Commit a7dd9431 authored by Michal Varady's avatar Michal Varady

Czech translation updated

(Old svn revision: 29093)
parent a4648716
2009-01-03 Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>
* cs.po: Czech translation updated
2008-12-31 Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>
* cs.po: Czech translation fixed
......
......@@ -3,13 +3,12 @@
# This file is distributed under the same license as the xfce package.
# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2008.
#
#: ../xfsettingsd/main.c:127
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce 4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-02 15:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-12-31 03:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-03 15:35+0100\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -74,9 +73,7 @@ msgid "The amount of time, in milliseconds, required between keystrokes"
msgstr "Doba v milisekundách mezi dvěma stisky kláves"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
msgid ""
"The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke "
"will be accepted"
msgid "The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke will be accepted"
msgstr "Doba v milisekundách, která musí uběhnout před přijetím stisku klávesy"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
......@@ -92,32 +89,20 @@ msgid "The time, in milliseconds, between repeated motion events"
msgstr "Doba v milisekundách mezi dvěma opakovanými událostmi pohybu"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
msgid ""
"The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated "
"motion event"
msgstr ""
"Doba v milisekundách mezi stistknutím první klávesy a první opakovanou "
"událostí pohybu"
msgid "The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated motion event"
msgstr "Doba v milisekundách mezi stistknutím první klávesy a první opakovanou událostí pohybu"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
msgstr "Doba v milisekundách pro získání nejvyšší rychlosti"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:21
msgid ""
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
"Funkce pomalé klávesy pomáhá předejít náhodným stiskům kláves tak, že "
"požadovaná klávesa musí být před přijetím stisknuta po určitou dobu"
msgid "To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr "Funkce pomalé klávesy pomáhá předejít náhodným stiskům kláves tak, že požadovaná klávesa musí být před přijetím stisknuta po určitou dobu"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
"Funkce zdvojené klávesy pomáhá předejít náhodným opakovaným stiskům kláves "
"nastavením minimální doby mezi stiskem kláves"
msgid "To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a minimum delay between keystrokes"
msgstr "Funkce zdvojené klávesy pomáhá předejít náhodným opakovaným stiskům kláves nastavením minimální doby mezi stiskem kláves"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid "Use _bounce keys"
......@@ -132,38 +117,20 @@ msgid "Use slow _keys"
msgstr "Použít pomalé _klávesy"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:26
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) do not need "
"to be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys "
"would normally need to be pressed at the same time"
msgstr ""
"Vyberete-li tuto volbu, nemusíte klávesy modifikátorů (Control, Alt a Shift) "
"držet (pouze je stiskněte a poté uvolněte), narozdíl od běžného stavu, kdy "
"je nutné je stisknout najednou"
msgid "When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) do not need to be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys would normally need to be pressed at the same time"
msgstr "Vyberete-li tuto volbu, nemusíte klávesy modifikátorů (Control, Alt a Shift) držet (pouze je stiskněte a poté uvolněte), narozdíl od běžného stavu, kdy je nutné je stisknout najednou"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:27
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain "
"locked in the pressed state until pressed again"
msgstr ""
"Vyberete-li tuto volbu, klávesy modifikátorů (Control, Alt a Shift) zůstanou "
"ve stisknutém stavu, dokud je opětovně nestisknete"
msgid "When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain locked in the pressed state until pressed again"
msgstr "Vyberete-li tuto volbu, klávesy modifikátorů (Control, Alt a Shift) zůstanou ve stisknutém stavu, dokud je opětovně nestisknete"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:28
msgid ""
"When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are "
"pressed simultaneously"
msgstr ""
"Vyberete-li tuto volbu, bude funkce lepicí klávesy po stisknutí dvou kláves "
"najednou zakázána"
msgid "When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are pressed simultaneously"
msgstr "Vyberete-li tuto volbu, bude funkce lepicí klávesy po stisknutí dvou kláves najednou zakázána"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:29
msgid ""
"When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number "
"pad"
msgstr ""
"Vyberete-li tuto volbu, bude možné ovládat ukazatel myši numerickou "
"klávesnicí"
msgid "When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number pad"
msgstr "Vyberete-li tuto volbu, bude možné ovládat ukazatel myši numerickou klávesnicí"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:30
msgid "_Acceleration delay:"
......@@ -200,22 +167,27 @@ msgstr "pixely/s"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:45
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:82
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Soket správce nastavení"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:45
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:82
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOCKET ID"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:83
#: ../dialogs/display-settings/main.c:83
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mouse-settings/main.c:98
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:44 ../xfce4-settings-helper/main.c:67
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:40 ../xfsettingsd/main.c:52
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:98
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:44
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:67
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:40
#: ../xfsettingsd/main.c:52
msgid "Version information"
msgstr "Informace o verzi"
......@@ -223,8 +195,10 @@ msgstr "Informace o verzi"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:791
#: ../dialogs/display-settings/main.c:643
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:64
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1189 ../xfce4-settings-editor/main.c:65
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:246 ../xfce4-settings-manager/main.c:58
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1189
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:65
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:246
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:58
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Informace o použití získáte příkazem '%s --help'"
......@@ -233,8 +207,10 @@ msgstr "Informace o použití získáte příkazem '%s --help'"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:810
#: ../dialogs/display-settings/main.c:662
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:80
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1208 ../xfce4-settings-editor/main.c:84
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:265 ../xfce4-settings-manager/main.c:71
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1208
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:84
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:265
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:71
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Vývojářský tým Xfce. Všechna práva vyhrazena."
......@@ -242,8 +218,10 @@ msgstr "Vývojářský tým Xfce. Všechna práva vyhrazena."
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:811
#: ../dialogs/display-settings/main.c:663
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:81
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1209 ../xfce4-settings-editor/main.c:85
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:266 ../xfce4-settings-manager/main.c:72
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1209
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:85
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:266
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:72
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Prosímte, abyste chyby hlásili na <%s>."
......@@ -281,8 +259,7 @@ msgid "<b>_Toolbar Style</b>"
msgstr "<b>_Styl panelu nástrojů</b>"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:7
msgid ""
"Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
msgid "Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
msgstr "Vyhlazování zlepšuje vzhled textu na obrazovce"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:8
......@@ -317,42 +294,23 @@ msgstr "Povolit _ozvučení vstupních událostí"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:15
msgid "Enable or disable event sounds globally (requires \"Canberra\" support)"
msgstr ""
"Globálně povolí nebo zakáže zvuky událostí (vyžaduje podporu knihovny "
"\"Canberra\")"
msgstr "Globálně povolí nebo zakáže zvuky událostí (vyžaduje podporu knihovny \"Canberra\")"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
msgid ""
"Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the "
"correct sub-pixel order of the screen"
msgstr ""
"Na obrazovkách TFT nebo LCD lze zvýšit kvalitu písem volbou správného pořadí "
"barevných složek pixelů vaší obrazovky"
msgid "Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the correct sub-pixel order of the screen"
msgstr "Na obrazovkách TFT nebo LCD lze zvýšit kvalitu písem volbou správného pořadí barevných složek pixelů vaší obrazovky"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:17
msgid ""
"If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering "
"the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the "
"shortcut"
msgstr ""
"Vyberete-li, můžete změnit klávesové zkratky položek nabídky přejetím "
"kurzoru myši nad položku nabídky a stiskem nové klávesové zkratky"
msgid "If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the shortcut"
msgstr "Vyberete-li, můžete změnit klávesové zkratky položek nabídky přejetím kurzoru myši nad položku nabídky a stiskem nové klávesové zkratky"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
msgid ""
"Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw "
"the font; pick whichever looks best according to personal preference"
msgstr ""
"Mnohá písma obsahují informaci poskytující dodatečné informace o nejlepším "
"způsobu pro vykreslení písma. Nejlepší vzhled vyberte podle svých osobních "
"priorit"
msgid "Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw the font; pick whichever looks best according to personal preference"
msgstr "Mnohá písma obsahují informaci poskytující dodatečné informace o nejlepším způsobu pro vykreslení písma. Nejlepší vzhled vyberte podle svých osobních priorit"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
msgid ""
"Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too small"
msgstr ""
"Obejít rozlišení nalezeného monitoru v případě, že je písmo příliš velké "
"nebo malé"
msgid "Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too small"
msgstr "Obejít rozlišení nalezeného monitoru v případě, že je písmo příliš velké nebo malé"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
msgid "Select a default font"
......@@ -379,9 +337,7 @@ msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
msgstr "Zvolte, zda budou na tlačítkách zobrazeny ikony"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:26
msgid ""
"Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to "
"play"
msgid "Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to play"
msgstr "Zvolte, zda budou kliknutí myši a jiné uživatelské vstupy ozvučeny"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
......@@ -393,12 +349,8 @@ msgid "Sub-_pixel order:"
msgstr "_Pořadí subpixelů:"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:29
msgid ""
"This font will be used as the default font used when drawing user interface "
"text"
msgstr ""
"Toto písmo bude použito jako výchozí pro vykreslení textu uživatelského "
"rozhraní"
msgid "This font will be used as the default font used when drawing user interface text"
msgstr "Toto písmo bude použito jako výchozí pro vykreslení textu uživatelského rozhraní"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
msgid "_Fonts"
......@@ -653,12 +605,8 @@ msgid "Show _blinking"
msgstr "Povolit _blikání"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:15
msgid ""
"Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings "
"dialog, or by the X server"
msgstr ""
"Určujte, zda se bude rozložení klávesnice řídit nastavením v tomto "
"dialogovém okně nebo nastavením X serveru"
msgid "Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings dialog, or by the X server"
msgstr "Určujte, zda se bude rozložení klávesnice řídit nastavením v tomto dialogovém okně nebo nastavením X serveru"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:16
msgid "Specify whether or not the text cursor blinks"
......@@ -681,12 +629,8 @@ msgid "Use this area to _test the settings above:"
msgstr "Tuto oblast použijte pro _vyzkoušení nastavení:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:21
msgid ""
"When selected, pressing and holding down a key emits the same character over "
"and over again"
msgstr ""
"Vyberete-li tuto volbu, bude se stisknutím a držením klávesy její zasílání "
"neustále opakovat"
msgid "When selected, pressing and holding down a key emits the same character over and over again"
msgstr "Vyberete-li tuto volbu, bude se stisknutím a držením klávesy její zasílání neustále opakovat"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:22
msgid "_Enable key repeat"
......@@ -780,12 +724,8 @@ msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Obnovit výchozí"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1033
msgid ""
"This will reset <b>all</b> shortcuts to their default values. Do you really "
"want to do this?"
msgstr ""
"Touto akcí nastavíte <b>všechny</b> klávesové zkratky na výchozí hodnoty. "
"Opravdu chcete pokračovat?"
msgid "This will reset <b>all</b> shortcuts to their default values. Do you really want to do this?"
msgstr "Touto akcí nastavíte <b>všechny</b> klávesové zkratky na výchozí hodnoty. Opravdu chcete pokračovat?"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1102
msgid "The system defaults will be restored next time you log in."
......@@ -804,7 +744,8 @@ msgid "DEVICE NAME"
msgstr "NÁZEV ZAŘÍZENÍ"
#. sort the names but keep Default on top
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:352 ../dialogs/mouse-settings/main.c:354
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:352
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:354
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:414
msgid "Default"
msgstr "Výchozí"
......@@ -860,9 +801,7 @@ msgid "Re_verse scroll direction"
msgstr "Otočit s_měr posunu"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:13
msgid ""
"Set the acceleration and threshold for the selected device to the default "
"values"
msgid "Set the acceleration and threshold for the selected device to the default values"
msgstr "Nastaví akceleraci a práh pro vybrané zařízení na výchozí hodnoty"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
......@@ -870,42 +809,28 @@ msgid "T_hreshold:"
msgstr "_Práh:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:15
msgid ""
"The factor at which the pointer's speed will increase as the mouse is moved"
msgid "The factor at which the pointer's speed will increase as the mouse is moved"
msgstr "Faktor, při kterém ukazatel myši zvýší rychlost při pohybu"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:16
msgid ""
"The mouse pointer cannot move farther than this distance between two clicks "
"for them to be considered a double click"
msgstr ""
"Nejvyšši povolená vzdálenost mezi dvěma kliknutími v pixelech stále "
"považovaná za dvojité kliknutí"
msgid "The mouse pointer cannot move farther than this distance between two clicks for them to be considered a double click"
msgstr "Nejvyšši povolená vzdálenost mezi dvěma kliknutími v pixelech stále považovaná za dvojité kliknutí"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:17
msgid ""
"The number of pixels the pointer must move before a drag operation will start"
msgid "The number of pixels the pointer must move before a drag operation will start"
msgstr "Počet pixelů, o které se ukazatel musí posunout před zahájením tažení"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:18
msgid ""
"The number of pixels the pointer must move in a short time before it starts "
"accelerating"
msgstr ""
"Počet pixelů, o které se ukazatel musí v krátkém časovém úseku posunout před "
"zahájením akcelerace"
msgid "The number of pixels the pointer must move in a short time before it starts accelerating"
msgstr "Počet pixelů, o které se ukazatel musí v krátkém časovém úseku posunout před zahájením akcelerace"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:19
msgid "Ti_me:"
msgstr "Č_as:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:20
msgid ""
"Two mouse clicks in less than this length of time (in milliseconds) will be "
"considered a double click"
msgstr ""
"Nejdelší povolená doba mezi dvěma kliknutími v milisekundách stále "
"považovaná za dvojité kliknutí"
msgid "Two mouse clicks in less than this length of time (in milliseconds) will be considered a double click"
msgstr "Nejdelší povolená doba mezi dvěma kliknutími v milisekundách stále považovaná za dvojité kliknutí"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:21
msgid "When selected, the scroll wheel will work in the opposite direction"
......@@ -1003,9 +928,8 @@ msgid "Reset/remove property"
msgstr "Inicializovat nebo odebrat vlastnost"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:6
#, fuzzy
msgid "Select a channel and property"
msgstr "Zvolte kanál a vlastnost."
msgstr "Zvolte kanál a vlastnost"
#: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.glade.h:7
msgid "Type:"
......@@ -1059,7 +983,8 @@ msgstr "Zdvojené klávesy jsou zakázány"
msgid "Bounce keys"
msgstr "Zdvojené klávesy"
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:68 ../xfsettingsd/main.c:64
#: ../xfce4-settings-helper/main.c:68
#: ../xfsettingsd/main.c:64
msgid "Start in debug mode (don't fork to the background)"
msgstr "Spustit v ladicím režimu (proces nebude spuštěn na pozadí)"
......@@ -1139,34 +1064,28 @@ msgstr ""
#~ msgid "Xfce4 settings editor"
#~ msgstr "Editor nastavení Xfce4"
#~ msgid "Accessibility Settings"
#~ msgstr "Nastavení přístupnosti"
#~ msgid "D_ebounce time:"
#~ msgstr "D_oba pro zdvojené klávesy:"
#~ msgid ""
#~ "The amount of time you have to wait before keystrokes are accepted again, "
#~ "in milliseconds"
#~ msgstr ""
#~ "Doba, kterou musíte čekat, než budou stistknutí kláves opět akceptovány, "
#~ "v milisekundách"
#~ msgid ""
#~ "When enabled, the Shift, Ctrl and Alt keys stay \"selected\" until you "
#~ "press them again"
#~ msgstr ""
#~ "Povolíte-li tuto funkci, klávesy Shift, Ctrl a Alt zůstanou \"vybrány\" "
#~ "dokud je nestisknete znovu"
#~ msgid ""
#~ "When enabled, you can press and release the Shift, Ctrl and Alt keys, and "
#~ "then press another key to get a key combo"
#~ msgstr ""
#~ "Povolíte-li tuto funkci, můžete pro kombinaci kláves stisknout a uvolnit "
#~ "klávesy Shift, Ctrl a Alt a poté stisknout další klávesu"
#~ msgid ""
#~ "When enabled, you must hold the key for a specific amount of time before "
#~ "the keystroke will be accepted. This helps prevent accidental key strokes"
......@@ -1174,7 +1093,6 @@ msgstr ""
#~ "Povolíte-li tuto funkci, budete muset podržet klávesu po určitou dobu, "
#~ "než bude tento stisk akceptován. Toto pomáhá předejít náhodným stiskům "
#~ "kláves"
#~ msgid ""
#~ "When enabled, you must wait a specific amount of time before the next "
#~ "keystroke can be accepted. This prevents accidental multiple key strokes"
......@@ -1182,133 +1100,98 @@ msgstr ""
#~ "Povolíte-li tuto funkcni, budete muset před stiskem další klávesy počkat "
#~ "určitou dobu, než bude stisk klávesy akceptován. Toto pomáhí předejít "
#~ "stisku více kláves najednou"
#~ msgid "Xfce 4 Accessibility Settings"
#~ msgstr "Nastavení přístupnosti Xfce 4"
#~ msgid "Appearance Settings"
#~ msgstr "Nastavení vzhledu"
#~ msgid "Enable or disable input feedback sounds (i.e. button clicks)"
#~ msgstr ""
#~ "Povolí nebo zakáže použití zvuků při vstupních událostech (např. při "
#~ "kliknutí myší)"
#~ msgid ""
#~ "Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu "
#~ "item"
#~ msgstr ""
#~ "Tato volba určuje, zda mohou být klávesové zkratky v nabídkách změněny "
#~ "stisknutím klávesy nad nimi"
#~ msgid "Xfce 4 Appearance Settings"
#~ msgstr "Nastavení vzhledu prostředí Xfce 4"
#~ msgid "Display Settings"
#~ msgstr "Nastavení displeje"
#~ msgid "Xfce 4 Display Settings"
#~ msgstr "Nastavení displeje prostředí Xfce 4"
#~ msgid "<b>Application Shortcuts</b>"
#~ msgstr "<b>Klávesové zkratky aplikací</b>"
#~ msgid "<b>Keyboard settings</b>"
#~ msgstr "<b>Nastavení klávesnice</b>"
#~ msgid "Keyboard Settings"
#~ msgstr "Nastavení klávesnice"
#~ msgid "The length of the cursor blink cycle in milliseconds"
#~ msgstr "Délka cyklu blikání kurzoru v milisekundách"
#~ msgid "Xfce 4 Keyboard Settings"
#~ msgstr "Nastavení klávesnice Xfce 4"
#~ msgid "Mouse Settings"
#~ msgstr "Nastavení myši"
#~ msgid "Re_set to default"
#~ msgstr "O_bnovit výchozí"
#~ msgid ""
#~ "The pointer will go 'acceleration' times as fast when it travels more "
#~ "than 'threshold' pixels in a short time"
#~ msgstr ""
#~ "Rychlost ukazatele se bude násobit hodnotou 'akcelerace'pohybuje-li se v "
#~ "krátkém časovém úseku o více pixelů, než je určeno hodnotou 'práh'"
#~ msgid "_Threshold:"
#~ msgstr "_Práh"
#~ msgid "Xfce 4 Mouse Settings"
#~ msgstr "Nastavení myši Xfce 4"
#~ msgid "gtk-revert-to-saved"
#~ msgstr "gtk-revert-to-saved"
#~ msgid ""
#~ "This shortcut is already being used by <b>another window manager action</"
#~ "b>. Which action do you want to use?"
#~ msgstr ""
#~ "Tato klávesová zkratka se již používá pro <b>jinou akci správce oken</b>. "
#~ "Kterou akci chcete použít?"
#~ msgid "Use this action"
#~ msgstr "Použít tuto akci"
#~ msgid "Keep the other one"
#~ msgstr "Zachovat jinou"
#~ msgid ""
#~ "The shortcut is already being used for the command <b>%s</b>. Which "
#~ "action do you want to use?"
#~ msgstr ""
#~ "Tato klávesová zkratka se již používá pro příkaz <b>%s</b>. Kterou akci "
#~ "chcete použít?"
#~ msgid "Keep %s"
#~ msgstr "Zachovat %s"
#~ msgid "Use %s"
#~ msgstr "Použít %s"
#~ msgid ""
#~ "The shortcut is already being used by a <b>window manager action</b>. "
#~ "Which action do you want to use?"
#~ msgstr ""
#~ "Tato klávesová zkratka se již používá pro <b>akci správce oken</b>. "
#~ "Kterou akci chcete použít?"
#~ msgid "Keep the window manager action"
#~ msgstr "Zachovat akci správce oken"
#~ msgid "Conflicting actions for %s"
#~ msgstr "Akce v konfliktu pro %s"
#~ msgid "The shortcut is already being used for something else."
#~ msgstr "Tato klávesová zkratka se již používá pro jinou akci."
#~ msgid "Enter window manager action shortcut"
#~ msgstr "Vložte klávesovou zkratku akce správce oken"
#~ msgid "Action: %s"
#~ msgstr "Akce: %s"
#~ msgid "Enter command shortcut"
#~ msgstr "Vložte klávesovou zkratku příkazu"
#~ msgid "Command: %s"
#~ msgstr "Příkaz: %s"
#~ msgid "Enter shortcut"
#~ msgstr "Vložte klávesovou zkratku"
#~ msgid "Shortcut:"
#~ msgstr "Klávesová zkratka:"
#~ msgid "Could not grab the keyboard."
#~ msgstr "Nelze číst z klávesnice."
#~ msgid "<span size='large'><b>%s</b></span>"
#~ msgstr "<span size='large'><b>%s</b></span>"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment