Commit a3af3534 authored by Nick Schermer's avatar Nick Schermer Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation hu (100%).

208 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent 1c511685
# Hungarian translation of xfce4-session
# Copyright (C) 2009, 2012. Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the xfce4-session package.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2009, 2012.
# Translators:
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2009,2012
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-session\n"
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-04 20:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-19 18:46+0200\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Language-Team: Magyar <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-02 22:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-19 13:02+0000\n"
"Last-Translator: Nick <nick@xfce.org>\n"
"Language-Team: Hungarian (http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/hu/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: \n"
"Language: hu\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr ""
"Használja ezt a munkamenetet az Xfce futtatásához asztali környezetként"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Xfce Session"
msgstr "Xfce munkamenet"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Használja ezt a munkamenetet az Xfce futtatásához asztali környezetként"
#: ../engines/balou/balou-theme.c:110
msgid "No description given"
msgstr "Nincs megadva leírás"
......@@ -142,13 +141,13 @@ msgid "Simple Splash Engine"
msgstr "Simple indítókép-alrendszer"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Képernyővédő és -zároló program indítása"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Screensaver"
msgstr "Képernyővédő"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Képernyővédő és -zároló program indítása"
#: ../settings/main.c:43
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Beállításkezelő foglalat"
......@@ -225,9 +224,7 @@ msgstr "Biztos, hogy ki akarja üríteni a munkamenet gyorsítótárát?"
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr ""
"Az alkalmazások mentett állapotai nem lesznek visszaállítva a következő "
"bejelentkezéskor."
msgstr "Az alkalmazások mentett állapotai nem lesznek visszaállítva a következő bejelentkezéskor."
#: ../settings/session-editor.c:174
msgid "_Proceed"
......@@ -255,12 +252,10 @@ msgstr "Program megszakítása"
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr ""
"Az alkalmazás elveszti a mentetlen beállításait és nem indul el a következő "
"munkamenetben."
msgstr "Az alkalmazás elveszti a mentetlen beállításait és nem indul el a következő munkamenetben."
#: ../settings/session-editor.c:256
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
msgid "_Quit Program"
msgstr "_Kilépés a programból"
......@@ -349,11 +344,7 @@ msgid ""
"you login to your Xfce desktop, in addition to the applications that were "
"saved when you logged out last time. Cursive applications belong to another "
"desktop environment, but you can still enable them if you want."
msgstr ""
"Alább látható az Xfce asztali környezetbe bejelentkezéskor az utolsó "
"kijelentkezéskor mentett alkalmazások mellett automatikusan elinduló "
"alkalmazások listája. A dőlt betűvel megjelenő alkalmazások másik asztali "
"környezethez tartoznak, de igény esetén engedélyezhetők."
msgstr "Alább látható az Xfce asztali környezetbe bejelentkezéskor az utolsó kijelentkezéskor mentett alkalmazások mellett automatikusan elinduló alkalmazások listája. A dőlt betűvel megjelenő alkalmazások másik asztali környezethez tartoznak, de igény esetén engedélyezhetők."
#: ../settings/xfae-window.c:293
#, c-format
......@@ -368,9 +359,7 @@ msgstr "Az elem eltávolítása meghiúsult"
msgid ""
"This will permanently remove the application from the list of automatically "
"started applications"
msgstr ""
"Ez véglegesen eltávolítja az alkalmazást az automatikusan elindított "
"alkalmazások listájáról"
msgstr "Ez véglegesen eltávolítja az alkalmazást az automatikusan elindított alkalmazások listájáról"
#: ../settings/xfae-window.c:332
#, c-format
......@@ -420,9 +409,7 @@ msgstr "Utolsó hozzáférés: %s"
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr ""
"Válassza ki a visszaállítandó munkamenetet. Kattintson duplán a munkamenet "
"nevére a visszaállításához."
msgstr "Válassza ki a visszaállítandó munkamenetet. Kattintson duplán a munkamenet nevére a visszaállításához."
#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:198
......@@ -431,9 +418,7 @@ msgstr "Kijelentkezés"
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:200
msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
msgstr ""
"A bejelentkezési kísérlet megszakítása és visszatérés a bejelentkezési "
"képernyőre."
msgstr "A bejelentkezési kísérlet megszakítása és visszatérés a bejelentkezési képernyőre."
#. "New" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:207
......@@ -469,11 +454,7 @@ msgid ""
"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts on your system."
msgstr ""
"Nem kereshető ki %s internetes címe.\n"
"Ez akadályozza az Xfce megfelelő működését.\n"
"A hiba lehet, hogy javítható a(z) %s\n"
"felvételével a rendszer /etc/hosts fájljába."
msgstr "Nem kereshető ki %s internetes címe.\nEz akadályozza az Xfce megfelelő működését.\nA hiba lehet, hogy javítható a(z) %s\nfelvételével a rendszer /etc/hosts fájljába."
#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:154
msgid "Continue anyway"
......@@ -488,20 +469,15 @@ msgstr "Próbálja újra"
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed incorrectly."
msgstr ""
"A csökkentett munkamenet neve nem állapítható meg. A lehetséges okok: az "
"xfconfd nem fut (D-Bus beállítási probléma), az $XDG_CONFIG_DIRS környezeti "
"változó hibásan van beállítva (tartalmaznia kell ezt: „%s”), vagy az xfce4-"
"session hibásan van telepítve."
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr "A csökkentett munkamenet neve nem állapítható meg. A lehetséges okok: az xfconfd nem fut (D-Bus beállítási probléma), az $XDG_CONFIG_DIRS környezeti változó hibásan van beállítva (tartalmaznia kell ezt: „%s”), vagy az xfce4-session hibásan van telepítve."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:622
#, c-format
msgid ""
"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgstr ""
"A megadott csökkentett munkamenet („%s”) nincs megjelölve csökkentett "
"munkamenetként."
msgstr "A megadott csökkentett munkamenet („%s”) nincs megjelölve csökkentett munkamenetként."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:669
msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
......@@ -538,8 +514,7 @@ msgstr "Csak üresjáratban lévő kliensek futása szakítható meg"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1969
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
msgstr ""
"A munkamenet-kezelőnek üresjáratban kell lennie ellenőrzőpont kérésekor"
msgstr "A munkamenet-kezelőnek üresjáratban kell lennie ellenőrzőpont kérésekor"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2010
#, c-format
......@@ -590,9 +565,7 @@ msgstr "Hiba történt"
msgid ""
"Either the password you entered is invalid, or the system administrator "
"disallows shutting down this computer with your user account."
msgstr ""
"A megadott jelszó érvénytelen vagy a rendszergazda megtiltotta a számítógép "
"leállítását az Ön felhasználói fiókjával."
msgstr "A megadott jelszó érvénytelen vagy a rendszergazda megtiltotta a számítógép leállítását az Ön felhasználói fiókjával."
#: ../xfce4-session/xfsm-splash-screen.c:178
msgid "Choose session"
......@@ -700,18 +673,7 @@ msgid ""
"autostart directory have been successfully migrated to the new\n"
"location.\n"
"You should delete this directory now.\n"
msgstr ""
"Az automatikus indítási könyvtár helye és formátuma megváltozott.\n"
"Az új hely:\n"
"\n"
" %s\n"
"\n"
"Ebbe a könyvtárba helyezheti azokat a .desktop fájlokat, amelyek leírják az "
"Xfce\n"
"asztali környezetbe bejelentkezéskor elindítandó alkalmazásokat. A régi\n"
"automatikus indítási könyvtárban lévő fájlok sikeresen át lettek mozgatva\n"
"az új helyre.\n"
"A régi könyvtárat most már törölheti.\n"
msgstr "Az automatikus indítási könyvtár helye és formátuma megváltozott.\nAz új hely:\n\n %s\n\nEbbe a könyvtárba helyezheti azokat a .desktop fájlokat, amelyek leírják az Xfce\nasztali környezetbe bejelentkezéskor elindítandó alkalmazásokat. A régi\nautomatikus indítási könyvtárban lévő fájlok sikeresen át lettek mozgatva\naz új helyre.\nA régi könyvtárat most már törölheti.\n"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:684
msgid "Performing Autostart..."
......@@ -798,360 +760,177 @@ msgid "Log out of the Xfce Desktop"
msgstr "Kijelentkezés az Xfce asztali környezetből"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:16
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "A környezet indításának és az indítókép személyre szabása"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:34
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "Session and Startup"
msgstr "Munkamenet és indítás"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "A környezet indításának és az indítókép személyre szabása"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:1
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Szerző:</b>"
msgid "Saving Session"
msgstr "Munkamenet mentése"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:2
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Kompatibilitás</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Leírás:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Honlap:</b>"
msgid ""
"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
" window."
msgstr "A munkamenet mentése folyamatban. Ha nem akar várni, bezárhatja ezt az ablakot."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:5
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Információk</b>"
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "_Választó megjelenítése bejelentkezéskor"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:6
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Kijelentkezés beállításai</b>"
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "A munkamenet-választó megjelenítése az Xfce minden indulásakor"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:7
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Biztonság</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr "<b>Munkamenet-választó</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "_Munkamenet automatikus mentése kijelentkezéskor"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:9
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Leállítás</b>"
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Munkamenet mentése minden kijelentkezéskor"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:10
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Verzió:</b>"
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "Ké_rdés kijelentkezéskor"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:11
msgid "Ad_vanced"
msgstr "Spe_ciális"
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Megerősítés kérése kijelentkezéskor"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:12
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Munkamenet mentése minden kijelentkezéskor"
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Kijelentkezés beállításai</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:13
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "_Munkamenet automatikus mentése kijelentkezéskor"
msgid "_General"
msgstr "Á_ltalános"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:14
msgid "Clear save_d sessions"
msgstr "Mentett munkamenetek _törlése"
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "A kiválasztott indítókép beállítóablakának megnyitása"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:15
msgid "Con_figure"
msgstr "B_eállítás"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:17
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:16
msgid "Demonstrates the selected splash screen"
msgstr "Bemutatja a kiválasztott indítóképet"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:17
msgid "_Test"
msgstr "_Teszt"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:18
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "A munkamenet-választó megjelenítése az Xfce minden indulásakor"
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Leírás:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:19
msgid "Empty the session cache"
msgstr "A munkamenet gyorsítótárának kiürítése"
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Verzió:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:20
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "_GNOME szolgáltatások indítása belépéskor"
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Szerző:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:21
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "_KDE szolgáltatások indítása belépéskor"
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Honlap:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:22
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "Képernyő _zárolása alvás előtt"
msgid "label"
msgstr "címke"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:23
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "_Távoli alkalmazások kezelése"
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Információk</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:24
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr ""
"Távoli alkalmazások kezelése hálózaton (ez biztonsági kockázatot jelenthet)"
msgid "S_plash"
msgstr "Indítóké_p"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:25
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "A kiválasztott indítókép beállítóablakának megnyitása"
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr "Ezek az alkalmazások a jelenleg futó munkamenet részei, és kijelentkezéskor elmenthetők. Az alábbi módosítások csak a munkamenet mentésekor lépnek életbe."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:26
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "Ké_rdés kijelentkezéskor"
msgid "Save Sess_ion"
msgstr "_Munkamenet mentése"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:27
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Megerősítés kérése kijelentkezéskor"
msgid "Empty the session cache"
msgstr "A munkamenet gyorsítótárának kiürítése"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:28
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Kilépés a programból és annak eltávolítása a munkamenetből"
msgid "Clear save_d sessions"
msgstr "Mentett munkamenetek _törlése"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:29
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Az xflock4 futtatása a rendszer felfüggesztése vagy hibernálása előtt"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
msgid "S_plash"
msgstr "Indítóké_p"
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Kilépés a programból és annak eltávolítása a munkamenetből"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:31
msgid "Save Sess_ion"
msgstr "_Munkamenet mentése"
msgid "Sessio_n"
msgstr "M_unkamenet"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:32
msgid "Saving Session"
msgstr "Munkamenet mentése"
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "_GNOME szolgáltatások indítása belépéskor"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:33
msgid "Sessio_n"
msgstr "M_unkamenet"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:35
msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
msgstr "GNOME szolgáltatások, például a gnome-keyring indítása"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:36
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:34
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "_KDE szolgáltatások indítása belépéskor"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:35
msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
msgstr "KDE szolgáltatások, például a kdeinit indítása"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:36
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Kompatibilitás</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:37
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr ""
"Ezek az alkalmazások a jelenleg futó munkamenet részei, és kijelentkezéskor "
"elmenthetők. Az alábbi módosítások csak a munkamenet mentésekor lépnek "
"életbe."
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "_Távoli alkalmazások kezelése"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:38
msgid ""
"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this "
"window."
msgstr ""
"A munkamenet mentése folyamatban. Ha nem akar várni, bezárhatja ezt az "
"ablakot."
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Távoli alkalmazások kezelése hálózaton (ez biztonsági kockázatot jelenthet)"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:39
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "_Választó megjelenítése bejelentkezéskor"
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Biztonság</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:40
msgid "_General"
msgstr "Á_ltalános"
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "Képernyő _zárolása alvás előtt"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Az xflock4 futtatása a rendszer felfüggesztése vagy hibernálása előtt"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:42
msgid "_Test"
msgstr "_Teszt"
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Leállítás</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:43
msgid "label"
msgstr "címke"
#~ msgid "_Session"
#~ msgstr "M_unkamenet"
#~ msgid "Built with Gtk+-%d.%d.%d, running with Gtk+-%d.%d.%d"
#~ msgstr "Készült a Gtk+-%d.%d.%d, fut a Gtk+-%d.%d.%d használatával"
#~ msgid "<span size='large'><b>Log out %s</b></span>"
#~ msgstr "<span size='large'><b>%s kijelentkezése</b></span>"
#~ msgid "Unable to perform shutdown"
#~ msgstr "A leállítás nem végezhető el"
#~ msgid "Invalid shutdown type \"%u\""
#~ msgstr "Érvénytelen leállítási típus: „%u”"
#~ msgid "Suspend failed, no backend supported"
#~ msgstr "A felfüggesztés meghiúsult, nincs támogatott háttérprogram"
#~ msgid "Hibernate failed, no backend supported"
#~ msgstr "A hibernálás meghiúsult, nincs támogatott háttérprogram"
#~ msgid "Shutdown Command not found"
#~ msgstr "A leállítási parancs nem található"
#~ msgid "Logout Error"
#~ msgstr "Kijelentkezési hiba"
#~ msgid "Failed to create new D-Bus message"
#~ msgstr "Nem hozható létre új D-Bus üzenet"
#~ msgid "Failed to receive a reply from the session manager"
#~ msgstr "Nem érkezett válasz a munkamenet-kezelőtől"
#~ msgid "Loc_k screen"
#~ msgstr "Képernyő _zárolása"
#~ msgid "_Suspend"
#~ msgstr "_Felfüggesztés"
#~ msgid "_Reboot"
#~ msgstr "Újr_aindítás"
#~ msgid "Shut _down"
#~ msgstr "_Leállítás"
#~ msgid "_Log out"
#~ msgstr "_Kijelentkezés"
#~ msgid "Are you sure you want to log out?"
#~ msgstr "Biztos, hogy ki szeretne jelentkezni?"
#~ msgid "You will be logged out in %u seconds."
#~ msgstr "Ki fog jelentkezni %u másodperc múlva."
#~ msgid "Failed to log out."
#~ msgstr "A kijelentkezés meghiúsult."
#~ msgid "Are you sure you want to shut down?"
#~ msgstr "Biztos, hogy ki szeretné kapcsolni a számítógépet?"
#~ msgid "Your system will shut down in %u seconds."
#~ msgstr "A rendszer %u másodperc múlva leáll."
#~ msgid "Failed to shut down."
#~ msgstr "A leállítás meghiúsult."
#~ msgid "Are you sure you want to reboot?"
#~ msgstr "Biztos, hogy újra szeretné indítani a számítógépet?"
#~ msgid "Your system will reboot in %u seconds."
#~ msgstr "A rendszer %u másodperc múlva újraindul."
#~ msgid "Failed to reboot."
#~ msgstr "Az újraindítás meghiúsult."
#~ msgid "Failed to suspend"
#~ msgstr "A felfüggesztés meghiúsult."
#~ msgid "Failed to hibernate"
#~ msgstr "A hibernálás meghiúsult."
#~ msgid "Hibernate"
#~ msgstr "Hibernálás"
#~ msgid "Tips and Tricks"
#~ msgstr "Tippek és trükkök"
#~ msgid "Fortunes"
#~ msgstr "Szerencsesütik"
#~ msgid "Could not load tips database (%s)."
#~ msgstr "Nem tölthető be a tippek adatbázisa (%s)."
#~ msgid "Invalid output of fortune."
#~ msgstr "A fortune kimenete érvénytelen."
#~ msgid "Executing fortune failed (%s)"
#~ msgstr "A fortune végrehajtása meghiúsult (%s)"
#~ msgid "Error while loading tips."
#~ msgstr "Hiba a tippek betöltésekor."
#~ msgid "Display tips on _startup"
#~ msgstr "_Tipp megjelenítése indításkor"
#~ msgid "Next"
#~ msgstr "Következő"
#~ msgid "Session Menu"
#~ msgstr "Munkamenetmenü"
#~ msgid ""
#~ "Shows a menu with options to lock the screen, suspend, shutdown, or log "
#~ "out"
#~ msgstr "A képernyő zárolása, felfüggesztés, leállítás vagy kijelentkezés"
#~ msgid "Tips and tricks"
#~ msgstr "Tippek és trükkök"
#~ msgid "xfce4-tips"
#~ msgstr "Xfce-tippek"
#~ msgid "Terminate \"%s\""
#~ msgstr "„%s” megszakítása"
#~ msgid "Invalid shutdown type"
#~ msgstr "Érvénytelen leállítási típus"
#~ msgid "No HAL method for command %d"
#~ msgstr "Nincs HAL metódus a(z) %d. parancshoz"
#~ msgid ""
#~ "Program \"sudo\" was not found. You will not be able to shutdown your "
#~ "system from within Xfce."
#~ msgstr ""
#~ "A „sudo” program nem található. Nem lesz képes leállítani a rendszert az "
#~ "Xfce-ből."
#~ msgid "Unable to create parent pipe: %s"
#~ msgstr "Nem hozható létre szülő adatcsatorna: %s"
#~ msgid "Unable to create child pipe: %s"
#~ msgstr "Nem hozható létre gyermek adatcsatorna: %s"
#~ msgid "Unable to fork sudo helper: %s"
#~ msgstr "Nem indítható a sudo segédprogramja: %s"
#~ msgid "Unable to read response from sudo helper: %s"
#~ msgstr "Nem olvasható a sudo segédprogramjának válasza: %s"
#~ msgid "Unable to open parent pipe: %s"
#~ msgstr "Nem nyitható meg a szülő adatcsatorna: %s"
#~ msgid "Unable to open child pipe: %s"
#~ msgstr "Nem nyitható meg a gyermek adatcsatorna: %s"
#~ msgid "Got unexpected reply from sudo shutdown helper"
#~ msgstr "Váratlan válasz érkezett a sudo leállítási segédprogramjától"
#~ msgid ""
#~ "Suspend and Hibernate are only supported through HAL, which is unavailable"
#~ msgstr ""
#~ "A felfüggesztés és hibernálás csak a HAL-on keresztül támogatottak, amely "
#~ "nem érhető el"
#~ msgid "Session Error"
#~ msgstr "Munkamenethiba"
#~ msgid "Session Settings"
#~ msgstr "Munkamenet beállításai"
#~ msgid "Internal Error"
#~ msgstr "Belső hiba"
#~ msgid "This is likely a problem with your Xfce installation"
#~ msgstr "Probléma lehet az Xfce telepítéssel."
msgid "Ad_vanced"
msgstr "Spe_ciális"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment