Commit fa1e0629 authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Transifex

I18n: Update translation kk (99%).

761 translated messages, 1 untranslated message.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent d96f76f6
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-23 18:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-11 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-19 09:02+0000\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2020\n"
"Language-Team: Kazakh (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/kk/)\n"
......@@ -146,8 +146,8 @@ msgstr "Әрекетті жөнелту сәтсіз аяқталды"
#. tell the user that we were unable to launch the file specified
#: ../thunar/thunar-application.c:1500 ../thunar/thunar-application.c:1632
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1227 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:384
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1227 ../thunar/thunar-location-entry.c:366
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:394
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1719
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1747 ../thunar/thunar-window.c:2364
#, c-format
......@@ -243,8 +243,8 @@ msgstr[1] ""
#: ../thunar/thunar-application.c:2157 ../thunar/thunar-application.c:2336
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:288 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:705
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:753 ../thunar/thunar-create-dialog.c:141
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:105 ../thunar/thunar-dialogs.c:487
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:598 ../thunar/thunar-dialogs.c:856
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:105 ../thunar/thunar-dialogs.c:497
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:608 ../thunar/thunar-dialogs.c:866
#: ../thunar/thunar-dnd.c:169 ../thunar/thunar-launcher.c:736
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:522
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1130
......@@ -522,8 +522,8 @@ msgstr "Кірістіру үшін алмасу буферінде ешнәрс
#. setup the dialog
#. add the "Close" button
#. add a regular close button, the header bar already provides one
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:801
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:253
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:811
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:257
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:254
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:355
#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:215
......@@ -537,7 +537,7 @@ msgstr "Толық тізім көрінісі үшін бағандарды т
#. add the "Help" button
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:126
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:260
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:268
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:381
msgid "_Help"
msgstr "Кө_мек"
......@@ -605,7 +605,7 @@ msgstr "Кер_ек болса, бағандар өлшемін автоөзге
#. the file_time is invalid
#. reset page title
#. tell the user that we're unable to determine the file info
#: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:734
#: ../thunar/thunar-column-model.c:877 ../thunar/thunar-list-model.c:734
#: ../thunar/thunar-list-model.c:770
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:232 ../thunar/thunar-util.c:471
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:513
......@@ -699,111 +699,111 @@ msgstr "Атын ауысты_ру"
msgid "Enter the new name:"
msgstr "Жаңа атын енгізіңіз:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:268
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:278
msgid "translator-credits"
msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2009-2014"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:444 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:454 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
msgid "_Yes"
msgstr "_Иә"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:448
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:458
msgid "Yes to _all"
msgstr "Б_арлығына иә"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:452 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:462 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
msgid "_No"
msgstr "_Жоқ"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:456
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:466
msgid "N_o to all"
msgstr "_Барлығына жоқ"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:460
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:470
msgid "_Retry"
msgstr "Қа_йталау"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:464
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:474
msgid "Copy _Anyway"
msgstr "Со_нда да көшіру"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:577
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:587
msgid "Confirm to replace files"
msgstr "Файлдарды алмастыруды растау"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:599
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:609
msgid "S_kip All"
msgstr "Бар_лығын аттап кету"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:600
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:610
msgid "_Skip"
msgstr "А_ттап кету"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:611
msgid "Replace _All"
msgstr "Барл_ығын алмастыру"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:602
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:612
msgid "_Replace"
msgstr "А_лмастыру"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:639
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:649
#, c-format
msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
msgstr "Осы бумада \"%s\" символдық сілтемесі бар болып тұр."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:644
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:654
#, c-format
msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
msgstr "Осы бумада \"%s\" бумасы бар болып тұр."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:649
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:659
#, c-format
msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
msgstr "Осы бумада \"%s\" файлы бар болып тұр."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:663
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:673
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
msgstr "Бар болып тұрған сілтемені"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:665
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:675
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
msgstr "Бар болып тұрған буманы"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:667
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:677
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
msgstr "Бар болып тұрған файлды"
#. Fourth box (size, volume, free space)
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:688 ../thunar/thunar-dialogs.c:724
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:698 ../thunar/thunar-dialogs.c:734
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:490
msgid "Size:"
msgstr "Өлшемі:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:688 ../thunar/thunar-dialogs.c:724
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:698 ../thunar/thunar-dialogs.c:734
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:449
msgid "Modified:"
msgstr "Түзетілген:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:699
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:709
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
msgstr "келесі сілтемемен алмастыруды қалайсыз ба?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:701
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:711
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
msgstr "келесі бумамен алмастыруды қалайсыз ба?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:703
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:713
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
msgstr "келесі файлмен алмастыруды қалайсыз ба?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:836
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:846
#, c-format
msgid ""
"The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
......@@ -812,11 +812,11 @@ msgstr ""
"\"%s\" desktop файлы орналасқан жері сенімсіз, және орындалатын етіп "
"белгіленбеген. Бұл бағдарламаға сенбесеңіз, Бас тарту шертіңіз."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:853
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:863
msgid "_Launch Anyway"
msgstr "Сон_да да жөнелту"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:855
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:865
msgid "Mark _Executable"
msgstr "Оры_ндалатын етіп белгілеу"
......@@ -999,32 +999,37 @@ msgstr "Таңбашалар түріндегі бумалар көрінісі"
msgid "Icon view"
msgstr "Таңбашалар көрінісі"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:181 ../thunar/thunar-io-jobs.c:336
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:111
#, c-format
msgid "Error removing file: %s"
msgstr ""
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:214 ../thunar/thunar-io-jobs.c:369
#, c-format
msgid "The file \"%s\" already exists"
msgstr "\"%s\" файлы бар болып тұр"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:204
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:237
#, c-format
msgid "Failed to create empty file \"%s\": %s"
msgstr "\"%s\" бос файлын құру сәтсіз аяқталды: %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:359
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:392
#, c-format
msgid "Failed to create directory \"%s\": %s"
msgstr "\"%s\" бумасын жасау сәтсіз аяқталды: %s"
#. tell the user that we're preparing to unlink the files
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:426
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:459
msgid "Preparing..."
msgstr "Дайындау..."
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:504
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:537
#, c-format
msgid "Could not delete file \"%s\": %s"
msgstr "\"%s\" файлын өшіру қатесі: %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:605
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:638
#, c-format
msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
msgstr ""
......@@ -1032,17 +1037,17 @@ msgstr ""
"файл емес"
#. generate a useful error message
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:980
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1013
#, c-format
msgid "Failed to change the owner of \"%s\": %s"
msgstr "\"%s\" файл иесін өзгерту сәтсіз аяқталды: %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:981
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1014
#, c-format
msgid "Failed to change the group of \"%s\": %s"
msgstr "\"%s\" файл тобын өзгерту сәтсіз аяқталды: %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1136
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1169
#, c-format
msgid "Failed to change the permissions of \"%s\": %s"
msgstr "\"%s\" рұқсат рұқсаттарын өзгерту сәтсіз аяқталды: %s"
......@@ -1442,11 +1447,11 @@ msgstr ""
msgid "View the properties of the folder \"%s\""
msgstr "\"%s\" бумасының қасиеттерін қарап шығу"
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:365
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:200 ../thunar/thunar-window.c:365
msgid "Reload the current folder"
msgstr "Ағымдағы буманы қайта жүктеу"
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:349
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:359
#, c-format
msgid "File does not exist"
msgstr "Файл жоқ болып тұр"
......@@ -1639,101 +1644,101 @@ msgid "File Manager Preferences"
msgstr "Файлдар басқарушысының баптаулары"
#. Display
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:275
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
msgid "Display"
msgstr "Дисплей"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:285
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:297
msgid "Default View"
msgstr "Бастапқы көрінісі"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:298
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:310
msgid "View _new folders using:"
msgstr "Жаңа б_умаларды қалайша көрсету:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:304
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:351
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:316
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:363
msgid "Icon View"
msgstr "Таңбашалар көрінісі"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:305
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:317
msgid "Detailed List View"
msgstr "Толық тізім көрінісі"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:318
msgid "Compact List View"
msgstr "Ықшам тізім көрінісі"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:307
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:319
msgid "Last Active View"
msgstr "Соңғы белсенді көрінісі"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:316
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:328
msgid "Show thumbnails:"
msgstr "Үлгілерін көрсету:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:322
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:334
msgid "Never"
msgstr "Ешқашан"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:323
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:335
msgid "Local Files Only"
msgstr "Тек жергілікті файлдар"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:324
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
msgid "Always"
msgstr "Әрқашан"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:333
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:345
msgid "Sort _folders before files"
msgstr "Бу_маларды файлдардың алдына қою"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:335
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:347
msgid ""
"Select this option to list folders before files when you sort a folder."
msgstr ""
"Бұл опцияны таңдасаңыз, бума құрамасы сұрыпталған кезде бумалар файлдардың "
"алдында тұрады."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:340
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:352
msgid "Show file size in binary format"
msgstr "Файл өлшемін екілік пішімде көрсету"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:342
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:354
msgid ""
"Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
msgstr ""
"Файл өлшемін ондық түрдің орнына екілік түрінде көрсету үшін бұл опцияны "
"таңдаңыз."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:364
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:376
msgid "_Text beside icons"
msgstr "Мә_тін таңбашалардың қасында"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:366
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:378
msgid ""
"Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
"rather than below the icon."
msgstr ""
"Бұл опцияны таңдасаңыз, мәтін таңбашалардың астында емес, қасында тұрады."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:376
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:388
msgid "Date"
msgstr "Уақыты"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:389
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:401
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:214
msgid "_Format:"
msgstr "Пі_шімі:"
#. TRANSLATORS: custom date format
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:402
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:414
msgid "Custom"
msgstr "Таңдауыңызша"
#. TRANSLATORS: Please do not translate the first column (specifiers),
#. 'strftime' and of course '\n'
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:424
msgid ""
"Custom date format to apply.\n"
"\n"
......@@ -1760,73 +1765,73 @@ msgstr ""
"Толық тізімі үшін 'strftime' man-парақшасын қараңыз."
#. Side Pane
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:430
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:442
msgid "Side Pane"
msgstr "Бүйір панелі"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:440
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
msgid "Shortcuts Pane"
msgstr "Жарлықтар панелі"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:453
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:465
msgid "_Icon Size:"
msgstr "Б_елгішелер өлшемі:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:458
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:506
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:470
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:518
msgid "16px"
msgstr "16 пикс"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:459
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:507
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:471
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:519
msgid "24px"
msgstr "24 пикс"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:460
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:508
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:472
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:520
msgid "32px"
msgstr "32 пикс"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:461
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:509
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:521
msgid "48px"
msgstr "48 пикс"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:462
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:510
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:474
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:522
msgid "64px"
msgstr "64 пикс"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:511
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:475
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:523
msgid "96px"
msgstr "96 пикс"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:464
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:512
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:476
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:524
msgid "128px"
msgstr "128 пикс"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:465
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:513
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:477
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:525
msgid "160px"
msgstr "160 пикс"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:466
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:514
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:478
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:526
msgid "192px"
msgstr "192 пикс"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:467
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:515
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:479
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:527
msgid "256px"
msgstr "256 пикс"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:476
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:488
msgid "Show Icon _Emblems"
msgstr "Таңбашалар _эмблемаларын көрсету"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:478
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:490
msgid ""
"Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
"folders for which emblems have been defined in the folders properties "
......@@ -1835,19 +1840,19 @@ msgstr ""
"Бұл опцияны таңдасаңыз, бетбелгілер панеліндегі таңбашалар үшін эмблемалар "
"көрсетіледі."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:488
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:500
msgid "Tree Pane"
msgstr "Ағаш"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:501
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:513
msgid "Icon _Size:"
msgstr "Таң_баша өлшемі:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:524
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:536
msgid "Show Icon E_mblems"
msgstr "Таңбашалар _эмблемаларын көрсету"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:526
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:538
msgid ""
"Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
"for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
......@@ -1856,19 +1861,19 @@ msgstr ""
"көрсетіледі."
#. Behavior
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:536
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:548
msgid "Behavior"
msgstr "Мінез-құлығы"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:546
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:558
msgid "Navigation"
msgstr "Навигация"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:559
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:571
msgid "_Single click to activate items"
msgstr "Э_лементерді белсенді қылу үшін бір шертуді қолдану"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:575
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:587
msgid ""
"Specify the d_elay before an item gets selected\n"
"when the mouse pointer is paused over it:"
......@@ -1876,7 +1881,7 @@ msgstr ""
"Тышқан курсоры үстінде тоқтаған кезде элемент б_елсенді\n"
"болуға дейінгі өтетін уақыт аралығын көрсетіңіз:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:588
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:600
msgid ""
"When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
"item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
......@@ -1891,41 +1896,41 @@ msgstr ""
"немесе элементтерді белсенді қылмай-ақ ерекшелегіңіз келетін кезінде пайдалы"
" болуы мүмкін."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:607
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:619
msgid "Disabled"
msgstr "Сөндірулі"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:613
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:625
msgid "Medium"
msgstr "Орташа"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:618
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:630
msgid "Long"
msgstr "Ұзақ"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:624
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:636
msgid "_Double click to activate items"
msgstr "Эл_ементтерді белсенді қылу үшін қос шертуді қолдану"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:635
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:647
msgid "Tabs instead of new Windows"
msgstr "Жаңа терезелер орнына беттер"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:648
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:660
msgid "Open folders in new tabs on middle click"
msgstr "Бумаларды орта шертумен жаңа беттерде ашу"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:650
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:662
msgid ""
"Select this option to open a new tab on middle click instead of a new window"
msgstr ""
"Орта шертумен жаңа терезеде емес, жаңа бетте ашу үшін бұл опцияны таңдаңыз"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:666
msgid "Open new thunar instances as tabs"
msgstr "Жаңа thunar даналарын беттер ретінде ашу"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:656
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:668
msgid ""
"Select this option to open new thunar instances as tabs in an existing "
"thunar window"
......@@ -1933,28 +1938,28 @@ msgstr ""
"Жаңа thunar даналарын бар болып тұрған thunar терезелерінде беттер ретінде "
"ашу үшін, бұл опцияны таңдаңыз"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:667
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679
msgid "Context Menu"
msgstr "Контекст мәзірі"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:691
msgid "Show action to permanently delete files and folders"
msgstr "Файлдар және бумаларды толығымен өшіру әрекетін көрсету"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:681
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:693
msgid "Select this option to show the 'Delete' action in the context menu"
msgstr "Контекст мәзірінде \"Өшіру\" әрекетін көрсету үшін бұл опцияны таңдаңыз"
#. Advanced
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:690
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:702
msgid "Advanced"
msgstr "Кеңейтілген"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:700
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:712
msgid "Folder Permissions"
msgstr "Бума рұқсаттары"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:713
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:725
msgid ""
"When changing the permissions of a folder, you\n"
"can also apply the changes to the contents of the\n"
......@@ -1964,28 +1969,28 @@ msgstr ""
"сол буманың құрамасына да іске асыра аласыз.\n"
"Негізгі ретінде біреуін таңдаңыз:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:722
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:734
msgid "Ask every time"
msgstr "Әрқашан сұрау"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:723
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:735
msgid "Apply to Folder Only"
msgstr "Тек бумалар үшін іске асыру"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:724
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:736
msgid "Apply to Folder and Contents"
msgstr "Бумалар мен құрамасы үшін іске асыру"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:735
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:747
msgid "Volume Management"
msgstr "Бөлімдерді басқару"
#. add check button to enable/disable auto mounting
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:752
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:764
msgid "Enable _Volume Management"
msgstr "Бөлі_мдерді басқаруды іске қосу"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:762
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:774
msgid ""
"<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives,\n"
"devices and media."
......@@ -1993,11 +1998,11 @@ msgstr ""
"<a href=\"volman-config:\">Осында</a> сіз ауыстырмалы тасушылар,\n"
"құрылғылар және медианы баптай аласыз."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:777
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:789
msgid "Missing dependencies"
msgstr "Жоқ болып тұрған тәуелділіктер"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:785
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:797
msgid ""
"It looks like <a href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/gvfs\">gvfs</a> is not available.\n"
"Important features including trash support,\n"
......@@ -2012,7 +2017,7 @@ msgstr ""
#. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
#. configuration dialog
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:859