Commit 2a03b622 authored by Kjell Cato Heskjestad's avatar Kjell Cato Heskjestad Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation nb (100%).

567 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent f9fddb17
Pipeline #1631 passed with stage
in 7 seconds
...@@ -14,8 +14,8 @@ msgid "" ...@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-settings\n" "Project-Id-Version: Xfce4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-12 00:46+0200\n" "POT-Creation-Date: 2020-08-11 12:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-14 03:43+0000\n" "PO-Revision-Date: 2020-08-13 17:22+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>\n" "Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-settings/language/nb/)\n" "Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-settings/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -32,7 +32,7 @@ msgctxt "Monitor vendor" ...@@ -32,7 +32,7 @@ msgctxt "Monitor vendor"
msgid "Unknown" msgid "Unknown"
msgstr "Ukjent" msgstr "Ukjent"
#: ../common/xfce-randr.c:286 ../dialogs/display-settings/main.c:4100 #: ../common/xfce-randr.c:286 ../dialogs/display-settings/main.c:4102
#, c-format #, c-format
msgid "Unable to query the version of the RandR extension being used" msgid "Unable to query the version of the RandR extension being used"
msgstr "Klarte ikke slå opp versjonen av RandR-utvidelsen som benyttes" msgstr "Klarte ikke slå opp versjonen av RandR-utvidelsen som benyttes"
...@@ -73,29 +73,29 @@ msgid "Configure keyboard and mouse accessibility" ...@@ -73,29 +73,29 @@ msgid "Configure keyboard and mouse accessibility"
msgstr "Sett opp tilgjengelighet for tastatur og mus" msgstr "Sett opp tilgjengelighet for tastatur og mus"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:3 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:3
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:14 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:13
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:3 #: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:3
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:9 #: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:9
#: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:8 #: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/display-settings/profile-changed-dialog.glade.h:2 #: ../dialogs/display-settings/profile-changed-dialog.glade.h:2
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4140 #: ../dialogs/display-settings/main.c:4142
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:7 #: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:7
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:190 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:190
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14 #: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:166 #: ../xfce4-settings-editor/main.c:166
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:259 #: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:228
msgid "_Close" msgid "_Close"
msgstr "_Lukk" msgstr "_Lukk"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:4 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:4
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:13 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:14
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:4 #: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:4
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:8 #: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:8 #: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:193 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:193
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:13 #: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:13
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:165 #: ../xfce4-settings-editor/main.c:165
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:248 #: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:217
msgid "_Help" msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp" msgstr "_Hjelp"
...@@ -299,37 +299,37 @@ msgid "_Mouse" ...@@ -299,37 +299,37 @@ msgid "_Mouse"
msgstr "_Mus" msgstr "_Mus"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:109 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:106
#: ../dialogs/color-settings/main.c:48 ../dialogs/display-settings/main.c:139 #: ../dialogs/color-settings/main.c:48 ../dialogs/display-settings/main.c:139
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:43 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:43
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:84 ../xfce4-settings-editor/main.c:49 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:86 ../xfce4-settings-editor/main.c:49
msgid "Settings manager socket" msgid "Settings manager socket"
msgstr "Innstillingsbehandlersokkel" msgstr "Innstillingsbehandlersokkel"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:109 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:106
#: ../dialogs/color-settings/main.c:48 ../dialogs/display-settings/main.c:139 #: ../dialogs/color-settings/main.c:48 ../dialogs/display-settings/main.c:139
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:43 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:43
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:84 ../xfce4-settings-editor/main.c:49 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:86 ../xfce4-settings-editor/main.c:49
msgid "SOCKET ID" msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOKKEL-ID" msgstr "SOKKEL-ID"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:47 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:47
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:110 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:107
#: ../dialogs/color-settings/main.c:49 ../dialogs/display-settings/main.c:140 #: ../dialogs/color-settings/main.c:49 ../dialogs/display-settings/main.c:140
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:41 ../dialogs/mime-settings/main.c:44 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:41 ../dialogs/mime-settings/main.c:44
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:85 ../xfce4-settings-editor/main.c:50 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:87 ../xfce4-settings-editor/main.c:50
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:43 ../xfsettingsd/main.c:102 #: ../xfce4-settings-manager/main.c:43 ../xfsettingsd/main.c:102
msgid "Version information" msgid "Version information"
msgstr "Versjonsinformasjon" msgstr "Versjonsinformasjon"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:200 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:200
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1166 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1170
#: ../dialogs/color-settings/main.c:1390 #: ../dialogs/color-settings/main.c:1390
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4068 #: ../dialogs/display-settings/main.c:4070
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:78 ../dialogs/mime-settings/main.c:78 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:78 ../dialogs/mime-settings/main.c:78
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:158 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:158
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1872 ../xfce4-settings-editor/main.c:120 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1886 ../xfce4-settings-editor/main.c:120
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:64 ../xfsettingsd/main.c:242 #: ../xfce4-settings-manager/main.c:64 ../xfsettingsd/main.c:242
#: ../xfsettingsd/main.c:280 #: ../xfsettingsd/main.c:280
#, c-format #, c-format
...@@ -337,21 +337,21 @@ msgid "Type '%s --help' for usage." ...@@ -337,21 +337,21 @@ msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Skriv '%s --help' for bruksinstruksjoner." msgstr "Skriv '%s --help' for bruksinstruksjoner."
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:219 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:219
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1185 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1189
#: ../dialogs/color-settings/main.c:1407 #: ../dialogs/color-settings/main.c:1407
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4087 #: ../dialogs/display-settings/main.c:4089
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:94 ../dialogs/mime-settings/main.c:97 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:94 ../dialogs/mime-settings/main.c:97
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1891 ../xfce4-settings-editor/main.c:139 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1905 ../xfce4-settings-editor/main.c:139
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:80 ../xfsettingsd/main.c:258 #: ../xfce4-settings-manager/main.c:80 ../xfsettingsd/main.c:258
msgid "The Xfce development team. All rights reserved." msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce utviklingsteam. Alle rettigheter reservert." msgstr "Xfce utviklingsteam. Alle rettigheter reservert."
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:220 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:220
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1186 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1190
#: ../dialogs/color-settings/main.c:1408 #: ../dialogs/color-settings/main.c:1408
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4088 #: ../dialogs/display-settings/main.c:4090
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:95 ../dialogs/mime-settings/main.c:98 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:95 ../dialogs/mime-settings/main.c:98
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1892 ../xfce4-settings-editor/main.c:140 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1906 ../xfce4-settings-editor/main.c:140
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:81 ../xfsettingsd/main.c:259 #: ../xfce4-settings-manager/main.c:81 ../xfsettingsd/main.c:259
#, c-format #, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>." msgid "Please report bugs to <%s>."
...@@ -368,7 +368,7 @@ msgid "" ...@@ -368,7 +368,7 @@ msgid ""
msgstr "tilgjengelighet;taster;filtertaster;emulering;skjermleser;forstørrelsesglass;a11y;i18n;l10n;AT-SPI;ATK;handikap;" msgstr "tilgjengelighet;taster;filtertaster;emulering;skjermleser;forstørrelsesglass;a11y;i18n;l10n;AT-SPI;ATK;handikap;"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:1 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:1
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1041 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1050
#: ../dialogs/display-settings/main.c:106 #: ../dialogs/display-settings/main.c:106
#: ../dialogs/display-settings/main.c:117 #: ../dialogs/display-settings/main.c:117
msgid "None" msgid "None"
...@@ -508,124 +508,116 @@ msgid "_Fonts" ...@@ -508,124 +508,116 @@ msgid "_Fonts"
msgstr "_Skrift" msgstr "_Skrift"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
msgid "Specify what should be displayed in toolbar items"
msgstr "Velg hva som skal vises i verktøylinjen"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
msgid "_Toolbar Style"
msgstr "Verk_tøylinjestil"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
msgid "Show images on _buttons" msgid "Show images on _buttons"
msgstr "Vis bilder på _knapper" msgstr "Vis bilder på _knapper"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons" msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
msgstr "Velg om ikoner skal vises ved siden av tekst på knapper" msgstr "Velg om ikoner skal vises ved siden av tekst på knapper"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:38 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
msgid "Show images in _menus" msgid "Show images in _menus"
msgstr "Vis bilder i _menyer" msgstr "Vis bilder i _menyer"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:39 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37
msgid "Specify whether icons should be displayed next to items in menus" msgid "Specify whether icons should be displayed next to items in menus"
msgstr "Velg om ikoner skal vises ved siden av elementer i menyer" msgstr "Velg om ikoner skal vises ved siden av elementer i menyer"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:40 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:38
msgid "Enable e_ditable accelerators" msgid "Enable e_ditable accelerators"
msgstr "Bruk re_digerbare hurtigtaster" msgstr "Bruk re_digerbare hurtigtaster"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:41 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:39
msgid "" msgid ""
"If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering " "If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering "
"the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the " "the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the "
"shortcut" "shortcut"
msgstr "I bruk kan tastatursnarveier i menyer endres ved å føre musepekeren over menyelementet og angi ny tastekombinasjon for snarveien" msgstr "I bruk kan tastatursnarveier i menyer endres ved å føre musepekeren over menyelementet og angi ny tastekombinasjon for snarveien"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:42 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:40
msgid "Menus and Buttons" msgid "Menus and Buttons"
msgstr "Menyer og knapper" msgstr "Menyer og knapper"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:43 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:41
msgid "Enable _event sounds" msgid "Enable _event sounds"
msgstr "Bruk _hendelseslyder" msgstr "Bruk _hendelseslyder"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:44 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:42
msgid "Enable or disable event sounds globally (requires \"Canberra\" support)" msgid "Enable or disable event sounds globally (requires \"Canberra\" support)"
msgstr "Slå på eller av hendelseslyder globalt (krever «Canberra» støtte)" msgstr "Slå på eller av hendelseslyder globalt (krever «Canberra» støtte)"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:45 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:43
msgid "Enable input feedbac_k sounds" msgid "Enable input feedbac_k sounds"
msgstr "Slå på l_ydtilbakemeldinger for inndata" msgstr "Slå på l_ydtilbakemeldinger for inndata"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:46 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:44
msgid "" msgid ""
"Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to" "Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to"
" play" " play"
msgstr "Velg om museklik og andre inndata fra brukeren skal føre til at hendelseslyder avspilles" msgstr "Velg om museklik og andre inndata fra brukeren skal føre til at hendelseslyder avspilles"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:47 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:45
msgid "Event sounds" msgid "Event sounds"
msgstr "Hendelseslyder" msgstr "Hendelseslyder"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:48 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:46
msgid "Adjust the system-wide display scaling" msgid "Adjust the system-wide display scaling"
msgstr "Juster skjermskalering på hele systemet" msgstr "Juster skjermskalering på hele systemet"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:49 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:47
msgid "_Window Scaling" msgid "_Window Scaling"
msgstr "_Vindusskalering" msgstr "_Vindusskalering"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:50 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:48
msgid "Setti_ngs" msgid "Setti_ngs"
msgstr "I_nnstillinger" msgstr "I_nnstillinger"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:463 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:448
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Warning: this icon theme has no cache file. You can create this by running " "Warning: this icon theme has no cache file. You can create this by running "
"<i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> in a terminal emulator." "<i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> in a terminal emulator."
msgstr "Advarsel: Denne ikondrakten har ingen hurtiglagringsfil. Du kan opprette dette ved å kjøre <i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> i en terminaletterligner." msgstr "Advarsel: Denne ikondrakten har ingen hurtiglagringsfil. Du kan opprette dette ved å kjøre <i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> i en terminaletterligner."
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:879 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:883
#, c-format #, c-format
msgid "File is larger than %d MB, installation aborted" msgid "File is larger than %d MB, installation aborted"
msgstr "Fil større enn %d MB, installasjon avbrutt" msgstr "Fil større enn %d MB, installasjon avbrutt"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:884 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:888
msgid "Failed to create temporary directory" msgid "Failed to create temporary directory"
msgstr "Klarte ikke opprette midlertidig mappe" msgstr "Klarte ikke opprette midlertidig mappe"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:889 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:893
msgid "Failed to extract archive" msgid "Failed to extract archive"
msgstr "Klarte ikke pakke ut arkiv" msgstr "Klarte ikke pakke ut arkiv"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:894 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:898
msgid "Unknown format, only archives and directories are supported" msgid "Unknown format, only archives and directories are supported"
msgstr "Ukjent format, kun arkiv og mapper er støttet" msgstr "Ukjent format, kun arkiv og mapper er støttet"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:899 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:903
#, c-format #, c-format
msgid "An unknown error, exit code is %d" msgid "An unknown error, exit code is %d"
msgstr "En ukjent feil, avslutningskode er %d" msgstr "En ukjent feil, avslutningskode er %d"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:906 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:910
msgid "Failed to install theme" msgid "Failed to install theme"
msgstr "Klarte ikke å installere drakt" msgstr "Klarte ikke å installere drakt"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1045 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1054
msgid "RGB" msgid "RGB"
msgstr "RGB" msgstr "RGB"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1049 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1058
msgid "BGR" msgid "BGR"
msgstr "BGR" msgstr "BGR"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1053 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1062
msgid "Vertical RGB" msgid "Vertical RGB"
msgstr "Loddrett RGB" msgstr "Loddrett RGB"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1057 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1066
msgid "Vertical BGR" msgid "Vertical BGR"
msgstr "Loddrett BGR" msgstr "Loddrett BGR"
...@@ -735,8 +727,8 @@ msgstr "Legg til en fargeprofil til enheten" ...@@ -735,8 +727,8 @@ msgstr "Legg til en fargeprofil til enheten"
#. Create cancel button #. Create cancel button
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:18 #: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:18
#: ../dialogs/color-settings/main.c:130 #: ../dialogs/color-settings/main.c:130
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:111 #: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:116
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:262 #: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:280
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:3 #: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:3
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:395 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:395
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:540 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:540
...@@ -745,7 +737,7 @@ msgid "_Cancel" ...@@ -745,7 +737,7 @@ msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt" msgstr "_Avbryt"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:19 #: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:19
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:115 #: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:120
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:4 #: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:4
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:541 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:541
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-launcher-dialog.c:110 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-launcher-dialog.c:110
...@@ -1120,34 +1112,34 @@ msgstr "Den siste aktive skjermen må ikke deaktiveres, dette fører til at syst ...@@ -1120,34 +1112,34 @@ msgstr "Den siste aktive skjermen må ikke deaktiveres, dette fører til at syst
msgid "Selected output not disabled" msgid "Selected output not disabled"
msgstr "Valgte skjerm ikke deaktivert" msgstr "Valgte skjerm ikke deaktivert"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1501 #: ../dialogs/display-settings/main.c:1502
msgid "Profiles matching the currently connected displays" msgid "Profiles matching the currently connected displays"
msgstr "Profiler som passer tilkoblede skjermer" msgstr "Profiler som passer tilkoblede skjermer"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1707 #: ../dialogs/display-settings/main.c:1708
#, c-format #, c-format
msgid "Update changed display profile '%s'?" msgid "Update changed display profile '%s'?"
msgstr "Oppdater endret skjermprofil «%s»?" msgstr "Oppdater endret skjermprofil «%s»?"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1712 #: ../dialogs/display-settings/main.c:1713
#, c-format #, c-format
msgid "_Update '%s'" msgid "_Update '%s'"
msgstr "_Oppdater «%s»" msgstr "_Oppdater «%s»"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2000 #: ../dialogs/display-settings/main.c:2001
#, c-format #, c-format
msgid "Do you want to delete the display profile '%s'?" msgid "Do you want to delete the display profile '%s'?"
msgstr "Ønsker du å slette skjermprofilen «%s»?" msgstr "Ønsker du å slette skjermprofilen «%s»?"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2002 #: ../dialogs/display-settings/main.c:2003
msgid "Delete Profile" msgid "Delete Profile"
msgstr "Slett profil" msgstr "Slett profil"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2005 #: ../dialogs/display-settings/main.c:2006
msgid "Once a display profile is deleted it cannot be restored." msgid "Once a display profile is deleted it cannot be restored."
msgstr "En slettet skjermprofil kan ikke gjenopprettes." msgstr "En slettet skjermprofil kan ikke gjenopprettes."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2006 #: ../dialogs/display-settings/main.c:2007
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:134 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:134
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:382 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:382
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:1079 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:1079
...@@ -1155,23 +1147,23 @@ msgstr "En slettet skjermprofil kan ikke gjenopprettes." ...@@ -1155,23 +1147,23 @@ msgstr "En slettet skjermprofil kan ikke gjenopprettes."
msgid "Cancel" msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt" msgstr "Avbryt"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2007 #: ../dialogs/display-settings/main.c:2008
msgid "Delete" msgid "Delete"
msgstr "Slett" msgstr "Slett"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2108 #: ../dialogs/display-settings/main.c:2110
#, c-format #, c-format
msgid "%d Xfce Panels" msgid "%d Xfce Panels"
msgstr "%d Xfce-paneler" msgstr "%d Xfce-paneler"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3116 #: ../dialogs/display-settings/main.c:3118
msgid "" msgid ""
"Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its " "Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
"placement." "placement."
msgstr "Velg en skjerm for å endre innstillinger; dra for å plassere." msgstr "Velg en skjerm for å endre innstillinger; dra for å plassere."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3159 #: ../dialogs/display-settings/main.c:3161
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3235 #: ../dialogs/display-settings/main.c:3237
#, c-format #, c-format
msgid "(%i, %i)" msgid "(%i, %i)"
msgstr "(%i, %i)" msgstr "(%i, %i)"
...@@ -1180,34 +1172,34 @@ msgstr "(%i, %i)" ...@@ -1180,34 +1172,34 @@ msgstr "(%i, %i)"
#. * screen is the same as your external monitor. Here, "Mirror" is being #. * screen is the same as your external monitor. Here, "Mirror" is being
#. * used as an adjective, not as a verb. For example, the Spanish #. * used as an adjective, not as a verb. For example, the Spanish
#. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas". #. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3437 #: ../dialogs/display-settings/main.c:3439
msgid "Mirror Screens" msgid "Mirror Screens"
msgstr "Speile skjermer" msgstr "Speile skjermer"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3487 #: ../dialogs/display-settings/main.c:3489
msgid "(Disabled)" msgid "(Disabled)"
msgstr "(Deaktivert)" msgstr "(Deaktivert)"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3906 #: ../dialogs/display-settings/main.c:3908
#, c-format #, c-format
msgid "Only %s (1)" msgid "Only %s (1)"
msgstr "Kun %s (1)" msgstr "Kun %s (1)"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3917 #: ../dialogs/display-settings/main.c:3919
#, c-format #, c-format
msgid "Only %s (2)" msgid "Only %s (2)"
msgstr "Kun %s (2)" msgstr "Kun %s (2)"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4101 #: ../dialogs/display-settings/main.c:4103
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4138 #: ../dialogs/display-settings/main.c:4140
msgid "Unable to start the Xfce Display Settings" msgid "Unable to start the Xfce Display Settings"
msgstr "Kan ikke starte Xfce Skjerminnstillinger" msgstr "Kan ikke starte Xfce Skjerminnstillinger"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4133 #: ../dialogs/display-settings/main.c:4135
msgid "ATI Settings" msgid "ATI Settings"
msgstr "ATI-innstillinger" msgstr "ATI-innstillinger"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4148 #: ../dialogs/display-settings/main.c:4150
msgid "Unable to launch the proprietary driver settings" msgid "Unable to launch the proprietary driver settings"
msgstr "Kan ikke starte innstillinger for proprietære drivere" msgstr "Kan ikke starte innstillinger for proprietære drivere"
...@@ -1217,71 +1209,71 @@ msgid "" ...@@ -1217,71 +1209,71 @@ msgid ""
msgstr "skjerminnstillinger;skjermoppsett;skjerm;oppløsning;oppdateringsfrekvens;rotasjon;rotere;ekstern;prosjektor;skjerm;LCD;CRT;HiDPI;" msgstr "skjerminnstillinger;skjermoppsett;skjerm;oppløsning;oppdateringsfrekvens;rotasjon;rotere;ekstern;prosjektor;skjerm;LCD;CRT;HiDPI;"
#. Set dialog title and icon #. Set dialog title and icon
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:107 #: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:110
msgid "Shortcut Command" msgid "Shortcut Command"
msgstr "Hurtigtast-kommando" msgstr "Hurtigtast-kommando"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:136 #: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:142
msgid "Enter the command you want to trigger with a shortcut." msgid "Enter the command you want to trigger with a shortcut."
msgstr "Angi kommandoen du vil skal utløses med en snarvei" msgstr "Angi kommandoen du vil skal utløses med en snarvei"
#. We are editing an existing shortcut #. We are editing an existing shortcut
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:154 #: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:160
msgid "Shortcut:" msgid "Shortcut:"
msgstr "Hurtigtast:" msgstr "Hurtigtast:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:167 #: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:185
msgid "Comm_and:" msgid "Comm_and:"
msgstr "Komm_ando." msgstr "Komm_ando."
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:192 #: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:210
msgid "Use _startup notification" msgid "Use _startup notification"
msgstr "Bruk _oppstartsvarsling" msgstr "Bruk _oppstartsvarsling"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:239 #: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:257
msgid "The command may not be empty." msgid "The command may not be empty."
msgstr "Kommandoen kan ikke være tom." msgstr "Kommandoen kan ikke være tom."
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:259 #: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:277
msgid "Select command" msgid "Select command"
msgstr "Velg kommando" msgstr "Velg kommando"