Commit 1b1c7c80 authored by Nick Schermer's avatar Nick Schermer Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation lt (96%).

201 translated messages, 7 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent 3e534fcc
# Lithuanian translation of xfce4-session.
# Copyright (C) 2003-2006 The Xfce development team.
# This file is distributed under the same license as the xfce4-session package.
# Mantas Zapolskas <mantaz@users.sf.net>, 2004.
# Algimantas Margevičius <margevicius.algimantas@gmail.com>, 2012.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Algimantas Margevičius <margevicius.algimantas@gmail.com>, 2012
# Mantas Zapolskas <mantaz@users.sf.net>, 2004
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-session 4.4.0\n"
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-10 00:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-28 14:48+0200\n"
"Last-Translator: Algimantas Margevičius <margevicius.algimantas@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-02 22:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-19 13:02+0000\n"
"Last-Translator: Nick <nick@xfce.org>\n"
"Language-Team: Lithuanian (http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/lt/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: lt\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr ""
"Naudoti šį seansą, kad Xfce būtų naudojama kaip jūsų darbastalio aplinka"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Xfce Session"
msgstr "Xfce seansas"
#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Naudoti šį seansą, kad Xfce būtų naudojama kaip jūsų darbastalio aplinka"
#: ../engines/balou/balou-theme.c:110
msgid "No description given"
msgstr "Aprašo nėra"
......@@ -142,13 +142,13 @@ msgid "Simple Splash Engine"
msgstr "Paprastas pasveikinimo variklis"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Paleisti ekrano užsklandą ir užrakinimo programą"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Screensaver"
msgstr "Ekrano užsklanda"
#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Paleisti ekrano užsklandą ir užrakinimo programą"
#: ../settings/main.c:43
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Nustatymų tvarkyklės lizdas"
......@@ -167,12 +167,12 @@ msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Bandykite „%s --help“ dėl naudojimo."
#: ../settings/main.c:87 ../xfce4-session/main.c:267
#: ../xfce4-session-logout/main.c:124
#: ../xfce4-session-logout/main.c:136
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce kūrėjų komanda. Visos teisės saugomos."
#: ../settings/main.c:88 ../xfce4-session/main.c:268
#: ../xfce4-session-logout/main.c:127
#: ../xfce4-session-logout/main.c:139
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Apie klaidas praneškite <%s>."
......@@ -186,8 +186,8 @@ msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
msgstr "Iš įmontuotų aprašymo duomenų nepavyko sukurti naudotojo sąsajos"
#: ../settings/main.c:128
msgid "_Application Autostart"
msgstr "_Automatinis programų paleidimas"
msgid "App_lication Autostart"
msgstr ""
#: ../settings/session-editor.c:61
msgid "If running"
......@@ -253,12 +253,10 @@ msgstr "Nutraukti programą"
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr ""
"Visi neišsaugoti programos duomenys, bus prarasti ir neatstatyti kitam "
"seanse."
msgstr "Visi neišsaugoti programos duomenys, bus prarasti ir neatstatyti kitam seanse."
#: ../settings/session-editor.c:256
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:40
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
msgid "_Quit Program"
msgstr "_Užverti programą"
......@@ -347,10 +345,7 @@ msgid ""
"you login to your Xfce desktop, in addition to the applications that were "
"saved when you logged out last time. Cursive applications belong to another "
"desktop environment, but you can still enable them if you want."
msgstr ""
"Žemiau yra sąrašas programų, kurios bus paleistos kai prisijungsite prie "
"Xfce darbastalio, be šių programų dar yra šios kurios buvo išsaugotos kai "
"atsijungėte paskutinį kartą:"
msgstr "Žemiau yra sąrašas programų, kurios bus paleistos kai prisijungsite prie Xfce darbastalio, be šių programų dar yra šios kurios buvo išsaugotos kai atsijungėte paskutinį kartą:"
#: ../settings/xfae-window.c:293
#, c-format
......@@ -365,9 +360,7 @@ msgstr "Elemento pašalinti nepavyko"
msgid ""
"This will permanently remove the application from the list of automatically "
"started applications"
msgstr ""
"Iš automatiškai paleidžiamų programų sąrašo bus visam laikui pašalinta "
"programa"
msgstr "Iš automatiškai paleidžiamų programų sąrašo bus visam laikui pašalinta programa"
#: ../settings/xfae-window.c:332
#, c-format
......@@ -391,7 +384,7 @@ msgstr "Nepavyko perjungti elemento"
msgid "Disable binding to TCP ports"
msgstr "Išjungti susiejimą su TCP prievadais"
#: ../xfce4-session/main.c:77 ../xfce4-session-logout/main.c:81
#: ../xfce4-session/main.c:77 ../xfce4-session-logout/main.c:91
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Spausdinti versijos informaciją ir išeiti"
......@@ -417,9 +410,7 @@ msgstr "Paskutinį kartą naudota: %s"
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr ""
"Pasirinkite sesiją, kurią norite atstatyti. Paprasčiausiai dukart "
"paspauskite ant sesijos vardo, norėdami ją atstatyti."
msgstr "Pasirinkite sesiją, kurią norite atstatyti. Paprasčiausiai dukart paspauskite ant sesijos vardo, norėdami ją atstatyti."
#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:198
......@@ -445,7 +436,7 @@ msgstr "Sukurti naują sesiją."
msgid "The client doesn't have any properties set yet"
msgstr "Klientas kol kas neturi jokių nustatytų savybių"
#: ../xfce4-session/xfsm-compat-gnome.c:246
#: ../xfce4-session/xfsm-compat-gnome.c:247
msgid "Starting The Gnome Keyring Daemon"
msgstr "Paleidžiamas Gnome raktinės demonas"
......@@ -464,11 +455,7 @@ msgid ""
"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts on your system."
msgstr ""
"Nepavyko rasti interneto adreso %s.\n"
"Tai neleis Xfce tinkamai veikti.\n"
"Galite išspręsti problemą pridėdami\n"
"%s į failą /etc/hosts."
msgstr "Nepavyko rasti interneto adreso %s.\nTai neleis Xfce tinkamai veikti.\nGalite išspręsti problemą pridėdami\n%s į failą /etc/hosts."
#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:154
msgid "Continue anyway"
......@@ -478,63 +465,59 @@ msgstr "Vistiek tęsti"
msgid "Try again"
msgstr "Bandykite dar kartą"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:609
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:611
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed incorrectly."
msgstr ""
"Nepavyko nustatyti saugaus seanso pavadinimo. Galimos priežastys: xfconfd "
"neveikia (D-Bus nustatymo klaida); aplinkos kintamasis $XDG_CONFIG_DIRS "
"nustatytas netinkamai (turi turėti „%s“), arba xfce4-session neteisingai "
"įdiegta."
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr "Nepavyko nustatyti saugaus seanso pavadinimo. Galimos priežastys: xfconfd neveikia (D-Bus nustatymo klaida); aplinkos kintamasis $XDG_CONFIG_DIRS nustatytas netinkamai (turi turėti „%s“), arba xfce4-session neteisingai įdiegta."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:620
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:622
#, c-format
msgid ""
"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgstr "Nurodytas saugus seansas („%s“) nepažymėtas kaip saugus seansas."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:667
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:669
msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
msgstr "Saugaus seanso programų sąrašas tuščias."
#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
#. * window doesn't look ugly (right now now WM is running, so it
#. * won't have window decorations).
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:714
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:716
msgid "Session Manager Error"
msgstr "Seanso tvarkyklės klaida"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:716
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:718
msgid "Unable to load a failsafe session"
msgstr "Nepavyko įkrauti saugaus seanso"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1123
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1127
msgid "Shutdown Failed"
msgstr "Išjungti nepavyko"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1126
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1130
msgid "Failed to suspend session"
msgstr "Nepavyko sustabdyti seanso"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1127
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1131
msgid "Failed to hibernate session"
msgstr "Nepavyko užmigdyti seanso"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1413
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1405
#, c-format
msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
msgstr "Klientus galima nutraukti tik neveiklumo būsenoje"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1976
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1969
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
msgstr ""
"Kai prašoma išsaugoto taško, seanso tvarkyklė turi būti neveiklumo būsenoje"
msgstr "Kai prašoma išsaugoto taško, seanso tvarkyklė turi būti neveiklumo būsenoje"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2017
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2010
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
msgstr "Kai prašoma išjungti, seanso tvarkyklė turi būti neveiklumo būsenoje"
......@@ -583,9 +566,7 @@ msgstr "Įvyko klaida"
msgid ""
"Either the password you entered is invalid, or the system administrator "
"disallows shutting down this computer with your user account."
msgstr ""
"Jūs įvedėte neteisingą slaptažodį arba sistemos administratorius neleidžia "
"Jums išjungti kompiuterio."
msgstr "Jūs įvedėte neteisingą slaptažodį arba sistemos administratorius neleidžia Jums išjungti kompiuterio."
#: ../xfce4-session/xfsm-splash-screen.c:178
msgid "Choose session"
......@@ -599,88 +580,88 @@ msgstr "Pasirinkite seanso vardą"
msgid "Choose a name for the new session:"
msgstr "Pasirinkite naujo seanso naują vardą:"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:115
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:347
msgid "Starting the Volume Controller"
msgstr "Paleidžiamas garso valdiklis"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:117
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:349
msgid "Starting the Panel"
msgstr "Paleidžiamas skydelis"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:119
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:351
msgid "Starting the Desktop Manager"
msgstr "Paleidžiama darbalaukio tvarkyklė"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:121
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:353
msgid "Starting the Taskbar"
msgstr "Paleidžiama užduočių juosta"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:123
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:355
msgid "Starting the Window Manager"
msgstr "Paleidžiama langų tvarkyklė"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:127
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:359
msgid "Starting the Gnome Terminal Emulator"
msgstr "Paleidžiamas Gnome terminalas"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:131
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:363
msgid "Starting the KDE Advanced Text Editor"
msgstr "Paleidžiamas KDE tekstinis redaktorius"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:133
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:365
msgid "Starting the KDE Clipboard Manager"
msgstr "Paleidžiama KDE iškarpinės tvarkyklė"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:135
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:367
msgid "Starting the KDE Mail Reader"
msgstr "Paleidžiama KDE pašto programa"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:137
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:369
msgid "Starting the KDE News Reader"
msgstr "Paleidžiama KDE naujienų skaityklė"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:139
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:371
msgid "Starting the Konqueror"
msgstr "Paleidžiama Konqueror"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:141
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:373
msgid "Starting the KDE Terminal Emulator"
msgstr "Paleidžiamas KDE terminalo emuliatorius"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:145
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:377
msgid "Starting the Beep Media Player"
msgstr "Paleidžiama Beep Media Player"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:147
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:379
msgid "Starting The Gimp"
msgstr "Paleidžiama Gimp"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:149
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:381
msgid "Starting the VI Improved Editor"
msgstr "Paleidžiamas VI Improved tekstinis redaktorius"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:151
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:383
msgid "Starting the Session Management Proxy"
msgstr "Paleidžiamas seanso tvarkymo tarpinis serveris"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:153
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:385
msgid "Starting the X-Chat IRC Client"
msgstr "Paleidžiamas X-Chat IRC klientas"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:155
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:387
msgid "Starting the X Multimedia System"
msgstr "Paleidžiama X Multimedia System"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:157
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:389
msgid "Starting the X Terminal Emulator"
msgstr "Paleidžiamas X terminalo emuliatorius"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:159
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:391
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Paleidžiama %s"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:283
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:515
#, c-format
msgid ""
"The location and the format of the autostart directory has changed.\n"
......@@ -693,90 +674,81 @@ msgid ""
"autostart directory have been successfully migrated to the new\n"
"location.\n"
"You should delete this directory now.\n"
msgstr ""
"Automatinio paleidimo aplanko vieta ir formatas pasikeitė.\n"
"Nauja vieta yra\n"
"\n"
" %s\n"
"\n"
"ten jūs galite įdėti .desktop failus, kurie aprašo programas\n"
"kurios bus paleistos kai prisijungsite prie Xfce darbastalio.\n"
"Jūsų seni failai buvo perkelti į naują vietą.\n"
"Dabar galite ištrinti aplanką.\n"
msgstr "Automatinio paleidimo aplanko vieta ir formatas pasikeitė.\nNauja vieta yra\n\n %s\n\nten jūs galite įdėti .desktop failus, kurie aprašo programas\nkurios bus paleistos kai prisijungsite prie Xfce darbastalio.\nJūsų seni failai buvo perkelti į naują vietą.\nDabar galite ištrinti aplanką.\n"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:452
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:684
msgid "Performing Autostart..."
msgstr "Vykdomas automatinis paleidimas..."
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:558
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:790
msgid "Starting Assistive Technologies"
msgstr "Paleidžiamos pagalbinės technologijos"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:414
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:429
#, c-format
msgid "Error sending command to shutdown helper: %s"
msgstr "Klaida siunčiant komandą išjungimo padėjėjui: %s"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:427
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:442
#, c-format
msgid "Error receiving response from shutdown helper: %s"
msgstr "Klaida gaunant atsakymą iš išjungimo padėjėjo: %s"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:435
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:450
#, c-format
msgid "Shutdown command failed"
msgstr "Išjungimo komanda nepavyko"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:540
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:555
msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
msgstr "Išjungimas užblokuotas „kiosk“ nustatymuose"
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:623
#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:638
#, c-format
msgid "Unknown shutdown method %d"
msgstr "Nežinomas išjungimo būdas %d"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:57
#: ../xfce4-session-logout/main.c:67
msgid "Log out without displaying the logout dialog"
msgstr "Atsijungti nerodant atsijungimo lango"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:61
#: ../xfce4-session-logout/main.c:71
msgid "Halt without displaying the logout dialog"
msgstr "Sustabdyti nerodant atsijungimo dialogo"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:65
#: ../xfce4-session-logout/main.c:75
msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
msgstr "Paleisti iš naujo nerodant atsijungimo dialogo"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:69
#: ../xfce4-session-logout/main.c:79
msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
msgstr "Sustabdyti nerodant atsijungimo dialogo"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:73
#: ../xfce4-session-logout/main.c:83
msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
msgstr "Užmigdyti nerodant atsijungimo dialogo"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:77
#: ../xfce4-session-logout/main.c:87
msgid "Log out quickly; don't save the session"
msgstr "Greitai atsijungti; nesaugoti seanso"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:100
#: ../xfce4-session-logout/main.c:110
msgid "Unknown error"
msgstr "Nežinoma klaida"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:125
#: ../xfce4-session-logout/main.c:137
msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
msgstr "Sukūrė Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:126
#: ../xfce4-session-logout/main.c:138
msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
msgstr "ir Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
#: ../xfce4-session-logout/main.c:136
#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
msgid "Unable to contact D-Bus session bus"
msgstr "Nepavyko prisijungti prie D-Bus seanso magistralės"
#: ../xfce4-session-logout/main.c:186
#: ../xfce4-session-logout/main.c:227
msgid "Received error while trying to log out"
msgstr "Bandant atsijungti gauta klaida"
......@@ -789,68 +761,66 @@ msgid "Log out of the Xfce Desktop"
msgstr "Atsijungti nuo Xfce darbastalio"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:15
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Derinkite darbastalio paleidimą ir pasveikinimo langą"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:30
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "Session and Startup"
msgstr "Seansai ir paleidimas"
#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "Customize desktop startup and splash screen"
msgstr "Derinkite darbastalio paleidimą ir pasveikinimo langą"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:1
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Autorius:</b>"
msgid "Saving Session"
msgstr "Išsaugomas seansas"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:2
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Suderinamumas</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:3
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Aprašymas:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:4
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Svetainė:</b>"
msgid ""
"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
" window."
msgstr "Jūsų seansas išsaugotas. Jei nenorite laukti, galite uždaryti šį langą."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:5
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Informacija</b>"
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "_Rodyti pasirinkimą prisijungiant"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:6
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Atsijungimo nuostatos</b>"
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Rodyti seanso pasirinkimą kiekvieną kart paleidus Xfce"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:7
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Saugumas</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr "<b>Seansų pasirinkimas</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:8
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr ""
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:9
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Išjungimas</b>"
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Automatiškai išsaugoti seansą atsijungiant"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:10
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Versija:</b>"
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr ""
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:11
msgid "Ad_vanced"
msgstr "Papil_domi"
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Atsijungiant prašyti patvirtinimo"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:12
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Automatiškai išsaugoti seansą atsijungiant"
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Atsijungimo nuostatos</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:13
msgid "Automatically save session on _logout"
msgstr "Automatiškai išsaugoti seansą _atsijungiant"
msgid "_General"
msgstr "_Bendra"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:14
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Atveria konfigūravimo skydelį pasirinktam pasveikinimo ekranui"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:15
msgid "Con_figure"
msgstr "_Konfigūruoti"
......@@ -859,141 +829,109 @@ msgid "Demonstrates the selected splash screen"
msgstr "Parodo pasirinktą pasveikinimo ekraną"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:17
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Rodyti seanso pasirinkimą kiekvieną kart paleidus Xfce"
msgid "_Test"
msgstr "_Testas"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:18
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Išvalyti seanso podėlį"
msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Aprašymas:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:19
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Paleidimo metu paleisti GNO_ME tarnybas"
msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Versija:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:20
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Paleidimo metu paleisti KD_E tarnybas"
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Autorius:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:21
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Tvarkyti _nutolusias programas"
msgid "<b>Homepage:</b>"
msgstr "<b>Svetainė:</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:22
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Tvarko nutolusias programas per tinklą (gali būti nesaugu)"
msgid "label"
msgstr "etiketė"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:23
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
msgstr "Atveria konfigūravimo skydelį pasirinktam pasveikinimo ekranui"
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Informacija</b>"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:24
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Atsijungiant prašyti patvirtinimo"
msgid "S_plash"
msgstr "Pasveikini_mo ekranas"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:25
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Užverti programą ir pašalinti ją iš seanso"
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr "Šios programos yra dabar veikiančio seanso dalis ir gali būti išsaugotos atsijungiant. Pakeitimai įsigalios išsaugojus seansą."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:26
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Prieš sustabdant ar užmigdant sistemą paleisti xflock4"
msgid "Save Sess_ion"
msgstr ""
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:27
msgid "S_plash"
msgstr "Pasveikini_mo ekranas"
msgid "Empty the session cache"
msgstr "Išvalyti seanso podėlį"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:28
msgid "Save Sessio_n"
msgstr "Išsaugoti _seansą"
msgid "Clear save_d sessions"
msgstr ""
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:29
msgid "Saving Session"
msgstr "Išsaugomas seansas"
msgid "Quit the program, and remove it from the session"
msgstr "Užverti programą ir pašalinti ją iš seanso"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:31
msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
msgid "Sessio_n"
msgstr ""
"Paleisti GNOME tarnybas, tokias kaip gnome-raktinė ir GNOME pasiekiamumas"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:32
msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
msgstr "Paleisti KDE tarnybas, tokias kaip „kdeinit“"
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Paleidimo metu paleisti GNO_ME tarnybas"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:33