Commit 5e107572 authored by Piotr Strębski's avatar Piotr Strębski Committed by Transifex

I18n: Update translation pl (100%).

208 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent 72999a20
# Polish translations for xfce4-session package.
# Copyright (C) 2003-2006 The Xfce development team.
# This file is distributed under the same license as the xfce4-session package.
# Paweł Pastuła <pastulap@poczta.onet.pl>, 2003.
# Wit Wiliński <madman@linux.bydg.org>, 2005.
# Piotr Maliński <admin@rk.edu.pl>, 2005, 2006.
# Szymon Kałasz <szymon_maestro@gazeta.pl>, 2006.
# Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2009, 2011, 2012.
#
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Paweł Pastuła <pastulap@poczta.onet.pl>, 2003
# Piotr Maliński <admin@rk.edu.pl>, 2005-2006
# Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2009,2011-2012
# Piotr Strębski <strebski@o2.pl>, 2013
# Szymon Kałasz <szymon_maestro@gazeta.pl>, 2006
# Wit Wiliński <madman@linux.bydg.org>, 2005
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-session 4.4.0\n"
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-27 06:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-27 13:09+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>\n"
"Language-Team: polski <>\n"
"Language: pl\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-02 22:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-19 12:04+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@o2.pl>\n"
"Language-Team: Polish <xfce-i18n-pl@xfce.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
"%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Uruchamia sesję środowiska graficznego Xfce"
msgid "Xfce Session"
msgstr "Sesja Xfce"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Xfce Session"
msgstr "Xfce"
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Uruchamia sesję środowiska graficznego Xfce"
#: ../engines/balou/balou-theme.c:110
msgid "No description given"
......@@ -146,13 +146,13 @@ msgid "Simple Splash Engine"
msgstr "Prosty ekran powitalny"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Uruchamianie wygaszacza ekranu i programu blokującego ekran"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Screensaver"
msgstr "Wygaszacz ekranu"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Uruchamianie wygaszacza ekranu i programu blokującego ekran"
#: ../settings/main.c:43
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Określa gniazdo menedżera ustawień"
......@@ -187,8 +187,7 @@ msgstr "Nie można połączyć z serwerem ustawień"
#: ../settings/main.c:116
msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
msgstr ""
"Nie można utworzyć interfejsu użytkownika przy użyciu dołączonych danych"
msgstr "Nie można utworzyć interfejsu użytkownika przy użyciu dołączonych danych"
#: ../settings/main.c:128
msgid "App_lication Autostart"
......@@ -230,9 +229,7 @@ msgstr "Wyczyścić pamięć podręczną sesji?"
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr ""
"Zapisane stany programów nie zostaną przywrócone podczas następnego "
"logowania."
msgstr "Zapisane stany programów nie zostaną przywrócone podczas następnego logowania."
#: ../settings/session-editor.c:174
msgid "_Proceed"
......@@ -241,8 +238,7 @@ msgstr "_Kontynuuj"
#: ../settings/session-editor.c:212
#, c-format
msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
msgstr ""
"Możliwe, że niektóre pliki będzie trzeba usunąć ręcznie z położenia „%s”."
msgstr "Możliwe, że niektóre pliki będzie trzeba usunąć ręcznie z położenia „%s”."
#: ../settings/session-editor.c:215
msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
......@@ -261,12 +257,10 @@ msgstr "Kończenie programu"
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr ""
"Program utraci niezapisany stan i nie zostanie uruchomiony podczas następnej "
"sesji."
msgstr "Program utraci niezapisany stan i nie zostanie uruchomiony podczas następnej sesji."
#: ../settings/session-editor.c:256
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
msgid "_Quit Program"
msgstr "Za_kończ"
......@@ -355,9 +349,7 @@ msgid ""
"you login to your Xfce desktop, in addition to the applications that were "
"saved when you logged out last time. Cursive applications belong to another "
"desktop environment, but you can still enable them if you want."
msgstr ""
"Poniższa lista zawiera programy uruchamiane automatycznie po zalogowaniu do "
"środowiska Xfce, nie wliczając programów zapisanych podczas ostatniej sesji:"
msgstr "Poniższa lista zawiera programy uruchamiane automatycznie po zalogowaniu do środowiska Xfce, nie wliczając programów zapisanych podczas ostatniej sesji:"
#: ../settings/xfae-window.c:293
#, c-format
......@@ -422,9 +414,7 @@ msgstr "Czas ostatniego dostępu: %s"
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr ""
"Proszę wybrać sesję, która zostanie przywrócona. Aby przywrócić sesję, "
"należy dwukrotnie kliknąć nazwę sesji."
msgstr "Proszę wybrać sesję, która zostanie przywrócona. Aby przywrócić sesję, należy dwukrotnie kliknąć nazwę sesji."
#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:198
......@@ -469,11 +459,7 @@ msgid ""
"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts on your system."
msgstr ""
"Nie można rozwiązać adresu internetowego dla %s.\n"
"Może to spowodować nieprawidłową pracę Xfce.\n"
"Prawdopodobnie można rozwiązać ten problem przez dodanie\n"
"%s do pliku /etc/hosts systemu."
msgstr "Nie można rozwiązać adresu internetowego dla %s.\nMoże to spowodować nieprawidłową pracę Xfce.\nPrawdopodobnie można rozwiązać ten problem przez dodanie\n%s do pliku /etc/hosts systemu."
#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:154
msgid "Continue anyway"
......@@ -488,12 +474,9 @@ msgstr "Spróbuj ponownie"
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed incorrectly."
msgstr ""
"Nie można określić nazwy sesji awaryjnej. Prawdopodobne przyczyny:\n"
"program xfconfd nie jest uruchomiony (problem z konfiguracją D-Bus),\n"
"zmienna środowiskowa $XDG_CONFIG_DIRS jest nieprawidłowa (musi zawierać "
"„%s”) lub program xfce4-session nie został poprawnie zainstalowany."
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr "Nie można określić nazwy sesji awaryjnej. Prawdopodobne przyczyny:\nprogram xfconfd nie jest uruchomiony (problem z konfiguracją D-Bus),\nzmienna środowiskowa $XDG_CONFIG_DIRS jest nieprawidłowa (musi zawierać „%s”) lub program xfce4-session nie został poprawnie zainstalowany."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:622
#, c-format
......@@ -536,15 +519,12 @@ msgstr "Można jedynie zakończyć programy w stanie bezczynności"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1969
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
msgstr ""
"Menedżer sesji musi być w stanie bezczynności podczas żądania utworzenia "
"punktu kontrolnego"
msgstr "Menedżer sesji musi być w stanie bezczynności podczas żądania utworzenia punktu kontrolnego"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2010
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
msgstr ""
"Menedżer sesji musi być w stanie bezczynności podczas żądania wyłączenia"
msgstr "Menedżer sesji musi być w stanie bezczynności podczas żądania wyłączenia"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:188
#, c-format
......@@ -590,9 +570,7 @@ msgstr "Wystąpił błąd"
msgid ""
"Either the password you entered is invalid, or the system administrator "
"disallows shutting down this computer with your user account."
msgstr ""
"Podane hasło jest nieprawidłowe, bądź administrator systemu zablokował "
"możliwość wyłączania komputera przez użytkowników."
msgstr "Podane hasło jest nieprawidłowe, bądź administrator systemu zablokował możliwość wyłączania komputera przez użytkowników."
#: ../xfce4-session/xfsm-splash-screen.c:178
msgid "Choose session"
......@@ -700,17 +678,7 @@ msgid ""
"autostart directory have been successfully migrated to the new\n"
"location.\n"
"You should delete this directory now.\n"
msgstr ""
"Położenie i format katalogu automatycznego uruchamiania uległ zmianie.\n"
"W nowym położeniu\n"
"\n"
" %s\n"
"\n"
"można umieszczać pliki .desktop programów, które mają być\n"
"uruchomiane przy starcie środowiska Xfce. Pliki ze starego katalogu\n"
"automatycznego uruchamiania zostały przeniesione do newego\n"
"położenia.\n"
"Stary katalog może zostać usunięty.\n"
msgstr "Położenie i format katalogu automatycznego uruchamiania uległ zmianie.\nW nowym położeniu\n\n %s\n\nmożna umieszczać pliki .desktop programów, które mają być\nuruchomiane przy starcie środowiska Xfce. Pliki ze starego katalogu\nautomatycznego uruchamiania zostały przeniesione do newego\npołożenia.\nStary katalog może zostać usunięty.\n"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:684
msgid "Performing Autostart..."
......@@ -797,457 +765,177 @@ msgid "Log out of the Xfce Desktop"
msgstr "Kończy sesję środowiska Xfce"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:16
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Konfiguruje uruchamianie środowiska graficznego i ekran powitalny"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:34
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "Session and Startup"
msgstr "Sesja i uruchamianie"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Konfiguruje uruchamianie środowiska graficznego i ekran powitalny"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:1
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Autor:</b>"
msgid "Saving Session"
msgstr "Zapisywanie sesji"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:2
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Zgodność</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Opis:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Strona główna:</b>"
msgid ""
"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
" window."
msgstr "Trwa zapisywanie sesji. Aby przerwać, proszę zamknąć to okno."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:5
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Informacje</b>"
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "Wyśw_ietlanie dostępnych sesji podczas logowania"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:6
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Wylogowywanie</b>"
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Wyświetla okno wyboru sesji po każdym uruchomieniu środowiska Xfce"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:7
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Bezpieczeństwo</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr "<b>Wybór sesji</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "Zapisywanie sesji przed wy_logowaniem"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:9
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Wyłączanie</b>"
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Zapisuje sesję każdorazowo przed wylogowaniem użytkownika"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:10
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Wersja:</b>"
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "_Potwierdzanie przed wylogowaniem"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:11
msgid "Ad_vanced"
msgstr "_Zaawansowane"
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Wyświetla okno z prośbą o potwierdzenie wylogowania"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:12
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Zapisuje sesję każdorazowo przed wylogowaniem użytkownika"
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Wylogowywanie</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:13
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "Zapisywanie sesji przed wy_logowaniem"
msgid "_General"
msgstr "_Ogólne"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:14
msgid "Clear save_d sessions"
msgstr "Wy_czyść zapisane sesje"
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Konfiguruje zaznaczony ekran powitalny"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:15
msgid "Con_figure"
msgstr "_Konfiguruj..."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:17
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:16
msgid "Demonstrates the selected splash screen"
msgstr "Wyświetla zaznaczony ekran powitalny"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:17
msgid "_Test"
msgstr "Prze_testuj"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:18
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Wyświetla okno wyboru sesji po każdym uruchomieniu środowiska Xfce"
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Opis:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:19
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Czyści pamięć podręczną sesji"
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Wersja:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:20
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Uruchamianie usług _GNOME podczas logowania"
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Autor:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:21
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Uruchamianie usług _KDE podczas logowania"
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Strona główna:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:22
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "_Blokowanie ekranu przed wstrzymaniem"
msgid "label"
msgstr "etykieta"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:23
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Zarządzanie z_dalnymi programami"
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Informacje</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:24
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr ""
"Zarządza zdalnym programami poprzez sieć (może stwarzać ryzyko "
"niebezpieczeństwa)"
msgid "S_plash"
msgstr "_Ekran powitalny"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:25
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Konfiguruje zaznaczony ekran powitalny"
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr "Poniższa lista zawiera programy uruchomione podczas bieżącej sesji, które mogą zostać przywrócone po powtórnym zalogowaniu. Po wprowadzeniu zmian na liście należy zapisać sesję."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:26
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "_Potwierdzanie przed wylogowaniem"
msgid "Save Sess_ion"
msgstr "Z_apisz sesję"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:27
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Wyświetla okno z prośbą o potwierdzenie wylogowania"
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Czyści pamięć podręczną sesji"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:28
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Kończy działanie programu i usuwa go z bieżącej sesji"
msgid "Clear save_d sessions"
msgstr "Wy_czyść zapisane sesje"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:29
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr ""
"Uruchamia program xflock4 przed wstrzymaniem lub zahibernowaniem działania "
"systemu"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
msgid "S_plash"
msgstr "_Ekran powitalny"
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Kończy działanie programu i usuwa go z bieżącej sesji"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:31
msgid "Save Sess_ion"
msgstr "Z_apisz sesję"
msgid "Sessio_n"
msgstr "_Sesja"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:32
msgid "Saving Session"
msgstr "Zapisywanie sesji"
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Uruchamianie usług _GNOME podczas logowania"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:33
msgid "Sessio_n"
msgstr "_Sesja"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:35
msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
msgstr ""
"Uruchamia usługi środowiska GNOME takie jak „gnome-keyring” czy „GNOME "
"accessibility framework”"
msgstr "Uruchamia usługi środowiska GNOME takie jak „gnome-keyring” czy „GNOME accessibility framework”"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:36
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:34
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Uruchamianie usług _KDE podczas logowania"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:35
msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
msgstr "Uruchamia usługi środowiska KDE, takie jak „kdeinit”"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:36
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Zgodność</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:37
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr ""
"Poniższa lista zawiera programy uruchomione podczas bieżącej sesji, które "
"mogą zostać przywrócone po powtórnym zalogowaniu. Po wprowadzeniu zmian na "
"liście należy zapisać sesję."
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Zarządzanie z_dalnymi programami"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:38
msgid ""
"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this "
"window."
msgstr "Trwa zapisywanie sesji. Aby przerwać, proszę zamknąć to okno."
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Zarządza zdalnym programami poprzez sieć (może stwarzać ryzyko niebezpieczeństwa)"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:39
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "Wyśw_ietlanie dostępnych sesji podczas logowania"
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Bezpieczeństwo</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:40
msgid "_General"
msgstr "_Ogólne"
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "_Blokowanie ekranu przed wstrzymaniem"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Uruchamia program xflock4 przed wstrzymaniem lub zahibernowaniem działania systemu"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:42
msgid "_Test"
msgstr "Prze_testuj"
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Wyłączanie</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:43
msgid "label"
msgstr "etykieta"
#~ msgid "_Session"
#~ msgstr "_Sesja"
#~ msgid "Loc_k screen"
#~ msgstr "Za_blokuj ekran"
#~ msgid "_Suspend"
#~ msgstr "_Wstrzymaj"
#~ msgid "_Reboot"
#~ msgstr "_Uruchom ponownie"
#~ msgid "Shut _down"
#~ msgstr "_Wyłącz"
#~ msgid "_Log out"
#~ msgstr "Wy_loguj"
#~ msgid "Are you sure you want to log out?"
#~ msgstr "Wylogować użytkownika?"
#~ msgid "You will be logged out in %u seconds."
#~ msgstr "Użytkownik zostanie wylogowany za %u sekund."
#~ msgid "Failed to log out."
#~ msgstr "Nie udało się wylogować."
#~ msgid "Are you sure you want to shut down?"
#~ msgstr "Wyłączyć komputer?"
#~ msgid "Your system will shut down in %u seconds."
#~ msgstr "Komputer zostanie wyłączony za %u sekund."
#~ msgid "Failed to shut down."
#~ msgstr "Nie udało się wyłączyć komputera."
#~ msgid "Are you sure you want to reboot?"
#~ msgstr "Uruchomić komputer ponownie?"
#~ msgid "Your system will reboot in %u seconds."
#~ msgstr "Komputer zostanie ponownie uruchomiony za %u sekund."
#~ msgid "Failed to reboot."
#~ msgstr "Nie udało się uruchomić ponownie komputera."
#~ msgid "Failed to suspend"
#~ msgstr "Nie udało się wstrzymać sesji"
#~ msgid "Failed to hibernate"
#~ msgstr "Nie udało się zahibernować sesji"
#~ msgid "Built with Gtk+-%d.%d.%d, running with Gtk+-%d.%d.%d"
#~ msgstr ""
#~ "Skompilowano przy użyciu Gtk+-%d.%d.%d, uruchomiono przy użyciu Gtk+-%d."
#~ "%d.%d"
#~ msgid "<span size='large'><b>Log out %s</b></span>"
#~ msgstr "<span size='large'><b>Kończenie sesji użytkownika „%s”</b></span>"
#~ msgid "Unable to perform shutdown"
#~ msgstr "Nie można wyłączyć"
#~ msgid "Invalid shutdown type \"%u\""
#~ msgstr "Niepoprawny typ shutdown „%u”"
#~ msgid "Suspend failed, no backend supported"
#~ msgstr "Nie udało się wstrzymać sesji. Brak modułu obsługi."
#~ msgid "Hibernate failed, no backend supported"
#~ msgstr "Nie udało się zahibernować sesji. Brak modułu obsługi."
#~ msgid "Shutdown Command not found"
#~ msgstr "Nie odnaleziono polecenia shutdown"
#~ msgid "Logout Error"
#~ msgstr "Błąd wylogowywania"
#~ msgid "Failed to create new D-Bus message"
#~ msgstr "Nie udało się utworzyć wiadomości D-Bus"
#~ msgid "Failed to receive a reply from the session manager"
#~ msgstr "Nie udało się otrzymać odpowiedzi od menedżera sesji"
#~ msgid "Session Menu"
#~ msgstr "Menu sesji"
#~ msgid ""
#~ "Shows a menu with options to lock the screen, suspend, shutdown, or log "
#~ "out"
#~ msgstr "Wyświetla menu z poleceniami zarządzania sesją"
#~ msgid "Hibernate"
#~ msgstr "Zahibernuj sesję"
#~ msgid "Tips and Tricks"
#~ msgstr "Sztuczki i kruczki"
#~ msgid "Fortunes"
#~ msgstr "Wróżby"
#~ msgid "Could not load tips database (%s)."
#~ msgstr "Nie można wczytać bazy danych porad (%s)"
#~ msgid "Error while loading tips."
#~ msgstr "Wystąpił błąd podczas wczytywania porad."
#~ msgid "Display tips on _startup"
#~ msgstr "_Uruchamianie po zalogowaniu"
#~ msgid "Next"
#~ msgstr "Następny"
#~ msgid "Tips and tricks"
#~ msgstr "Sztuczki i kruczki"
#~ msgid "xfce4-tips"
#~ msgstr "xfce4-tips"
#~ msgid "Session Error"
#~ msgstr "Błąd zapisu sesji"
#~ msgid "Session Settings"
#~ msgstr "Ustawienia sesji"
#~ msgid "Internal Error"
#~ msgstr "Wewnętrzy błąd"
#~ msgid "This is likely a problem with your Xfce installation"
#~ msgstr ""
#~ "Prawdopodobnie problem związany jest z bieżącą instalacją środowiska Xfce"
#~ msgid "Terminate \"%s\""
#~ msgstr "Za_kończ „%s”"
#~ msgid "Invalid shutdown type"
#~ msgstr "Niepoprawny typ shutdown „%u”"
#~ msgid "No HAL method for command %d"
#~ msgstr "Brak metody HAL dla polecenia %d"
#~ msgid ""
#~ "Program \"sudo\" was not found. You will not be able to shutdown your "
#~ "system from within Xfce."
#~ msgstr ""
#~ "Nie znaleziono programu „sudo”. Nie ma możliwości wyłączenia komputera za "
#~ "pośrednictwem środowiska Xfce."
#~ msgid "Unable to create parent pipe: %s"
#~ msgstr "Nie można utworzyć potoku nadrzędnego: %s"
#~ msgid "Unable to create child pipe: %s"
#~ msgstr "Nie można utworzyć potoku podrzędnego: %s"
#~ msgid "Unable to fork sudo helper: %s"
#~ msgstr "Nie można utworzyć procesu sudo helper: %s"
#~ msgid "Unable to read response from sudo helper: %s"
#~ msgstr "Nie można odczytać odpowiedzi od sudo helper: %s"
#~ msgid "Unable to open parent pipe: %s"
#~ msgstr "Nie można otworzyć potoku nadrzędnego: %s"
#~ msgid "Unable to open child pipe: %s"
#~ msgstr "Nie można otworzyć potoku podrzędnego: %s"
#~ msgid "Got unexpected reply from sudo shutdown helper"
#~ msgstr "Otrzymano nieoczekiwaną odpowiedź od sudo shutdown helper"
#~ msgid ""
#~ "Suspend and Hibernate are only supported through HAL, which is unavailable"
#~ msgstr ""
#~ "Wstrzymywanie i hibernowanie jest obsługiwane poprzez HAL, który jest "
#~ "niedostępny"
#~ msgid "Unexpected error from HAL"
#~ msgstr "Niespodziewany błąd HAL"
#~ msgid "Session and Startup Settings"