Commit e858eac9 authored by Michał Olber's avatar Michał Olber Committed by Transifex
Browse files

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 679 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
parent 48028c9f
......@@ -5,24 +5,24 @@
# Tomasz Michał Łukaszewski <T.Lukaszewski@aster.pl>, 2006.
# Szymon Kałasz <szymon_maestro@gazeta.pl>, 2007.
# Piotr Sokół <piotr.sokol@10g.pl>, 2009.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.92\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-21 03:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-08 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-19 12:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-19 20:25+0100\n"
"Last-Translator: Michał Olber <michal.olber@osworld.pl>\n"
"Language-Team: Polish\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: \n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
#: ../thunar/main.c:62
msgid "Open the bulk rename dialog"
msgstr ""
msgstr "Otwiera okno dialogowe wielokrotnej zmiany nazw"
#: ../thunar/main.c:64
msgid "Run in daemon mode"
......@@ -34,11 +34,11 @@ msgstr "Uruchom w trybie demona (nie wspierane)"
#: ../thunar/main.c:70
msgid "Quit a running Thunar instance"
msgstr ""
msgstr "Kończy uruchomione wystąpienie programu"
#: ../thunar/main.c:72
msgid "Quit a running Thunar instance (not supported)"
msgstr ""
msgstr "Kończy uruchomione wystąpienie programu (nie obsługiwane)"
#: ../thunar/main.c:74
msgid "Print version information and exit"
......@@ -80,11 +80,11 @@ msgstr "Proszę zgłaszać błędy na adres <%s>."
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:115
msgid "Arran_ge Items"
msgstr ""
msgstr "So_rtowanie"
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:120
msgid "Sort By _Name"
msgstr ""
msgstr "Według _nazwy"
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:120
msgid "Keep items sorted by their name"
......@@ -92,7 +92,7 @@ msgstr "Sortuj elementy według ich nazwy"
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:121
msgid "Sort By _Size"
msgstr ""
msgstr "Według _rozmiaru"
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:121
msgid "Keep items sorted by their size"
......@@ -100,11 +100,11 @@ msgstr "Sortuj elementy według ich rozmiaru"
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
msgid "Sort By _Type"
msgstr ""
msgstr "Według _typu pliku"
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
msgid "Keep items sorted by their type"
msgstr ""
msgstr "Utrzymuje elementy posortowane według typu pliku"
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:123
msgid "Sort By Modification _Date"
......@@ -116,31 +116,33 @@ msgstr "Sortuj elementy według ich daty modyfikacji"
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:128
msgid "_Ascending"
msgstr ""
msgstr "R_osnąco"
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:128
msgid "Sort items in ascending order"
msgstr ""
msgstr "Sortuje elementy w porządku rosnącym"
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:129
msgid "_Descending"
msgstr ""
msgstr "M_alejąco"
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:129
msgid "Sort items in descending order"
msgstr ""
msgstr "Sortuje elementy w porządku malejącym"
#. display an error message to the user
#: ../thunar/thunar-application.c:379
#, fuzzy
msgid "Failed to launch operation"
msgstr "Nie udało się zmienić uprawnień dla „%s”"
msgstr "Nie udało się wykonać operacji"
#. tell the user that we were unable to launch the file specified
#: ../thunar/thunar-application.c:1040 ../thunar/thunar-application.c:1166
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1076 ../thunar/thunar-location-entry.c:394
#: ../thunar/thunar-application.c:1040
#: ../thunar/thunar-application.c:1166
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1076
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:394
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:422
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1277 ../thunar/thunar-window.c:1508
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1277
#: ../thunar/thunar-window.c:1508
#, c-format
msgid "Failed to open \"%s\""
msgstr "Nie udało się usunąć \"%s\""
......@@ -153,20 +155,23 @@ msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\": %s"
#. display an error message
#: ../thunar/thunar-application.c:1234
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:624
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2203 ../thunar/thunar-tree-view.c:1672
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2203
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1672
#, c-format
msgid "Failed to rename \"%s\""
msgstr "Nie udało się usunąć \"%s\""
#: ../thunar/thunar-application.c:1336
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1285
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1824 ../thunar/thunar-tree-view.c:1569
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1824
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1569
msgid "New Folder"
msgstr "Nowy katalog"
#: ../thunar/thunar-application.c:1337
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1286
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1825 ../thunar/thunar-tree-view.c:1570
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1825
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1570
msgid "Create New Folder"
msgstr "Utwórz katalog"
......@@ -179,7 +184,8 @@ msgid "Create New File"
msgstr "Utwórz plik"
#. generate a title for the create dialog
#: ../thunar/thunar-application.c:1400 ../thunar/thunar-standard-view.c:1870
#: ../thunar/thunar-application.c:1400
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1870
#, c-format
msgid "Create Document from template \"%s\""
msgstr "Utwórz z szablonu \"%s\""
......@@ -208,7 +214,7 @@ msgstr "Przenoszenie plików do \"%s\"..."
msgid ""
"Are you sure that you want to\n"
"permanently delete \"%s\"?"
msgstr ""
msgstr "Usunąć trwale „%s”?"
#: ../thunar/thunar-application.c:1698
#, c-format
......@@ -218,9 +224,9 @@ msgid ""
msgid_plural ""
"Are you sure that you want to permanently\n"
"delete the %u selected files?"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[0] "Usunąć trwale zaznaczony element?"
msgstr[1] "Usunąć trwale %u zaznaczone elementy?"
msgstr[2] "Usunąć trwale %u zaznaczonych elementów?"
#: ../thunar/thunar-application.c:1718
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
......@@ -248,28 +254,27 @@ msgstr "Czy chcesz opróżnić Kosz?"
#. append the "Empty Trash" menu action
#. prepare the menu item
#: ../thunar/thunar-application.c:1886 ../thunar/thunar-location-buttons.c:171
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:875 ../thunar/thunar-tree-view.c:1145
#: ../thunar/thunar-window.c:296 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:177
#: ../thunar/thunar-application.c:1886
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:171
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:875
#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1145
#: ../thunar/thunar-window.c:296
#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:177
msgid "_Empty Trash"
msgstr "_Opróżnij kosz"
#: ../thunar/thunar-application.c:1890
msgid ""
"If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. "
"Please note that you can also delete them separately."
msgstr ""
"Po opróżnieniu kosza, wszystkie elementy zostaną z niego trwale usunięte. "
"Zawartość kosza można także usuwać pojedynczo. "
msgid "If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. Please note that you can also delete them separately."
msgstr "Po opróżnieniu kosza, wszystkie elementy zostaną z niego trwale usunięte. Zawartość kosza można także usuwać pojedynczo. "
#: ../thunar/thunar-application.c:1907
msgid "Emptying the Trash..."
msgstr "Opróżnianie kosza..."
#: ../thunar/thunar-application.c:1953
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to determine the original path for \"%s\""
msgstr "Nie udało się określić punktu montowania dla %s"
msgstr "Nie udało się ustalić pierwotnej ścieżki dla %s"
#. display an error dialog
#: ../thunar/thunar-application.c:1970
......@@ -281,16 +286,16 @@ msgstr "Nie udało się przywrócić \"%s\""
msgid "Restoring files..."
msgstr "Przywracanie plików..."
#: ../thunar/thunar-chooser-button.c:309 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:465
#, fuzzy, c-format
#: ../thunar/thunar-chooser-button.c:309
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:465
#, c-format
msgid "Failed to set default application for \"%s\""
msgstr "Nie udało się wczytać aplikacji z pliku %s"
msgstr "Nie udało się ustawić domyślnego programu dla „%s"
#: ../thunar/thunar-chooser-button.c:440
#, c-format
msgid ""
"The selected application is used to open this and other files of type \"%s\"."
msgstr ""
msgid "The selected application is used to open this and other files of type \"%s\"."
msgstr "Określa program używany do otwierania tego i innych plików typu „%s”"
#: ../thunar/thunar-chooser-button.c:492
msgid "No application selected"
......@@ -300,79 +305,75 @@ msgstr "Nie wybrano programu"
msgid "Other Application..."
msgstr "Innego programu"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:185 ../thunar/thunar-launcher.c:171
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:185
#: ../thunar/thunar-launcher.c:171
msgid "Open With"
msgstr "Otwóż za pomocą"
#. create the "Custom command" expand
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:257
msgid "Use a _custom command:"
msgstr ""
msgstr "_Własne polecenie:"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:258
msgid ""
"Use a custom command for an application that is not available from the above "
"application list."
msgstr ""
msgid "Use a custom command for an application that is not available from the above application list."
msgstr "Używa własnego polecenia niedostępnego z powyższej listy"
#. create the "Custom command" button
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:277
msgid "_Browse..."
msgstr ""
msgstr "_Przeglądaj..."
#. create the "Use as default for this kind of file" button
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:283
msgid "Use as _default for this kind of file"
msgstr ""
msgstr "_Domyślne dla tego typu plików"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:438
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to add new application \"%s\""
msgstr "Nie udało się wczytać aplikacji z pliku %s"
msgstr "Nie udało się dodać programu %s"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:492
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to execute application \"%s\""
msgstr "Nie udało się zapisać do pliku „%s”"
msgstr "Nie udało się uruchomić programu „%s”"
#. append the "Remove Launcher" item
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:564
msgid "_Remove Launcher"
msgstr ""
msgstr "_Usuń aktywator"
#. update the header label
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:649
#, c-format
msgid "Open <i>%s</i> and other files of type \"%s\" with:"
msgstr ""
msgstr "Otwieranie pliku „%s” i innych plików typu „%s”, przy użyciu:"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:657
#, c-format
msgid ""
"Browse the file system to select an application to open files of type \"%s\"."
msgstr ""
msgid "Browse the file system to select an application to open files of type \"%s\"."
msgstr "Przegląda system plików w celu wybrania programu obsługującego pliki typu „%s”"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:663
#, c-format
msgid ""
"Change the default application for files of type \"%s\" to the selected "
"application."
msgstr ""
msgid "Change the default application for files of type \"%s\" to the selected application."
msgstr "Zmienia domyślny program dla plików typu „%s” na wybrany"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:710
#, c-format
msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
msgstr ""
msgstr "Usunąć „%s”?"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:716
msgid ""
"This will remove the application launcher that appears in the file context "
"menu, but will not uninstall the application itself.\n"
"This will remove the application launcher that appears in the file context menu, but will not uninstall the application itself.\n"
"\n"
"You can only remove application launchers that were created using the custom "
"command box in the \"Open With\" dialog of the file manager."
"You can only remove application launchers that were created using the custom command box in the \"Open With\" dialog of the file manager."
msgstr ""
"Z menu podręcznego pliku zostanie usunięty aktywator programu, ale sam program nie zostanie odinstalowany.\n"
"Można usuwać tylko aktywatory utworzone z opcją „Własne polecenie” w oknie dialogowym otwieranym poleceniem „Otwórz za pomocą innego programu...”."
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:731
......@@ -431,11 +432,11 @@ msgstr "Inne programy"
#. tell the user that we cannot paste
#: ../thunar/thunar-clipboard-manager.c:352
msgid "There is nothing on the clipboard to paste"
msgstr ""
msgstr "W schowku nie ma elementów do wklejenia"
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120
msgid "Configure Columns in the Detailed List View"
msgstr ""
msgstr "Kolumny widoku szczegółowej listy"
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:138
msgid "Visible Columns"
......@@ -447,6 +448,8 @@ msgid ""
"Choose the order of information to appear in the\n"
"detailed list view."
msgstr ""
"Określa kolejność informacji wyświetlanych w\n"
"widoku listy szczegółowej."
#. create the "Move Up" button
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:192
......@@ -475,7 +478,7 @@ msgstr "Użyj do_myślnego"
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:238
msgid "Column Sizing"
msgstr ""
msgstr "Rozmiar"
#. create the label that explains the column sizing option
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:251
......@@ -485,40 +488,45 @@ msgid ""
"able this behavior below the file manager will always\n"
"use the user defined column widths."
msgstr ""
"Domyślnie kolumny skalowane są do rozmiaru\n"
"zapewniającego najlepszą widoczność tekstu.\n"
"Po wyłączenieu tej opcji, program będzie używał\n"
"określonej długości."
#. create the "Automatically expand columns as needed" button
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:260
msgid "Automatically _expand columns as needed"
msgstr ""
msgstr "Automatyczne _skalowanie"
#. the file_time is invalid
#. reset page title
#. tell the user that we're unable to determine the file info
#: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:682
#: ../thunar/thunar-column-model.c:858
#: ../thunar/thunar-list-model.c:682
#: ../thunar/thunar-list-model.c:710
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:240 ../thunar/thunar-util.c:271
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:240
#: ../thunar/thunar-util.c:271
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:458
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:285
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:286
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:605
#, fuzzy
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany błąd"
msgstr "Nieznany"
#: ../thunar/thunar-compact-view.c:102
msgid "Compact directory listing"
msgstr ""
msgstr "Listowanie kompaktowe"
#: ../thunar/thunar-compact-view.c:103
#, fuzzy
msgid "Compact view"
msgstr "Pamięć Flash"
msgstr "Lista zwarta"
#: ../thunar/thunar-create-dialog.c:137
msgid "C_reate"
msgstr "U_twórz "
#: ../thunar/thunar-create-dialog.c:152 ../thunar/thunar-dialogs.c:121
#: ../thunar/thunar-create-dialog.c:152
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:121
msgid "Enter the new name:"
msgstr "Wpisz nową nazwę:"
......@@ -537,49 +545,49 @@ msgstr "Nieprawidłowa nazwa pliku \"%s\""
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:847
#, c-format
msgid "The working directory must be an absolute path"
msgstr ""
msgstr "Katalog roboczy musi być ścieżką bezwzględną"
#. LaunchFiles() invoked with an empty filename list
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:855
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Atleast one filename must be specified"
msgstr "Przynajmniej jeden plik musi"
msgstr "Należy okeślić co najmniej jeden plik"
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1000
#, c-format
msgid "At least one source filename must be specified"
msgstr ""
msgstr "Należy okeślić co najmniej jeden plik"
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1010
#, c-format
msgid "The number of source and target filenames must be the same"
msgstr ""
msgstr "Ilość plików źródłowych i docelowych musi być taka sama"
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1019
#, c-format
msgid "A destination directory must be specified"
msgstr ""
msgstr "Należy określić katalog docelowy"
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1222
#, c-format
msgid "At least one filename must be specified"
msgstr ""
msgstr "Należy określić co najmniej jeden plik"
#: ../thunar/thunar-details-view.c:129
msgid "Configure _Columns..."
msgstr ""
msgstr "_Kolumny..."
#: ../thunar/thunar-details-view.c:129
msgid "Configure the columns in the detailed list view"
msgstr ""
msgstr "Otwiera okno konfiguracji kolumn widoku listy"
#: ../thunar/thunar-details-view.c:386
msgid "Detailed directory listing"
msgstr ""
msgstr "Szczegółowa lista katalogów"
#: ../thunar/thunar-details-view.c:387
msgid "Details view"
msgstr ""
msgstr "Lista szczegółowa"
#. create a new dialog window
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:89
......@@ -594,13 +602,18 @@ msgstr "_Zmień nazwę"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:249
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Maliński <admin@rk.edu.pl>, 2006.\n"
"Tomasz Michał Łukaszewski <T.Lukaszewski@aster.pl>, 2006.\n"
"Szymon Kałasz <szymon_maestro@gazeta.pl>, 2007.\n"
"Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2009, 2011, 2012.\n"
"Michał Olber <michal.olber@osworld.pl>, 2011, 2012"
#. display an error message to the user
#. tell the user that we failed
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:376 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:942
#, fuzzy
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:376
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:942
msgid "Failed to open the documentation browser"
msgstr "Nie udało się określić punktu montowania dla %s"
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku dokumentacji"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:473
msgid "_Yes"
......@@ -660,55 +673,59 @@ msgstr "Ten katalog zawiera już plik \"%s\"."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:630
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
msgstr ""
msgstr "Zastąpić istniejące dowiązanie symboliczne"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:632
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
msgstr ""
msgstr "Zastąpić istniejący katalog"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:634
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
msgstr ""
msgstr "Zastąpić istniejący plik"
#.
#. Fourth box (size, volume, free space)
#.
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:651 ../thunar/thunar-dialogs.c:682
#.
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:651
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:682
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:408
msgid "Size:"
msgstr "Rozmiar:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:651 ../thunar/thunar-dialogs.c:682
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:651
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:682
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:369
msgid "Modified:"
msgstr "Ostatnio zmodyfikowany:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:661
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
msgstr ""
msgstr "następującym dowiązaniem?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:663
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
msgstr ""
msgstr "następującym katalogiem?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:665
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
msgstr ""
msgstr "następującym plikiem?"
#: ../thunar/thunar-dnd.c:72
msgid "_Copy here"
msgstr ""
msgstr "S_kopiuj"
#: ../thunar/thunar-dnd.c:72
msgid "_Move here"
msgstr ""
msgstr "_Przenieś"
#: ../thunar/thunar-dnd.c:72
msgid "_Link here"
msgstr ""
msgstr "Utwórz _dowiązanie"
#. display an error to the user
#. display an error message to the user
#: ../thunar/thunar-dnd.c:255 ../thunar/thunar-launcher.c:540
#: ../thunar/thunar-dnd.c:255
#: ../thunar/thunar-launcher.c:540
#, c-format
msgid "Failed to execute file \"%s\""
msgstr "Nie udało się wykonać pliku \"%s\""
......@@ -719,11 +736,11 @@ msgstr "Tylko nazwa"
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:46
msgid "Suffix only"
msgstr ""
msgstr "Tylko sufiks"
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:47
msgid "Name and Suffix"
msgstr ""
msgstr "Nazwa i sufiks"
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:115
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:135
......@@ -743,7 +760,8 @@ msgstr "Grupa"
msgid "MIME Type"
msgstr "Typ MIME"
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:119 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:408
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:119
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:408
#: ../thunarx/thunarx-renamer.c:145
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
......@@ -752,9 +770,11 @@ msgstr "Nazwa"
msgid "Owner"
msgstr "Właściciel"
#.
#. Permissions chooser
#.
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:121 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:481
#.
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:121
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:481
msgid "Permissions"
msgstr "Uprawnienia"
......@@ -774,7 +794,8 @@ msgstr "Plik"
msgid "File Name"
msgstr "Nazwa pliku"
#: ../thunar/thunar-file.c:870 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:279
#: ../thunar/thunar-file.c:870
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:279
#: ../thunar/thunar-window.c:312
msgid "File System"
msgstr "System plików"
......@@ -782,12 +803,13 @@ msgstr "System plików"
#: ../thunar/thunar-file.c:949
#, c-format
msgid "The root folder has no parent"
msgstr ""
msgstr "Katalog główny nie ma katalogu nadrzędnego"
#: ../thunar/thunar-file.c:1012 ../thunar/thunar-file.c:1281
#, fuzzy, c-format
#: ../thunar/thunar-file.c:1012
#: ../thunar/thunar-file.c:1281
#, c-format
msgid "Failed to parse the desktop file: %s"
msgstr "Nie udało się utworzyć pustego pliku „%s"
msgstr "Nie udało się przetworzyć pliku aktywatora: %s"
#: ../thunar/thunar-file.c:1050
#, c-format
......@@ -824,27 +846,27 @@ msgstr "Przechodzi do następnego katalogu"
#: ../thunar/thunar-icon-view.c:164
msgid "Icon based directory listing"
msgstr ""
msgstr "Pokazuj tylko ikony"
#: ../thunar/thunar-icon-view.c:165
#, fuzzy
msgid "Icon view"
msgstr "Ikona"
msgstr "Ikony"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:163 ../thunar/thunar-io-jobs.c:300
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:163
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:300
#, c-format
msgid "The file \"%s\" already exists"
msgstr "Plik „%s” już istnieje"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:186
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to create empty file \"%s\": %s"
msgstr "Nie udało się utworzyć pustego pliku „%s”"
msgstr "Nie udało się utworzyć pustego pliku „%s”: %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:323
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to create directory \"%s\": %s"
msgstr "Nie udało się utworzyć katalogu „%s”"
msgstr "Nie udało się utworzyć katalogu „%s”: %s"
#. tell the user that we're preparing to unlink the files
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:387
......@@ -852,30 +874,30 @@ msgid "Preparing..."
msgstr "Przygotowywanie..."
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:449
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not delete file \"%s\": %s"
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku „%s”"
msgstr "Nie można usunąć pliku \"%s\": %s"