Commit b2cd691b authored by Sveinn í Felli's avatar Sveinn í Felli Committed by Transifex

I18n: Update translation is (73%).

153 translated messages, 55 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent 892a3049
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-02 22:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-14 14:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-06 22:53+0000\n"
"Last-Translator: Sveinn í Felli <sveinki@nett.is>\n"
"Language-Team: Icelandic (http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/is/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -218,13 +218,13 @@ msgstr "Hreinsa setur"
#: ../settings/session-editor.c:171
msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
msgstr ""
msgstr "Viltu örugglega tæma bráðabirgðamöppu setunnar?"
#: ../settings/session-editor.c:172
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr ""
msgstr "Vistuð staða forritanna þinna verður ekki endurheimt þegar þú skráir þig inn næst."
#: ../settings/session-editor.c:174
msgid "_Proceed"
......@@ -233,11 +233,11 @@ msgstr "_Halda áfram"
#: ../settings/session-editor.c:212
#, c-format
msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
msgstr ""
msgstr "Þú gætir þurft að eyða handvirkt einhverjum skrám í \"%s\"."
#: ../settings/session-editor.c:215
msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
msgstr ""
msgstr "Ekki var hægt að hreinsa allar bráðabirgðaskrár Xfce"
#: ../settings/session-editor.c:249
#, c-format
......@@ -252,7 +252,7 @@ msgstr "Slökkva á forriti"
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr ""
msgstr "Forritið mun tapa öllum óvistuðum breytingum og ekki endurræsast í næstu setu."
#: ../settings/session-editor.c:256
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
......@@ -394,7 +394,7 @@ msgstr "Hleð inn skjáborðsstillingum"
#. verify that the DNS settings are ok
#: ../xfce4-session/main.c:298
msgid "Verifying DNS settings"
msgstr ""
msgstr "Yfirfara DNS stillingar"
#: ../xfce4-session/main.c:302
msgid "Loading session data"
......@@ -437,7 +437,7 @@ msgstr ""
#: ../xfce4-session/xfsm-compat-gnome.c:247
msgid "Starting The Gnome Keyring Daemon"
msgstr ""
msgstr "Ræsi Gnome lyklastjórann (keyring daemon)"
#: ../xfce4-session/xfsm-compat-kde.c:124
msgid "Starting KDE services"
......@@ -500,11 +500,11 @@ msgstr "Ekki tókst að slökkva"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1130
msgid "Failed to suspend session"
msgstr ""
msgstr "Mistókst að svæfa setu"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1131
msgid "Failed to hibernate session"
msgstr ""
msgstr "Mistókst að leggja setu í dvala"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1405
#, c-format
......@@ -789,7 +789,7 @@ msgstr ""
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:7
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Setuval</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "Automatically save session on logo_ut"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment