Commit 59bde31b authored by Nick Schermer's avatar Nick Schermer Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation cs (100%).

208 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent 6c4bc167
# Czech translations for xfce4-session package.
# Copyright (C) 2003-2010 The Xfce development team.
# This file is distributed under the same license as the xfce4-session package.
# Alois Nespor <Alois.Nespor@seznam.cz>, 2004.
# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2006-2012.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Alois Nespor <Alois.Nespor@seznam.cz>, 2004
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-session 4.4.0\n"
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-11 10:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-28 19:36+0100\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-02 22:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-19 13:02+0000\n"
"Last-Translator: Nick <nick@xfce.org>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Použít tuto relaci ke spuštění Xfce jako vašeho pracovního prostředí"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Xfce Session"
msgstr "Relace prostředí Xfce"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Použít tuto relaci ke spuštění Xfce jako vašeho pracovního prostředí"
#: ../engines/balou/balou-theme.c:110
msgid "No description given"
msgstr "Bez popisu"
......@@ -141,13 +141,13 @@ msgid "Simple Splash Engine"
msgstr "Jednoduchá spouštěcí obrazovka"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Spustí spořič obrazovky a aplikaci pro uzamykání obrazovky"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Screensaver"
msgstr "Spořič obrazovky"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Spustí spořič obrazovky a aplikaci pro uzamykání obrazovky"
#: ../settings/main.c:43
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Socket pro správce nastavení"
......@@ -252,11 +252,10 @@ msgstr "Ukončit program"
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr ""
"Aplikace ztratí všechna neuložená data a nespustí se ve vaší příští relaci."
msgstr "Aplikace ztratí všechna neuložená data a nespustí se ve vaší příští relaci."
#: ../settings/session-editor.c:256
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
msgid "_Quit Program"
msgstr "Ukončit _program"
......@@ -345,11 +344,7 @@ msgid ""
"you login to your Xfce desktop, in addition to the applications that were "
"saved when you logged out last time. Cursive applications belong to another "
"desktop environment, but you can still enable them if you want."
msgstr ""
"Níže najdete seznam aplikací, které budou spuštěny automaticky po přihlášení "
"do prostředí Xfce, včetně aplikací, které byly uloženy při Vašem posledním "
"odhlášení. Aplikace vypsané kurzívou patří k jinému pracovnímu prostředí, "
"ale i přesto je můžete povolit."
msgstr "Níže najdete seznam aplikací, které budou spuštěny automaticky po přihlášení do prostředí Xfce, včetně aplikací, které byly uloženy při Vašem posledním odhlášení. Aplikace vypsané kurzívou patří k jinému pracovnímu prostředí, ale i přesto je můžete povolit."
#: ../settings/xfae-window.c:293
#, c-format
......@@ -364,9 +359,7 @@ msgstr "Odebrání položky se nezdařilo"
msgid ""
"This will permanently remove the application from the list of automatically "
"started applications"
msgstr ""
"Touto akcí trvale odeberete aplikaci ze seznamu automaticky spouštěných "
"aplikací"
msgstr "Touto akcí trvale odeberete aplikaci ze seznamu automaticky spouštěných aplikací"
#: ../settings/xfae-window.c:332
#, c-format
......@@ -416,9 +409,7 @@ msgstr "Poslední přístup: %s"
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr ""
"Vyberte relaci, kterou chcete obnovit. Relaci obnovíte dvojitým kliknutím na "
"její název."
msgstr "Vyberte relaci, kterou chcete obnovit. Relaci obnovíte dvojitým kliknutím na její název."
#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:198
......@@ -463,11 +454,7 @@ msgid ""
"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts on your system."
msgstr ""
"Nelze najít internetovou adresu pro %s,\n"
"což brání správnému fungování Xfce.\n"
"Problém může být vyřešen přidáním\n"
"%s do systémového souboru /etc/hosts."
msgstr "Nelze najít internetovou adresu pro %s,\ncož brání správnému fungování Xfce.\nProblém může být vyřešen přidáním\n%s do systémového souboru /etc/hosts."
#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:154
msgid "Continue anyway"
......@@ -482,20 +469,15 @@ msgstr "Zkusit znovu"
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed incorrectly."
msgstr ""
"Nelze určit název relace pro režim bezpečného spuštění. Možné příčiny: "
"služba xfconfd není spuštěna (potíže s nastavením D-Bus); proměnná prostředí "
"$XDG_CONFIG_DIRS není správně nastavena (musí obsahovat „%s“) nebo balíček "
"xfce4-session není nainstalován správně."
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr "Nelze určit název relace pro režim bezpečného spuštění. Možné příčiny: služba xfconfd není spuštěna (potíže s nastavením D-Bus); proměnná prostředí $XDG_CONFIG_DIRS není správně nastavena (musí obsahovat „%s“) nebo balíček xfce4-session není nainstalován správně."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:622
#, c-format
msgid ""
"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgstr ""
"Zadaná relace pro bezpečné spuštění („%s“) není označrena jako relace pro "
"bezpečné spuštění."
msgstr "Zadaná relace pro bezpečné spuštění („%s“) není označrena jako relace pro bezpečné spuštění."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:669
msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
......@@ -583,9 +565,7 @@ msgstr "Došlo k chybě"
msgid ""
"Either the password you entered is invalid, or the system administrator "
"disallows shutting down this computer with your user account."
msgstr ""
"Zadané heslo je neplatné nebo správce zakázal možnost vypnutí počítače z "
"tohoto uživatelského účtu."
msgstr "Zadané heslo je neplatné nebo správce zakázal možnost vypnutí počítače z tohoto uživatelského účtu."
#: ../xfce4-session/xfsm-splash-screen.c:178
msgid "Choose session"
......@@ -693,16 +673,7 @@ msgid ""
"autostart directory have been successfully migrated to the new\n"
"location.\n"
"You should delete this directory now.\n"
msgstr ""
"Umístění a formát adresáře pro automatické spouštění byly změněny.\n"
"Nové umístění je v\n"
"\n"
" %s,\n"
"\n"
"kam můžete umístit soubory .desktop, které popisují aplikace, spouštěné\n"
"po přihlášení do prostředí Xfce. Soubory v dříve používaném adresáři\n"
" autostart byly úspěšně převedeny do nového umístění.\n"
"Tento adresář byste nyní měli smazat.\n"
msgstr "Umístění a formát adresáře pro automatické spouštění byly změněny.\nNové umístění je v\n\n %s,\n\nkam můžete umístit soubory .desktop, které popisují aplikace, spouštěné\npo přihlášení do prostředí Xfce. Soubory v dříve používaném adresáři\n autostart byly úspěšně převedeny do nového umístění.\nTento adresář byste nyní měli smazat.\n"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:684
msgid "Performing Autostart..."
......@@ -789,470 +760,177 @@ msgid "Log out of the Xfce Desktop"
msgstr "Odhlásit se z prostředí Xfce"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:16
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Přizpůsobte si spouštění pracovního prostředí a uvítací obrazovky"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:34
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "Session and Startup"
msgstr "Relace a spouštění"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Přizpůsobte si spouštění pracovního prostředí a uvítací obrazovky"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:1
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Autor:</b>"
msgid "Saving Session"
msgstr "Ukládání relace"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:2
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Kompatibilita</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Popis:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Domovská stránka:</b>"
msgid ""
"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
" window."
msgstr "Vaše relace se ukládá. Zavřete toto okno, pokud nechcete čekat."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:5
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Informace</b>"
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "Zobrazit _výběr při přihlašování"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:6
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Nastavení odhlášení</b>"
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Zobrazit výběr relací při každém spuštění Xfce"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:7
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Zabezpečení</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr "<b>Výběr relace</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "Auto_maticky uložit relaci při odhlášení"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:9
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Vypnutí</b>"
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Automaticky uložit relaci při odhlášení"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:10
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Verze:</b>"
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "_Ptát se při odhlášení"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:11
msgid "Ad_vanced"
msgstr "Po_kročilé"
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Potvrdit volbu při odhlašování "
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:12
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Automaticky uložit relaci při odhlášení"
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Nastavení odhlášení</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:13
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "Auto_maticky uložit relaci při odhlášení"
msgid "_General"
msgstr "_Obecné"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:14
msgid "Clear save_d sessions"
msgstr "_Vyčistit uložené relace"
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Otevře konfigurační panel vybrané spouštěcí obrazovky"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:15
msgid "Con_figure"
msgstr "Kon_figurovat"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:17
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:16
msgid "Demonstrates the selected splash screen"
msgstr "Náhled vybrané spouštěcí obrazovky"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:17
msgid "_Test"
msgstr "_Vyzkoušet"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:18
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Zobrazit výběr relací při každém spuštění Xfce"
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Popis:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:19
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Vyprázdnit mezipaměť relace"
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Verze:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:20
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Spustit při startu služby _GNOME"
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Autor:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:21
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Spustit při startu služby K_DE"
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Domovská stránka:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:22
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "Před uspáním u_zamknout obrazovku"
msgid "label"
msgstr "label"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:23
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Spravovat _vzdálené aplikace"
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Informace</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:24
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Správa vzdálených aplikací po síti (může být bezpečnostní riziko)"
msgid "S_plash"
msgstr "_Uvítací obrazovka"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:25
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Otevře konfigurační panel vybrané spouštěcí obrazovky"
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr "Tyto aplikace jsou součástí právě spuštěné relace a mohou být uloženy při odhlášení. Změny uvedené níže se provedou pouze při uložení relace."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:26
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "_Ptát se při odhlášení"
msgid "Save Sess_ion"
msgstr "Uložit rela_ci"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:27
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Potvrdit volbu při odhlašování "
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Vyprázdnit mezipaměť relace"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:28
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Ukončí program a odebere jej z relace"
msgid "Clear save_d sessions"
msgstr "_Vyčistit uložené relace"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:29
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Před uspáním nebo hibernací systému spustí xflock4"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
msgid "S_plash"
msgstr "_Uvítací obrazovka"
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Ukončí program a odebere jej z relace"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:31
msgid "Save Sess_ion"
msgstr "Uložit rela_ci"
msgid "Sessio_n"
msgstr "_Relace"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:32
msgid "Saving Session"
msgstr "Ukládání relace"
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Spustit při startu služby _GNOME"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:33
msgid "Sessio_n"
msgstr "_Relace"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:35
msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
msgstr "Spustí služby prostředí GNOME, například gnome-keyring"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:36
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:34
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Spustit při startu služby K_DE"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:35
msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
msgstr "Spustí služby prostředí KDE, například „kdeinit“"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:36
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Kompatibilita</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:37
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr ""
"Tyto aplikace jsou součástí právě spuštěné relace a mohou být uloženy při "
"odhlášení. Změny uvedené níže se provedou pouze při uložení relace."
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Spravovat _vzdálené aplikace"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:38
msgid ""
"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this "
"window."
msgstr "Vaše relace se ukládá. Zavřete toto okno, pokud nechcete čekat."
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Správa vzdálených aplikací po síti (může být bezpečnostní riziko)"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:39
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "Zobrazit _výběr při přihlašování"
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Zabezpečení</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:40
msgid "_General"
msgstr "_Obecné"
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "Před uspáním u_zamknout obrazovku"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Před uspáním nebo hibernací systému spustí xflock4"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:42
msgid "_Test"
msgstr "_Vyzkoušet"
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Vypnutí</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:43
msgid "label"
msgstr "label"
#~ msgid "_Session"
#~ msgstr "_Relace"
#~ msgid "Built with Gtk+-%d.%d.%d, running with Gtk+-%d.%d.%d"
#~ msgstr ""
#~ "Sestaveno s knihovnou Gtk+-%d.%d.%d, spuštěno s knihovnou Gtk+-%d.%d.%d"
#~ msgid "<span size='large'><b>Log out %s</b></span>"
#~ msgstr "<span size='large'><b>Odhlásit uživatele %s</b></span>"
#~ msgid "Unable to perform shutdown"
#~ msgstr "Nelze provést vypnutí"
#~ msgid "Invalid shutdown type \"%u\""
#~ msgstr "Neplatný typ vypnutí „%u“"
#~ msgid "Suspend failed, no backend supported"
#~ msgstr ""
#~ "Přechod do režimu spánku se nezdařil, není přítomen podporovaný backend"
#~ msgid "Hibernate failed, no backend supported"
#~ msgstr "Hibernace se nezdařila, není přítomen podporovaný backend"
#~ msgid "Shutdown Command not found"
#~ msgstr "Příkaz pro vypnutí nebyl nalezen"
#~ msgid "Logout Error"
#~ msgstr "Chyba při odhlašování"
#~ msgid "Failed to create new D-Bus message"
#~ msgstr "Nepodařilo se vytvořit novou zprávu D-Bus"
#~ msgid "Failed to receive a reply from the session manager"
#~ msgstr "Přijetí odpovědi od správce relací se nezdařilo"
#~ msgid "Loc_k screen"
#~ msgstr "U_zamknout obrazovku"
#~ msgid "_Suspend"
#~ msgstr "_Režim spánku"
#~ msgid "_Reboot"
#~ msgstr "_Rebootovat"
#~ msgid "Shut _down"
#~ msgstr "_Vypnout"
#~ msgid "_Log out"
#~ msgstr "_Odhlášení "
#~ msgid "Are you sure you want to log out?"
#~ msgstr "Opravdu se chcete odhlásit?"
#~ msgid "You will be logged out in %u seconds."
#~ msgstr "Budete odhlášeni za %u sekund."
#~ msgid "Failed to log out."
#~ msgstr "Odhlášení se nezdařilo."
#~ msgid "Are you sure you want to shut down?"
#~ msgstr "Opravdu chcete vypnout počítač?"
#~ msgid "Your system will shut down in %u seconds."
#~ msgstr "Systém se vypne za %u sekund."
#~ msgid "Failed to shut down."
#~ msgstr "Nepodařilo se vypnout počítač."
#~ msgid "Are you sure you want to reboot?"
#~ msgstr "Opravdu chcete rebootovat počítač?"
#~ msgid "Your system will reboot in %u seconds."
#~ msgstr "Systém se rebootuje za %u sekund."
#~ msgid "Failed to reboot."
#~ msgstr "Rebootování se nezdařilo."
#~ msgid "Failed to suspend"
#~ msgstr "Přechod do režimu spánku se nezdařil."
#~ msgid "Failed to hibernate"
#~ msgstr "Hibernace se nezdařila."
#~ msgid "Hibernate"
#~ msgstr "Hibernace"
#~ msgid "Tips and Tricks"
#~ msgstr "Tipy a triky"
#~ msgid "Fortunes"
#~ msgstr "Citáty"
#~ msgid "Could not load tips database (%s)."
#~ msgstr "Nelze načíst databázi tipů (%s)."
#~ msgid "Invalid output of fortune."
#~ msgstr "Neplatný výstup tipu."
#~ msgid "Executing fortune failed (%s)"
#~ msgstr "Spuštění tipu se nezdařilo (%s)"
#~ msgid "Error while loading tips."
#~ msgstr "Chyba při načítání tipů."
#~ msgid "Display tips on _startup"
#~ msgstr "Zobrazovat tipy při _spuštění"
#~ msgid "Next"
#~ msgstr "Další"
#~ msgid "Session Menu"
#~ msgstr "Nabídka relace"
#~ msgid ""
#~ "Shows a menu with options to lock the screen, suspend, shutdown, or log "
#~ "out"
#~ msgstr ""
#~ "Zobrazuje nabídku s možnostmi pro uzamknutí obrazovky, přejití do režimu "
#~ "spánku, vypnutí nebo odhlášení."
#~ msgid "Tips and tricks"
#~ msgstr "Tipy a triky"
#~ msgid "xfce4-tips"
#~ msgstr "xfce4-tips"
#~ msgid "Terminate \"%s\""
#~ msgstr "Ukončit „%s“"
#~ msgid "Invalid shutdown type"
#~ msgstr "Neplatný typ vypnutí"
#~ msgid "No HAL method for command %d"
#~ msgstr "Žádná metoda vrstvy HAL pro příkaz %d"
#~ msgid ""
#~ "Program \"sudo\" was not found. You will not be able to shutdown your "
#~ "system from within Xfce."
#~ msgstr ""
#~ "Aplikace „sudo“ nebyla nalezena. Nebude možné vypnout systém přímo z "
#~ "prostředí Xfce."
#~ msgid "Unable to create parent pipe: %s"
#~ msgstr "Nelze vytvořit nadřazenou rouru: %s"
#~ msgid "Unable to create child pipe: %s"
#~ msgstr "Nelze vytvořit podřazenou rouru: %s"
#~ msgid "Unable to fork sudo helper: %s"
#~ msgstr "Nelze vytvořit proces pomocníka v režimu administrátora: %s"
#~ msgid "Unable to read response from sudo helper: %s"
#~ msgstr "Nelze přečíst odpověď od pomocníka v režimu administrátora: %s"
#~ msgid "Unable to open parent pipe: %s"
#~ msgstr "Nelze otevřít nadřazenou rouru: %s"
#~ msgid "Unable to open child pipe: %s"
#~ msgstr "Nelze otevřít podřazenou rouru: %s"
#~ msgid "Got unexpected reply from sudo shutdown helper"
#~ msgstr ""
#~ "Obdržena neočekávaná odpověď od pomocníka pro vypínání v režimu "
#~ "administrátora"
#~ msgid ""
#~ "Suspend and Hibernate are only supported through HAL, which is unavailable"
#~ msgstr ""
#~ "Režim spánku a hibernace jsou podporovány pouze pomocí vrstvy HAL, která "
#~ "nyní není dostupná"
#~ msgid "Session Error"
#~ msgstr "Chyba relace"
#~ msgid "Session Settings"
#~ msgstr "Nastavení relace"
#~ msgid "Internal Error"
#~ msgstr "Interní chyba"
#~ msgid "This is likely a problem with your Xfce installation"
#~ msgstr "Jedná se pravděpodobně o potíže s instalací prostředí Xfce"
#~ msgid "Unexpected error from HAL"
#~ msgstr "Neočekávaná chyba vrstvy HAL"
#~ msgid "gtk-close"
#~ msgstr "gtk-close"
#~ msgid "gtk-help"
#~ msgstr "gtk-help"
#~ msgid "Session and Startup Settings"
#~ msgstr "Nastavení spouštění a sezení"
#~ msgid "Sessions and Startup Settings"
#~ msgstr "Nastavení spouštění a sezení"
#~ msgid "Xfce 4 Sessions and Startup Settings"
#~ msgstr "Nastavení spouštění a sezení Xfce 4"
#~ msgid "Remove the selected application from the session."
#~ msgstr "Vyjmout vybrané aplikace ze sezení."
#~ msgid "gtk-remove"
#~ msgstr "gtk-remove"
#~ msgid ""
#~ "If set, the session manager will ask you to choose a session every time "
#~ "you log in to Xfce."
#~ msgstr ""
#~ "Vyberete-li tuto možnost, budete požádáni o volbu sezení při každém "
#~ "přihlášení do Xfce."
#~ msgid ""
#~ "This option instructs the session manager to save the current session "
#~ "automatically when you log out. If you don't select this option you'll be "
#~ "prompted whether you want to save the current session on each logout."
#~ msgstr ""
#~ "Při odhlášení správce sezení automaticky uloží právě spuštěné sezení. "
#~ "Nevyberete-li tuto volbu, budete při každém odhlášení dotázáni, zda "
#~ "chcete uložit aktuální sezení."
#~ msgid ""