Commit 40f08d54 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation et (96%).

158 translated messages, 5 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent c032c34f
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-13 19:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-25 14:01+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr "Xfce sessioon"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr ""
msgstr "Kasuta seda sessiooni Xfce käivitamiseks oma töölauakeskkonnana"
#: ../libxfsm/xfsm-util.c:331
msgid "Session"
......@@ -59,7 +59,7 @@ msgstr "Versiooniteave"
#: ../settings/main.c:111 ../xfce4-session/main.c:333
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Trüki „%s --help” kasutusjuhise saamiseks"
msgstr "Trüki „%s --help” kasutusjuhise saamiseks."
#: ../settings/main.c:123 ../xfce4-session/main.c:343
#: ../xfce4-session-logout/main.c:146
......@@ -82,15 +82,15 @@ msgstr ""
#: ../settings/main.c:165
msgid "App_lication Autostart"
msgstr ""
msgstr "Käivita sisse_logimisel"
#: ../settings/main.c:171
msgid "Currently active session:"
msgstr ""
msgstr "Hetkel aktiivne sessioon:"
#: ../settings/session-editor.c:63
msgid "If running"
msgstr ""
msgstr "Kui on kasutusel"
#: ../settings/session-editor.c:64
msgid "Always"
......@@ -154,33 +154,33 @@ msgstr "Kõiki Xfce puhverdatud faile ei õnnetunud kustutada"
#: ../settings/session-editor.c:282
#, c-format
msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
msgstr ""
msgstr "Kas oled kindel et soovid lõpetada \"%s\" töö?"
#: ../settings/session-editor.c:285 ../settings/session-editor.c:310
msgid "Terminate Program"
msgstr ""
msgstr "Lõpeta programmi töö"
#: ../settings/session-editor.c:287
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr ""
msgstr "Rakendus kaotab kõik salvestamata olekud ja teda ei käivitata sinu järgmise sessiooniga."
#: ../settings/session-editor.c:289 ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:19
msgid "_Quit Program"
msgstr ""
msgstr "_Välju programmist"
#: ../settings/session-editor.c:311
msgid "Unable to terminate program."
msgstr ""
msgstr "Programmi töö lõpetamine ei õnnestunud"
#: ../settings/session-editor.c:536
msgid "(Unknown program)"
msgstr ""
msgstr "(Tundmatu programm)"
#: ../settings/session-editor.c:768
msgid "Priority"
msgstr ""
msgstr "Prioriteet"
#: ../settings/session-editor.c:776
msgid "PID"
......@@ -188,11 +188,11 @@ msgstr "PID"
#: ../settings/session-editor.c:782 ../settings/xfae-window.c:172
msgid "Program"
msgstr ""
msgstr "Rakendus:"
#: ../settings/session-editor.c:807
msgid "Restart Style"
msgstr ""
msgstr "Taaskäivitamise viis"
#: ../settings/xfae-dialog.c:78 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:684
msgid "_OK"
......@@ -232,39 +232,39 @@ msgstr "OK"
#: ../settings/xfae-dialog.c:260 ../settings/xfae-window.c:242
msgid "Edit application"
msgstr ""
msgstr "Muuda rakendust"
#: ../settings/xfae-model.c:87
msgid "on login"
msgstr ""
msgstr "sisselogimisel"
#: ../settings/xfae-model.c:88
msgid "on logout"
msgstr ""
msgstr "väljalogimisel"
#: ../settings/xfae-model.c:89
msgid "on shutdown"
msgstr ""
msgstr "väljalülitamisel"
#: ../settings/xfae-model.c:90
msgid "on restart"
msgstr ""
msgstr "taaskäivitusel"
#: ../settings/xfae-model.c:91
msgid "on suspend"
msgstr ""
msgstr "uinakusse jäämisel"
#: ../settings/xfae-model.c:92
msgid "on hibernate"
msgstr ""
msgstr "talveunne jäämisel"
#: ../settings/xfae-model.c:93
msgid "on hybrid sleep"
msgstr ""
msgstr "hübriidunne jäämisel"
#: ../settings/xfae-model.c:94
msgid "on switch user"
msgstr ""
msgstr "kasutaja vahetamisel"
#: ../settings/xfae-model.c:304 ../settings/xfae-model.c:972
#: ../settings/xfae-model.c:1030
......@@ -290,7 +290,7 @@ msgstr "Ei õnnestunud kirjutada faili %s"
#: ../settings/xfae-model.c:856
#, c-format
msgid "Failed to open %s for reading"
msgstr ""
msgstr "Ei õnnestunud avada %s lugemiseks"
#: ../settings/xfae-window.c:98
msgid "Failed to set run hook"
......@@ -315,28 +315,28 @@ msgstr "Eemalda"
#: ../settings/xfae-window.c:366
#, c-format
msgid "Failed adding \"%s\""
msgstr ""
msgstr "Eseme \"%s\" lisamine ei õnnestunud"
#: ../settings/xfae-window.c:397 ../settings/xfae-window.c:411
msgid "Failed to remove item"
msgstr ""
msgstr "Eseme eemaldamine ei õnnestunud"
#: ../settings/xfae-window.c:440
msgid "Failed to edit item"
msgstr ""
msgstr "Eseme muutmine ei õnnestunud"
#: ../settings/xfae-window.c:460
#, c-format
msgid "Failed to edit item \"%s\""
msgstr ""
msgstr "Eseme \"%s\" muutmine ei õnnestunud"
#: ../settings/xfae-window.c:488
msgid "Failed to toggle item"
msgstr ""
msgstr "Eseme ümberlülitamine ei õnnestunud"
#: ../xfce4-session/main.c:77
msgid "Disable binding to TCP ports"
msgstr ""
msgstr "Keela sidumine TCP-portidega"
#: ../xfce4-session/main.c:78 ../xfce4-session-logout/main.c:102
msgid "Print version information and exit"
......@@ -407,7 +407,7 @@ msgid ""
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr ""
msgstr "Ei õnnestunud tuvastada tõrkevaba sessiooninime. Võimalikud põhjused on: xfconfd ei tööta (viga D-Bus'i seadistamisel); keskkonnamuutuja $XDG_CONFIG_DIRS pole defineeritud korrektselt (peab sisaldama \"%s\") või xfce4-session on paigaldatud vigaselt."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:577
#, c-format
......@@ -417,7 +417,7 @@ msgstr ""
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:610
msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
msgstr ""
msgstr "Tõrkekindla sessiooni rakenduste loend on tühi"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:696
msgid "Name for the new session"
......@@ -432,7 +432,7 @@ msgstr "Sessioonihalduri viga"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:776
msgid "Unable to load a failsafe session"
msgstr ""
msgstr "Tõrkekindla sessiooni laadimine ei õnnestunud"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:778
msgid "_Quit"
......@@ -440,45 +440,45 @@ msgstr "Vä_lja"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1271
msgid "Shutdown Failed"
msgstr ""
msgstr "Väljalülitamine ei õnnestunud"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1274
msgid "Failed to suspend session"
msgstr ""
msgstr "Sessiooni uinakusse jätmine ei õnnestunud"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1276
msgid "Failed to hibernate session"
msgstr ""
msgstr "Sessiooni talletamine kettale ehk talveunne jäämine ei õnenstunud"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1278
msgid "Failed to hybrid sleep session"
msgstr ""
msgstr "Hübriidunne jäämine ei õnnestunud"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1279
msgid "Failed to switch user"
msgstr ""
msgstr "Kasutaja vahetamine ei õnnestunud"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1585
#, c-format
msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
msgstr ""
msgstr "Klientide töö saan lõpetada vaid siis kui nad on jõudeolekus"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2247
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
msgstr ""
msgstr "Kontrollpunkti loomiseks peab sessioonihaldur olema jõudeolekus"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2317 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2337
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
msgstr ""
msgstr "Väljalülitamise jaoks peab sessioonihaldur olema jõudeolekus"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2382
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a restart"
msgstr ""
msgstr "Taaskäivituse jaoks peab sessioonihaldur olema jõudeolekus"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:193
#, c-format
msgid "Log out %s"
msgstr ""
msgstr "Logi välja %s"
#. *
#. * Logout
......@@ -505,11 +505,11 @@ msgstr "T_alleta kettale"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:367
msgid "H_ybrid Sleep"
msgstr ""
msgstr "H_übriiduni"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:398
msgid "Switch _User"
msgstr ""
msgstr "Vaheta kas_utajat"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:423
msgid "_Save session for future logins"
......@@ -521,44 +521,44 @@ msgstr "Tekkis viga"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:162
msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
msgstr ""
msgstr "Eelseadistatud kioskirežiim ei võimalda arvutit välja lülitada"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:219
#, c-format
msgid "Unknown shutdown method %d"
msgstr ""
msgstr "Vigane väljalülitamise meetod %d"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:70
msgid "Log out without displaying the logout dialog"
msgstr ""
msgstr "Logi välja ilma väljalogimisdialoogi kuvamata"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:74
msgid "Halt without displaying the logout dialog"
msgstr ""
msgstr "Peata töö ilma väljalogimisdialoogi kuvamata"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:78
msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
msgstr ""
msgstr "Taaskäivita arvuti ilma väljalogimisdialoogi kuvamata"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:82
msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
msgstr ""
msgstr "Jäta sessioon uinakusse ehk talleta mällu ilma väljalogimisdialoogi kuvamata"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:86
msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
msgstr ""
msgstr "Talleta sessioon kettale ilma väljalogimisdialoogi kuvamata"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:90
msgid "Hybrid Sleep without displaying the logout dialog"
msgstr ""
msgstr "Võimalda hübriiduni ilma väljalogimisdialoogi kuvamata"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:94
msgid "Switch user without displaying the logout dialog"
msgstr ""
msgstr "Vaheta kasutajat ilma väljalogimisdialoogi kuvamata"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:98
msgid "Log out quickly; don't save the session"
msgstr ""
msgstr "Logi välja kiiresti ja ära salvesta sessiooni"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:121
msgid "Unknown error"
......@@ -588,11 +588,11 @@ msgstr "Logi Xfce töölaualt välja"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:1
msgid "Session and Startup"
msgstr ""
msgstr "Sessioonid ja käivitumine"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
msgid "Customize desktop startup"
msgstr ""
msgstr "Kohenda töölauakeskkonna käivitumist"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:3
msgid ""
......@@ -606,15 +606,15 @@ msgstr "A_bi"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:4
msgid "_Display chooser on login"
msgstr ""
msgstr "Kuva valikui_d sisselogimisel"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:5
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr ""
msgstr "Kuva sessioonide valikuid alati kui Xfce käivitub"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:6
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Sessioonivalija</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:7
msgid "Automatically save session on logo_ut"
......@@ -634,19 +634,19 @@ msgstr "Küsi kinnitust väljalogimisel"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:11
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Väljalogimise seadistused</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:12
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr ""
msgstr "Lukusta ekraan _enne, kui arvuti uinub"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:13
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr ""
msgstr "Käivita xflock4 enne kui arvuti uinub või jääb talveunne"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:14
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Väljalülitamine</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:15
msgid "_General"
......@@ -654,7 +654,7 @@ msgstr "Ü_ldine"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:16
msgid "Currently active session: <b>Default</b>"
msgstr ""
msgstr "Hetkel aktiivne sessioon: <b>Vaikimisi</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:17
msgid "Save Sess_ion"
......@@ -705,12 +705,12 @@ msgstr "<b>Ühilduvus</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:29
msgid "Manage _remote applications"
msgstr ""
msgstr "Halda kaug_rakendusi"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:30
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr ""
msgstr "Halda üle võrgu käivitatud kaugrakendusi (sellega võib kaasneda turvarisk)"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:31
msgid "<b>Security</b>"
......@@ -718,7 +718,7 @@ msgstr "<b>Turvalisus</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:32
msgid "Ad_vanced"
msgstr ""
msgstr "Laiend_atud"
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:33
msgid "Saving Session"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment