Commit c7a1e287 authored by Jannis Pohlmann's avatar Jannis Pohlmann

Release 1.1.4!

parent c4b4fb48
1.1.4
=====
- Add startup parameter to the D-Bus call in thunar-settings (bug
#6768). This will make thunar-settings start again.
- Properly hide partitions that are not mountable by the user.
- Translation updates: Japanese, Finnish.
1.1.3
=====
- Add new D-Bus methods:
......
......@@ -25,10 +25,10 @@ m4_define([thunarx_verinfo], [0:0:0])
m4_define([thunarx_version_api], [2])
m4_define([thunar_version_major], [1])
m4_define([thunar_version_minor], [1])
m4_define([thunar_version_micro], [3])
m4_define([thunar_version_micro], [4])
m4_define([thunar_version_nano], [])
m4_define([thunar_version_build], [@REVISION@])
m4_define([thunar_version_tag], [git])
m4_define([thunar_version_tag], [])
m4_define([thunar_version], [thunar_version_major().thunar_version_minor().thunar_version_micro()ifelse(thunar_version_nano(), [], [], [.thunar_version_nano()])ifelse(thunar_version_tag(), [git], [thunar_version_tag()-thunar_version_build()], [thunar_version_tag()])])
dnl *******************************************
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ar\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-18 20:26+0200\n"
"Last-Translator: Mohamed Magdy <mohamedmk@gmail.com>\n"
"Language-Team: Arabic <doc@arabeyes.org>\n"
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: thunar\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-31 15:51+0100\n"
"Last-Translator: astur <malditoastur@gmail.com>\n"
"Language-Team: Asturian <alministradores@softastur.org>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-16 21:28+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Nyakhaychyk <nyakhaychyk@gmail.com>\n"
"Language-Team: Belarusian <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-01 18:07+0600\n"
"Last-Translator: Sadia Afroz <sadia@ankur.org.bd>\n"
"Language-Team: Bengali <ankur-bd-l10n@googlegroups.com>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-31 17:06+0100\n"
"Last-Translator: Carles Muñoz Gorriz <carlesmu@internautas.org>\n"
"Language-Team: Catalan <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-19 09:45+0100\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: thunar 1.0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-23 12:03+0100\n"
"Last-Translator: Per Kongstad <p_kongstad@op.pl>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-15 02:53+0200\n"
"Last-Translator: Jannis Pohlmann <jannis@xfce.org>\n"
"Language-Team: German <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-24 16:21+0530\n"
"Last-Translator: sonam pelden <sonaa_peldn@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Dzongkha <pgeyleg@dit.gov.bt>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar git version\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-03 16:55+0200\n"
"Last-Translator: Evaggelos Balaskas <ebalaskas@ebalaskas.gr>\n"
"Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-27 12:46+1100\n"
"Last-Translator: Jeff Bailes <thepizzaking@gmail.com>\n"
"Language-Team: English/GB <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-20 22:42+0200\n"
"Last-Translator: Antono Vasiljev <antono.vasiljev@gmail.com>\n"
"Language-Team: Esperanto <debian-l10n-esperanto@lists.debian.org>\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-17 18:35+0100\n"
"Last-Translator: Abel Martín Ruiz <abel.martin.ruiz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish/ES <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-19 03:01-0700\n"
"Last-Translator: Kristjan Siimson <epost@ksiimson.se>\n"
"Language-Team: Estonian <xfce-18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-29 08:50+0100\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide <pi+debian@beobide.net>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
......
......@@ -7,14 +7,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 1.1.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 05:10+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-04 11:16+0200\n"
"Last-Translator: Jari Rahkonen <jari.rahkonen@pp1.inet.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <xfce-i18n@xfce.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: fi\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../thunar/main.c:62
......@@ -2750,8 +2750,8 @@ msgid ""
"from the file manager or the menu. Not every application supports startup "
"notification."
msgstr ""
"Valitse tämä ottaaksesi käyttöön käynnistysilmaisimen, kun komento suoritetaan "
"tiedostonhallinnasta tai valikosta. Kaikki sovellukset eivät tue "
"Valitse tämä ottaaksesi käyttöön käynnistysilmaisimen, kun komento "
"suoritetaan tiedostonhallinnasta tai valikosta. Kaikki sovellukset eivät tue "
"käynnistysilmaisinta."
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:258
......@@ -3246,8 +3246,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Komento (tarvittavine määreineen), jonka toiminto suorittaa. Alapuolella "
"näet komennon määreiden selitteet tuetuille määremuuttujille, jotka "
"korvataan komentoa suoritettaessa. Käytettäessä isoja kirjaimia (esim. %F, %"
"D, %N) toiminnon voi suorittaa myös silloin, kun useita kohteita on "
"korvataan komentoa suoritettaessa. Käytettäessä isoja kirjaimia (esim. %F, "
"%D, %N) toiminnon voi suorittaa myös silloin, kun useita kohteita on "
"valittuna. Muussa tapauksessa toiminto on käytettävissä silloin, kun "
"valittuna on ainoastaan yksi tiedosto."
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-27 21:32+0100\n"
"Last-Translator: Durand-Favreau Arnaud <biginoz@free.fr>\n"
"Language-Team: French <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-19 18:14+0100\n"
"Last-Translator: Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-20 14:29+0200\n"
"Last-Translator: Yuval Tanny <tanai@int.gov.il>\n"
"Language-Team: Hebrew <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-17 01:51+0200\n"
"Last-Translator: Ivica Kolić<ikoli@yahoo.com> <>\n"
"Language-Team: Croatian <petar.koretic@gmail.com>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: untitled\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-14 12:44+0200\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome at gnome dot hu>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-26 08:51-0400\n"
"Last-Translator: Andhika Padmawan <andhika.padmawan@gmail.com>\n"
"Language-Team: Indonesian <translation-team-id@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar trunk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-02 16:42+0100\n"
"Last-Translator: Cristian Marchi <cri.penta@gmail.com>\n"
"Language-Team: Italian Translation Team <xfce-it-translators@googlegroups."
......
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 19:41+0900\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-04 19:41+0900\n"
"Last-Translator: Masato Hashimoto <cabezon.hashimoto@gmail.com>\n"
"Language-Team: Japanese <xfce-users-jp@ml.fdiary.net>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-24 23:37+0400\n"
"Last-Translator: Dimitri Gogelia <delphi.knight@gmail.com>\n"
"Language-Team: Georgian <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 4.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-02 23:47+0600\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-24 03:26+0900\n"
"Last-Translator: ByungHyun Choi <byunghyun.choi@gmail.com>\n"
"Language-Team: xfce4-users-kr-i18n <xfce4-users-kr-i18n@lists.sourceforge."
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ku\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-20 22:23+0200\n"
"Last-Translator: Erdal Ronahi <erdal dot ronahi at gmail dot com>\n"
"Language-Team: Kurdish <ku@li.org>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-27 15:13+0200\n"
"Last-Translator: Nerijus Arlauskas <Unknown>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-16 14:28+0100\n"
"Last-Translator: Rihards Prieditis <rprieditis@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <translation-team-lv@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-24 20:21+0100\n"
"Last-Translator: Jovan Naumovski <jovan@lugola.net>\n"
"Language-Team: Macedonian <ossm-members@hedona.on.net.mk>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-04 23:51+0200\n"
"Last-Translator: Terje Uriansrud <terje@uriansrud.net>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-06 15:47+0100\n"
"Last-Translator: Stephan Arts <stephan@xfce.org>\n"
"Language-Team: Dutch <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-09 17:12+0200\n"
"Last-Translator: Eirik U. Birkeland <eirbir@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-04 08:48+0530\n"
"Last-Translator: A S Alam <aalam@users.sf.net>\n"
"Language-Team: Punjabi <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.92\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-15 21:09+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Sokół <piotr.sokol@10g.pl>\n"
"Language-Team: Polish\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 1.0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-06 13:29-0000\n"
"Last-Translator: Sergio Marques <smarquespt@gmail.com>\n"
"Language-Team: \n"
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-06 18:34-0300\n"
"Last-Translator: Vladimir Melo <vmelo@gnome.org>\n"
"Language-Team: Brazilian Portuguese <ldp-br@bazar2.conectiva.com.br>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 1.0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-30 15:53+0300\n"
"Last-Translator: Mișu Moldovan <dumol@xfce.org>\n"
"Language-Team: Romanian <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 1.0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-05 18:08+0300\n"
"Last-Translator: dima <info@cnc-parts.info>\n"
"Language-Team: Russian <ru@li.org>\n"
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-13 18:11+0530\n"
"Last-Translator: Danishka Navin\n"
"Language-Team: American English <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: thunar\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-27 15:27Centra\n"
"Last-Translator: Robert Hartl <hartl.robert@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-25 16:21+0200\n"
"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
"Language-Team: Albanian <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-17 17:07+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tr\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-05-14 16:24+0300\n"
"Last-Translator: Ayhan YALÇINSOY <ayhanyalcinsoy@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-06 17:32+0900\n"
"Last-Translator: Gheyret T.Kenji <gheyret@gmail.com>\n"
"Language-Team:Uyghur Computer Science Association <UKIJ@yahoogroups.com>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: thunar\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-12-04 10:54+0200\n"
"Last-Translator: Dmitry Nikitin <luckas_fb@mail.ru>\n"
"Language-Team: Ukrainian <xfce4-dev@xfce.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-14 00:23+0500\n"
"Last-Translator: Muhammad Ali Makki <makki.ma@gmail.com>\n"
"Language-Team: urdu <makki.ma@gmail.com>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-14 00:23+0500\n"
"Last-Translator: Muhammad Ali Makki <makki.ma@gmail.com>\n"
"Language-Team: urdu <makki.ma@gmail.com>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: i 18n.xfce.org\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-15 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: none\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-23 11:08+0800\n"
"Last-Translator: Hunt Xu <huntxu@live.cn>\n"
"Language-Team: Chinese (simplified) <xfce-i18n@xfce.org>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar 0.8.1svn-r25750\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-04 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-29 16:50+0800\n"
"Last-Translator: Cheng-Chia Tseng <pswo10680@gmail.com>\n"
"Language-Team: Chinese (traditional) <zh-l10n@linux.org.tw>\n"
......
/* vi:set et ai sw=2 sts=2 ts=2: */
/*-
* Copyright (c) 2009 Jannis Pohlmann <jannis@xfce.org>
* Copyright (c) 2009-2010 Jannis Pohlmann <jannis@xfce.org>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License as
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment