Commit 2a03b622 authored by Kjell Cato Heskjestad's avatar Kjell Cato Heskjestad Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation nb (100%).

567 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent f9fddb17
Pipeline #1631 passed with stage
in 7 seconds
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-12 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-14 03:43+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-11 12:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-13 17:22+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-settings/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -32,7 +32,7 @@ msgctxt "Monitor vendor"
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjent"
#: ../common/xfce-randr.c:286 ../dialogs/display-settings/main.c:4100
#: ../common/xfce-randr.c:286 ../dialogs/display-settings/main.c:4102
#, c-format
msgid "Unable to query the version of the RandR extension being used"
msgstr "Klarte ikke slå opp versjonen av RandR-utvidelsen som benyttes"
......@@ -73,29 +73,29 @@ msgid "Configure keyboard and mouse accessibility"
msgstr "Sett opp tilgjengelighet for tastatur og mus"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:3
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:14
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:13
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:3
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:9
#: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/display-settings/profile-changed-dialog.glade.h:2
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4140
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4142
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:7
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:190
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:166
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:259
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:228
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:4
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:13
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:14
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:4
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:193
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:13
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:165
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:248
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:217
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
......@@ -299,37 +299,37 @@ msgid "_Mouse"
msgstr "_Mus"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:109
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:106
#: ../dialogs/color-settings/main.c:48 ../dialogs/display-settings/main.c:139
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:43
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:84 ../xfce4-settings-editor/main.c:49
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:86 ../xfce4-settings-editor/main.c:49
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Innstillingsbehandlersokkel"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:109
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:106
#: ../dialogs/color-settings/main.c:48 ../dialogs/display-settings/main.c:139
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:43
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:84 ../xfce4-settings-editor/main.c:49
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:86 ../xfce4-settings-editor/main.c:49
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOKKEL-ID"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:47
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:110
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:107
#: ../dialogs/color-settings/main.c:49 ../dialogs/display-settings/main.c:140
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:41 ../dialogs/mime-settings/main.c:44
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:85 ../xfce4-settings-editor/main.c:50
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:87 ../xfce4-settings-editor/main.c:50
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:43 ../xfsettingsd/main.c:102
msgid "Version information"
msgstr "Versjonsinformasjon"
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:200
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1166
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1170
#: ../dialogs/color-settings/main.c:1390
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4068
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4070
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:78 ../dialogs/mime-settings/main.c:78
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:158
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1872 ../xfce4-settings-editor/main.c:120
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1886 ../xfce4-settings-editor/main.c:120
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:64 ../xfsettingsd/main.c:242
#: ../xfsettingsd/main.c:280
#, c-format
......@@ -337,21 +337,21 @@ msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Skriv '%s --help' for bruksinstruksjoner."
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:219
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1185
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1189
#: ../dialogs/color-settings/main.c:1407
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4087
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4089
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:94 ../dialogs/mime-settings/main.c:97
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1891 ../xfce4-settings-editor/main.c:139
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1905 ../xfce4-settings-editor/main.c:139
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:80 ../xfsettingsd/main.c:258
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce utviklingsteam. Alle rettigheter reservert."
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:220
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1186
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1190
#: ../dialogs/color-settings/main.c:1408
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4088
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4090
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:95 ../dialogs/mime-settings/main.c:98
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1892 ../xfce4-settings-editor/main.c:140
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1906 ../xfce4-settings-editor/main.c:140
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:81 ../xfsettingsd/main.c:259
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
......@@ -368,7 +368,7 @@ msgid ""
msgstr "tilgjengelighet;taster;filtertaster;emulering;skjermleser;forstørrelsesglass;a11y;i18n;l10n;AT-SPI;ATK;handikap;"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:1
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1041
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1050
#: ../dialogs/display-settings/main.c:106
#: ../dialogs/display-settings/main.c:117
msgid "None"
......@@ -508,124 +508,116 @@ msgid "_Fonts"
msgstr "_Skrift"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
msgid "Specify what should be displayed in toolbar items"
msgstr "Velg hva som skal vises i verktøylinjen"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
msgid "_Toolbar Style"
msgstr "Verk_tøylinjestil"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
msgid "Show images on _buttons"
msgstr "Vis bilder på _knapper"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
msgstr "Velg om ikoner skal vises ved siden av tekst på knapper"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:38
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
msgid "Show images in _menus"
msgstr "Vis bilder i _menyer"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:39
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37
msgid "Specify whether icons should be displayed next to items in menus"
msgstr "Velg om ikoner skal vises ved siden av elementer i menyer"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:40
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:38
msgid "Enable e_ditable accelerators"
msgstr "Bruk re_digerbare hurtigtaster"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:41
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:39
msgid ""
"If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering "
"the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the "
"shortcut"
msgstr "I bruk kan tastatursnarveier i menyer endres ved å føre musepekeren over menyelementet og angi ny tastekombinasjon for snarveien"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:42
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:40
msgid "Menus and Buttons"
msgstr "Menyer og knapper"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:43
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:41
msgid "Enable _event sounds"
msgstr "Bruk _hendelseslyder"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:44
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:42
msgid "Enable or disable event sounds globally (requires \"Canberra\" support)"
msgstr "Slå på eller av hendelseslyder globalt (krever «Canberra» støtte)"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:45
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:43
msgid "Enable input feedbac_k sounds"
msgstr "Slå på l_ydtilbakemeldinger for inndata"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:46
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:44
msgid ""
"Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to"
" play"
msgstr "Velg om museklik og andre inndata fra brukeren skal føre til at hendelseslyder avspilles"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:47
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:45
msgid "Event sounds"
msgstr "Hendelseslyder"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:48
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:46
msgid "Adjust the system-wide display scaling"
msgstr "Juster skjermskalering på hele systemet"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:49
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:47
msgid "_Window Scaling"
msgstr "_Vindusskalering"
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:50
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:48
msgid "Setti_ngs"
msgstr "I_nnstillinger"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:463
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:448
#, c-format
msgid ""
"Warning: this icon theme has no cache file. You can create this by running "
"<i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> in a terminal emulator."
msgstr "Advarsel: Denne ikondrakten har ingen hurtiglagringsfil. Du kan opprette dette ved å kjøre <i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> i en terminaletterligner."
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:879
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:883
#, c-format
msgid "File is larger than %d MB, installation aborted"
msgstr "Fil større enn %d MB, installasjon avbrutt"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:884
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:888
msgid "Failed to create temporary directory"
msgstr "Klarte ikke opprette midlertidig mappe"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:889
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:893
msgid "Failed to extract archive"
msgstr "Klarte ikke pakke ut arkiv"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:894
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:898
msgid "Unknown format, only archives and directories are supported"
msgstr "Ukjent format, kun arkiv og mapper er støttet"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:899
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:903
#, c-format
msgid "An unknown error, exit code is %d"
msgstr "En ukjent feil, avslutningskode er %d"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:906
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:910
msgid "Failed to install theme"
msgstr "Klarte ikke å installere drakt"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1045
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1054
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1049
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1058
msgid "BGR"
msgstr "BGR"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1053
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1062
msgid "Vertical RGB"
msgstr "Loddrett RGB"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1057
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1066
msgid "Vertical BGR"
msgstr "Loddrett BGR"
......@@ -735,8 +727,8 @@ msgstr "Legg til en fargeprofil til enheten"
#. Create cancel button
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:18
#: ../dialogs/color-settings/main.c:130
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:111
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:262
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:116
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:280
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:3
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:395
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:540
......@@ -745,7 +737,7 @@ msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:19
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:115
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:120
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:4
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:541
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-launcher-dialog.c:110
......@@ -1120,34 +1112,34 @@ msgstr "Den siste aktive skjermen må ikke deaktiveres, dette fører til at syst
msgid "Selected output not disabled"
msgstr "Valgte skjerm ikke deaktivert"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1501
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1502
msgid "Profiles matching the currently connected displays"
msgstr "Profiler som passer tilkoblede skjermer"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1707
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1708
#, c-format
msgid "Update changed display profile '%s'?"
msgstr "Oppdater endret skjermprofil «%s»?"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1712
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1713
#, c-format
msgid "_Update '%s'"
msgstr "_Oppdater «%s»"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2000
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2001
#, c-format
msgid "Do you want to delete the display profile '%s'?"
msgstr "Ønsker du å slette skjermprofilen «%s»?"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2002
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2003
msgid "Delete Profile"
msgstr "Slett profil"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2005
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2006
msgid "Once a display profile is deleted it cannot be restored."
msgstr "En slettet skjermprofil kan ikke gjenopprettes."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2006
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2007
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:134
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:382
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:1079
......@@ -1155,23 +1147,23 @@ msgstr "En slettet skjermprofil kan ikke gjenopprettes."
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2007
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2008
msgid "Delete"
msgstr "Slett"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2108
#: ../dialogs/display-settings/main.c:2110
#, c-format
msgid "%d Xfce Panels"
msgstr "%d Xfce-paneler"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3116
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3118
msgid ""
"Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
"placement."
msgstr "Velg en skjerm for å endre innstillinger; dra for å plassere."
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3159
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3235
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3161
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3237
#, c-format
msgid "(%i, %i)"
msgstr "(%i, %i)"
......@@ -1180,34 +1172,34 @@ msgstr "(%i, %i)"
#. * screen is the same as your external monitor. Here, "Mirror" is being
#. * used as an adjective, not as a verb. For example, the Spanish
#. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3437
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3439
msgid "Mirror Screens"
msgstr "Speile skjermer"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3487
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3489
msgid "(Disabled)"
msgstr "(Deaktivert)"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3906
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3908
#, c-format
msgid "Only %s (1)"
msgstr "Kun %s (1)"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3917
#: ../dialogs/display-settings/main.c:3919
#, c-format
msgid "Only %s (2)"
msgstr "Kun %s (2)"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4101
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4138
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4103
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4140
msgid "Unable to start the Xfce Display Settings"
msgstr "Kan ikke starte Xfce Skjerminnstillinger"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4133
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4135
msgid "ATI Settings"
msgstr "ATI-innstillinger"
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4148
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4150
msgid "Unable to launch the proprietary driver settings"
msgstr "Kan ikke starte innstillinger for proprietære drivere"
......@@ -1217,71 +1209,71 @@ msgid ""
msgstr "skjerminnstillinger;skjermoppsett;skjerm;oppløsning;oppdateringsfrekvens;rotasjon;rotere;ekstern;prosjektor;skjerm;LCD;CRT;HiDPI;"
#. Set dialog title and icon
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:107
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:110
msgid "Shortcut Command"
msgstr "Hurtigtast-kommando"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:136
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:142
msgid "Enter the command you want to trigger with a shortcut."
msgstr "Angi kommandoen du vil skal utløses med en snarvei"
#. We are editing an existing shortcut
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:154
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:160
msgid "Shortcut:"
msgstr "Hurtigtast:"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:167
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:185
msgid "Comm_and:"
msgstr "Komm_ando."
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:192
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:210
msgid "Use _startup notification"
msgstr "Bruk _oppstartsvarsling"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:239
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:257
msgid "The command may not be empty."
msgstr "Kommandoen kan ikke være tom."
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:259
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:277
msgid "Select command"
msgstr "Velg kommando"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:263
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:281
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:396
msgid "_Open"
msgstr "_Åpne"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:267
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:285
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:389
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:402
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:272
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:290
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:394
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:407
msgid "Executable Files"
msgstr "Kjørbare filer"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:287
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:305
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:409
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:422
msgid "Perl Scripts"
msgstr "Perlskript"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:293
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:311
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:415
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:428
msgid "Python Scripts"
msgstr "Pythonskript"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:299
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:317
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:421
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:434
msgid "Ruby Scripts"
msgstr "Rubyskript"
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:305
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:323
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:427
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:440
msgid "Shell Scripts"
......@@ -1741,13 +1733,13 @@ msgstr "Klarte ikke å åpne %s for skriving"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:184
#: ../dialogs/mime-settings/xfce4-mime-settings.desktop.in.h:1
msgid "Preferred Applications"
msgstr "Foretrukne programmer"
msgid "Default Applications"
msgstr "Forvalgte programmer"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:188
#: ../dialogs/mime-settings/xfce4-mime-settings.desktop.in.h:2
msgid "Associate applications with MIME types"
msgstr "Tilknytt programmer med MIME-typer"
msgid "Associate preferred applications with MIME types"
msgstr "Tilknytt foretrukne programmer med MIME-typer"
#. Internet
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:211
......@@ -1761,7 +1753,7 @@ msgstr "Nettleser"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:232
msgid ""
"The preferred Web Browser will be used to open hyperlinks and display help "
"The default Web Browser will be used to open hyperlinks and display help "
"contents."
msgstr "Den foretrukne nettleseren vil brukes til å åpne hyperlenker og til å vise hjelpedokumentasjon."
......@@ -1772,7 +1764,7 @@ msgstr "E-postleser"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:263
msgid ""
"The preferred Mail Reader will be used to compose emails when you click on "
"The default Mail Reader will be used to compose emails when you click on "
"email addresses."
msgstr "Den foretrukne e-postleseren vil brukes til å skrive e-poster når du klikker på e-postadresser."
......@@ -1788,7 +1780,7 @@ msgstr "Filbehandler"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:303
msgid ""
"The preferred File Manager will be used to browse the contents of folders."
"The default File Manager will be used to browse the contents of folders."
msgstr "Den foretrukne filbehandleren vil brukes til å utforske mappeinnhold."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:326
......@@ -1798,7 +1790,7 @@ msgstr "Terminalemulator"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:334
msgid ""
"The preferred Terminal Emulator will be used to run commands that require a "
"The default Terminal Emulator will be used to run commands that require a "
"CLI environment."
msgstr "Den foretrukne terminalemulatoren vil brukes til å kjøre kommandoer som krever et kommandolinjemiljø."
......@@ -1835,8 +1827,8 @@ msgstr "Angitt av bruker"
#. sort the names but keep Default on top
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:645
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:768
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:383 ../dialogs/mouse-settings/main.c:385
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:445
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:397 ../dialogs/mouse-settings/main.c:399
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:459
msgid "Default"
msgstr "Forvalg"
......@@ -1877,8 +1869,10 @@ msgid "Choose Application..."
msgstr "Velg program ..."
#: ../dialogs/mime-settings/xfce4-mime-settings.desktop.in.h:3
msgid "file;type;extension;association;open with;"
msgstr "filtype;etternavn;utvidelse;assosiering;åpne med;"
msgid ""
"file;type;extension;association;open with;web browser;mail reader;file "
"manager;terminal emulator;"
msgstr "filtype;etternavn;utvidelse;assosiering;åpne med;nettleser;e-postleser;filbehandler;terminalemulator;"
#: ../dialogs/mime-settings/xfce4-file-manager.desktop.in.h:2
msgid "Browse the file system"
......@@ -2076,7 +2070,7 @@ msgstr "Claws Epost"
msgid "Terminator"
msgstr "Terminator"
#: ../dialogs/mime-settings/helpers/Thunar.desktop.in.in.h:1
#: ../dialogs/mime-settings/helpers/thunar.desktop.in.in.h:1
msgid "Thunar"
msgstr "Thunar"
......@@ -2108,28 +2102,28 @@ msgstr "Xfe Filbehandler"
msgid "X Terminal"
msgstr "X Terminal"
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:83
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:85
msgid "Active device in the dialog"
msgstr "Aktiv enhet i vinduet"
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:83
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:85
msgid "DEVICE NAME"
msgstr "ENHETSNAVN"
#. pixel value for some of the scales in the dialog
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:141
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:145
#, c-format
msgid "%g px"
msgstr "%g px"
#. miliseconds value for some of the scales in the dialog
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:151
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:155
#, c-format
msgid "%g ms"
msgstr "%g ms"
#. seconds value for some of the scales in the dialog
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:162
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:166
#, c-format
msgid "%.1f s"
msgstr "%.1f s"
......@@ -2574,20 +2568,20 @@ msgstr "register;regedit;konfigurasjonsfil;"
msgid "Settings dialog to show"
msgstr "Innstillingsvindu som skal vises"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:252
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:221
msgid "All _Settings"
msgstr "Alle _innstillinger"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:449
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:419
msgid "Settings"
msgstr "Innstillinger"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:451
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:421
msgid "Customize your desktop"
msgstr "Tilpass skrivebordet"
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:958
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:969
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:937
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:948
#, c-format
msgid "Unable to start \"%s\""
msgstr "Klarte ikke starte «%s»"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment