nb.po 87 KB
Newer Older
Nick's avatar
Nick committed
1 2 3 4 5
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
6
# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2014-2015
7
# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2016-2017
8
# Eirik Dekko <edekko@gmail.com>, 2018
9
# Erlend Østlie <erlendandreas12368@gmail.com>, 2018-2019
10
# Harald H. <haarektrans@gmail.com>, 2014
11
# Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2019-2020
Nick's avatar
Nick committed
12
# Terje Uriansrud <terje@uriansrud.net>, 2008-2009
13 14
msgid ""
msgstr ""
Nick's avatar
Nick committed
15
"Project-Id-Version: Xfce4-settings\n"
16
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17 18
"POT-Creation-Date: 2020-08-11 12:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-13 17:22+0000\n"
19
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>\n"
20
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-settings/language/nb/)\n"
21 22 23
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Nick's avatar
Nick committed
24
"Language: nb\n"
25 26
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
27 28 29 30 31 32 33 34
#. Translators: "Unknown" here is used to identify a monitor for which
#. * we don't know the vendor. When a vendor is known, the name of the
#. * vendor is used.
#: ../common/display-name.c:2641
msgctxt "Monitor vendor"
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjent"

35
#: ../common/xfce-randr.c:286 ../dialogs/display-settings/main.c:4102
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
36 37
#, c-format
msgid "Unable to query the version of the RandR extension being used"
38
msgstr "Klarte ikke slå opp versjonen av RandR-utvidelsen som benyttes"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

#. 1.2 is required
#: ../common/xfce-randr.c:294
#, c-format
msgid ""
"This system is using RandR %d.%d. For the display settings to work version "
"1.2 is required at least"
msgstr "Systemet bruker RandR %d, %d. For at skjerminnstillinger skal fungere kreves minimum versjon 1.2"

#: ../common/xfce-randr.c:574
msgid "Laptop"
msgstr "Bærbar"

#. TRANSLATORS: an externally connected display, where %s is either the
#. * model, vendor or ID, e.g. 'LP2480zx Monitor'
#: ../common/xfce-randr.c:587 ../dialogs/color-settings/color-device.c:65
msgid "Monitor"
msgstr "Skjerm"

#: ../common/xfce-randr.c:590
msgid "Television"
msgstr "TV"

#: ../common/xfce-randr.c:594
msgid "Digital display"
msgstr "Digital skjerm"

Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
66
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:1
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
67 68 69
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:1
msgid "Accessibility"
msgstr "Tilgjengelighet"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
70 71

#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:2
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
72 73
msgid "Configure keyboard and mouse accessibility"
msgstr "Sett opp tilgjengelighet for tastatur og mus"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
74 75

#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:3
76
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:13
77 78 79 80
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:3
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:9
#: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/display-settings/profile-changed-dialog.glade.h:2
81
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4142
82
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:7
83
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:190
84 85
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:166
86
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:228
87 88 89 90
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"

#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:4
91
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:14
92 93 94
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:4
#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:8
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:8
95
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:193
96 97
#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:13
#: ../xfce4-settings-editor/main.c:165
98
#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:217
99 100 101 102
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"

#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:5
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
103 104 105
msgid ""
"When enabled, the session manager will start the required applications for "
"screen readers and magnifiers."
106
msgstr "Hvis påslått så vil øktbehandleren starte påkrevde programmer for skjermlesing og forstørrelse."
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
107

108
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:6
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
109 110
msgid "_Enable assistive technologies"
msgstr "_Aktiver hjelpemidler"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
111

112
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:7
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
113
msgid "Start With Session"
114
msgstr "Start med økt"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
115

116
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:8
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
117
msgid "Assistive technologies will be available the next time you login"
118
msgstr "Hjelpemidler vil være tilgjengelige ved neste innlogging"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
119

120
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
121
msgid "No AT-SPI provider was found on your system"
kingu's avatar
kingu committed
122
msgstr "Fant ingen AT-SPI-tilbyder på ditt system"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
123

124
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
125
msgid "Assistive _Technologies"
haarek's avatar
haarek committed
126
msgstr "_Hjelpemidler"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
127

128
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
129 130 131 132
msgid ""
"When enabled, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) do not need to"
" be held down (they can be pressed and then released) when multiple keys "
"would normally need to be pressed at the same time."
133
msgstr "Hvis påslått så trenger ikke valgtaster (som Ctrl, Alt og Shift) holdes nede for å bruke dem med andre taster, de kan trykkes og slippes. "
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
134

135
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
136 137
msgid "_Use sticky keys"
msgstr "_Bruk trege taster"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
138

139
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
140 141
msgid "_Lock sticky keys"
msgstr "L_ås faste valgtaster"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
142

143
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
144 145 146
msgid ""
"When selected, modifier keys (such as Control, Alt, and Shift) will remain "
"locked in the pressed state until pressed again"
Nick's avatar
Nick committed
147
msgstr "I bruk vil valgtaster (som Ctrl, Alt og Shift) forbli låste inntil valgtasten trykkes pånytt"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
148

149
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
150
msgid "Disable sticky keys if two keys are _pressed"
haarek's avatar
haarek committed
151
msgstr "Deaktiver trege taster hvis _to taster trykkes"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
152

153
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
154 155 156
msgid ""
"When selected, the \"sticky keys\" feature will be disabled if two keys are "
"pressed simultaneously"
Nick's avatar
Nick committed
157
msgstr "I bruk vil «faste valgtaster» deaktiveres hvis to taster trykkes samtidig"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
158

159
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
160 161
msgid "Sticky Keys"
msgstr "Faste valgtaster"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
162

163
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
164
msgid ""
Nick's avatar
Nick committed
165
"To help prevent accidental keystrokes, slow keys requires that a key is held"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
166
" for a certain minimum amount of time before the keystroke will be accepted."
167
msgstr "For å unngå utilsiktede tastetrykk krever trege taster at brukeren holder tasten nede et visst tidsrom før tastetrykket aksepteres. "
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
168

169
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
170 171
msgid "Use slow _keys"
msgstr "Bruk trege t_aster"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
172

173
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
174 175
msgid "Acceptance _delay:"
msgstr "Godkjennings_forsinkelse:"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
176

177
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:21
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
178 179 180
msgid ""
"The amount of time, in milliseconds, that must elapse before a keystroke "
"will be accepted"
Nick's avatar
Nick committed
181
msgstr "Påkrevet tid i millisekunder som må passere før et tastetrykk godkjennes"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
182

183
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:22
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
184 185 186
msgid "Slow Keys"
msgstr "Trege taster"

187
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:23
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
188 189
msgid ""
"To help prevent accidental multiple keystrokes, bounce keys imposes a "
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
190
"minimum delay between keystrokes."
191
msgstr "For å unngå utilsiktede gjentatte tastetrykk krever filtertaster at det skal gå et visst tidsrom mellom tastetrykk."
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
192

193
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:24
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
194 195
msgid "Use _bounce keys"
msgstr "Bruk f_iltertaster"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
196

197
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:25
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
198
msgid "K_eystroke delay:"
199
msgstr "Tast_etrykksforsinkelse:"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
200

201
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:26
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
202 203
msgid "The amount of time, in milliseconds, required between keystrokes"
msgstr "Påkrevet tid i millisekunder mellom tastetrykk"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
204

205
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:27
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
206 207
msgid "Bounce Keys"
msgstr "Filtertaster"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
208

209
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:28
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
210 211
msgid "Keyboa_rd"
msgstr "Tastatu_r"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
212

213
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:29
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
214 215 216
msgid ""
"When enabled, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number "
"pad."
217
msgstr "I bruk vil musepekeren kunne styres med talltastaturet."
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
218

219
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:30
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
220
msgid "_Use mouse emulation"
221
msgstr "_Styr musepekeren med talltastaturet"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
222

223
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:31
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
224
msgid ""
Nick's avatar
Nick committed
225 226
"When selected, the mouse pointer can be controlled using the keyboard number"
" pad"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
227
msgstr "I bruk vil musepekeren kontrolleres ved hjelp av talltastaturet"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
228

229
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:32
230 231
msgid "msec"
msgstr "millisekunder"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
232

233
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:33
234 235 236
msgid ""
"The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated "
"motion event"
237
msgstr "Tiden, i millisekunder, mellom første tastetrykk og første gjentatte bevegelseshendelse"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
238

239
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:34
240 241
msgid "_Acceleration delay:"
msgstr "_Akselerasjonsforsinkelse:"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
242

243
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:35
244 245
msgid "R_epeat interval:"
msgstr "Gj_entagelsesintervall:"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
246

247
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:36
248 249
msgid "The time, in milliseconds, between repeated motion events"
msgstr "Tiden, i millisekunder, mellom gjentatte bevegelseshendelser"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
250

251
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:37
252 253
msgid "Acceleration t_ime:"
msgstr "Akselerasjons_tid:"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
254

255
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:38
256 257
msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
msgstr "Tiden, i millisekunder, for å oppnå maksimal hastighet"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
258

259
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:39
260 261
msgid "Ma_ximum speed:"
msgstr "Maksimal ha_stighet:"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
262

263
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:40
264 265
msgid "The maximum pointer speed after acceleration"
msgstr "Maksimal musepekerhastighet etter akselerasjon"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
266

267
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:41
268 269
msgid "pixels/sec"
msgstr "piksler/sek"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
270

271
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:42
272 273
msgid "Acceleration _profile:"
msgstr "Akselerasjons_profil:"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
274

275
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:43
276 277
msgid "The ramp used to reach maximum pointer speed"
msgstr "Rampen som brukes for å nå maksimal musepekerhastighet"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
278

279
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:44
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
280
msgid "Mouse Emulation"
281
msgstr "Etterligne mus"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
282

283
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:45
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
284 285 286
msgid ""
"Bind a keyboard shortcut to xfce4-find-cursor to get visual feedback of the "
"mouse pointer's current location."
287
msgstr "Knytt en tastatursnarvei til xfce4-find-cursor for visuell tilbakemelding på musepekerens posisjon."
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
288

289
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:46
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
290 291 292
msgid "Show location of pointer on keypress"
msgstr "Vis pekerens posisjon ved tastestrykk"

293
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:47
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
294
msgid "Find Cursor"
295
msgstr "Finn peker"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
296

297
#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:48
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
298 299
msgid "_Mouse"
msgstr "_Mus"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
300

301
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
302
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:106
303
#: ../dialogs/color-settings/main.c:48 ../dialogs/display-settings/main.c:139
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
304
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:43
305
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:86 ../xfce4-settings-editor/main.c:49
306 307 308
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Innstillingsbehandlersokkel"

309
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
310
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:106
311
#: ../dialogs/color-settings/main.c:48 ../dialogs/display-settings/main.c:139
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
312
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:43
313
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:86 ../xfce4-settings-editor/main.c:49
314 315 316
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOKKEL-ID"

317
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:47
318
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:107
319
#: ../dialogs/color-settings/main.c:49 ../dialogs/display-settings/main.c:140
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
320
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:41 ../dialogs/mime-settings/main.c:44
321
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:87 ../xfce4-settings-editor/main.c:50
322
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:43 ../xfsettingsd/main.c:102
323 324 325
msgid "Version information"
msgstr "Versjonsinformasjon"

326
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:200
327
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1170
328
#: ../dialogs/color-settings/main.c:1390
329
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4070
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
330
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:78 ../dialogs/mime-settings/main.c:78
331
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-main.c:158
332
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1886 ../xfce4-settings-editor/main.c:120
333 334
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:64 ../xfsettingsd/main.c:242
#: ../xfsettingsd/main.c:280
335 336 337 338
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Skriv '%s --help' for bruksinstruksjoner."

339
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:219
340
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1189
341
#: ../dialogs/color-settings/main.c:1407
342
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4089
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
343
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:94 ../dialogs/mime-settings/main.c:97
344
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1905 ../xfce4-settings-editor/main.c:139
345
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:80 ../xfsettingsd/main.c:258
346 347 348
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce utviklingsteam. Alle rettigheter reservert."

349
#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:220
350
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1190
351
#: ../dialogs/color-settings/main.c:1408
352
#: ../dialogs/display-settings/main.c:4090
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
353
#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:95 ../dialogs/mime-settings/main.c:98
354
#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1906 ../xfce4-settings-editor/main.c:140
355
#: ../xfce4-settings-manager/main.c:81 ../xfsettingsd/main.c:259
356 357 358 359 360 361 362 363
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Rapporter feil til <%s>."

#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:2
msgid "Improve keyboard and mouse accessibility"
msgstr "Forbedre tilgjengeligheten med tastatur og mus"

364 365 366 367
#: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:3
msgid ""
"assistive;technologies;keys;sticky;bounce;emulation;screen "
"readers;magnifiers;a11y;i18n;l10n;AT-SPI;ATK;impairment;"
368
msgstr "tilgjengelighet;taster;filtertaster;emulering;skjermleser;forstørrelsesglass;a11y;i18n;l10n;AT-SPI;ATK;handikap;"
369

Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
370
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:1
371
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1050
372 373
#: ../dialogs/display-settings/main.c:106
#: ../dialogs/display-settings/main.c:117
374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:2
msgid "Slight"
msgstr "Litt"

#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:3
msgid "Medium"
msgstr "Middels"

#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:4
msgid "Full"
msgstr "Full"

#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:5
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"

#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:6
msgid "Text"
msgstr "Tekst"

#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:7
msgid "Text under icons"
msgstr "Tekst under ikoner"

#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:8
msgid "Text next to icons"
msgstr "Tekst ved siden av ikoner"

#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:9
msgid "1x (no scaling)"
msgstr "1x (ingen skalering)"

#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:10
msgid "2x"
msgstr "2x"

#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:11
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
414 415 416
#: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:1
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
417

418
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:12
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
419 420 421
#: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:2
msgid "Customize the look of your desktop"
msgstr "Tilpass utseendet til skrivebordet"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
422

423
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:15
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
424 425
msgid "St_yle"
msgstr "S_til"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
426

427
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
428 429
msgid "_Icons"
msgstr "_Ikoner"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
430

431
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:17
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
432
msgid ""
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
433 434
"This font will be used as the default font used when drawing user interface "
"text"
435
msgstr "Denne skriften vil bli brukt som forvalgt skrift for å tegne tekst i brukergrensesnittet"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
436

437
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
438
msgid "Select a default font"
439
msgstr "Velg forvalgt skrift"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
440

441
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
442
msgid "Default Fon_t"
443
msgstr "Forvalgt skrif_t"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
444

445
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
446 447 448 449 450
msgid ""
"This font will be used as the default monospace font, for example by "
"terminal emulators."
msgstr "Denne skriften vil bli brukt som forvalgt fastbredde-skrift, for eksempel i terminalemulatorer."

451
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:21
452 453 454
msgid "Select a default monospace font"
msgstr "Velg forvalgt fastbredde-skrift"

455
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:22
456 457 458
msgid "Default _Monospace Font"
msgstr "Forvalgt _fastbredde-skrift"

459
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:23
460
msgid "_Enable anti-aliasing"
461
msgstr "_Slå på kantutjevning"
462

463
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:24
464 465 466 467
msgid ""
"Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
msgstr "Kantujevning kan forbedre utseende til teksten på skjermen"

468
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:25
469 470 471
msgid "Hintin_g:"
msgstr "_Antydningsstil:"

472
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:26
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
473
msgid ""
Nick's avatar
Nick committed
474 475 476
"Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw"
" the font; pick whichever looks best according to personal preference"
msgstr "Mange skrifter inneholder informasjon som gir ekstra hint for å vise teksten best mulig; velg den som ser best ut etter din egen preferanse"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
477

478
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
479 480 481
msgid "Sub-_pixel order:"
msgstr "Antydning for del_punkter:"

482
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:28
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
483
msgid ""
484 485 486
"Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the "
"correct sub-pixel order of the screen"
msgstr "Skriftkvalitet på TFT eller LCD-skjermer kan forbedres ved å velge korrekt verdi for antydning for delpunkter"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
487

488
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:29
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
489 490
msgid "Rendering"
msgstr "Opptegning"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
491

492
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
493 494 495
msgid "Custom _DPI setting:"
msgstr "Tilpasset _DPI-innstilling"

496
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:31
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
497
msgid ""
Nick's avatar
Nick committed
498 499 500
"Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too "
"small"
msgstr "Overstyr skjermoppløsningen hvis skriften ser for stor eller for liten ut"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
501

502
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:32
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
503 504
msgid "DPI"
msgstr "DPI"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
505

506
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:33
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
507 508
msgid "_Fonts"
msgstr "_Skrift"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
509

510
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
511 512
msgid "Show images on _buttons"
msgstr "Vis bilder på _knapper"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
513

514
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
515 516 517
msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
msgstr "Velg om ikoner skal vises ved siden av tekst på knapper"

518
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
519 520 521
msgid "Show images in _menus"
msgstr "Vis bilder i _menyer"

522
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
523 524
msgid "Specify whether icons should be displayed next to items in menus"
msgstr "Velg om ikoner skal vises ved siden av elementer i menyer"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
525

526
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:38
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
527 528
msgid "Enable e_ditable accelerators"
msgstr "Bruk re_digerbare hurtigtaster"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
529

530
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:39
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
531 532 533 534
msgid ""
"If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering "
"the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the "
"shortcut"
Nick's avatar
Nick committed
535
msgstr "I bruk kan tastatursnarveier i menyer endres ved å føre musepekeren over menyelementet og angi ny tastekombinasjon for snarveien"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
536

537
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:40
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
538 539
msgid "Menus and Buttons"
msgstr "Menyer og knapper"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
540

541
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:41
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
542 543
msgid "Enable _event sounds"
msgstr "Bruk _hendelseslyder"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
544

545
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:42
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
546
msgid "Enable or disable event sounds globally (requires \"Canberra\" support)"
547
msgstr "Slå på eller av hendelseslyder globalt (krever «Canberra» støtte)"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
548

549
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:43
550
msgid "Enable input feedbac_k sounds"
kingu's avatar
kingu committed
551
msgstr "Slå på l_ydtilbakemeldinger for inndata"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
552

553
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:44
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
554
msgid ""
Nick's avatar
Nick committed
555 556 557
"Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to"
" play"
msgstr "Velg om museklik og andre inndata fra brukeren skal føre til at hendelseslyder avspilles"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
558

559
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:45
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
560 561
msgid "Event sounds"
msgstr "Hendelseslyder"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
562

563
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:46
564 565
msgid "Adjust the system-wide display scaling"
msgstr "Juster skjermskalering på hele systemet"
566

567
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:47
568 569
msgid "_Window Scaling"
msgstr "_Vindusskalering"
570

571
#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:48
572 573
msgid "Setti_ngs"
msgstr "I_nnstillinger"
Nick's avatar
Nick committed
574

575
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:448
Nick's avatar
Nick committed
576 577 578 579
#, c-format
msgid ""
"Warning: this icon theme has no cache file. You can create this by running "
"<i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> in a terminal emulator."
580
msgstr "Advarsel: Denne ikondrakten har ingen hurtiglagringsfil. Du kan opprette dette ved å kjøre <i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> i en terminaletterligner."
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
581

582
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:883
583
#, c-format
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
584
msgid "File is larger than %d MB, installation aborted"
kingu's avatar
kingu committed
585
msgstr "Fil større enn %d MB, installasjon avbrutt"
586

587
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:888
588
msgid "Failed to create temporary directory"
589
msgstr "Klarte ikke opprette midlertidig mappe"
590

591
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:893
592
msgid "Failed to extract archive"
593
msgstr "Klarte ikke pakke ut arkiv"
594

595
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:898
596
msgid "Unknown format, only archives and directories are supported"
kingu's avatar
kingu committed
597
msgstr "Ukjent format, kun arkiv og mapper er støttet"
598

599
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:903
600 601
#, c-format
msgid "An unknown error, exit code is %d"
kingu's avatar
kingu committed
602
msgstr "En ukjent feil, avslutningskode er %d"
603

604
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:910
605
msgid "Failed to install theme"
kingu's avatar
kingu committed
606
msgstr "Klarte ikke å installere drakt"
607

608
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1054
609 610 611
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

612
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1058
613 614 615
msgid "BGR"
msgstr "BGR"

616
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1062
617 618 619
msgid "Vertical RGB"
msgstr "Loddrett RGB"

620
#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1066
621 622 623
msgid "Vertical BGR"
msgstr "Loddrett BGR"

624 625 626 627 628
#: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:3
msgid ""
"themes;user interface;styles;icons;fonts;anti-aliasing;hinting;sub-"
"pixel;subpixel;rendering;ClearType;DPI;RGB;BGR;menu accelerators;keyboard "
"shortcuts;event;sounds;window scaling;HiDPI;Retina display;"
629
msgstr "temaer;brukergrensesnitt;stiler;ikoner;skrifter;anti-aliasing;hinting;subpiksel;opptegning;rendring;ClearType;DPI;RGB;BGR;menyakselerator;hurtigtaster;hendelser;lyder;vindusskalering;HiDPI;Retina-skjerm;"
630

Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
631 632 633
#. TRANSLATORS: a flatbed scanner device, e.g. 'Epson Scanner'
#: ../dialogs/color-settings/color-device.c:68
msgid "Scanner"
634
msgstr "Skanner"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
635 636 637 638

#. TRANSLATORS: a camera device, e.g. 'Nikon D60 Camera'
#: ../dialogs/color-settings/color-device.c:71
msgid "Camera"
639
msgstr "Kamera"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
640 641 642 643

#. TRANSLATORS: a printer device, e.g. 'Epson Photosmart Printer'
#: ../dialogs/color-settings/color-device.c:74
msgid "Printer"
644
msgstr "Skriver"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
645 646 647 648

#. TRANSLATORS: a webcam device, e.g. 'Philips HiDef Camera'
#: ../dialogs/color-settings/color-device.c:77
msgid "Webcam"
649
msgstr "Nettkamera"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
650 651 652 653

#. TRANSLATORS: This refers to the TFT display on a laptop
#: ../dialogs/color-settings/color-device.c:94
msgid "Laptop Screen"
654
msgstr "Bærbarskjerm"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
655 656 657 658

#. TRANSLATORS: This refers to the embedded webcam on a laptop
#: ../dialogs/color-settings/color-device.c:102
msgid "Built-in Webcam"
659
msgstr "Innebygget nettkamera"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
660 661 662 663

#: ../dialogs/color-settings/color-device.c:195
#, c-format
msgid "Enable color management for %s"
664
msgstr "Aktiver fargestyring for %s"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
665 666 667 668

#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:1
#: ../dialogs/color-settings/xfce4-color-settings.desktop.in.h:1
msgid "Color Profiles"
669
msgstr "Fargeprofiler"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
670 671 672

#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:2
msgid "Configure color profiles for your devices"
673
msgstr "Sett opp fargeprofiler for enhetene dine"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
674

675
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:5
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
676
msgid "<b>No devices found.</b>"
677
msgstr "<b>Fant ingen enheter.</b>"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
678

679
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:6
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
680
msgid "Model:"
681
msgstr "Modell:"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
682

683
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:7
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
684
msgid "Colorspace:"
685
msgstr "Fargerom:"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
686

687
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:8
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
688
msgid "Vendor:"
689
msgstr "Leverandør:"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
690

691
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:9
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
692
msgid "Calibrate"
693
msgstr "Kalibrer"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
694

695
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:10
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
696
msgid "<b>No profiles for the selected device.</b>"
697
msgstr "<b>Den valgte enheten har ingen profiler.</b>"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
698

699
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:11
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
700
msgid "Add a profile to the currently selected device"
701
msgstr "Legg til en profil til den valgte enheten"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
702

703
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:12
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
704
msgid "Delete the currently selected profile"
705
msgstr "Slett den valgte profilen"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
706

707 708 709 710 711
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:13
msgid "Show detailed information about the selected profile"
msgstr "Vis detaljert informasjon om den valgte profilen"

#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:14
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
712
msgid "Enable"
713
msgstr "Aktiver"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
714

715
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:15
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
716
msgid "Enable the selected profile"
717
msgstr "Aktiver den valgte profilen"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
718

719
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:16
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
720
msgid "Add Profile to Device"
721
msgstr "Legg til profil til enhet"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
722

723
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:17
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
724
msgid "Add a Color Profile to your Device"
725
msgstr "Legg til en fargeprofil til enheten"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
726

727 728
#. Create cancel button
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:18
729
#: ../dialogs/color-settings/main.c:130
730 731
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:116
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:280
732
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:3
733 734 735
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:395
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:540
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-launcher-dialog.c:109
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
736 737 738
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"

739
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:19
740
#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:120
741
#: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:4
742 743
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-chooser.c:541
#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-helper-launcher-dialog.c:110
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
744 745 746
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

747
#: ../dialogs/color-settings/color-dialog.glade.h:20
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
748
msgid "Import color profile files (*.icc)"
749
msgstr "Importer fargeprofil-fil (*.icc)"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
750 751 752 753 754

#. TRANSLATORS: standard spaces are well known colorspaces like
#. * sRGB, AdobeRGB and ProPhotoRGB
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:94
msgid "Standard Space"
755
msgstr "Standard fargerom"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
756 757 758 759 760

#. TRANSLATORS: test profiles do things like changing the screen
#. * a different color, or swap the red and green channels
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:99
msgid "Test Profile"
761
msgstr "Testprofil"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777

#. TRANSLATORS: automatic profiles are generated automatically
#. * by the color management system based on manufacturing data,
#. * for instance the default monitor profile is created from the
#. * primaries specified in the monitor EDID
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:106
msgctxt "Automatically generated profile"
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"

#. TRANSLATORS: the profile quality - low quality profiles take
#. * much less time to generate but may be a poor reflection of the
#. * device capability
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:115
msgctxt "Profile quality"
msgid "Low Quality"
778
msgstr "Lav kvalitet"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
779 780 781 782 783

#. TRANSLATORS: the profile quality
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:119
msgctxt "Profile quality"
msgid "Medium Quality"
784
msgstr "Medium kvalitet"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
785 786 787 788 789 790 791

#. TRANSLATORS: the profile quality - high quality profiles take
#. * a *long* time, and have the best calibration and
#. * characterisation data.
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:125
msgctxt "Profile quality"
msgid "High Quality"
792
msgstr "Høy kvalitet"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
793 794 795 796 797 798

#. TRANSLATORS: this default RGB space is used for printers that
#. * do not have additional printer profiles specified in the PPD
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:140
msgctxt "Colorspace fallback"
msgid "Default RGB"
799
msgstr "Forvalgt RGB"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
800 801 802 803 804 805

#. TRANSLATORS: this default CMYK space is used for printers that
#. * do not have additional printer profiles specified in the PPD
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:146
msgctxt "Colorspace fallback"
msgid "Default CMYK"
806
msgstr "Forvalgt CMYK"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
807 808 809 810 811 812

#. TRANSLATORS: this default gray space is used for printers that
#. * do not have additional printer profiles specified in the PPD
#: ../dialogs/color-settings/color-profile.c:152
msgctxt "Colorspace fallback"
msgid "Default Gray"
813
msgstr "Forvalgt gråtone"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
814 815

#. TRANSLATORS: an ICC profile is a file containing colorspace data
816
#: ../dialogs/color-settings/main.c:128
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
817
msgid "Select ICC Profile File"
818
msgstr "Velg ICC-profil-fil"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
819

820
#: ../dialogs/color-settings/main.c:131
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
821
msgid "_Import"
822
msgstr "_Importer"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
823 824

#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
825
#: ../dialogs/color-settings/main.c:142
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed