Commit 0b32da85 authored by Nick Schermer's avatar Nick Schermer
Browse files

* Missed some po files after a svn up; try 2.


(Old svn revision: 29177)
parent 775eeaa1
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-06 18:39+0100\n"
"Last-Translator: Tegegne Tefera <tefera@mekuria.com>\n"
"Language-Team: Amharic <l10n-am@googlegroups.com>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-21 00:43+0200\n"
"Last-Translator: Mohamed Magdy <mohamed.m.k@gmail.com>\n"
"Language-Team: Arabeyes Translation & Documentation <admin@arabeyes.org>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-29 20:16+0900\n"
"Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel trunk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-09 11:38+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Nyakhaychyk <nyakhaychyk@gmail.com>\n"
"Language-Team: Belarusian <i18n@mova.org>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-21 17:27+0900\n"
"Last-Translator: Miroslav Yordanov <miordanov@i-space.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-29 20:17+0900\n"
"Last-Translator: Runa Bhattacharjee <runab@redhat.com>\n"
"Language-Team: Bangla INDIA <LL@li.org>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-21 18:53+0100\n"
"Last-Translator: Carles Muñoz Gorriz <carlesmu@internautas.org>\n"
"Language-Team: catalan\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-02 18:26+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-03 15:31+0100\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -99,56 +99,57 @@ msgid "Developer"
msgstr "Vývojář"
#: ../panel/main.c:60
msgid "Show this message and exit"
msgstr "Zobrazí tuto zprávu a ukončí se"
msgid "Print version information and exit"
msgstr ""
#: ../panel/main.c:61
msgid "Show configuration dialog"
msgstr "Zobrazit konfigurační dialogové okno"
#, fuzzy
msgid "Show 'Customize Panel' dialog"
msgstr "Přizpůsobit panel..."
#: ../panel/main.c:62
msgid "Save configuration"
#, fuzzy
msgid "Save the panel configuration"
msgstr "Uložit nastavení"
#: ../panel/main.c:63
msgid "Restart panels"
msgstr "Restartovat panely"
#, fuzzy
msgid "Restart the running instance of xfce4-panel"
msgstr "Restart aplikace xfce4-panel..."
#: ../panel/main.c:64
msgid "End the session"
msgstr "Ukončit relaci"
#, fuzzy
msgid "Log out the active session"
msgstr "Odhlašování a uzamykání obrazovky"
#: ../panel/main.c:65
msgid "Close all panels and end the program"
msgstr "Zavřít všechny panely a ukončit program"
#: ../panel/main.c:66
msgid "Add new items"
#, fuzzy
msgid "Show 'Add New Items' dialog"
msgstr "Přidat nové položky"
#: ../panel/main.c:90
#: ../panel/main.c:89
msgid "Failed to open display"
msgstr "Nepodařilo se otevřít displej"
#: ../panel/main.c:102
msgid "Copyright (c) 2004-2007"
msgstr "Copyright (c) 2004-2007"
#: ../panel/main.c:103
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Tým vývojářů Xfce. Všechna práva vyhrazena."
#: ../panel/main.c:104
#: ../panel/main.c:103
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Prosíme, abyste chyby hlásili na adresu <%s>."
#: ../panel/main.c:148
#: ../panel/main.c:147
msgid "xfce4-panel already running"
msgstr "Aplikace xfce4-panel je již spuštěna"
#. restart
#: ../panel/main.c:160
#: ../panel/main.c:159
msgid "Restarting xfce4-panel..."
msgstr "Restart aplikace xfce4-panel..."
......@@ -194,22 +195,22 @@ msgid "Span Monitors"
msgstr "Roztáhnout přes více monitorů"
#: ../panel/panel-dialogs.c:955 ../panel/panel-dialogs.c:1194
#: ../panel/panel-dialogs.c:1492 ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1559
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1559
msgid "Left"
msgstr "Vlevo"
#: ../panel/panel-dialogs.c:957 ../panel/panel-dialogs.c:1196
#: ../panel/panel-dialogs.c:1493 ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1560
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1560
msgid "Right"
msgstr "Vpravo"
#: ../panel/panel-dialogs.c:962 ../panel/panel-dialogs.c:1201
#: ../panel/panel-dialogs.c:1494 ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1561
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1561
msgid "Top"
msgstr "Nahoře"
#: ../panel/panel-dialogs.c:964 ../panel/panel-dialogs.c:1203
#: ../panel/panel-dialogs.c:1495 ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1562
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1562
msgid "Bottom"
msgstr "Dole"
......@@ -276,34 +277,26 @@ msgstr "P_růhlednost (%):"
msgid "Make active panel _opaque"
msgstr "Aktivní panel _neprůhledný"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1481
msgid "Popup position:"
msgstr "Pozice vyskakovacího okna:"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1491
msgid "Automatic"
msgstr "Automatický"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1536 ../panel/panel-dialogs.c:1572
#: ../panel/panel-dialogs.c:1596
#: ../panel/panel-dialogs.c:1511 ../panel/panel-dialogs.c:1547
#: ../panel/panel-dialogs.c:1571
#, c-format
msgid "Panel %d"
msgstr "Panel %d"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1615
#: ../panel/panel-dialogs.c:1590
msgid "Remove the currently selected panel"
msgstr "Odstranit vybraný panel"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1628
#: ../panel/panel-dialogs.c:1603
msgid "Add a new panel"
msgstr "Přidat nový panel"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1688
#: ../panel/panel-dialogs.c:1663
#: ../settings/xfce4-panel-manager.desktop.in.h:2
msgid "Panel"
msgstr "Panel"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1695
#: ../panel/panel-dialogs.c:1670
#: ../settings/xfce4-panel-manager.desktop.in.h:1
msgid "Customize the panel settings"
msgstr "Přizpůsobit nastavení panelu"
......@@ -415,7 +408,7 @@ msgstr "Použít veškerý _dostupný prostor"
msgid "New Item"
msgstr "Přidat novou položku"
#: ../plugins/launcher/launcher-exec.c:561
#: ../plugins/launcher/launcher-exec.c:565
#, c-format
msgid "Failed to launch \"%s\""
msgstr "Nepodařilo se spustit \"%s\""
......@@ -754,29 +747,63 @@ msgid "Adds a space or a line between panel items"
msgstr "Vkládá prázdný prostor nebo řádek mezi položky panelu"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.in.h:1
msgid "Show Desktop"
msgstr "Zobrazuje pracovní plochu"
#, fuzzy
msgid "Hide all windows and show the desktop"
msgstr "Skrýt okna a zobrazit pracovní plochu"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.in.h:2
msgid "Toggle desktop show/hide"
msgstr "Zobrazuje a skrývá pracovní plochu"
msgid "Show Desktop"
msgstr "Zobrazuje pracovní plochu"
#: ../plugins/systray/systray.desktop.in.in.h:1
msgid "Area where notification icons appear"
msgstr "Oblast pro zobrazení oznamovacích ikon"
#: ../plugins/tasklist/tasklist.desktop.in.in.h:1
msgid "Show all running applications"
msgstr "Zobrazuje všechny spuštěné aplikace"
msgid "Switch between open windows using buttons"
msgstr ""
#: ../plugins/windowlist/windowlist.desktop.in.in.h:1
msgid "Show list of available windows"
msgstr "Zobrazuje seznam všech dostupných oken"
msgid "Switch between open windows using a menu"
msgstr ""
#: ../settings/xfce4-panel-manager.desktop.in.h:3
msgid "Panel Manager"
msgstr "Správce panelu"
#~ msgid "Show this message and exit"
#~ msgstr "Zobrazí tuto zprávu a ukončí se"
#~ msgid "Show configuration dialog"
#~ msgstr "Zobrazit konfigurační dialogové okno"
#~ msgid "Restart panels"
#~ msgstr "Restartovat panely"
#~ msgid "End the session"
#~ msgstr "Ukončit relaci"
#~ msgid "Add new items"
#~ msgstr "Přidat nové položky"
