Commit 501f6457 authored by Anonymous's avatar Anonymous Committed by Transifex

I18n: Add new translation sl (93%).

195 translated messages, 13 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent d241a472
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-02 23:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-14 00:25+0000\n"
"Last-Translator: Kernc\n"
"Language-Team: Slovenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/sl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Xfce Session"
msgstr "Xfce seja"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Zaženi sejo Xfce namiznega okolja"
#: ../engines/balou/balou-theme.c:110
msgid "No description given"
msgstr "Ni podanega opisa"
#: ../engines/balou/config.c:324
msgid "Choose theme file to install..."
msgstr "Izberite datoteko teme za namestitev..."
#: ../engines/balou/config.c:336
#, c-format
msgid "Unable to install splash theme from file \"%s\""
msgstr "Ni bilo mogoče namestiti pozdravne teme iz datoteke \"%s\""
#: ../engines/balou/config.c:339
msgid "Theme File Error"
msgstr "Napaka datoteke teme"
#: ../engines/balou/config.c:342
msgid "Please check that the file is a valid splash theme archive."
msgstr "Preverite ali je datoteka veljaven paket pozdravne teme."
#: ../engines/balou/config.c:402
#, c-format
msgid "Unable to remove splash theme \"%s\" from directory %s."
msgstr "Ni bilo mogoče odstraniti pozdravne teme \"%s\" iz mape %s."
#: ../engines/balou/config.c:491
msgid "Choose theme filename..."
msgstr "Izberite datoteko teme..."
#: ../engines/balou/config.c:624
msgid "_Install new theme"
msgstr "Namest_i novo temo"
#: ../engines/balou/config.c:633
msgid "_Remove theme"
msgstr "Odst_rani temo"
#: ../engines/balou/config.c:650
msgid "_Export theme"
msgstr "Izvozi t_emo"
#: ../engines/balou/config.c:866
msgid "Balou theme"
msgstr "Tema Balou"
#: ../engines/balou/config.c:951
msgid "Configure Balou..."
msgstr "Prilagodite Balou..."
#: ../engines/balou/config.c:994
msgid "Balou"
msgstr "Balou"
#: ../engines/balou/config.c:995
msgid "Balou Splash Engine"
msgstr "Balou pozdravni programnik"
#: ../engines/mice/mice.c:373
msgid "Mice"
msgstr "Miške"
#: ../engines/mice/mice.c:374
msgid "Mice Splash Engine"
msgstr "Miške pozdravni programnik"
#: ../engines/simple/simple.c:346
msgid "Configure Simple..."
msgstr "Prilagodite Enostavno..."
#: ../engines/simple/simple.c:357
msgid "Font"
msgstr "Pisava"
#: ../engines/simple/simple.c:367
msgid "Colors"
msgstr "Barve"
#: ../engines/simple/simple.c:375
msgid "Background color:"
msgstr "Barva ozadja:"
#: ../engines/simple/simple.c:388
msgid "Text color:"
msgstr "Barva besedila:"
#: ../engines/simple/simple.c:401
msgid "Image"
msgstr "Slika"
#: ../engines/simple/simple.c:409
msgid "Use custom image"
msgstr "Uporabi sliko po meri"
#: ../engines/simple/simple.c:413
msgid "Choose image..."
msgstr "Izberite sliko..."
#: ../engines/simple/simple.c:419
msgid "Images"
msgstr "Slike"
#: ../engines/simple/simple.c:425
msgid "All files"
msgstr "Vse datoteke"
#: ../engines/simple/simple.c:497
msgid "Simple"
msgstr "Enostavno"
#: ../engines/simple/simple.c:498
msgid "Simple Splash Engine"
msgstr "Enostavno pozdravni programnik"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Screensaver"
msgstr "Ohranjevalnik zaslona"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Zaženi ohranjevalnik zaslona in program za zaklepanje zaslona"
#: ../settings/main.c:43
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Vtič upravljalnika nastavitev"
#: ../settings/main.c:43
msgid "SOCKET ID"
msgstr "ID VTIČA"
#: ../settings/main.c:44
msgid "Version information"
msgstr "Podatki o različici"
#: ../settings/main.c:75 ../xfce4-session/main.c:257
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Za navodila o uporabi zaženite ukaz \"%s --help\"."
#: ../settings/main.c:87 ../xfce4-session/main.c:267
#: ../xfce4-session-logout/main.c:136
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce razvojna ekipa. Vse pravice pridržane."
#: ../settings/main.c:88 ../xfce4-session/main.c:268
#: ../xfce4-session-logout/main.c:139
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Prosim, poročajte hrošče na <%s>."
#: ../settings/main.c:97 ../xfce4-session/main.c:276
msgid "Unable to contact settings server"
msgstr "S strežnikom nastavitev ni mogoče vzpostaviti stika"
#: ../settings/main.c:116
msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
msgstr ""
#: ../settings/main.c:128
msgid "_Application Autostart"
msgstr ""
#: ../settings/session-editor.c:61
msgid "If running"
msgstr "Če je zagnan"
#: ../settings/session-editor.c:62
msgid "Always"
msgstr "Vedno"
#: ../settings/session-editor.c:63
msgid "Immediately"
msgstr "Takoj"
#: ../settings/session-editor.c:64
msgid "Never"
msgstr "Nikoli"
#: ../settings/session-editor.c:129
msgid "Session Save Error"
msgstr "Napaka shranjevanja seje"
#: ../settings/session-editor.c:130
msgid "Unable to save the session"
msgstr "Seje ni bilo mogoče shraniti"
#: ../settings/session-editor.c:170
msgid "Clear sessions"
msgstr "Počisti seje"
#: ../settings/session-editor.c:171
msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izprazniti sejni predpomnilnik?"
#: ../settings/session-editor.c:172
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr "Shranjena stanja programov ob vaši naslednji prijavi ne bodo obnovljena."
#: ../settings/session-editor.c:174
msgid "_Proceed"
msgstr "_Nadaljuj"
#: ../settings/session-editor.c:212
#, c-format
msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
msgstr "Nekaj datotek v \"%s\" boste morda morali ročno izbrisati."
#: ../settings/session-editor.c:215
msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
msgstr "Ni bilo mogoče počistiti vseh Xfce predpomnilnih datotek."
#: ../settings/session-editor.c:249
#, c-format
msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite uničiti \"%s\"?"
#: ../settings/session-editor.c:252 ../settings/session-editor.c:280
msgid "Terminate Program"
msgstr "Uniči program"
#: ../settings/session-editor.c:254
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr "Program bo izgubil vso neshranjeno stanje in ne bo ponovno zagnan ob vaši naslednji prijavi."
#: ../settings/session-editor.c:256
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:28
msgid "_Quit Program"
msgstr "_Zapri program"
#: ../settings/session-editor.c:281
msgid "Unable to terminate program."
msgstr "Ni bilo mogoče uničiti programa."
#: ../settings/session-editor.c:459
msgid "(Unknown program)"
msgstr "(Neznan program)"
#: ../settings/session-editor.c:679
msgid "Priority"
msgstr "Prednost"
#: ../settings/session-editor.c:687
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: ../settings/session-editor.c:693
msgid "Program"
msgstr "Program"
#: ../settings/session-editor.c:718
msgid "Restart Style"
msgstr "Vrsta zagona"
#: ../settings/splash-settings.c:291 ../settings/splash-settings.c:294
#: ../settings/splash-settings.c:297 ../settings/splash-settings.c:300
#: ../settings/splash-settings.c:357
msgid "None"
msgstr "Noben"
#: ../settings/xfae-dialog.c:78
msgid "Add application"
msgstr "Dodaj program"
#: ../settings/xfae-dialog.c:92
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
#: ../settings/xfae-dialog.c:109
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"
#: ../settings/xfae-dialog.c:124 ../settings/xfae-model.c:479
msgid "Command:"
msgstr "Ukaz:"
#: ../settings/xfae-dialog.c:184
msgid "Select a command"
msgstr "Izberite ukaz"
#: ../settings/xfae-dialog.c:233
msgid "Edit application"
msgstr "Uredi program"
#: ../settings/xfae-model.c:611
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s: %s"
msgstr "Ni bilo mogoče razvezati %s: %s"
#: ../settings/xfae-model.c:700
#, c-format
msgid "Failed to create file %s"
msgstr "Ustvarjanje datoteke %s ni uspelo"
#: ../settings/xfae-model.c:723
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Pisanje datoteke %s ni uspelo"
#: ../settings/xfae-model.c:782
#, c-format
msgid "Failed to open %s for reading"
msgstr "Odpiranje %s za branje ni uspelo"
#: ../settings/xfae-model.c:891 ../settings/xfae-model.c:948
#, c-format
msgid "Failed to open %s for writing"
msgstr "Odpiranje %s za pisanje ni uspelo"
#: ../settings/xfae-window.c:102
msgid ""
"Below is the list of applications that will be started automatically when "
"you login to your Xfce desktop, in addition to the applications that were "
"saved when you logged out last time. Cursive applications belong to another "
"desktop environment, but you can still enable them if you want."
msgstr "Spodaj je seznam programov, ki bodo, poleg programov, ki so bili shranjeni ob prejšnji odjavi, samodejno zagnani ob vaši prijavi v Xfce namizje. Programi navedeni v ležečem tisku pripadajo drugemu namiznemu okolju, a jih še vedno lahko omogočite, če želite."
#: ../settings/xfae-window.c:293
#, c-format
msgid "Failed adding \"%s\""
msgstr "Dodajanje \"%s\" ni uspelo"
#: ../settings/xfae-window.c:324 ../settings/xfae-window.c:338
msgid "Failed to remove item"
msgstr "Odstranjevanje predmeta ni uspelo"
#: ../settings/xfae-window.c:330
msgid ""
"This will permanently remove the application from the list of automatically "
"started applications"
msgstr "To bo trajno izbrisalo program s seznama samodejno zagnanih programov."
#: ../settings/xfae-window.c:332
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove \"%s\""
msgstr "Ste prepričani, da želite odstraniti \"%s\""
#: ../settings/xfae-window.c:366
msgid "Failed to edit item"
msgstr "Urejanje predmeta ni uspelo"
#: ../settings/xfae-window.c:386
#, c-format
msgid "Failed to edit item \"%s\""
msgstr "Urejanje predmeta \"%s\" ni uspelo"
#: ../settings/xfae-window.c:414
msgid "Failed to toggle item"
msgstr "Napaka pri preklapljanju predmeta"
#: ../xfce4-session/main.c:76
msgid "Disable binding to TCP ports"
msgstr "Onemogoči vezavo na TCP vrata"
#: ../xfce4-session/main.c:77 ../xfce4-session-logout/main.c:91
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Natisni informacije o različici in izstopi"
#: ../xfce4-session/main.c:140
msgid "Loading desktop settings"
msgstr "Nalaganje nastavitev namizja"
#. verify that the DNS settings are ok
#: ../xfce4-session/main.c:298
msgid "Verifying DNS settings"
msgstr "Preverjanje DNS nastavitev"
#: ../xfce4-session/main.c:302
msgid "Loading session data"
msgstr "Nalaganje sejnih podatkov"
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:90
#, c-format
msgid "Last accessed: %s"
msgstr "Zadnji dostop: %s"
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:172
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr "Izberite sejo, ki jo želite obnoviti. Lahko preprosto dvokliknete na sejo, ki naj bo obnovljena."
#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:198
msgid "Log out"
msgstr "Odjava"
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:200
msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
msgstr "Prekliči postopek prijave in se vrni na prijavni zaslon."
#. "New" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:207
msgid "New session"
msgstr "Nova seja"
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:208
msgid "Create a new session."
msgstr "Ustvari novo sejo."
#: ../xfce4-session/xfsm-client.c:506 ../xfce4-session/xfsm-client.c:532
#: ../xfce4-session/xfsm-client.c:571
#, c-format
msgid "The client doesn't have any properties set yet"
msgstr "Odjemalec nima nastavljenih še nobenih lastnosti"
#: ../xfce4-session/xfsm-compat-gnome.c:247
msgid "Starting The Gnome Keyring Daemon"
msgstr "Zaganjanje Gnome zbirke ključev"
#: ../xfce4-session/xfsm-compat-kde.c:124
msgid "Starting KDE services"
msgstr "Zaganjanje KDE storitev"
#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:78
msgid "(Unknown)"
msgstr "(Neznano)"
#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:147
#, c-format
msgid ""
"Could not look up internet address for %s.\n"
"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts on your system."
msgstr "Ni bilo mogoče najdi spletnega naslova za %s.\nXfce morda ne bo deloval pravilno.\nTežavo je mogoče odpraviti z vstavitvijo\n%s v datoteko /etc/hosts na sistemu."
#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:154
msgid "Continue anyway"
msgstr "Vseeno nadaljuj"
#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:155
msgid "Try again"
msgstr "Poskusite ponovno"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:611
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr "Ni bilo mogoče določiti imena zasilne seje. Možni razlogi: xfconfd ni zagnan (napaka v namestitvi D-Bus); okoljska spremenljivka $XDG_CONFIG_DIRS je nastavljena na napačno vrednost (mora vključevati \"%s\"), ali pa je paket xfce4-session napačno nameščen."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:622
#, c-format
msgid ""
"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgstr "Navedena zasilna seja (\"%s\") ni označena kot zasilna seja."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:669
msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
msgstr "Seznam programov v zasilni seji je prazen."
#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
#. * window doesn't look ugly (right now now WM is running, so it
#. * won't have window decorations).
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:716
msgid "Session Manager Error"
msgstr "Napaka upravljalnika seje"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:718
msgid "Unable to load a failsafe session"
msgstr "Ni bilo mogoče naložiti zasilne seje"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1127
msgid "Shutdown Failed"
msgstr "Izklapljanje ni uspelo"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1130
msgid "Failed to suspend session"
msgstr "Ni bilo mogoče preiti v stanje pripravljenosti"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1131
msgid "Failed to hibernate session"
msgstr "Ni bilo mogoče preiti v mirovanje"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1405
#, c-format
msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
msgstr "Samo v nedejavnem načinu je mogoče uničiti odjemalce"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1969
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
msgstr "Upravljalnik seje mora biti nedejaven, ko zahteva nadzorno točko"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2010
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
msgstr "Upravljalnik seje mora biti nedejaven, ko zahteva zaustavitev sistema"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:188
#, c-format
msgid "Log out %s"
msgstr "Odjavi %s"
#. *
#. * Logout
#. *
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:246
msgid "_Log Out"
msgstr "_Odjava"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:266
msgid "_Restart"
msgstr "_Znova zaženi"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:286
msgid "Shut _Down"
msgstr "_Izklopi"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:309
msgid "Sus_pend"
msgstr "V _pripravljenost"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:343
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Mirovanje"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:368
msgid "_Save session for future logins"
msgstr "_Shrani sejo za prihodnje prijave"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:395
msgid "Please enter your password"
msgstr ""
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:427
msgid "An error occurred"
msgstr "Prišlo je do napake"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:433
msgid ""
"Either the password you entered is invalid, or the system administrator "
"disallows shutting down this computer with your user account."
msgstr ""
#: ../xfce4-session/xfsm-splash-screen.c:178
msgid "Choose session"
msgstr "Izberite sejo"
#: ../xfce4-session/xfsm-splash-screen.c:208
msgid "Choose session name"
msgstr "Izberite ime seje"
#: ../xfce4-session/xfsm-splash-screen.c:222
msgid "Choose a name for the new session:"
msgstr "Izberite ime za novo sejo:"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:347
msgid "Starting the Volume Controller"
msgstr "Zaganjanje krmilnika nosilcev"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:349
msgid "Starting the Panel"
msgstr "Zaganjanje pulta"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:351
msgid "Starting the Desktop Manager"
msgstr "Zaganjanje upravljalnika namizja"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:353
msgid "Starting the Taskbar"
msgstr "Zaganjanje opravilne vrstice"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:355
msgid "Starting the Window Manager"
msgstr "Zaganjanje upravljalnika oken"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:359
msgid "Starting the Gnome Terminal Emulator"
msgstr "Zaganjanje Gnome posnemovalnika terminala"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:363
msgid "Starting the KDE Advanced Text Editor"
msgstr "Zaganjanje KDE naprednega urejevalnika besedil"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:365
msgid "Starting the KDE Clipboard Manager"
msgstr "Zaganjanje KDE odložišča"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:367
msgid "Starting the KDE Mail Reader"
msgstr "Zaganjanje KDE bralnika e-pošte"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:369
msgid "Starting the KDE News Reader"
msgstr "Zaganjanje KDE bralnika novic"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:371
msgid "Starting the Konqueror"
msgstr "Zaganjanje brskalnika Konqueror"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:373
msgid "Starting the KDE Terminal Emulator"
msgstr "Zaganjanje KDE posnemovalnika terminala"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:377
msgid "Starting the Beep Media Player"
msgstr "Zaganjanje Beep medijskega predvajalnika"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:379
msgid "Starting The Gimp"
msgstr "Zaganjanje Gimp"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:381
msgid "Starting the VI Improved Editor"
msgstr "Zaganjanje VI urejevalnika"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:383
msgid "Starting the Session Management Proxy"
msgstr "Zaganjanje posrednika za upravljanje seje"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:385
msgid "Starting the X-Chat IRC Client"
msgstr "Zaganjanje X-Chat IRC odjemalca"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:387
msgid "Starting the X Multimedia System"
msgstr "Zaganjanje X multimedijskega sistema"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:389
msgid "Starting the X Terminal Emulator"
msgstr "Zaganjanje X posnemovalnika terminala"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:391
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Zaganjanje %s"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:515
#, c-format
msgid ""
"The location and the format of the autostart directory has changed.\n"
"The new location is\n"
"\n"
" %s\n"
"\n"
"where you can place .desktop files to, that describe the applications\n"
"to start when you login to your Xfce desktop. The files in your old\n"
"autostart directory have been successfully migrated to the new\n"
"location.\n"
"You should delete this directory now.\n"
msgstr "Mesto in format mape za samodejni zagon programov sta se spremenila.\nNovo mesto je\n\n%s\n\nkamor lahko dodate .desktop datoteke, ki opisujejo programe,\nki naj se zaženejo ob prijavi v Xfce namizje. Datoteke v stari\nautostart mapi so bile uspešno preseljene na novo mesto.\nStaro mapo lahko izbrišete.\n"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:684
msgid "Performing Autostart..."
msgstr "Samodejni zagon ..."
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:790
msgid "Starting Assistive Technologies"
msgstr "Zaganjanje dostopnostnih tehnologij"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:429
#, c-format
msgid "Error sending command to shutdown helper: %s"
msgstr ""
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:442
#, c-format
msgid "Error receiving response from shutdown helper: %s"
msgstr ""
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:450
#, c-format
msgid "Shutdown command failed"
msgstr ""
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:555
msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
msgstr "Izklop sistema je blokiran v kiosk nastavitvah"