Commit 56dabe49 authored by Nick Schermer's avatar Nick Schermer Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation da (100%).

208 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent 59bde31b
# Danish translations for xfce 4-session package.
# Copyright (C) 2008 THE xfce'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the xfce 4-session package.
# Ole Guldberg <olegb@omgwtf.dk>, 2008.
# Per Kongstad <p_kongstad@op.pl>, 2009, 10.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Ole Guldberg <olegb@omgwtf.dk>, 2008
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce 4-session 4.7.0\n"
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-21 22:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-07 21:05+0100\n"
"Last-Translator: Per Kongstad <p_kongstad@op.pl>\n"
"Language-Team: Danish <dank@dansk-gruppen.dk>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-02 22:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-19 13:02+0000\n"
"Last-Translator: Nick <nick@xfce.org>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: da\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Poedit-Language: Danish\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Poedit-Country: DENMARK\n"
#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Brug denne session til at køre Xfce som dit skrivebord"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Xfce Session"
msgstr "Session til Xfce"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Brug denne session til at køre Xfce som dit skrivebord"
#: ../engines/balou/balou-theme.c:110
msgid "No description given"
msgstr "Ingen beskrivelse angivet"
......@@ -86,17 +84,14 @@ msgstr "Balou"
msgid "Balou Splash Engine"
msgstr "Balou-modul for opstartsbillede"
# Mice er et programnavn
#: ../engines/mice/mice.c:373
msgid "Mice"
msgstr "Mice"
# Mice er et programnavn
#: ../engines/mice/mice.c:374
msgid "Mice Splash Engine"
msgstr "Mice-modul for opstartsbillede"
# Simple is a programname
#: ../engines/simple/simple.c:346
msgid "Configure Simple..."
msgstr "Indstil Simple..."
......@@ -146,13 +141,13 @@ msgid "Simple Splash Engine"
msgstr "Simple-modul for opstartsbillede"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Start programmet skærm-skåner og -lås"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Screensaver"
msgstr "Skærmskåner"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Start programmet skærm-skåner og -lås"
#: ../settings/main.c:43
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Sokkel til indstillingshåndtering"
......@@ -229,9 +224,7 @@ msgstr "Er du sikker på, at du vil rydde sessionscachen?"
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr ""
"De gemte tilstande af dine programmer vil ikke blive gendannet næste gang du "
"logger ind."
msgstr "De gemte tilstande af dine programmer vil ikke blive gendannet næste gang du logger ind."
#: ../settings/session-editor.c:174
msgid "_Proceed"
......@@ -259,12 +252,10 @@ msgstr "Afslut program"
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr ""
"Programmet vil miste enhver ikke gemt tilstand og vil ikke blive genstartet "
"i din næste session."
msgstr "Programmet vil miste enhver ikke gemt tilstand og vil ikke blive genstartet i din næste session."
#: ../settings/session-editor.c:256
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
msgid "_Quit Program"
msgstr "_Afslut program"
......@@ -353,10 +344,7 @@ msgid ""
"you login to your Xfce desktop, in addition to the applications that were "
"saved when you logged out last time. Cursive applications belong to another "
"desktop environment, but you can still enable them if you want."
msgstr ""
"Herunder er listen af programmer, der vil blive startet automatisk, når du "
"logger ind på dit Xfce-skrivebord, dette gælder udover de programmer, der "
"blev gemt, da du loggede ud sidst:"
msgstr "Herunder er listen af programmer, der vil blive startet automatisk, når du logger ind på dit Xfce-skrivebord, dette gælder udover de programmer, der blev gemt, da du loggede ud sidst:"
#: ../settings/xfae-window.c:293
#, c-format
......@@ -371,8 +359,7 @@ msgstr "Kunne ikke fjerne element"
msgid ""
"This will permanently remove the application from the list of automatically "
"started applications"
msgstr ""
"Dette vil fjerne programmet fra listen over automatisk opstartede programmer"
msgstr "Dette vil fjerne programmet fra listen over automatisk opstartede programmer"
#: ../settings/xfae-window.c:332
#, c-format
......@@ -422,9 +409,7 @@ msgstr "Sidst tilgået: %s"
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr ""
"Vælg den session du vil genskabe. Du kan dobbeltklikke på sessionsnavnet for "
"at genskabe sessionen."
msgstr "Vælg den session du vil genskabe. Du kan dobbeltklikke på sessionsnavnet for at genskabe sessionen."
#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:198
......@@ -469,11 +454,7 @@ msgid ""
"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts on your system."
msgstr ""
"Kunne ikke slå internetadressen for %s op.\n"
"Dette vil forhindre Xfce i at fungere korrekt.\n"
"Det kan være muligt at afhjælpe problemet ved at \n"
"tilføje %s til din /etc/hosts systemfil."
msgstr "Kunne ikke slå internetadressen for %s op.\nDette vil forhindre Xfce i at fungere korrekt.\nDet kan være muligt at afhjælpe problemet ved at \ntilføje %s til din /etc/hosts systemfil."
#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:154
msgid "Continue anyway"
......@@ -488,20 +469,15 @@ msgstr "Prøv igen"
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed incorrectly."
msgstr ""
"Kunne ikke finde fejlsikret sessionsnavn. Mulige årsager; xfconfd kører ikke "
"(D-Bus indstillingsproblem); miljøvariablen $XDG_CONFIG_DIRS er forkert "
"indstillet (skal indeholde \"%s\"), eller xfce4-session er forkert "
"installeret."
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr "Kunne ikke finde fejlsikret sessionsnavn. Mulige årsager; xfconfd kører ikke (D-Bus indstillingsproblem); miljøvariablen $XDG_CONFIG_DIRS er forkert indstillet (skal indeholde \"%s\"), eller xfce4-session er forkert installeret."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:622
#, c-format
msgid ""
"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgstr ""
"Den angivne fejlsikrede session (\"%s\") er ikke markeret som en fejlsikker "
"session."
msgstr "Den angivne fejlsikrede session (\"%s\") er ikke markeret som en fejlsikker session."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:669
msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
......@@ -538,14 +514,12 @@ msgstr "Kan kun afbryde klienter når de befinder sig i tomgang"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1969
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
msgstr ""
"Sessionhåndtering skal befinde sig i tomgang, når der anmodes om et tjekpunkt"
msgstr "Sessionhåndtering skal befinde sig i tomgang, når der anmodes om et tjekpunkt"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2010
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
msgstr ""
"Sessionhåndtering skal befinde sig i tomgang, når der anmodes om at lukke ned"
msgstr "Sessionhåndtering skal befinde sig i tomgang, når der anmodes om at lukke ned"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:188
#, c-format
......@@ -591,9 +565,7 @@ msgstr "Der er sket en fejl"
msgid ""
"Either the password you entered is invalid, or the system administrator "
"disallows shutting down this computer with your user account."
msgstr ""
"Enten er din adgangskode forkert, eller systemadministratoren har ikke givet "
"tilladelse til at lukke komputeren ned med din brugerkonto."
msgstr "Enten er din adgangskode forkert, eller systemadministratoren har ikke givet tilladelse til at lukke komputeren ned med din brugerkonto."
#: ../xfce4-session/xfsm-splash-screen.c:178
msgid "Choose session"
......@@ -701,17 +673,7 @@ msgid ""
"autostart directory have been successfully migrated to the new\n"
"location.\n"
"You should delete this directory now.\n"
msgstr ""
"Placeringen og formatet af autostartmappen har ændret sig.\n"
"Den nye placering er\n"
"\n"
" %s\n"
"\n"
"der kan du placere .desktop filer, der beskriver programmer som skal\n"
"startes, når du logger ind på Xfce-skrivebordet. Filerne i din gamle\n"
"autostartmappe er blevet flyttet til den nye\n"
"placering.\n"
"Du burde slette den gamle mappe nu.\n"
msgstr "Placeringen og formatet af autostartmappen har ændret sig.\nDen nye placering er\n\n %s\n\nder kan du placere .desktop filer, der beskriver programmer som skal\nstartes, når du logger ind på Xfce-skrivebordet. Filerne i din gamle\nautostartmappe er blevet flyttet til den nye\nplacering.\nDu burde slette den gamle mappe nu.\n"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:684
msgid "Performing Autostart..."
......@@ -798,382 +760,177 @@ msgid "Log out of the Xfce Desktop"
msgstr "Log ud fra skrivebordet Xfce"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:16
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Tilpas skrivebordsopstart- og opstartsbilled-skærm"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:34
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "Session and Startup"
msgstr "Session og opstart"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Tilpas skrivebordsopstart- og opstartsbilled-skærm"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:1
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Forfatter:</b>"
msgid "Saving Session"
msgstr "Gemmer session"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:2
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Kompatibilitet</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Beskrivelse:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Hjemmeside:</b>"
msgid ""
"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
" window."
msgstr "Din session bliver gemt. Hvis du ikke ønsker at vente, kan du lukke dette vindue."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:5
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Information</b>"
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "Vis _vælger ved logind"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:6
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Logud-indstillinger</b>"
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Vis sessionsvælgeren hver gang Xfce starter"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:7
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Sikkerhed</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr "<b>Sessionsvælger</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "Gem automatisk sessionen ved _logud"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:9
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Luk ned</b>"
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Gem altid sessionen ved logud"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:10
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Version:</b>"
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "_Spørg ved logud"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:11
msgid "Ad_vanced"
msgstr "A_vanceret"
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Spørg for bekræftelse ved logud"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:12
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Gem altid sessionen ved logud"
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Logud-indstillinger</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:13
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "Gem automatisk sessionen ved _logud"
msgid "_General"
msgstr "_Generelt"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:14
msgid "Clear save_d sessions"
msgstr "_Ryd gemte sessioner"
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Åbner indstillingspanelet for det valgte opstartbillede"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:15
msgid "Con_figure"
msgstr "In_dstil"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:17
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:16
msgid "Demonstrates the selected splash screen"
msgstr "Demonstrerer det valgte opstartbillede"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:17
msgid "_Test"
msgstr "_Prøv"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:18
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Vis sessionsvælgeren hver gang Xfce starter"
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Beskrivelse:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:19
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Ryd sessionscachen"
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Version:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:20
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Start GN_OME-tjenester ved opstart"
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Forfatter:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:21
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Start _KDE-tjenester ved opstart"
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Hjemmeside:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:22
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "_Lås skærmen inden dvaletilstand"
msgid "label"
msgstr "mærkat"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:23
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Håndtér _fjernprogrammer"
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Information</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:24
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr ""
"Håndtér fjernprogrammer over netværket (dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko)"
msgid "S_plash"
msgstr "O_pstartsskærm"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:25
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Åbner indstillingspanelet for det valgte opstartbillede"
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr "Disse programmer er en del af den nuværende kørende session, og kan blive gemt når du logger ud. Ændringerne forneden vil kun blive brugt, når sessionen bliver gemt."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:26
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "_Spørg ved logud"
msgid "Save Sess_ion"
msgstr "Gem _session"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:27
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Spørg for bekræftelse ved logud"
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Ryd sessionscachen"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:28
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Afslut programmet og fjern det fra sessionen"
msgid "Clear save_d sessions"
msgstr "_Ryd gemte sessioner"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:29
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Kør xflock4 inden hvile- eller dvale-tilstand af systemet"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
msgid "S_plash"
msgstr "O_pstartsskærm"
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Afslut programmet og fjern det fra sessionen"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:31
msgid "Save Sess_ion"
msgstr "Gem _session"
msgid "Sessio_n"
msgstr "S_ession"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:32
msgid "Saving Session"
msgstr "Gemmer session"
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Start GN_OME-tjenester ved opstart"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:33
msgid "Sessio_n"
msgstr "S_ession"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:35
msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
msgstr ""
"Start GNOME-tjenester, såsom gnome-nøglering og GNOME's "
"tilgængelighedsomgivelser"
msgstr "Start GNOME-tjenester, såsom gnome-nøglering og GNOME's tilgængelighedsomgivelser"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:36
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:34
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Start _KDE-tjenester ved opstart"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:35
msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
msgstr "Start KDE-tjenester, såsom kdeinit"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:36
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Kompatibilitet</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:37
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr ""
"Disse programmer er en del af den nuværende kørende session, og kan blive "
"gemt når du logger ud. Ændringerne forneden vil kun blive brugt, når "
"sessionen bliver gemt."
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Håndtér _fjernprogrammer"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:38
msgid ""
"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this "
"window."
msgstr ""
"Din session bliver gemt. Hvis du ikke ønsker at vente, kan du lukke dette "
"vindue."
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Håndtér fjernprogrammer over netværket (dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko)"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:39
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "Vis _vælger ved logind"
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Sikkerhed</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:40
msgid "_General"
msgstr "_Generelt"
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "_Lås skærmen inden dvaletilstand"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Kør xflock4 inden hvile- eller dvale-tilstand af systemet"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:42
msgid "_Test"
msgstr "_Prøv"
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Luk ned</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:43
msgid "label"
msgstr "mærkat"
#~ msgid "_Session"
#~ msgstr "_Session"
#~ msgid "Loc_k screen"
#~ msgstr "L_ås skærm"
#~ msgid "_Suspend"
#~ msgstr "_Hvile"
#~ msgid "_Reboot"
#~ msgstr "_Genstart"
#~ msgid "Shut _down"
#~ msgstr "Luk _ned"
#~ msgid "_Log out"
#~ msgstr "_Logud"
#~ msgid "Are you sure you want to log out?"
#~ msgstr "Er du sikker på, at du vil logge ud?"
#~ msgid "You will be logged out in %u seconds."
#~ msgstr "Du vil blive logget ud om %u sekunder."
#~ msgid "Failed to log out."
#~ msgstr "Kunne ikke logge ud."
#~ msgid "Are you sure you want to shut down?"
#~ msgstr "Er du sikker på, at du vil lukke ned?"
#~ msgid "Your system will shut down in %u seconds."
#~ msgstr "Dit system vil lukke ned om %u sekunder."
#~ msgid "Failed to shut down."
#~ msgstr "Kunne ikke lukke ned."
#~ msgid "Are you sure you want to reboot?"
#~ msgstr "Er du sikker på, at du vil genstarte?"
#~ msgid "Your system will reboot in %u seconds."
#~ msgstr "Dit system vil genstarte om %u sekunder."
#~ msgid "Failed to reboot."
#~ msgstr "Kunne ikke genstarte."
#~ msgid "Failed to suspend"
#~ msgstr "Kunne ikke bringes i hviletilstand"
#~ msgid "Failed to hibernate"
#~ msgstr "Kunne ikke bringes i dvaletilstand"
#~ msgid "Xflock4 could not be launched"
#~ msgstr "Xfclock4 kunne ikke startes"
#~ msgid "Close Session"
#~ msgstr "Luk session"
#~ msgid "Built with Gtk+-%d.%d.%d, running with Gtk+-%d.%d.%d"
#~ msgstr "Bygget med Gtk+-%d.%d.%d, kørende med Gtk+-%d.%d.%d"
#~ msgid "<span size='large'><b>Log out %s</b></span>"
#~ msgstr "<span size='large'><b>Logud %s</b></span>"
#~ msgid "Unable to perform shutdown"
#~ msgstr "Kunne ikke udføre luk ned"
#~ msgid "Invalid shutdown type \"%u\""
#~ msgstr "Ugyldig type af luk ned \"%u\""
#~ msgid "Suspend failed, no backend supported"
#~ msgstr "Hviletilstand fejlede, ingen motor understøtter"
#~ msgid "Hibernate failed, no backend supported"
#~ msgstr "Dvaletilstand fejlede, ingen motor understøtter"
#~ msgid "Shutdown Command not found"
#~ msgstr "Lukned-kommando blev ikke fundet"
#~ msgid "Logout Error"
#~ msgstr "Logudfejl"
#~ msgid "Failed to create new D-Bus message"
#~ msgstr "Kunne ikke oprette ny D-Bus-besked"
#~ msgid "Failed to receive a reply from the session manager"
#~ msgstr "Modtog ikke svar tilbage fra sessionshåndteringen"
#~ msgid "Session Menu"
#~ msgstr "Sessionsmenu"
#~ msgid ""
#~ "Shows a menu with options to lock the screen, suspend, shutdown, or log "
#~ "out"
#~ msgstr ""
#~ "Vis en menu med valgene at låse skærmen, hviletilstand, luk ned eller "
#~ "logud"
#~ msgid "_Shut Down"
#~ msgstr "_Luk ned"
#~ msgid "Tips and Tricks"
#~ msgstr "Tips og tricks"
#~ msgid "Fortunes"
#~ msgstr "Fortunes"
#~ msgid "Could not load tips database (%s)."
#~ msgstr "Kunne ikke indlæse tipsdatabase (%s)."
#~ msgid "Invalid output of fortune."
#~ msgstr "Ugyldig uddata fra fortune."
#~ msgid "Executing fortune failed (%s)"
#~ msgstr "Kørsel af fortune fejlede (%s)"
#~ msgid "Error while loading tips."
#~ msgstr "Kunne ikke indlæse tips."
#~ msgid "Display tips on _startup"
#~ msgstr "Vis tips ved _opstart"
#~ msgid "Next"
#~ msgstr "Næste"
#~ msgid "Tips and tricks"
#~ msgstr "Tips og tricks"
#~ msgid "xfce4-tips"
#~ msgstr "xfce4-tips"
#~ msgid "Hibernate"
#~ msgstr "Dvale"
#~ msgid "Terminate \"%s\""
#~ msgstr "Afbryd \"%s\""
#~ msgid "Invalid shutdown type"
#~ msgstr "Ugyldig type af nedlukning"
#~ msgid "No HAL method for command %d"
#~ msgstr "Ingen HAL-metode for kommando %d"
#~ msgid ""
#~ "Program \"sudo\" was not found. You will not be able to shutdown your "
#~ "system from within Xfce."
#~ msgstr ""
#~ "Program \"sudo\" blev ikke fundet. Du vil ikke være i stand til at lukke "
#~ "dit system ned indefra Xfce."
#~ msgid "Unable to create parent pipe: %s"
#~ msgstr "Kunne ikke oprette overliggende dataledning: %s"
#~ msgid "Unable to create child pipe: %s"
#~ msgstr "Kunne ikke oprette underliggende dataledning: %s"
#~ msgid "Unable to fork sudo helper: %s"
#~ msgstr "Kunne ikke forgrene sudo-hjælper: %s"
#~ msgid "Unable to read response from sudo helper: %s"
#~ msgstr "Kunne ikke læse svar fra sudo-hjælper: %s"
#~ msgid "Unable to open parent pipe: %s"
#~ msgstr "Kunne ikke åbne overliggende dataledning: %s"
#~ msgid "Unable to open child pipe: %s"
#~ msgstr "Kunne ikke åbne underliggende dataledning: %s"
#~ msgid "Got unexpected reply from sudo shutdown helper"
#~ msgstr "Modtog uventet svar fra sudo's lukned-hjælper"
#~ msgid ""
#~ "Suspend and Hibernate are only supported through HAL, which is unavailable"
#~ msgstr ""