#~ msgid "Copyright (c) 2004-2007"
#~ msgstr "Copyright (c) 2004-2007"
#~ msgid "Popup position:"
#~ msgstr "Pozice vyskakovacího okna:"
#~ msgid "Automatic"
#~ msgstr "Automatický"
#~ msgid "Toggle desktop show/hide"
#~ msgstr "Zobrazuje a skrývá pracovní plochu"
#~ msgid "Show all running applications"
#~ msgstr "Zobrazuje všechny spuštěné aplikace"
#~ msgid "Show list of available windows"
#~ msgstr "Zobrazuje seznam všech dostupných oken"
#~ msgid "Pager"
#~ msgstr "Přepínač ploch"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-29 13:46+0900\n"
"Last-Translator: Lars Nielsen <lars@mit-web.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-18 21:27+0200\n"
"Last-Translator: Fabian Nowak <timystery@arcor.de>\n"
"Language-Team: German <de@li.org>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-24 20:31+0530\n"
"Last-Translator: sonam rinchen <somindruk@druknet.bt>\n"
"Language-Team: Dzongkha <pgeyleg@dit.gov.bt>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.5.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-19 21:46+0200\n"
"Last-Translator: Stavros Giannouris <stavrosg@hellug.gr>\n"
"Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-10 12:26+1000\n"
"Last-Translator: Jeff Bailes <thepizzaking@gmail.com>\n"
"Language-Team: English/GB\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-21 12:14+0200\n"
"Last-Translator: Jarbas Araujo Jr <jarbasaraujojr@yahoo.com.br>\n"
"Language-Team: Esperanto <debian-l10n-esperanto@lists.debian.org>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-18 23:52+0100\n"
"Last-Translator: Abel Martín <abel.martin.ruiz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish/ES <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-18 01:08+0900\n"
"Last-Translator: Edscott Wilson García <edscott@xfce.org>\n"
"Language-Team: Spanish <es@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-14 17:01+0300\n"
"Last-Translator: Indrek Ardel <fps.intz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Estonian <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-02 18:26+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-06 00:55+0100\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide <pi@beobide.net>\n"
"Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
......@@ -104,56 +104,57 @@ msgid "Developer"
msgstr "Garatzailea"
#: ../panel/main.c:60
msgid "Show this message and exit"
msgstr "Mezu hau bistarazi eta irten"
msgid "Print version information and exit"
msgstr ""
#: ../panel/main.c:61
msgid "Show configuration dialog"
msgstr "Konfigurazio elkarrizketa bistarazi"
#, fuzzy
msgid "Show 'Customize Panel' dialog"
msgstr "Pertsonalizatu panela..."
#: ../panel/main.c:62
msgid "Save configuration"
#, fuzzy
msgid "Save the panel configuration"
msgstr "Konfigurazioa gorde"
#: ../panel/main.c:63
msgid "Restart panels"
msgstr "Panelak berrabiarazi"
#, fuzzy
msgid "Restart the running instance of xfce4-panel"
msgstr "xfce4-panel berrabiarazten..."
#: ../panel/main.c:64
msgid "End the session"
msgstr "Saioa amaitu"
#, fuzzy
msgid "Log out the active session"
msgstr "Pantaila blokeatu edo saioa itxi"
#: ../panel/main.c:65
msgid "Close all panels and end the program"
msgstr "Panel guztiak itxi eta programa amaitu"
#: ../panel/main.c:66
msgid "Add new items"
msgstr "Elementu berriak gehitu"
#, fuzzy
msgid "Show 'Add New Items' dialog"
msgstr "Gehitu elementu berriak"
#: ../panel/main.c:90
#: ../panel/main.c:89
msgid "Failed to open display"
msgstr "Huts panataila irekitzean"
#: ../panel/main.c:102
msgid "Copyright (c) 2004-2007"
msgstr "Copyright (c) 2004-2007"
#: ../panel/main.c:103
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce garapen taldea. Eskubide guztiak erreserbaturik."
#: ../panel/main.c:104
#: ../panel/main.c:103
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Mesedez programa erroreen berri <%s>-n eman"
#: ../panel/main.c:148
#: ../panel/main.c:147
msgid "xfce4-panel already running"
msgstr "xfce4-panel dagoeneko martxan dago"
#. restart
#: ../panel/main.c:160
#: ../panel/main.c:159
msgid "Restarting xfce4-panel..."
msgstr "xfce4-panel berrabiarazten..."
......@@ -199,22 +200,22 @@ msgid "Span Monitors"
msgstr "Zabor-posta monitoreak"
#: ../panel/panel-dialogs.c:955 ../panel/panel-dialogs.c:1194
#: ../panel/panel-dialogs.c:1492 ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1559
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1559
msgid "Left"
msgstr "Ezkerrean"
#: ../panel/panel-dialogs.c:957 ../panel/panel-dialogs.c:1196
#: ../panel/panel-dialogs.c:1493 ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1560
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1560
msgid "Right"
msgstr "Eskuinean"
#: ../panel/panel-dialogs.c:962 ../panel/panel-dialogs.c:1201
#: ../panel/panel-dialogs.c:1494 ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1561
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1561
msgid "Top"
msgstr "Goian"
#: ../panel/panel-dialogs.c:964 ../panel/panel-dialogs.c:1203
#: ../panel/panel-dialogs.c:1495 ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1562
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1562
msgid "Bottom"
msgstr "Behean"
......@@ -281,34 +282,26 @@ msgstr "_Gardentasuna (%):"
msgid "Make active panel _opaque"
msgstr "Panel aktiboa _belztu"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1481
msgid "Popup position:"
msgstr "Popup kokalekua"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1491
msgid "Automatic"
msgstr "Automatikoa"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1536 ../panel/panel-dialogs.c:1572
#: ../panel/panel-dialogs.c:1596
#: ../panel/panel-dialogs.c:1511 ../panel/panel-dialogs.c:1547
#: ../panel/panel-dialogs.c:1571
#, c-format
msgid "Panel %d"
msgstr "%d panela"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1615
#: ../panel/panel-dialogs.c:1590
msgid "Remove the currently selected panel"
msgstr "Ezabahatu hautaturik dagoen panela"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1628
#: ../panel/panel-dialogs.c:1603
msgid "Add a new panel"
msgstr "Gehitu panel berri bat"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1688
#: ../panel/panel-dialogs.c:1663
#: ../settings/xfce4-panel-manager.desktop.in.h:2
msgid "Panel"
msgstr "Panela"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1695
#: ../panel/panel-dialogs.c:1670
#: ../settings/xfce4-panel-manager.desktop.in.h:1
msgid "Customize the panel settings"
msgstr "Pertsonalizatu panel ezapenak"
......@@ -420,7 +413,7 @@ msgstr "Erabilgarri dagoen leku _dena erabili"
msgid "New Item"
msgstr "Elementu berria"
#: ../plugins/launcher/launcher-exec.c:561
#: ../plugins/launcher/launcher-exec.c:565
#, c-format
msgid "Failed to launch \"%s\""
msgstr "Ezin da \"%s\" abiarazi."
......@@ -759,25 +752,59 @@ msgid "Adds a space or a line between panel items"
msgstr "Panel elementuen artean lekua edo lerro bat gehitu"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.in.h:1
msgid "Show Desktop"
msgstr "Ikusi idazmahaia"
#, fuzzy
msgid "Hide all windows and show the desktop"
msgstr "Leihoan ezkutatu eta idazmahaia bistarazi"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.in.h:2
msgid "Toggle desktop show/hide"
msgstr "Txandakatu idazmahai ezkutatu/bistarazi"
msgid "Show Desktop"
msgstr "Ikusi idazmahaia"
#: ../plugins/systray/systray.desktop.in.in.h:1
msgid "Area where notification icons appear"
msgstr "berrie-mate ikonoak egertzen diren eremua"
#: ../plugins/tasklist/tasklist.desktop.in.in.h:1
msgid "Show all running applications"
msgstr "Bistarazi abiarazirik dauden aplikazio guztiak"
msgid "Switch between open windows using buttons"
msgstr ""
#: ../plugins/windowlist/windowlist.desktop.in.in.h:1
msgid "Show list of available windows"
msgstr "Leiho erabilgarri zerrenda bistarazi"
msgid "Switch between open windows using a menu"
msgstr ""
#: ../settings/xfce4-panel-manager.desktop.in.h:3
msgid "Panel Manager"
msgstr "Panel Kudeatzailea:"
#~ msgid "Show this message and exit"
#~ msgstr "Mezu hau bistarazi eta irten"
#~ msgid "Show configuration dialog"
#~ msgstr "Konfigurazio elkarrizketa bistarazi"
#~ msgid "Restart panels"
#~ msgstr "Panelak berrabiarazi"
#~ msgid "End the session"
#~ msgstr "Saioa amaitu"
#~ msgid "Add new items"
#~ msgstr "Elementu berriak gehitu"
#~ msgid "Copyright (c) 2004-2007"
#~ msgstr "Copyright (c) 2004-2007"
#~ msgid "Popup position:"
#~ msgstr "Popup kokalekua"
#~ msgid "Automatic"
#~ msgstr "Automatikoa"
#~ msgid "Toggle desktop show/hide"
#~ msgstr "Txandakatu idazmahai ezkutatu/bistarazi"
#~ msgid "Show all running applications"
#~ msgstr "Bistarazi abiarazirik dauden aplikazio guztiak"
#~ msgid "Show list of available windows"
#~ msgstr "Leiho erabilgarri zerrenda bistarazi"
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-29 20:25+0900\n"
"Last-Translator: Abbas Izad <abbasizad@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Persian <translation-team-fa@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-02 18:26+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-11 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-03 14:11+0200\n"
"Last-Translator: Jari Rahkonen <jari.rahkonen@pp1.inet.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -98,57 +98,57 @@ msgid "Developer"
msgstr "Kehittäjä"
#: ../panel/main.c:60
msgid "Show this message and exit"
msgstr "Näytä tämä viesti ja poistu"
msgid "Print version information and exit"
msgstr ""
#: ../panel/main.c:61
msgid "Show configuration dialog"
msgstr "Näytä asetusdialogi"
#, fuzzy
msgid "Show 'Customize Panel' dialog"