Commit 00a789b7 authored by Algimantas Margevičius's avatar Algimantas Margevičius Committed by Transifex

l10n: Updated Lithuanian (lt) translation to 100%

New status: 300 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
parent d9dac4fd
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4settings\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-09 12:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-12 08:23+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-16 09:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-16 09:07+0200\n"
"Last-Translator: Algimantas Margevičius <margevicius.algimantas@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <>\n"
"Language: \n"
......@@ -254,7 +254,7 @@ msgstr "Versijos infomacija"
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:966
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1043
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:76
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1516 ../xfce4-settings-editor/main.c:63
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1515 ../xfce4-settings-editor/main.c:63
#: ../xfsettingsd/main.c:173 ../xfce4-settings-manager/main.c:57
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
......@@ -264,7 +264,7 @@ msgstr "Bandykite „%s –help“, jei norite išsamesnės informacijos."
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:985
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1062
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:92
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1535 ../xfce4-settings-editor/main.c:82
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1534 ../xfce4-settings-editor/main.c:82
#: ../xfsettingsd/main.c:189 ../xfce4-settings-manager/main.c:70
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce kūrėjų komanda. Visos teisės saugomos."
......@@ -273,7 +273,7 @@ msgstr "Xfce kūrėjų komanda. Visos teisės saugomos."
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:986
#: ../dialogs/display-settings/main.c:1063
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:93
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1536 ../xfce4-settings-editor/main.c:83
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1535 ../xfce4-settings-editor/main.c:83
#: ../xfsettingsd/main.c:190 ../xfce4-settings-manager/main.c:71
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
......@@ -772,7 +772,7 @@ msgid "Edit keyboard settings and application shortcuts"
msgstr "Keiskite klaviatūros nustatymus ir programų trumpinius"
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:7
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:15
msgid "General"
msgstr "Bendra"
......@@ -950,136 +950,140 @@ msgid "Default"
msgstr "Numatyta"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:1
msgid "B_uttons and Feedback"
msgstr "_Mygtukai ir grįžtamasis ryšys"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:2
msgid "Buttons"
msgstr "Mygtukai"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:2
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:3
msgid "Clockwise"
msgstr "Pagal laikrodžio rodyklę"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:3
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:4
#: ../dialogs/mouse-settings/xfce-mouse-settings.desktop.in.h:1
msgid "Configure pointer device behavior and appearance"
msgstr "Konfigūruoti žymėjimo įrenginio elgseną ir išvaizdą"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:4
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:5
msgid "Counterclockwise"
msgstr "Prieš laikrodžio rodyklę"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:5
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:6
msgid "Cursor _size:"
msgstr "Žymeklio d_ydis:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:6
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:7
msgid "D_istance:"
msgstr "_Atstumas:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:7
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:8
msgid "De_vice:"
msgstr "Į_renginys:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:9
msgid "Di_sabled"
msgstr "_Išjungta"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:9
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:10
msgid "Disable to_uchpad while typing"
msgstr "Rašant išjungti jutiklinį kilimėlį(touchpad)"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:10
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:11
msgid "Double Click"
msgstr "Dvigubas spustelėjimas"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:11
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:12
msgid "Drag and Drop"
msgstr "Nuvelkamas"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:12
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:13
msgid "Edge scro_lling"
msgstr "Kampų sli_nktis"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:13
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
msgid "Enable hori_zontal scrolling"
msgstr "Horizontali kampų slinktis"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:15
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:16
msgid "Half (left-handed)"
msgstr "Pusė (kairiarankiams)"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:16
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:17
msgid "Mouse (relative)"
msgstr "Pelė (sąlyginis)"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:17
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:18
#: ../dialogs/mouse-settings/xfce-mouse-settings.desktop.in.h:2
msgid "Mouse and Touchpad"
msgstr "Pelė ir jutiklinis kilimėlis"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:18
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:19
msgid "None (right-handed)"
msgstr "Joks (dešiniarankiams)"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:19
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:20
msgid "Pen (absolute)"
msgstr "Pieštukas (absoliutus)"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:20
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:21
msgid "Pointer Speed"
msgstr "Žymeklio greitis"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:21
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:22
msgid "Preview"
msgstr "Peržiūra"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:22
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:23
msgid "Reset to De_faults"
msgstr "Atstatyti _numatytuosius"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:23
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:24
msgid "Reverse scroll d_irection"
msgstr "Atvirkštinė slinkties _kryptis"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:24
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:25
msgid "Scrolling"
msgstr "Slinktis"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:25
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:26
msgid ""
"Set the acceleration and sensitivity for the selected device to the default "
"values"
msgstr ""
"Nustatyti pasirinkto įrenginio greitėjimo ir jautrumo numatytąsias reikšmes"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:26
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:27
msgid "Size"
msgstr "Dydis"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:27
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:28
msgid "T_ap touchpad to click"
msgstr "P_aspausti jutiklinį kilimėlį spragtelėjimui"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:28
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:29
msgid "T_heme"
msgstr "_Tema"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:29
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:30
msgid "T_ouchpad"
msgstr "_Jutiklinis kilimėlis"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:30
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:31
msgid "Table_t"
msgstr "_Planšetė"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:31
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:32
msgid "Th_reshold:"
msgstr "_Slenkstis:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:32
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:33
msgid ""
"The factor at which the pointer's speed will increase as the mouse is moved"
msgstr "Faktorius ties kuriuo žymeklio greitis didės judant pelei"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:33
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:34
msgid ""
"The mouse pointer cannot move farther than this distance between two clicks "
"for them to be considered a double click"
......@@ -1087,28 +1091,28 @@ msgstr ""
"Pelės žymeklis negali judėti toliau nei šis atstumas trap dviejų paspaudimų, "
"kad jie būtų laikomi dvigubu paspaudimu"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:34
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:35
msgid ""
"The number of pixels the pointer must move before a drag operation will start"
msgstr ""
"Pikselių skaičius kurį turi nukeliauti žymeklis, kad būtų pradėtas vilkimas"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:35
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:36
msgid ""
"The number of pixels the pointer must move in a short time before it starts "
"accelerating"
msgstr ""
"Pikselių skaičius kurį turi nukeliauti žymeklis, kad prasidėtų greitėjimas"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:36
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:37
msgid "Ti_me:"
msgstr "_Laikas:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:37
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:38
msgid "Tr_acking mode:"
msgstr "_Sekimo režimas:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:38
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:39
msgid ""
"Two mouse clicks in less than this length of time (in milliseconds) will be "
"considered a double click"
......@@ -1116,39 +1120,35 @@ msgstr ""
"Du pelės spragtelėjimai per trumpesnį nei šis laiką(milisekundėmis), bus "
"laikoma dvigubu paspaudimu"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:39
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:40
msgid "Two-_finger scrolling"
msgstr "Slinktis dviem _pirštais"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:40
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:41
msgid "When selected, the scroll wheel will work in the opposite direction"
msgstr "Pasirinkus, pelės ratukas veiks priešinga kryptimi"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:41
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:42
msgid ""
"When selected, the touchpad will be disabled when the keyboard is being used"
msgstr "Pasirinkus, naudojant klaviatūrą bus išjungtas jutiklinis kilimėlis"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:42
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:43
msgid "_Acceleration:"
msgstr "_Greitėjimas:"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:43
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:44
msgid "_Behavior"
msgstr "_Elgsena"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:44
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:45
msgid "_Devices"
msgstr "Į_renginiai"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:45
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:46
msgid "_Enable this device"
msgstr "Į_jungti šį įrenginį"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:46
msgid "_General"
msgstr "_Bendra"
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:47
msgid "_Left-handed"
msgstr "_Kairei rankai"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment