Commit bf59b33a authored by Arnold Marko's avatar Arnold Marko Committed by Transifex

I18n: Update translation sl (94%).

716 translated messages, 44 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 3a4017cd
...@@ -112,12 +112,12 @@ msgstr "Natisni informacije o različici in izstopi" ...@@ -112,12 +112,12 @@ msgstr "Natisni informacije o različici in izstopi"
#: ../thunar/thunar-application.c:292 #: ../thunar/thunar-application.c:292
#, c-format #, c-format
msgid "Acquired the session message bus '%s'\n" msgid "Acquired the session message bus '%s'\n"
msgstr "" msgstr "Pridobljeno vodilo za sporočila seje '%s'\n"
#: ../thunar/thunar-application.c:302 #: ../thunar/thunar-application.c:302
#, c-format #, c-format
msgid "Acquired the name '%s' on the session message bus\n" msgid "Acquired the name '%s' on the session message bus\n"
msgstr "" msgstr "Acquired the name '%s' on the session message bus\n"
#: ../thunar/thunar-application.c:312 #: ../thunar/thunar-application.c:312
#, c-format #, c-format
...@@ -1772,6 +1772,9 @@ msgid "" ...@@ -1772,6 +1772,9 @@ msgid ""
"\n" "\n"
"For a complete list, check the man pages of 'strftime'" "For a complete list, check the man pages of 'strftime'"
msgstr "" msgstr ""
"Uveljavljanje lastnega formata datuma.\n"
"\n"
"Najbolj pogosti določevalci so:"
#. Side Pane #. Side Pane
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:430 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:430
...@@ -1789,52 +1792,52 @@ msgstr "Velikost _ikon:" ...@@ -1789,52 +1792,52 @@ msgstr "Velikost _ikon:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:458 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:458
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:506 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:506
msgid "16px" msgid "16px"
msgstr "" msgstr "16px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:459 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:459
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:507 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:507
msgid "24px" msgid "24px"
msgstr "" msgstr "24px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:460 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:460
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:508 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:508
msgid "32px" msgid "32px"
msgstr "" msgstr "32px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:461 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:461
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:509 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:509
msgid "48px" msgid "48px"
msgstr "" msgstr "48px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:462 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:462
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:510 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:510
msgid "64px" msgid "64px"
msgstr "" msgstr "64px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:511 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:511
msgid "96px" msgid "96px"
msgstr "" msgstr "96px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:464 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:464
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:512 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:512
msgid "128px" msgid "128px"
msgstr "" msgstr "128px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:465 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:465
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:513 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:513
msgid "160px" msgid "160px"
msgstr "" msgstr "160px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:466 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:466
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:514 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:514
msgid "192px" msgid "192px"
msgstr "" msgstr "192px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:467 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:467
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:515 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:515
msgid "256px" msgid "256px"
msgstr "" msgstr "256px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:476 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:476
msgid "Show Icon _Emblems" msgid "Show Icon _Emblems"
...@@ -1921,38 +1924,43 @@ msgstr "_Dvoklik za aktiviranje predmetov" ...@@ -1921,38 +1924,43 @@ msgstr "_Dvoklik za aktiviranje predmetov"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:635 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:635
msgid "Tabs instead of new Windows" msgid "Tabs instead of new Windows"
msgstr "" msgstr "Zavihki namesto novih oken"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:648 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:648
msgid "Open folders in new tabs on middle click" msgid "Open folders in new tabs on middle click"
msgstr "" msgstr "Odpre mape v novih zavihkih ob pritisku na srednjo tipko miške"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:650 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:650
msgid "" msgid ""
"Select this option to open a new tab on middle click instead of a new window" "Select this option to open a new tab on middle click instead of a new window"
msgstr "" msgstr ""
"Izberite to možnost za odpiranje novega zavihka namesto okna, ob pritisku na"
" srednjo tipko miške"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654
msgid "Open new thunar instances as tabs" msgid "Open new thunar instances as tabs"
msgstr "" msgstr "Odpri nove thunar instance kot zavihke"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:656 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:656
msgid "" msgid ""
"Select this option to open new thunar instances as tabs in an existing " "Select this option to open new thunar instances as tabs in an existing "
"thunar window" "thunar window"
msgstr "" msgstr ""
"Izberite to možnost za odpiranje novih instanc thunarja, kot zavihkov v "
"obstoječem thunar oknu"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:667 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:667
msgid "Context Menu" msgid "Context Menu"
msgstr "" msgstr "Kontekstualni menu"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679
msgid "Show action to permanently delete files and folders" msgid "Show action to permanently delete files and folders"
msgstr "" msgstr "Prikaži dejanje, ki za stalno izbriše datoteke in mape"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:681 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:681
msgid "Select this option to show the 'Delete' action in the context menu" msgid "Select this option to show the 'Delete' action in the context menu"
msgstr "" msgstr ""
"Izberite to možnost za prikaz dejanja 'Izbriši' v kontekstualnem meniju"
#. Advanced #. Advanced
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:690 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:690
...@@ -1999,10 +2007,12 @@ msgid "" ...@@ -1999,10 +2007,12 @@ msgid ""
"<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives,\n" "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives,\n"
"devices and media." "devices and media."
msgstr "" msgstr ""
"<a href=\"volman-config:\">Nastavite</a> urejanje odstranljivih pogonov,\n"
"naprav in nosilcev."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:777 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:777
msgid "Missing dependencies" msgid "Missing dependencies"
msgstr "" msgstr "Manjkajoče odvisnosti"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:785 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:785
msgid "" msgid ""
...@@ -2011,6 +2021,10 @@ msgid "" ...@@ -2011,6 +2021,10 @@ msgid ""
"removable media and remote location browsing\n" "removable media and remote location browsing\n"
"will not work. <a href=\"https://docs.xfce.org/xfce/thunar/unix-filesystem#gnome_virtual_file_system\">[Read more]</a>" "will not work. <a href=\"https://docs.xfce.org/xfce/thunar/unix-filesystem#gnome_virtual_file_system\">[Read more]</a>"
msgstr "" msgstr ""
"Videti je, da <a href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/gvfs\">gvfs</a> ni na voljo.\n"
"Pomembne funkcije, vključno s podporo smetem,\n"
"odstranljivimi nosilci in brskanjem po oddaljenih lokacijah,\n"
"ne bodo delovale. <a href=\"https://docs.xfce.org/xfce/thunar/unix-filesystem#gnome_virtual_file_system\">[Preberite več]</a>"
#. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
#. configuration dialog #. configuration dialog
...@@ -2549,7 +2563,7 @@ msgstr "_Vzorec:" ...@@ -2549,7 +2563,7 @@ msgstr "_Vzorec:"
#. invalid #. invalid
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3268 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3268
msgid "Invalid filename provided by XDS drag site" msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
msgstr "" msgstr "XDS vlečna stran je podala napačno ime"
#. display an error dialog to the user #. display an error dialog to the user
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3458 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3458
...@@ -2801,19 +2815,19 @@ msgstr "Odpri trenutno mapo v novem oknu" ...@@ -2801,19 +2815,19 @@ msgstr "Odpri trenutno mapo v novem oknu"
#: ../thunar/thunar-window.c:357 #: ../thunar/thunar-window.c:357
msgid "_Previous Tab" msgid "_Previous Tab"
msgstr "" msgstr "_Prejšnji zavihek"
#: ../thunar/thunar-window.c:357 #: ../thunar/thunar-window.c:357
msgid "Switch to Previous Tab" msgid "Switch to Previous Tab"
msgstr "" msgstr "Preklopi na prejšnji zavihek"
#: ../thunar/thunar-window.c:358 #: ../thunar/thunar-window.c:358
msgid "_Next Tab" msgid "_Next Tab"
msgstr "" msgstr "_Naslednji zavihek"
#: ../thunar/thunar-window.c:358 #: ../thunar/thunar-window.c:358
msgid "Switch to Next Tab" msgid "Switch to Next Tab"
msgstr "" msgstr "Preklopi na naslednji zavihek"
#: ../thunar/thunar-window.c:359 #: ../thunar/thunar-window.c:359
msgid "Close _All Windows" msgid "Close _All Windows"
...@@ -3351,11 +3365,11 @@ msgstr "VELIKE ČRKE" ...@@ -3351,11 +3365,11 @@ msgstr "VELIKE ČRKE"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:95 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:95
msgid "Title Case" msgid "Title Case"
msgstr "" msgstr "Velikost črk naslova"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:96 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:96
msgid "First character uppercase" msgid "First character uppercase"
msgstr "" msgstr "Prva črka z veliko"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:102 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:102
msgid "Insert" msgid "Insert"
...@@ -3383,7 +3397,7 @@ msgstr "0001, 0002, 0003, ..." ...@@ -3383,7 +3397,7 @@ msgstr "0001, 0002, 0003, ..."
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:113 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:113
msgid "00001, 00002, 00003, ..." msgid "00001, 00002, 00003, ..."
msgstr "" msgstr "00001, 00002, 00003, ..."
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:114 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:114
msgid "a, b, c, d, ..." msgid "a, b, c, d, ..."
...@@ -3655,11 +3669,11 @@ msgstr "Odstranjeno prilagojeno dejanje bo trajno izgubljeno." ...@@ -3655,11 +3669,11 @@ msgstr "Odstranjeno prilagojeno dejanje bo trajno izgubljeno."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:353 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:353
#, c-format #, c-format
msgid "This keyboard shortcut is currently used by: '%s'" msgid "This keyboard shortcut is currently used by: '%s'"
msgstr "" msgstr "Ta bližnjica na tipkovnici je trenutno uporabljena s strani: '%s' "
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:356 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:356
msgid "Keyboard shortcut already in use" msgid "Keyboard shortcut already in use"
msgstr "" msgstr "Bližnjica na tipkovnici je že v rabi"
#. setup a label to tell that no icon was selected #. setup a label to tell that no icon was selected
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:507 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:507
...@@ -3759,15 +3773,15 @@ msgstr "Prebrskaj datotečni sistem za izbiro programa za to dejanje." ...@@ -3759,15 +3773,15 @@ msgstr "Prebrskaj datotečni sistem za izbiro programa za to dejanje."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:10 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:10
msgid "Keyboard _Shortcut:" msgid "Keyboard _Shortcut:"
msgstr "" msgstr "_Bližnjica na tipkovnici"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:11 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:11
msgid "The keyboard shortcut for the action." msgid "The keyboard shortcut for the action."
msgstr "" msgstr "Bližnjica na tipkovnici za to dejanje."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:12 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:12
msgid "Clear the keyboard shortcut for this action." msgid "Clear the keyboard shortcut for this action."
msgstr "" msgstr "Izbriši bližnjico na tipkovnici za to dejanje."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:13 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:13
msgid "Use Startup Notification" msgid "Use Startup Notification"
...@@ -3798,15 +3812,15 @@ msgstr "" ...@@ -3798,15 +3812,15 @@ msgstr ""
msgid "" msgid ""
"The following command parameters will be substituted when launching the " "The following command parameters will be substituted when launching the "
"action:" "action:"
msgstr "" msgstr "Naslednji parametri ukaza bodo zamenjani, ko zaženete to dejanje:"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:19 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:19
msgid "the path to the first selected file or directory" msgid "the path to the first selected file or directory"
msgstr "" msgstr "pot do prve izbrane datoteke ali direktorija"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:20 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:20
msgid "the paths to all selected files and directories" msgid "the paths to all selected files and directories"
msgstr "" msgstr "pot do vseh izbranih datotek in direktorijev"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:22 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:22
#, no-c-format #, no-c-format
...@@ -3847,7 +3861,7 @@ msgstr "" ...@@ -3847,7 +3861,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:30 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:30
msgid "*" msgid "*"
msgstr "" msgstr "*"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:31 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:31
msgid "Appears if selection contains:" msgid "Appears if selection contains:"
...@@ -3886,6 +3900,12 @@ msgid "" ...@@ -3886,6 +3900,12 @@ msgid ""
"these patterns must match the name of the file or folder. Additionally, you " "these patterns must match the name of the file or folder. Additionally, you "
"can specify that the action should only appear for certain kinds of files." "can specify that the action should only appear for certain kinds of files."
msgstr "" msgstr ""
"Ta stran navaja pogoje, pod katerimi se bodo akcije pojavile v "
"kontekstualnem meniju upravljalnika datotek. Vzorci datotek so določeni kot "
"preprosti vzorci datotek, ki so ločeni s podpičji (npr. *.txt;*.doc). Da bi "
"se dejanje pojavilo v kontekstualnem meniju datoteke ali mape, se mora vsaj "
"eden od teh vzorcev ujemati z imenom datoteke ali mape. Poleg tega lahko "
"določite, da se dejanje pojavi le za določeno vrsto datotek."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:39 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:39
msgid "Appearance Conditions" msgid "Appearance Conditions"
...@@ -3900,6 +3920,8 @@ msgid "" ...@@ -3900,6 +3920,8 @@ msgid ""
"You can configure custom actions that will appear in the file managers " "You can configure custom actions that will appear in the file managers "
"context menus for certain kinds of files." "context menus for certain kinds of files."
msgstr "" msgstr ""
"Dejanja lahko oblikujete po lastnih merilih, ta pa se bodo pojavila v "
"kontekstualnem meniju upravljalnika datotek za določene vrste datotek."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.ui.h:3 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.ui.h:3
msgid "Add a new custom action." msgid "Add a new custom action."
...@@ -3935,7 +3957,7 @@ msgstr "Brskajte po datotečnem sistemu z upravljalnikom datotek" ...@@ -3935,7 +3957,7 @@ msgstr "Brskajte po datotečnem sistemu z upravljalnikom datotek"
#: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:1 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:1
msgid "File Manager Settings" msgid "File Manager Settings"
msgstr "" msgstr "Nastavitve upravljalnika datotek"
#: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:2 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:2
msgid "Configure the Thunar file manager" msgid "Configure the Thunar file manager"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment