Commit 8bb5979b authored by Jiri Grönroos's avatar Jiri Grönroos Committed by Transifex

I18n: Update translation fi (98%).

557 translated messages, 10 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent b3614cde
Pipeline #666 passed with stage
in 17 seconds
......@@ -4,15 +4,15 @@
#
# Translators:
# Ammuu5, 2018-2020
# Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>, 2013,2018-2019
# Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>, 2013,2018-2020
# Pasi Lallinaho <pasi@shimmerproject.org>, 2014-2015,2017,2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-01 12:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-01 10:31+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-29 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-10 20:36+0000\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-settings/language/fi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -28,7 +28,7 @@ msgctxt "Monitor vendor"
msgid "Unknown"
msgstr "Tuntematon"
#: ../common/xfce-randr.c:286 ../dialogs/display-settings/main.c:4101
#: ../common/xfce-randr.c:286 ../dialogs/display-settings/main.c:4100
#, c-format
msgid "Unable to query the version of the RandR extension being used"
msgstr "RandR-laajennuksen versiota ei voi selvittää"
......@@ -69,27 +69,29 @@ msgid "Configure keyboard and mouse accessibility"
msgstr "Näppäimistön ja hiiren esteettömyysasetukset"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:3
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:14
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:13
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:3
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:9
#: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/display-settings/profile-changed-dialog.glade.h:2
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4141
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4140
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:7
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:190
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:166
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:260
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:259
msgid "_Close"
msgstr "_Sulje"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:4
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:13
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:14
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:4
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:193
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:13
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:165
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:249
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:248
msgid "_Help"
msgstr "_Ohje"
......@@ -293,7 +295,7 @@ msgid "_Mouse"
msgstr "_Hiiri"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:109
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:103
#: ../dialogs/color-settings/main.c:48 ../dialogs/display-settings/main.c:139
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:43
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:84 ../xfce4-settings-editor/main.c:49
......@@ -301,7 +303,7 @@ msgid "Settings manager socket"
msgstr "Asetustenhallinnan pistoke"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:109
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:103
#: ../dialogs/color-settings/main.c:48 ../dialogs/display-settings/main.c:139
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:43
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:84 ../xfce4-settings-editor/main.c:49
......@@ -309,7 +311,7 @@ msgid "SOCKET ID"
msgstr "PISTOKE"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:47
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:110
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:104
#: ../dialogs/color-settings/main.c:49 ../dialogs/display-settings/main.c:140
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:41 ../dialogs/mime-settings/main.c:44
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:85 ../xfce4-settings-editor/main.c:50
......@@ -318,10 +320,11 @@ msgid "Version information"
msgstr "Versiotiedot"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:200
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1166
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1129
#: ../dialogs/color-settings/main.c:1390
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4069
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4068
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:78 ../dialogs/mime-settings/main.c:78
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:158
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1872 ../xfce4-settings-editor/main.c:120
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:64 ../xfsettingsd/main.c:242
#: ../xfsettingsd/main.c:280
......@@ -330,9 +333,9 @@ msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Saat ohjeita komennolla \"%s --help\"."
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:219
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1185
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1148
#: ../dialogs/color-settings/main.c:1407
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4088
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4087
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:94 ../dialogs/mime-settings/main.c:97
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1891 ../xfce4-settings-editor/main.c:139
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:80 ../xfsettingsd/main.c:258
......@@ -340,9 +343,9 @@ msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce:n kehitystiimi. Kaikki oikeudet pidätetään."
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:220
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1186
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1149
#: ../dialogs/color-settings/main.c:1408
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4089
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4088
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:95 ../dialogs/mime-settings/main.c:98
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1892 ../xfce4-settings-editor/main.c:140
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:81 ../xfsettingsd/main.c:259
......@@ -361,7 +364,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:1
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1041
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1009
#: ../dialogs/display-settings/main.c:106
#: ../dialogs/display-settings/main.c:117
msgid "None"
......@@ -501,124 +504,116 @@ msgid "_Fonts"
msgstr "_Fontit"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
msgid "Specify what should be displayed in toolbar items"
msgstr "Määritä, mitä työkalupalkkien kohteissa näytetään"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
msgid "_Toolbar Style"
msgstr "_Työkalupalkkien tyyli"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
msgid "Show images on _buttons"
msgstr "Näytä kuvat _painikkeissa"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
msgstr "Määritä, näytetäänkö painikkeissa kuvakkeita tekstin lisäksi"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:38
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
msgid "Show images in _menus"
msgstr "Näytä kuvat _valikoissa"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:39
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37
msgid "Specify whether icons should be displayed next to items in menus"
msgstr "Määritä, näytetäänkö valikon kohteiden vierellä kuvakkeita"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:40
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:38
msgid "Enable e_ditable accelerators"
msgstr "_Muokattavat valikon pikanäppäimet"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:41
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:39
msgid ""
"If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering "
"the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the "
"shortcut"
msgstr "Jos tämä on valittu, valikon kohteen pikanäppäintä voi vaihtaa painamalla uutta näppäinyhdistelmää hiiren osoittimen ollessa sen yllä"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:42
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:40
msgid "Menus and Buttons"
msgstr "Valikot ja painikkeet"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:43
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:41
msgid "Enable _event sounds"
msgstr "Toista merkki_äänet"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:44
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:42
msgid "Enable or disable event sounds globally (requires \"Canberra\" support)"
msgstr "Toistetaanko käyttöliittymän äänet (vaatii Canberra-tuen)"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:45
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:43
msgid "Enable input feedbac_k sounds"
msgstr "Kytke syötön _vahvistusäänet päälle"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:46
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:44
msgid ""
"Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to"
" play"
msgstr "Määritä, soitetaanko merkkiääniä kun käyttäjä napsauttaa hiiren painikkeita tai syöttää muuten tietoa"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:47
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:45
msgid "Event sounds"
msgstr "Merkkiäänet"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:48
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:46
msgid "Adjust the system-wide display scaling"
msgstr "Säädä järjestelmänlaajuista näytön skaalausta"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:49
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:47
msgid "_Window Scaling"
msgstr "_Ikkunoiden skaalaus"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:50
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:48
msgid "Setti_ngs"
msgstr "_Asetukset"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:463
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:445
#, c-format
msgid ""
"Warning: this icon theme has no cache file. You can create this by running "
"<i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> in a terminal emulator."
msgstr "Varoitus: tällä kuvaketeemalla ei ole välimuistitiedostoa. Voit luoda tämän ajamalla <i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> päätteessä."
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:879
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:847
#, c-format
msgid "File is larger than %d MB, installation aborted"
msgstr "Tiedosto on suurempi kuin %d Mt, asennus peruttu"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:884
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:852
msgid "Failed to create temporary directory"
msgstr "Väliaikaiskansion luominen epäonnistui"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:889
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:857
msgid "Failed to extract archive"
msgstr "Arkiston purkaminen epäonnistui"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:894
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:862
msgid "Unknown format, only archives and directories are supported"
msgstr "Tuntematon muoto; vain arkistoja ja kansioita tuetaan"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:899
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:867
#, c-format
msgid "An unknown error, exit code is %d"
msgstr "Tuntematon virhe, koodi %d"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:906
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:874
msgid "Failed to install theme"
msgstr "Teeman asennus epäonnistui"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1045
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1013
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1049
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1017
msgid "BGR"
msgstr "BGR"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1053
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1021
msgid "Vertical RGB"
msgstr "Pystysuuntainen RGB"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1057
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1025
msgid "Vertical BGR"
msgstr "Pystysuuntainen BGR"
......@@ -731,12 +726,17 @@ msgstr "Lisää väriprofiili laitteellesi"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:111
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:262
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:3
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:395
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:540
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-launcher-dialog.c:109
msgid "_Cancel"
msgstr "_Peru"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:19
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:115
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:4
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:541
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-launcher-dialog.c:110
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
......@@ -1091,71 +1091,75 @@ msgstr "Edelliset asetukset palautetaan %i sekunnin kuluttua, jos et vastaa täh
msgid "%.1f Hz"
msgstr "%.1f Hz"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1043
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1042
msgid "Display:"
msgstr "Näyttö:"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1048
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1047
msgid "Resolution:"
msgstr "Tarkkuus:"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1325
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1324
msgid ""
"The last active output must not be disabled, the system would be unusable."
msgstr "Vähintään yhden kuvalähdön on oltava aktiivinen, tai järjestelmä on käyttökelvoton."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1327
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1326
msgid "Selected output not disabled"
msgstr "Valittua lähtöä ei poistettu käytöstä"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1708
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1501
msgid "Profiles matching the currently connected displays"
msgstr ""
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1707
#, c-format
msgid "Update changed display profile '%s'?"
msgstr "Päivitetäänkö muutettu näyttöprofiili '%s'?"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1713
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1712
#, c-format
msgid "_Update '%s'"
msgstr "_Päivitä '%s'"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2001
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2000
#, c-format
msgid "Do you want to delete the display profile '%s'?"
msgstr "Haluatko poistaa näyttöprofiilin '%s'?"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2003
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2002
msgid "Delete Profile"
msgstr "Poista profiili"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2006
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2005
msgid "Once a display profile is deleted it cannot be restored."
msgstr "Näyttöprofiilia ei voida palauttaa sen poistamisen jälkeen."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2007
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2006
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:134
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:382
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:908
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:1079
#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:144
msgid "Cancel"
msgstr "Peru"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2008
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2007
msgid "Delete"
msgstr "Poista"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2109
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2108
#, c-format
msgid "%d Xfce Panels"
msgstr "%d Xfce-paneelit"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3117
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3116
msgid ""
"Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
"placement."
msgstr "Valitse näyttö muuttaaksesi sen asetuksia; vedä ja pudota muuttaaksesi sen sijaintia."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3160
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3236
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3159
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3235
#, c-format
msgid "(%i, %i)"
msgstr "(%i, %i)"
......@@ -1164,34 +1168,34 @@ msgstr "(%i, %i)"
#. * screen is the same as your external monitor. Here, "Mirror" is being
#. * used as an adjective, not as a verb. For example, the Spanish
#. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3438
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3437
msgid "Mirror Screens"
msgstr "Peilatut näytöt"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3488
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3487
msgid "(Disabled)"
msgstr "(Pois päältä)"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3907
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3906
#, c-format
msgid "Only %s (1)"
msgstr "Vain %s (1)"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3918
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3917
#, c-format
msgid "Only %s (2)"
msgstr "Vain %s (2)"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4102
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4139
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4101
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4138
msgid "Unable to start the Xfce Display Settings"
msgstr "Xfce:n näyttöasetussovellusta ei voi käynnistää"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4134
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4133
msgid "ATI Settings"
msgstr "ATI:n asetukset"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4149
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4148
msgid "Unable to launch the proprietary driver settings"
msgstr "Näytönohjainvalmistajan asetussovellusta ei voi käynnistää"
......@@ -1231,36 +1235,43 @@ msgid "Select command"
msgstr "Valitse komento"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:263
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:396
msgid "_Open"
msgstr "_Avaa"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:267
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:389
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:402
msgid "All Files"
msgstr "Kaikki tiedostot"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:272
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:394
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:407
msgid "Executable Files"
msgstr "Suoritettavat tiedostot"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:287
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:409
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:422
msgid "Perl Scripts"
msgstr "Perl-komentotiedostot"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:293
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:415
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:428
msgid "Python Scripts"
msgstr "Python-komentotiedostot"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:299
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:421
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:434
msgid "Ruby Scripts"
msgstr "Ruby-komentotiedostot"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:305
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:427
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:440
msgid "Shell Scripts"
msgstr "Päätekomentotiedostot"
......@@ -1512,82 +1523,344 @@ msgstr "Avaa <i>%s</i> ja muut tyypin \"%s\" tiedostot sovelluksessa:"
msgid "Failed to add new application \"%s\""
msgstr "Sovelluksen \"%s\" lisääminen epäonnistui"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:169
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:145
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:152
msgid "Press left mouse button to change the selected application."
msgstr "Paina hiiren vasenta painiketta vaihtaaksesi sovelluksen."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:151
msgid "Application Chooser Button"
msgstr "Sovellusvalitsinpainike"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:303
msgid "No application selected"
msgstr "Sovellusta ei ole valittu"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:319
msgid "Failed to set default Web Browser"
msgstr "Oletusselaimen asettaminen epäonnistui"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:320
msgid "Failed to set default Mail Reader"
msgstr "Oletussähköpostiohjelman asettaminen epäonnistui"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:321
msgid "Failed to set default File Manager"
msgstr "Oletustiedostonhallinnan asettaminen epäonnistui"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:322
msgid "Failed to set default Terminal Emulator"
msgstr "Oletuspäätesovelluksen asettaminen epäonnistui"
#. allocate the chooser
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:392
msgid "Select application"
msgstr "Valitse sovellus"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:505
msgid "Choose a custom Web Browser"
msgstr "Valitse mukautettu verkkoselain"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:506
msgid "Choose a custom Mail Reader"
msgstr "Valitse mukautettu sähköpostiohjelma"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:507
msgid "Choose a custom File Manager"
msgstr "Valitse mukautettu tiedostonhallinta"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:508
msgid "Choose a custom Terminal Emulator"
msgstr "Valitse mukautettu pääteohjelma"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:513
msgid ""
"Specify the application you want to use\n"
"as default Web Browser for Xfce:"
msgstr "Määritä Xfce:n oletusarvoinen verkkoselain:"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:514
msgid ""
"Specify the application you want to use\n"
"as default Mail Reader for Xfce:"
msgstr "Määritä Xfce:n oletusarvoinen\nsähköpostiohjelma:"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:515
msgid ""
"Specify the application you want to use\n"
"as default File Manager for Xfce:"
msgstr "Määritä Xfce:n oletusarvoinen\ntiedostonhallintasovellus:"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:516
msgid ""
"Specify the application you want to use\n"
"as default Terminal Emulator for Xfce:"
msgstr "Määritä Xfce:n oletusarvoinen\npäätesovellus:"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:580
msgid "Browse the file system to choose a custom command."
msgstr "Selaa tiedostojärjestelmää valitaksesi mukautetun komennon."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:789
msgid "_Other..."
msgstr "_Muu..."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:790
msgid "Use a custom application which is not included in the above list."
msgstr "Valitse mukautettu sovellus, jota ei löydy yläpuoliselta listalta."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-launcher-dialog.c:113
msgid "Choose Preferred Application"
msgstr "Valitse oletussovellus"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-launcher-dialog.c:256
msgid ""
"Please choose your preferred Web\n"
"Browser now and click OK to proceed."
msgstr "Valitse haluamasi verkkoselain ja\nnapsauta OK jatkaaksesi."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-launcher-dialog.c:258
msgid ""
"Please choose your preferred Mail Reader\n"
"now and click OK to proceed."
msgstr "Valitse haluamasi sähköpostiohjelma ja\nnapsauta OK jatkaaksesi."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-launcher-dialog.c:260
msgid ""
"Please choose your preferred File Manager\n"
"now and click OK to proceed."
msgstr "Valitse haluamasi tiedostonhallinta ja\nnapsauta OK jatkaaksesi."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-launcher-dialog.c:262
msgid ""
"Please choose your preferred Terminal\n"
"Emulator now and click OK to proceed."
msgstr "Valitse haluamasi pääteohjelma ja\nnapsauta OK jatkaaksesi."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:41
msgid "Failed to execute default Web Browser"
msgstr "Oletusselaimen käynnistys epäonnistui"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:42
msgid "Failed to execute default Mail Reader"
msgstr "Oletussähköpostiohjelman käynnistys epäonnistui"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:43
msgid "Failed to execute default File Manager"
msgstr "Oletustiedostonhallinnan käynnistys epäonnistui"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:44
msgid "Failed to execute default Terminal Emulator"
msgstr "Oletuspäätteen käynnistys epäonnistui"
#. Enable permanently dismissing this error.
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:86
msgid "Do _not show this message again"
msgstr "_Älä näytä tätä viestiä uudelleen"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:116
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Tulosta versiotiedot ja poistu"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:117
msgid ""
"Launch the default helper of TYPE with the optional PARAMETER, where TYPE is"
" one of the following values."
msgstr "Käynnistä TYYPIN oletussovellus käyttäen valinnaista VALITSINTA. TYYPPI on yksi seuraavista arvoista."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:117
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:118
msgid "TYPE [PARAMETER]"
msgstr "TYYPPI [VALITSIN]"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:118
msgid ""
"Query the default helper of TYPE, where TYPE is one of the following values."
msgstr "Tiedustele tyypin TYPE oletussovellusta, jossa TYPE on yksi seuraavista arvoista."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:148
msgid ""
"The following TYPEs are supported for the --launch and --query commands:\n"
"\n"
" WebBrowser - The preferred Web Browser.\n"
" MailReader - The preferred Mail Reader.\n"
" FileManager - The preferred File Manager.\n"
" TerminalEmulator - The preferred Terminal Emulator."
msgstr "Seuraavat TYPE-argumentit ovat tuettuja --launch ja --query -komennoille:\n\n WebBrowser - Oletus verkon selaamiseen.\n MailReader - Oletussähköpostisovellus.\n FileManager - Oletus tiedostonhallintaan.\n TerminalEmulator - Oletuspäätesovellus."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:183
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:256
#, c-format
msgid "Invalid helper type \"%s\""
msgstr "Sovellustyyppi \"%s\" ei kelpaa"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:240
#, c-format
msgid ""
"%s (Xfce %s)\n"
"\n"
"Copyright (c) 2003-2006\n"
" os-cillation e.K. All rights reserved.\n"
"\n"
"Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>.\n"
"\n"
"Built with Gtk+-%d.%d.%d, running Gtk+-%d.%d.%d.\n"
"\n"
"Please report bugs to <%s>.\n"
msgstr "%s (Xfce %s)\n\nCopyright (c) 2003-2006\n os-cillation e.K. Kaikki oikeudet pidätetään.\n\nKäännettäessä Gtk+-%d.%d.%d, nyt käytössä Gtk+-%d.%d.%d.\n\nIlmoita ohjelmavirheistä osoitteeseen <%s>.\n"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:266
#, c-format
msgid "No helper defined for \"%s\"."
msgstr "Tyypille \"%s\" ei ole määritelty oletussovellusta."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper.c:406
#, c-format
msgid "No command specified"
msgstr "Ei komentoa määritetty"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper.c:742
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper.c:781
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper.c:878
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper.c:917
#, c-format
msgid "Failed to open %s for writing"
msgstr "Tiedoston %s avaaminen kirjoitettavaksi ei onnistu"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:184
#: ../dialogs/mime-settings/xfce4-mime-settings.desktop.in.h:1
msgid "MIME Type Editor"
msgstr "MIME-tyyppimuokkain"
msgid "Preferred Applications"
msgstr "Oletussovellukset"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:173
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:188
#: ../dialogs/mime-settings/xfce4-mime-settings.desktop.in.h:2
msgid "Associate applications with MIME types"
msgstr "Yhdistä sovelluksia MIME-tyyppeihin"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:192
#. Internet
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:211
msgid "_Internet"
msgstr "_Internet"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:224
#: ../dialogs/mime-settings/xfce4-web-browser.desktop.in.h:1
msgid "Web Browser"
msgstr "Verkkoselain"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:232
msgid ""
"The preferred Web Browser will be used to open hyperlinks and display help "
"contents."
msgstr "Oletusverkkoselainta käytetään linkkien avaamiseen ja ohjeiden sisällön näyttämiseen."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:255
#: ../dialogs/mime-settings/xfce4-mail-reader.desktop.in.h:1
msgid "Mail Reader"
msgstr "Sähköpostiohjelma"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:263
msgid ""
"The preferred Mail Reader will be used to compose emails when you click on "
"email addresses."
msgstr "Oletussähköpostiohjelmaa käytetään sähköpostien kirjoittamiseen sähköpostiosoitteita napsauttaessa."
#. Utilities
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:282
msgid "_Utilities"
msgstr "_Työkalut"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:295
#: ../dialogs/mime-settings/xfce4-file-manager.desktop.in.h:1
msgid "File Manager"
msgstr "Tiedostonhallinta"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:303
msgid ""
"The preferred File Manager will be used to browse the contents of folders."
msgstr "Oletusarvoista tiedostonhallintaa käytetään kansioiden sisällön selaamiseen."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:326
#: ../dialogs/mime-settings/xfce4-terminal