Commit 7fe9efbd authored by Per Kongstad's avatar Per Kongstad Committed by Transifex

l10n: Updated Danish (da) translation to 100%

New status: 300 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
parent 84d354a5
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-settings 4.7.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-24 10:07+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-08 19:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-19 21:40+0100\n"
"Last-Translator: Per Kongstad <p_kongstad@op.pl>\n"
"Language-Team: Dansk <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -229,50 +229,50 @@ msgstr "pixels i sekundet"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:43
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:94
#: ../dialogs/display-settings/main.c:102
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:38 ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Sokkel til håndtering af indstillinger"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:43
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:94
#: ../dialogs/display-settings/main.c:102
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:38 ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:97
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOKKEL-ID"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:44
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:95
#: ../dialogs/display-settings/main.c:103
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:98
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mouse-settings/main.c:98
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:43 ../xfsettingsd/main.c:77
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:39
msgid "Version information"
msgstr "Versionsinformation"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:180
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:956
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1040
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:63
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1504 ../xfce4-settings-editor/main.c:63
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:192
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:966
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1043
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:76
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1516 ../xfce4-settings-editor/main.c:63
#: ../xfsettingsd/main.c:173 ../xfce4-settings-manager/main.c:57
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Tast '%s --help' for brug."
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:199
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:975
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1059
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:79
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1523 ../xfce4-settings-editor/main.c:82
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:211
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:985
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1062
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:92
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1535 ../xfce4-settings-editor/main.c:82
#: ../xfsettingsd/main.c:189 ../xfce4-settings-manager/main.c:70
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce-udviklingsholdet. Alle rettigheder forbeholdes."
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:200
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:976
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1060
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:80
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1524 ../xfce4-settings-editor/main.c:83
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:212
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:986
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1063
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:93
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1536 ../xfce4-settings-editor/main.c:83
#: ../xfsettingsd/main.c:190 ../xfce4-settings-manager/main.c:71
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
......@@ -646,22 +646,22 @@ msgstr ""
msgid "Selected output not disabled"
msgstr "Valgte uddata er ikke slået fra"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1072
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1075
#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:249
#, c-format
msgid "Unable to query the version of the RandR extension being used"
msgstr "Kunne ikke forespørge hvilken version af RandR-udvidelsen er ibrug"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1073
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1109
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1076
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1112
msgid "Unable to start the Xfce Display Settings"
msgstr "Kunne ikke starte skærmindstillingerne til Xfce"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1104
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1107
msgid "ATI Settings"
msgstr "ATI-indstillinger"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1119
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1122
msgid "Unable to launch the proprietary driver settings"
msgstr "Kunne ikke starte den lukkede skærmprogramsindstilling."
......@@ -774,39 +774,48 @@ msgid "Edit keyboard settings and application shortcuts"
msgstr "Redigér tastaturindstillinger og programgenveje"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:7
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
msgid "General"
msgstr "Generelt"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.desktop.in.h:2
msgid "Keyboard"
msgstr "Tastatur"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:9
msgid "Keyboard layout"
msgstr "Tastaturlayout"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:9
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:10
msgid "Keyboard layout selection"
msgstr "Valg af tastaturlayout"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:11
msgid "Keyboard model"
msgstr "Tastaturmodel"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:11
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:12
msgid "Repeat _speed:"
msgstr "Gentagelse_shastighed:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:12
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:13
msgid "Reset to _Defaults"
msgstr "Nulstil til stan_dardindstillinger"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:13
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:14
msgid "Restore num l_ock state on startup"
msgstr "Genskab numl_ocktilstand ved opstart"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:15
msgid "Select keyboard layout and variant"
msgstr "Vælg tastaturlayout og -variant"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:14
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:16
msgid "Show _blinking"
msgstr "Vis _blinkende"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:15
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:17
msgid ""
"Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings "
"dialog, or by the X server"
......@@ -814,31 +823,27 @@ msgstr ""
"Angives om tastaturlayoutet er kontrolleret med denne indstillingsdialog "
"eller af X-serveren"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:16
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:18
msgid "Specify whether or not the text cursor blinks"
msgstr "Angiv om tekstmarkøren skal blinke eller ej"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:17
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:19
msgid "The delay, in milliseconds, between successive blinks of the cursor"
msgstr "Forsinkelsen i millisekunder mellem efterfølgende markørblink"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:18
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:20
msgid "The rate at which keystrokes are generated while a key is pressed"
msgstr "Frekvensen med hvilken et tastaturtryk dannes med en tast trykket"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:19
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:21
msgid "The time, in milliseconds, before a pressed key begins repeating"
msgstr "Tiden i millisekunder før en trykket tast begynder at gentage sig selv"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:20
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:22
msgid "Typing Settings"
msgstr "Tasteindstillinger"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:21
msgid "Use this area to _test the settings above:"
msgstr "Brug dette område til at af_prøve de ovenstående indstillinger:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:22
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:23
msgid ""
"When selected, pressing and holding down a key emits the same character over "
"and over again"
......@@ -846,61 +851,65 @@ msgstr ""
"Når afkrydset vil nedtrykning og holdning af en tast medføre, at tasten vil "
"sende det samme tegn igen og igen"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:23
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:24
msgid "_Enable key repeat"
msgstr "_Aktivér tastgentagelse"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:24
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:25
msgid "_Layout"
msgstr "_Layout"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:25
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:26
msgid "_Repeat delay:"
msgstr "_Gentagelsesforsinkelse:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:26
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:27
msgid "_Test area:"
msgstr "_Testområde:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:28
msgid "_Use system defaults"
msgstr "Br_ug systemstandarder"
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:69
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:82
msgid "Unable to initialize GTK+."
msgstr "Kunne ikke klargøre GTK+."
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:89
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:102
#, c-format
msgid "Failed to connect to xfconf daemon. Reason: %s"
msgstr "Kunne ikke forbinde til xfconf-dæmon. Årsag: %s"
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:100
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:113
msgid "Could not create the settings dialog."
msgstr "Kunne ikke oprette indstillingsdialogen."
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:295
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:300
msgid "Command"
msgstr "Kommando"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:300
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:305
msgid "Shortcut"
msgstr "Genvej"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:374
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:380
msgid "Layout"
msgstr "Layout"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:375
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:381
msgid "Variant"
msgstr "Variant"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:851
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:857
msgid "Shortcut command may not be empty."
msgstr "Genvejskommando må ikke være tom."
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:959
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:960
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:965
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:966
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Nulstil til standardindstillinger"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:961
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:967
msgid ""
"This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to "
"do this?"
......@@ -908,11 +917,11 @@ msgstr ""
"Dette vil nulstille alle genvejene til deres standardværdier. Vil du "
"virkelig gøre dette?"
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1026
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1032
msgid "The system defaults will be restored next time you log in."
msgstr "Systemstandarder vil blive genskabt, når du logger ind næste gang."
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1028
#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1034
msgid "Warning"
msgstr "Advarsel"
......@@ -995,10 +1004,6 @@ msgstr "Hjørne_rulning"
msgid "Enable hori_zontal scrolling"
msgstr "Aktivér _horisontal rulning"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
msgid "General"
msgstr "Generelt"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:15
msgid "Half (left-handed)"
msgstr "Halv (venstrehåndet)"
......@@ -1385,7 +1390,7 @@ msgstr "Undlad at forgrene til baggrunden"
msgid "Replace running xsettings daemon (if any)"
msgstr "Erstat kørende xsettings-dæmon (hvis nogen)"
#: ../xfsettingsd/workspaces.c:365
#: ../xfsettingsd/workspaces.c:385
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbejdsområde %d"
......@@ -1411,16 +1416,12 @@ msgstr "Tilpas dit skrivebord"
msgid "_Overview"
msgstr "_Overblik"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:601
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:617
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:608
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:624
#, c-format
msgid "Unable to start \"%s\""
msgstr "Kunne ikke starte \"%s\""
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:664
msgid "Failed to open the documentation"
msgstr "Kunne ikke åbne dokumentationen"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager.desktop.in.h:1
msgid "Graphical Settings Manager for Xfce 4"
msgstr "Grafisk indstillingshåndtering til Xfce 4"
......@@ -1429,6 +1430,12 @@ msgstr "Grafisk indstillingshåndtering til Xfce 4"
msgid "Settings Manager"
msgstr "Indstillingshåndtering"
#~ msgid "Use this area to _test the settings above:"
#~ msgstr "Brug dette område til at af_prøve de ovenstående indstillinger:"
#~ msgid "Failed to open the documentation"
#~ msgstr "Kunne ikke åbne dokumentationen"
#~ msgid "_Reset to Defaults"
#~ msgstr "Nul_stil til standardindstillinger"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment