Commit c3549ec9 authored by Nick Schermer's avatar Nick Schermer Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation fi (96%).

201 translated messages, 7 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent 8f56b290
# Translation of xfce4-session into Finnish.
# Copyright (C) 2003-2011 The Xfce Development Team.
# This file is distributed under the same license as the xfce4-session package.
# Juha Kautto <juha@xfce.org>, 2004.
# Jari Rahkonen <jari.rahkonen@pp1.inet.fi>, 2005-2012.
#
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Juha Kautto <juha@xfce.org>, 2004
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-session\n"
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-12 04:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-12 12:21+0300\n"
"Last-Translator: Jari Rahkonen <jari.rahkonen@pp1.inet.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-02 22:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-19 13:02+0000\n"
"Last-Translator: Nick <nick@xfce.org>\n"
"Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/fi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: fi\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Valitse tämä istunto käyttääksesi Xfce-työpöytäympäristöä "
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Xfce Session"
msgstr "Xfce-istunto"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Valitse tämä istunto käyttääksesi Xfce-työpöytäympäristöä "
#: ../engines/balou/balou-theme.c:110
msgid "No description given"
msgstr "Ei kuvausta"
......@@ -140,13 +141,13 @@ msgid "Simple Splash Engine"
msgstr "Yksinkertainen käynnistyskuvateema"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Käynnistä näytönsäästäjä ja lukitusohjelma"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Screensaver"
msgstr "Näytönsäästäjä"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Käynnistä näytönsäästäjä ja lukitusohjelma"
#: ../settings/main.c:43
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Asetustenhallinnan pistoke"
......@@ -165,12 +166,12 @@ msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Saat käyttöohjeita kirjoittamalla \"%s --help\"."
#: ../settings/main.c:87 ../xfce4-session/main.c:267
#: ../xfce4-session-logout/main.c:124
#: ../xfce4-session-logout/main.c:136
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce:n kehitystiimi. Kaikki oikeudet pidätetään."
#: ../settings/main.c:88 ../xfce4-session/main.c:268
#: ../xfce4-session-logout/main.c:127
#: ../xfce4-session-logout/main.c:139
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Ilmoita ohjelmavirheistä osoitteeseen <%s>."
......@@ -184,8 +185,8 @@ msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
msgstr "Käyttöliittymän luominen sisällytetystä kuvauksesta ei onnistu"
#: ../settings/main.c:128
msgid "_Application Autostart"
msgstr "_Automaattikäynnistys"
msgid "App_lication Autostart"
msgstr ""
#: ../settings/session-editor.c:61
msgid "If running"
......@@ -223,9 +224,7 @@ msgstr "Haluatko varmasti poistaa tallennetut istunnot?"
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr ""
"Sovellusten tallennettuja tiloja ei palauteta, kun kirjaudut sisään "
"seuraavan kerran."
msgstr "Sovellusten tallennettuja tiloja ei palauteta, kun kirjaudut sisään seuraavan kerran."
#: ../settings/session-editor.c:174
msgid "_Proceed"
......@@ -253,12 +252,10 @@ msgstr "Sulje sovellus"
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr ""
"Sovelluksen tallentamattomat tiedot katoavat eikä sitä käynnistetä "
"seuraavassa istunnossasi."
msgstr "Sovelluksen tallentamattomat tiedot katoavat eikä sitä käynnistetä seuraavassa istunnossasi."
#: ../settings/session-editor.c:256
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:40
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
msgid "_Quit Program"
msgstr "_Lopeta sovellus"
......@@ -347,11 +344,7 @@ msgid ""
"you login to your Xfce desktop, in addition to the applications that were "
"saved when you logged out last time. Cursive applications belong to another "
"desktop environment, but you can still enable them if you want."
msgstr ""
"Alla on lista sovelluksista, jotka käynnistetään kirjautuessasi "
"Xfce-työpöydällesi, sekä sovelluksista, jotka tallennettiin edellisen "
"uloskirjautumisen yhteydessä. Kursiivilla merkityt sovellukset kuuluvat "
"toiseen työpöytäympäristöön, mutta ovat silti käytettävissä."
msgstr "Alla on lista sovelluksista, jotka käynnistetään kirjautuessasi Xfce-työpöydällesi, sekä sovelluksista, jotka tallennettiin edellisen uloskirjautumisen yhteydessä. Kursiivilla merkityt sovellukset kuuluvat toiseen työpöytäympäristöön, mutta ovat silti käytettävissä."
#: ../settings/xfae-window.c:293
#, c-format
......@@ -366,9 +359,7 @@ msgstr "Kohteen poistaminen epäonnistui"
msgid ""
"This will permanently remove the application from the list of automatically "
"started applications"
msgstr ""
"Sovellus poistetaan pysyvästi automaattisesti käynnistettävien sovellusten "
"listalta"
msgstr "Sovellus poistetaan pysyvästi automaattisesti käynnistettävien sovellusten listalta"
#: ../settings/xfae-window.c:332
#, c-format
......@@ -392,7 +383,7 @@ msgstr "Kohteen tilan muutos epäonnistui"
msgid "Disable binding to TCP ports"
msgstr "Älä sido TCP-portteja"
#: ../xfce4-session/main.c:77 ../xfce4-session-logout/main.c:81
#: ../xfce4-session/main.c:77 ../xfce4-session-logout/main.c:91
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Versiotiedot"
......@@ -418,9 +409,7 @@ msgstr "Viimeksi käytetty: %s"
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr ""
"Valitse istunto, jonka haluat palauttaa. Voit kaksoisnapsauttaa istunnon "
"nimeä palauttaaksesi sen."
msgstr "Valitse istunto, jonka haluat palauttaa. Voit kaksoisnapsauttaa istunnon nimeä palauttaaksesi sen."
#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:198
......@@ -446,7 +435,7 @@ msgstr "Luo uusi istunto."
msgid "The client doesn't have any properties set yet"
msgstr "Asiakasohjelmalle ei ole vielä määritetty tietoja"
#: ../xfce4-session/xfsm-compat-gnome.c:246
#: ../xfce4-session/xfsm-compat-gnome.c:247
msgid "Starting The Gnome Keyring Daemon"
msgstr "Käynnistetään Gnomen avainrengaspalvelu"
......@@ -465,11 +454,7 @@ msgid ""
"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts on your system."
msgstr ""
"%s:n internetosoitteen selvitys ei onnistunut.\n"
"Tämä estää Xfce:tä toimimasta oikein.\n"
"Ongelman voi ehkä korjata lisäämällä %s tiedostoon\n"
"/etc/hosts järjestelmässäsi."
msgstr "%s:n internetosoitteen selvitys ei onnistunut.\nTämä estää Xfce:tä toimimasta oikein.\nOngelman voi ehkä korjata lisäämällä %s tiedostoon\n/etc/hosts järjestelmässäsi."
#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:154
msgid "Continue anyway"
......@@ -479,62 +464,59 @@ msgstr "Jatka kuitenkin"
msgid "Try again"
msgstr "Yritä uudelleen"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:609
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:611
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed incorrectly."
msgstr ""
"Vikasietoisen istunnon nimeä ei voi määrittää. Mahdollisia syitä: xfconfd ei "
"ole käynnissä (D-Bus -ongelma), ympäristömuuttuja $XDG_CONFIG_DIRS on väärin "
"asetettu (pitäisi sisältää \"%s\") tai xfce4-session on asennettu väärin."
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr "Vikasietoisen istunnon nimeä ei voi määrittää. Mahdollisia syitä: xfconfd ei ole käynnissä (D-Bus -ongelma), ympäristömuuttuja $XDG_CONFIG_DIRS on väärin asetettu (pitäisi sisältää \"%s\") tai xfce4-session on asennettu väärin."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:620
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:622
#, c-format
msgid ""
"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgstr ""
"Määritettyä vikasietoista istuntoa (\"%s\") ei ole merkitty vikasietoiseksi."
msgstr "Määritettyä vikasietoista istuntoa (\"%s\") ei ole merkitty vikasietoiseksi."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:667
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:669
msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
msgstr "Vikasietoinen istunto ei sisällä sovelluksia."
#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
#. * window doesn't look ugly (right now now WM is running, so it
#. * won't have window decorations).
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:714
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:716
msgid "Session Manager Error"
msgstr "Istunnonhallinnan virhe"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:716
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:718
msgid "Unable to load a failsafe session"
msgstr "Vikasietoista istuntoa ei voi ladata"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1123
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1127
msgid "Shutdown Failed"
msgstr "Sammutus epäonnistui"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1126
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1130
msgid "Failed to suspend session"
msgstr "Keskeytystilaan asettaminen epäonnistui"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1127
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1131
msgid "Failed to hibernate session"
msgstr "Lepotilaan asettaminen epäonnistui"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1413
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1405
#, c-format
msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
msgstr "Asiakasohjelmia voi sulkea vain joutenollessa"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1976
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1969
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
msgstr "Istunnonhallinnan on oltava jouten pyydettäessä varmistuspistettä"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2017
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2010
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
msgstr "Istunnonhallinnan on oltava jouten pyydettäessä sammutusta"
......@@ -553,9 +535,7 @@ msgstr "Kirjaudu _ulos"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:266
msgid "_Restart"
msgstr ""
"_Käynnistä\n"
"uudelleen"
msgstr "_Käynnistä\nuudelleen"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:286
msgid "Shut _Down"
......@@ -585,9 +565,7 @@ msgstr "Virhe"
msgid ""
"Either the password you entered is invalid, or the system administrator "
"disallows shutting down this computer with your user account."
msgstr ""
"Joko antamasi salasana oli virheellinen, tai järjestelmän ylläpitäjä ei "
"salli tietokoneen sulkemista tällä käyttäjätunnuksella."
msgstr "Joko antamasi salasana oli virheellinen, tai järjestelmän ylläpitäjä ei salli tietokoneen sulkemista tällä käyttäjätunnuksella."
#: ../xfce4-session/xfsm-splash-screen.c:178
msgid "Choose session"
......@@ -601,88 +579,88 @@ msgstr "Valitse istunnon nimi"
msgid "Choose a name for the new session:"
msgstr "Valise nimi uudelle istunnolle:"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:115
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:347
msgid "Starting the Volume Controller"
msgstr "Käynnistetään äänenvoimakkuuden säädin"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:117
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:349
msgid "Starting the Panel"
msgstr "Käynnistetään paneeli"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:119
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:351
msgid "Starting the Desktop Manager"
msgstr "Käynnistetään työpöydänhallinta"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:121
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:353
msgid "Starting the Taskbar"
msgstr "Käynnistetään tehtäväpalkki"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:123
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:355
msgid "Starting the Window Manager"
msgstr "Käynnistetään ikkunoidenhallinta"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:127
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:359
msgid "Starting the Gnome Terminal Emulator"
msgstr "Käynnistetään Gnomen pääteohjelma"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:131
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:363
msgid "Starting the KDE Advanced Text Editor"
msgstr "Käynnistetään KDE:n edistynyt tekstieditori (Kate)"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:133
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:365
msgid "Starting the KDE Clipboard Manager"
msgstr "Käynnistetään KDE:n leikepöydänhallinta"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:135
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:367
msgid "Starting the KDE Mail Reader"
msgstr "Käynnistetään KDE:n sähköpostiohjelma"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:137
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:369
msgid "Starting the KDE News Reader"
msgstr "Käynnistetään KDE:n uutisryhmäohjelma"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:139
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:371
msgid "Starting the Konqueror"
msgstr "Käynnistetään Konqueror"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:141
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:373
msgid "Starting the KDE Terminal Emulator"
msgstr "Käynnistetään KDE:n pääteohjelma"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:145
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:377
msgid "Starting the Beep Media Player"
msgstr "Käynnistetään Beep Media Player"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:147
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:379
msgid "Starting The Gimp"
msgstr "Käynnistetään Gimp"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:149
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:381
msgid "Starting the VI Improved Editor"
msgstr "Käynnistetään VI Improved Editor"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:151
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:383
msgid "Starting the Session Management Proxy"
msgstr "Käynnistetään istunnonhallinnan välipalvelin"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:153
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:385
msgid "Starting the X-Chat IRC Client"
msgstr "Käynnistetään X-Chat IRC-asiakasohjelma"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:155
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:387
msgid "Starting the X Multimedia System"
msgstr "Käynnistetään X Multimedia System"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:157
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:389
msgid "Starting the X Terminal Emulator"
msgstr "Käynnistetään X Terminal Emulator"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:159
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:391
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Käynnistetään %s"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:283
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:515
#, c-format
msgid ""
"The location and the format of the autostart directory has changed.\n"
......@@ -695,90 +673,81 @@ msgid ""
"autostart directory have been successfully migrated to the new\n"
"location.\n"
"You should delete this directory now.\n"
msgstr ""
"Automaattikäynnistyskansion sijainti ja muoto on muuttunut.\n"
"Uusi sijainti on\n"
"\n"
" %s\n"
"\n"
"ja sinne voit asettaa Xfce-työpöydälle kirjautuessasi suoritettavien\n"
"sovellusten .desktop-tiedostot. Vanhassa kansiossa olleet tiedostot\n"
"on onnistuneesti haettu uuteen sijaintiin.\n"
"Vanha kansio pitäisi nyt poistaa.\n"
msgstr "Automaattikäynnistyskansion sijainti ja muoto on muuttunut.\nUusi sijainti on\n\n %s\n\nja sinne voit asettaa Xfce-työpöydälle kirjautuessasi suoritettavien\nsovellusten .desktop-tiedostot. Vanhassa kansiossa olleet tiedostot\non onnistuneesti haettu uuteen sijaintiin.\nVanha kansio pitäisi nyt poistaa.\n"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:452
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:684
msgid "Performing Autostart..."
msgstr "Suoritetaan automaattinen käynnistys..."
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:558
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:790
msgid "Starting Assistive Technologies"
msgstr "Käynnistetään apuvälineteknologiat"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:414
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:429
#, c-format
msgid "Error sending command to shutdown helper: %s"
msgstr "Virhe lähetettäessä komentoa sammutusavustajalle: %s"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:427
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:442
#, c-format
msgid "Error receiving response from shutdown helper: %s"
msgstr "Virhe luettaessa sammutusavustajan vastausta: %s"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:435
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:450
#, c-format
msgid "Shutdown command failed"
msgstr "Sammutuskomento epäonnistui"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:540
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:555
msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
msgstr "Kioskiasetukset estävät sammuttamisen"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:623
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:638
#, c-format
msgid "Unknown shutdown method %d"
msgstr "Tuntematon sammutustapa: %d"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:57
#: ../xfce4-session-logout/main.c:67
msgid "Log out without displaying the logout dialog"
msgstr "Kirjaudu ulos näyttämättä uloskirjausdialogia"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:61
#: ../xfce4-session-logout/main.c:71
msgid "Halt without displaying the logout dialog"
msgstr "Sammuta näyttämättä uloskirjausdialogia"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:65
#: ../xfce4-session-logout/main.c:75
msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
msgstr "Käynnistä uudelleen näyttämättä uloskirjausdialogia"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:69
#: ../xfce4-session-logout/main.c:79
msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
msgstr "Siirry keskeytystilaan näyttämättä uloskirjausdialogia"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:73
#: ../xfce4-session-logout/main.c:83
msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
msgstr "Siirry lepotilaan näyttämättä uloskirjausdialogia"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:77
#: ../xfce4-session-logout/main.c:87
msgid "Log out quickly; don't save the session"
msgstr "Kirjaa ulos nopeasti; älä tallenna istuntoa"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:100
#: ../xfce4-session-logout/main.c:110
msgid "Unknown error"
msgstr "Tuntematon virhe"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:125
#: ../xfce4-session-logout/main.c:137
msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
msgstr "Kirjoittanut Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:126
#: ../xfce4-session-logout/main.c:138
msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
msgstr "sekä Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
#: ../xfce4-session-logout/main.c:136
#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
msgid "Unable to contact D-Bus session bus"
msgstr "D-Bus -istuntoväylään ei saa yhteyttä"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:186
#: ../xfce4-session-logout/main.c:227
msgid "Received error while trying to log out"
msgstr "Virhe uloskirjautuessa"
......@@ -791,68 +760,66 @@ msgid "Log out of the Xfce Desktop"
msgstr "Kirjaudu ulos Xfce-työpöydältä"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:15
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Mukauta työpöydän käynnistystä ja käynnistyskuvaa"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "Session and Startup"
msgstr "Istunto ja käynnistys"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Mukauta työpöydän käynnistystä ja käynnistyskuvaa"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:1
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Tekijä:</b>"
msgid "Saving Session"
msgstr "Tallennetaan istunto"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:2
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Yhteensopivuus</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Kuvaus:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Kotisivu:</b>"
msgid ""
"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
" window."
msgstr "Istuntoasi tallennetaan. Jos et halua odottaa, voit sulkea tämän ikkunan."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:5
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Tietoja</b>"
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "Näytä istunnon_valitsin kirjautuessa"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:6
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Uloskirjausasetukset</b>"
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Näytä istunnon valitsin aina Xfce:n käynnistyessä"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:7
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Turvallisuus</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr "<b>Istunnon valitsin</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr ""
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:9
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Sammutus</b>"
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Tallenna istunto aina uloskirjautuessa"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:10
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Versio:</b>"
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr ""
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:11
msgid "Ad_vanced"
msgstr "_Lisäasetukset"
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Pyydä vahvistus uloskirjautuessa"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:12
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Tallenna istunto aina uloskirjautuessa"
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Uloskirjausasetukset</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:13
msgid "Automatically save session on _logout"
msgstr "Tallenna istunto automaattisesti ulos_kirjautuessa"
msgid "_General"
msgstr "_Yleiset"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:14
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Avaa valitun käynnistykuvan asetuspaneelin"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:15
msgid "Con_figure"
msgstr "Sää_dä"
......@@ -861,111 +828,109 @@ msgid "Demonstrates the selected splash screen"
msgstr "Näyttää valitun käynnistyskuvan toiminnassa"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:17
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Näytä istunnon valitsin aina Xfce:n käynnistyessä"
msgid "_Test"
msgstr "K_okeile"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:18
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Tyhjennä istuntovälimuisti"
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Kuvaus:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:19
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Alusta _GNOME-palvelut käynnistäessä"
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Versio:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:20
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Alusta _KDE-palvelut käynnistetäessä"
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Tekijä:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:21
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Hallitse etäso_velluksia"
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Kotisivu:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:22
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Hallitse etäsovelluksia verkon yli (voi muodostaa turvallisuusriskin)"
msgid "label"
msgstr "nimike"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:23
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Avaa valitun käynnistykuvan asetuspaneelin"
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Tietoja</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:24
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Pyydä vahvistus uloskirjautuessa"
msgid "S_plash"
msgstr "Käy_nnistyskuva"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:25
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Lopeta sovellus ja poista se istunnosta"
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr "Nämä sovellukset sisältyvät tämänhetkiseen istuntoon ja voidaan tallentaa uloskirjauksen yhteydessä. Tekemäsi muutokset astuvat voimaan vasta, kun istunto tallennetaan."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:26
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Suorita xflock4 ennen keskytys- tai lepotilaan siirtymistä"
msgid "Save Sess_ion"
msgstr ""
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:27
msgid "S_plash"
msgstr "Käy_nnistyskuva"
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Tyhjennä istuntovälimuisti"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:28
msgid "Save Sessio_n"
msgstr "Tallenna istunt_o"
msgid "Clear save_d sessions"
msgstr ""