Commit 767c10c1 authored by Brian Tarricone's avatar Brian Tarricone

update-po


(Old svn revision: 28839)
parent d656831f
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce 4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-16 18:09-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-16 10:54+0100\n"
"Last-Translator: Carles Muñoz Gorriz <carlesmu@internautas.org>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
......@@ -121,15 +121,14 @@ msgstr "El temps en milisegons per arribar a la velocitat d'acceleració"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To helps to prevent accidental key strokes, slow keys requires that a key is "
"held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be "
"accepted"
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce 4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-16 18:09-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-01 22:16+0100\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech\n"
......@@ -120,15 +120,14 @@ msgstr "Doba v milisekundách pro získání rychlosti akcelerace"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To helps to prevent accidental key strokes, slow keys requires that a key is "
"held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be "
"accepted"
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-settings 4.5.9\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-16 18:09-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-02 22:34+0100\n"
"Last-Translator: Lars Jensen <lars@jink.dk>\n"
"Language-Team: Dansk <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -121,15 +121,14 @@ msgstr "Tiden i millisekunder for at opnå accelerationshastighed"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To helps to prevent accidental key strokes, slow keys requires that a key is "
"held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be "
"accepted"
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-settings 0.0.1-svn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-16 18:09-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-19 20:46+0200\n"
"Last-Translator: Fabian Nowak <timystery@arcor.de>\n"
"Language-Team: German\n"
......@@ -123,15 +123,14 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To helps to prevent accidental key strokes, slow keys requires that a key is "
"held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be "
"accepted"
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce 4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-16 18:09-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-15 19:49+0100\n"
"Last-Translator: Abel Martín <abel.martin.ruiz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......@@ -120,15 +120,14 @@ msgstr "El tiempo en milisegundos para alcanzar la velocidad de aceleración"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To helps to prevent accidental key strokes, slow keys requires that a key is "
"held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be "
"accepted"
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 22:03+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-17 23:11+0200\n"
"Last-Translator: Jari Rahkonen <jari.rahkonen@pp1.inet.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -108,19 +108,21 @@ msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
msgstr "Kiihdytyksen kesto suurimpaan nopeuteen millisekunteina"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
#, fuzzy
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
"Sarjanäppäilyn esto asettaa vähimmäisajan näppäilyjen välille, jotta "
"vältytään tahattomalta näppäimen toistolta"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To helps to prevent accidental key strokes, slow keys requires that a key is "
"held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be "
"accepted"
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
"Sarjanäppäilyn esto asettaa vähimmäisajan näppäilyjen välille, jotta "
"vältytään tahattomalta näppäimen toistolta"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
msgid "Use _bounce keys"
......@@ -140,17 +142,17 @@ msgid ""
"to be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys "
"would normally need to be pressed at the same time"
msgstr ""
"Jos valitset tämän, muuntonäppäimiä (kuten Ctrl, Alt ja Vaihto) ei "
"tarvitse pitää painettuna (vaan ne voi painamisen jälkeen vapauttaa) kun "
"useita näppäimiä pitäisi tavallisesti painaa yhtä aikaa"
"Jos valitset tämän, muuntonäppäimiä (kuten Ctrl, Alt ja Vaihto) ei tarvitse "
"pitää painettuna (vaan ne voi painamisen jälkeen vapauttaa) kun useita "
"näppäimiä pitäisi tavallisesti painaa yhtä aikaa"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:28
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain "
"locked in the pressed state until pressed again"
msgstr ""
"Jos valitset tämän, muuntonäppäimet (kuten Ctrl, Alt ja Vaihto) pysyvät "
"alas painettuina kunnes niitä painetaan uudelleen"
"Jos valitset tämän, muuntonäppäimet (kuten Ctrl, Alt ja Vaihto) pysyvät alas "
"painettuina kunnes niitä painetaan uudelleen"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:29
msgid ""
......@@ -393,8 +395,7 @@ msgstr "_Alipikselijärjestys:"
msgid ""
"This font will be used as the default font used when drawing user interface "
"text"
msgstr ""
"Tätä kirjasinta käytetään oletuskirjasimena käyttöliittymien tekstille"
msgstr "Tätä kirjasinta käytetään oletuskirjasimena käyttöliittymien tekstille"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
msgid "_Fonts"
......@@ -653,8 +654,8 @@ msgid ""
"Specifies whether the keyboard layout is controlled with this settings "
"dialog, or by the X server"
msgstr ""
"Määrittää, asetetaanko näppäimistön asettelu tästä asetusikkunasta, "
"vai määrääkö sen X-palvelin"
"Määrittää, asetetaanko näppäimistön asettelu tästä asetusikkunasta, vai "
"määrääkö sen X-palvelin"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:16
msgid "Specify whether or not the text cursor blinks"
......
......@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-settings 4.5.91\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-16 18:09-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-31 20:23+0100\n"
"Last-Translator: Maximilian Schleiss <maximilian@xfce.org>\n"
"Language-Team: French <i18n-xfce@xfce.org>\n"
......@@ -114,15 +114,14 @@ msgstr "Le temps en millisecondes jusqu'à l'accélération"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To helps to prevent accidental key strokes, slow keys requires that a key is "
"held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be "
"accepted"
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-16 18:09-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-29 21:36+0700\n"
"Last-Translator: Andhika Padmawan <andhika.padmawan@gmail.com>\n"
"Language-Team: Indonesian <translation-team-id@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -118,15 +118,14 @@ msgstr "Waktu dalam milidetik untuk mencapai akselerasi kecepatan"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To helps to prevent accidental key strokes, slow keys requires that a key is "
"held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be "
"accepted"
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce 4-settings 4.5.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-16 18:09-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-09 11:45+0900\n"
"Last-Translator: Nobuhiro Iwamatsu <iwamatsu@nigauri.org>\n"
"Language-Team: Japanese <xfce-users-jp@ml.fdiary.net>\n"
......@@ -119,15 +119,14 @@ msgstr "加速する時間(ms)"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To helps to prevent accidental key strokes, slow keys requires that a key is "
"held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be "
"accepted"
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-16 18:09-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-21 15:11+0200\n"
"Last-Translator: Stephan Arts <stephan@xfce.org>\n"
"Language-Team: Nederlands <nl_NL@li.org>\n"
......@@ -114,15 +114,14 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To helps to prevent accidental key strokes, slow keys requires that a key is "
"held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be "
"accepted"
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce 4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-16 18:09-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-28 20:48-0500\n"
"Last-Translator: Vladimir Melo <vmelo@gnome.org>\n"
"Language-Team: Brazilian Portuguese <ldp-br@bazar2.conectiva.com.br>\n"
......@@ -126,15 +126,14 @@ msgstr "O tempo em milisegundos para alcançar à velocidade de aceleração"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To helps to prevent accidental key strokes, slow keys requires that a key is "
"held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be "
"accepted"
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-16 18:09-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-17 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......@@ -108,15 +108,14 @@ msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held "
"for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
msgid ""
"To helps to prevent accidental key strokes, slow keys requires that a key is "
"held for a certain minimum amount of time before the keystroke will be "
"accepted"
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
"minimum delay between keystrokes"
msgstr ""
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment