values"
msgstr "Indstil acceleration og tærskel for den valgte enhed, til standardværdier"
msgid ""
"Set the acceleration and threshold for the selected device to the default "
"values"
msgstr ""
"Indstil acceleration og tærskel for den valgte enhed, til standardværdier"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
msgid "T_hreshold:"
msgstr "Tærsk_el:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:15
msgid "The factor at which the pointer's speed will increase as the mouse is moved"
msgstr "Faktoren med hvilken markørens hastighed vil forøges ved bevægelse af musen"
msgid ""
"The factor at which the pointer's speed will increase as the mouse is moved"
msgstr ""
"Faktoren med hvilken markørens hastighed vil forøges ved bevægelse af musen"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:16
msgid "The mouse pointer cannot move farther than this distance between two clicks for them to be considered a double click"
msgstr "Musemarkøren kan ikke flytte yderligere end denne afstand mellem to klik, uden at blive opfattet som et dobbeltklik"
msgid ""
"The mouse pointer cannot move farther than this distance between two clicks "
"for them to be considered a double click"
msgstr ""
"Musemarkøren kan ikke flytte yderligere end denne afstand mellem to klik, "
"uden at blive opfattet som et dobbeltklik"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:17
msgid "The number of pixels the pointer must move before a drag operation will start"
msgstr "Det antal pixels markøren skal flyttes, før en trækkehandling vil starte"
msgid ""
"The number of pixels the pointer must move before a drag operation will start"
msgstr ""
"Det antal pixels markøren skal flyttes, før en trækkehandling vil starte"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:18
msgid "The number of pixels the pointer must move in a short time before it starts accelerating"
msgstr "Det antal pixels markøren skal flyttes indenfor kort tid før accelerationen startes"
msgid ""
"The number of pixels the pointer must move in a short time before it starts "
"accelerating"
msgstr ""
"Det antal pixels markøren skal flyttes indenfor kort tid før accelerationen "
"startes"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:19
msgid "Ti_me:"
msgstr "Ti_d:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:20
msgid "Two mouse clicks in less than this length of time (in milliseconds) will be considered a double click"
msgstr "To museklik indenfor denne tidslængde (i millisekunder) vil blive opfattet som et dobbeltklik"
msgid ""
"Two mouse clicks in less than this length of time (in milliseconds) will be "
"considered a double click"
msgstr ""
"To museklik indenfor denne tidslængde (i millisekunder) vil blive opfattet "
"som et dobbeltklik"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:21
msgid "When selected, the scroll wheel will work in the opposite direction"
......@@ -899,54 +984,61 @@ msgid "Are you sure you want to reset property \"<b>%s</b>\"?"
msgstr "Er du sikker på, at du vil nulstille egenskab \"<b>%s</b>\"?"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.desktop.in.h:1
msgid "Graphical settings editor for Xfce 4"
#, fuzzy
msgid "Graphical settings editor for Xfconf"
msgstr "Grafisk indstillingredigering til Xfce 4"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.desktop.in.h:2
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:9
msgid "Settings Editor"
msgstr "Indstillingsredigering"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.desktop.in.h:3
msgid "Xfce 4 Settings Editor"
msgstr "Xfce 4 indstillingsredigering"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:1
msgid "Customize settings stored by Xfconf"
msgstr ""
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:2
#, fuzzy
msgid "Edit Property"
msgstr "Redigér egenskab"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:3
msgid "Edit property"
msgstr "Redigér egenskab"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:2
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:4
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiveret"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:3
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:5
msgid "Name:"
msgstr "Navn:"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:4
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:6
msgid "New property"
msgstr "Ny egenskab"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:5
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:7
msgid "Reset/remove property"
msgstr "Nulstil/fjern egenskab"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:6
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:8
msgid "Select a channel and property"
msgstr "Vælg en kanal og egenskab"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:7
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:10
msgid "Type:"
msgstr "Type:"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:8
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:11
msgid "Value:"
msgstr "Værdi:"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:9
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:12
msgid "Xfconf channels"
msgstr "Kanaler til Xfconf"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:12
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:15
msgid "gtk-save"
msgstr "gtk-gem"