Commit 0c71cc9f authored by Саша Петровић's avatar Саша Петровић Committed by Transifex

l10n: Updated Serbian (sr) translation to 100%

New status: 208 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
parent fc058a7d
# salepetronije <salepetronije@gmail.com>, 2012.
# Саша Петровић <salepetronije@gmail.com>, 2013.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-session 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-09 16:00+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-05 14:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-05 14:14+0100\n"
"Last-Translator: Саша Петровић <salepetronije@gmail.com>\n"
"Language-Team: српски <>\n"
......@@ -157,27 +157,23 @@ msgstr "ИБ ПРИКЉУЧНИЦЕ"
msgid "Version information"
msgstr "Подаци о издању"
#: ../settings/main.c:75
#: ../xfce4-session/main.c:257
#: ../settings/main.c:75 ../xfce4-session/main.c:257
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Упишите „%s --help“ за коришћење."
#: ../settings/main.c:87
#: ../xfce4-session/main.c:267
#: ../settings/main.c:87 ../xfce4-session/main.c:267
#: ../xfce4-session-logout/main.c:136
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "ИксФЦЕ развојна дружина. Сва права су задржана."
#: ../settings/main.c:88
#: ../xfce4-session/main.c:268
#: ../settings/main.c:88 ../xfce4-session/main.c:268
#: ../xfce4-session-logout/main.c:139
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Молим пријавите грешку на <%s>."
#: ../settings/main.c:97
#: ../xfce4-session/main.c:276
#: ../settings/main.c:97 ../xfce4-session/main.c:276
msgid "Unable to contact settings server"
msgstr "Не могу да успоставим везу са служитељем подешавања"
......@@ -222,8 +218,12 @@ msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
msgstr "Да ли сте сигурни да желите испразнити оставу сесије?"
#: ../settings/session-editor.c:172
msgid "The saved states of your applications will not be restored during your next login."
msgstr "Сачувана стања ваших програма неће бити повраћена приликом ваше следеће пријаве."
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr ""
"Сачувана стања ваших програма неће бити повраћена приликом ваше следеће "
"пријаве."
#: ../settings/session-editor.c:174
msgid "_Proceed"
......@@ -243,14 +243,17 @@ msgstr "Нису све датотеке у ИксФЦЕ остави могле
msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
msgstr "Да ли сте сигурни да желите да окончате „%s“?"
#: ../settings/session-editor.c:252
#: ../settings/session-editor.c:280
#: ../settings/session-editor.c:252 ../settings/session-editor.c:280
msgid "Terminate Program"
msgstr "Окончај програм"
#: ../settings/session-editor.c:254
msgid "The application will lose any unsaved state and will not be restarted in your next session."
msgstr "Програм ће изгубити сва несачувана стања и неће бити покренут са вашом следећом сесијом."
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr ""
"Програм ће изгубити сва несачувана стања и неће бити покренут са вашом "
"следећом сесијом."
#: ../settings/session-editor.c:256
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
......@@ -281,10 +284,8 @@ msgstr "Програм"
msgid "Restart Style"
msgstr "Начин поновног покретања"
#: ../settings/splash-settings.c:291
#: ../settings/splash-settings.c:294
#: ../settings/splash-settings.c:297
#: ../settings/splash-settings.c:300
#: ../settings/splash-settings.c:291 ../settings/splash-settings.c:294
#: ../settings/splash-settings.c:297 ../settings/splash-settings.c:300
#: ../settings/splash-settings.c:357
msgid "None"
msgstr "Ништа"
......@@ -301,8 +302,7 @@ msgstr "Назив:"
msgid "Description:"
msgstr "Опис:"
#: ../settings/xfae-dialog.c:124
#: ../settings/xfae-model.c:479
#: ../settings/xfae-dialog.c:124 ../settings/xfae-model.c:479
msgid "Command:"
msgstr "Наредба:"
......@@ -334,28 +334,36 @@ msgstr "Нисам успео да упишем датотеку %s"
msgid "Failed to open %s for reading"
msgstr "Нисам успео да отворим %s за читање"
#: ../settings/xfae-model.c:891
#: ../settings/xfae-model.c:948
#: ../settings/xfae-model.c:891 ../settings/xfae-model.c:948
#, c-format
msgid "Failed to open %s for writing"
msgstr "Нисам успео да отворим %s за писање"
#: ../settings/xfae-window.c:102
msgid "Below is the list of applications that will be started automatically when you login to your Xfce desktop, in addition to the applications that were saved when you logged out last time. Cursive applications belong to another desktop environment, but you can still enable them if you want."
msgstr "Испод је списак програма који ће бити покренути када се пријавите на ваше ИксФЦЕ окружење, који су додати програмима сачуваним када сте се одјавили последњи пут. Косим словима су исписани програми који припадају другим радним окружењима, али их ипак можете омогућити ако то желите."
msgid ""
"Below is the list of applications that will be started automatically when "
"you login to your Xfce desktop, in addition to the applications that were "
"saved when you logged out last time. Cursive applications belong to another "
"desktop environment, but you can still enable them if you want."
msgstr ""
"Испод је списак програма који ће бити покренути када се пријавите на ваше "
"ИксФЦЕ окружење, који су додати програмима сачуваним када сте се одјавили "
"последњи пут. Косим словима су исписани програми који припадају другим "
"радним окружењима, али их ипак можете омогућити ако то желите."
#: ../settings/xfae-window.c:293
#, c-format
msgid "Failed adding \"%s\""
msgstr "Нисам успео да додам „%s“"
#: ../settings/xfae-window.c:324
#: ../settings/xfae-window.c:338
#: ../settings/xfae-window.c:324 ../settings/xfae-window.c:338
msgid "Failed to remove item"
msgstr "Нисам успео да уклоним ставку"
#: ../settings/xfae-window.c:330
msgid "This will permanently remove the application from the list of automatically started applications"
msgid ""
"This will permanently remove the application from the list of automatically "
"started applications"
msgstr "Ово ће трајно уклонити програм са списка почетних програма"
#: ../settings/xfae-window.c:332
......@@ -380,8 +388,7 @@ msgstr "Нисам успео да заменим ставку"
msgid "Disable binding to TCP ports"
msgstr "Искључује повезивање на ТЦП прикључке"
#: ../xfce4-session/main.c:77
#: ../xfce4-session-logout/main.c:91
#: ../xfce4-session/main.c:77 ../xfce4-session-logout/main.c:91
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Штампа податке о издању и излази"
......@@ -404,8 +411,12 @@ msgid "Last accessed: %s"
msgstr "Последњи приступ: %s"
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:172
msgid "Choose the session you want to restore. You can simply double-click the session name to restore it."
msgstr "Одаберите сесију коју желите да повратите. Можете једноставно кликнути двапут на назив сесије да је повратите."
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr ""
"Одаберите сесију коју желите да повратите. Можете једноставно кликнути "
"двапут на назив сесије да је повратите."
#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:198
......@@ -425,8 +436,7 @@ msgstr "Нова сесија"
msgid "Create a new session."
msgstr "Направите нову сесију."
#: ../xfce4-session/xfsm-client.c:506
#: ../xfce4-session/xfsm-client.c:532
#: ../xfce4-session/xfsm-client.c:506 ../xfce4-session/xfsm-client.c:532
#: ../xfce4-session/xfsm-client.c:571
#, c-format
msgid "The client doesn't have any properties set yet"
......@@ -467,13 +477,23 @@ msgstr "Покушај поново"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:611
#, c-format
msgid "Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed incorrectly."
msgstr "Нисам успео да одредим назив сесије отпорне на грешке. Могући разлози: „xfconfd“ није покренут (грешка у подешавањима Д-сабирнице); променљива окружења „$XDG_CONFIG_DIRS“ је одређена погрешно (мора укључити „%s“), или је „xfce4-session“ погрешно уграђен."
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed incorrectly."
msgstr ""
"Нисам успео да одредим назив сесије отпорне на грешке. Могући разлози: "
"„xfconfd“ није покренут (грешка у подешавањима Д-сабирнице); променљива "
"окружења „$XDG_CONFIG_DIRS“ је одређена погрешно (мора укључити „%s“), или "
"је „xfce4-session“ погрешно уграђен."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:622
#, c-format
msgid "The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgstr "Одређена сесија отпорна на грешке („%s“) није обележена као сесија отпорна на грешке."
msgid ""
"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgstr ""
"Одређена сесија отпорна на грешке („%s“) није обележена као сесија отпорна "
"на грешке."
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:669
msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
......@@ -510,7 +530,9 @@ msgstr "Клијент може бити окончан само у стању
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1969
#, c-format
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
msgstr "Управник сесије мора бити у стању неактивности при захтеву за контролном тачком"
msgstr ""
"Управник сесије мора бити у стању неактивности при захтеву за контролном "
"тачком"
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2010
#, c-format
......@@ -558,8 +580,12 @@ msgid "An error occurred"
msgstr "Дошло је до грешке"
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:433
msgid "Either the password you entered is invalid, or the system administrator disallows shutting down this computer with your user account."
msgstr "Или је лозинка коју сте унели погрешна, или одржавалац система не дозвољава гашење рачунара са вашег корисничког налога."
msgid ""
"Either the password you entered is invalid, or the system administrator "
"disallows shutting down this computer with your user account."
msgstr ""
"Или је лозинка коју сте унели погрешна, или одржавалац система не дозвољава "
"гашење рачунара са вашег корисничког налога."
#: ../xfce4-session/xfsm-splash-screen.c:178
msgid "Choose session"
......@@ -579,7 +605,7 @@ msgstr "Покрећем управљање звуком"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:349
msgid "Starting the Panel"
msgstr "Покрећем плочу"
msgstr "Покрећем полицу"
#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:351
msgid "Starting the Desktop Manager"
......@@ -862,8 +888,10 @@ msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Управљај удаљеним програмима"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:24
msgid "Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Управљајте удаљеним програмима преко мреже (ово може бити сигурносни ризик)"
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr ""
"Управљајте удаљеним програмима преко мреже (ово може бити сигурносни ризик)"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:25
msgid "Opens the configuration panel for the selected splash screen"
......@@ -910,12 +938,21 @@ msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
msgstr "Покрени КДЕ услуге, као што је кде покретање"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:37
msgid "These applications are a part of the currently-running session, and can be saved when you log out. Changes below will only take effect when the session is saved."
msgstr "Ови програми су део тренутно покренуте сесије, и могу бити сачувани када се одјавите. Промене испод ће ступити на снагу само ако је сесија сачувана."
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
"session is saved."
msgstr ""
"Ови програми су део тренутно покренуте сесије, и могу бити сачувани када се "
"одјавите. Промене испод ће ступити на снагу само ако је сесија сачувана."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:38
msgid "Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this window."
msgstr "Ваша сесија је сачувана. Ако не желите да чекате, можете затворити овај прозор."
msgid ""
"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this "
"window."
msgstr ""
"Ваша сесија је сачувана. Ако не желите да чекате, можете затворити овај "
"прозор."
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:39
msgid "_Display chooser on login"
......@@ -932,4 +969,3 @@ msgstr "_Тест"
#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:43
msgid "label"
msgstr "натпис"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment