Commit bf59b33a authored by Arnold Marko's avatar Arnold Marko Committed by Transifex

I18n: Update translation sl (94%).

716 translated messages, 44 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 3a4017cd
......@@ -112,12 +112,12 @@ msgstr "Natisni informacije o različici in izstopi"
#: ../thunar/thunar-application.c:292
#, c-format
msgid "Acquired the session message bus '%s'\n"
msgstr ""
msgstr "Pridobljeno vodilo za sporočila seje '%s'\n"
#: ../thunar/thunar-application.c:302
#, c-format
msgid "Acquired the name '%s' on the session message bus\n"
msgstr ""
msgstr "Acquired the name '%s' on the session message bus\n"
#: ../thunar/thunar-application.c:312
#, c-format
......@@ -1772,6 +1772,9 @@ msgid ""
"\n"
"For a complete list, check the man pages of 'strftime'"
msgstr ""
"Uveljavljanje lastnega formata datuma.\n"
"\n"
"Najbolj pogosti določevalci so:"
#. Side Pane
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:430
......@@ -1789,52 +1792,52 @@ msgstr "Velikost _ikon:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:458
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:506
msgid "16px"
msgstr ""
msgstr "16px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:459
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:507
msgid "24px"
msgstr ""
msgstr "24px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:460
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:508
msgid "32px"
msgstr ""
msgstr "32px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:461
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:509
msgid "48px"
msgstr ""
msgstr "48px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:462
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:510
msgid "64px"
msgstr ""
msgstr "64px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:511
msgid "96px"
msgstr ""
msgstr "96px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:464
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:512
msgid "128px"
msgstr ""
msgstr "128px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:465
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:513
msgid "160px"
msgstr ""
msgstr "160px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:466
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:514
msgid "192px"
msgstr ""
msgstr "192px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:467
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:515
msgid "256px"
msgstr ""
msgstr "256px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:476
msgid "Show Icon _Emblems"
......@@ -1921,38 +1924,43 @@ msgstr "_Dvoklik za aktiviranje predmetov"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:635
msgid "Tabs instead of new Windows"
msgstr ""
msgstr "Zavihki namesto novih oken"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:648
msgid "Open folders in new tabs on middle click"
msgstr ""
msgstr "Odpre mape v novih zavihkih ob pritisku na srednjo tipko miške"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:650
msgid ""
"Select this option to open a new tab on middle click instead of a new window"
msgstr ""
"Izberite to možnost za odpiranje novega zavihka namesto okna, ob pritisku na"
" srednjo tipko miške"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654
msgid "Open new thunar instances as tabs"
msgstr ""
msgstr "Odpri nove thunar instance kot zavihke"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:656
msgid ""
"Select this option to open new thunar instances as tabs in an existing "
"thunar window"
msgstr ""
"Izberite to možnost za odpiranje novih instanc thunarja, kot zavihkov v "
"obstoječem thunar oknu"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:667
msgid "Context Menu"
msgstr ""
msgstr "Kontekstualni menu"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679
msgid "Show action to permanently delete files and folders"
msgstr ""
msgstr "Prikaži dejanje, ki za stalno izbriše datoteke in mape"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:681
msgid "Select this option to show the 'Delete' action in the context menu"
msgstr ""
"Izberite to možnost za prikaz dejanja 'Izbriši' v kontekstualnem meniju"
#. Advanced
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:690
......@@ -1999,10 +2007,12 @@ msgid ""
"<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives,\n"
"devices and media."
msgstr ""
"<a href=\"volman-config:\">Nastavite</a> urejanje odstranljivih pogonov,\n"
"naprav in nosilcev."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:777
msgid "Missing dependencies"
msgstr ""
msgstr "Manjkajoče odvisnosti"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:785
msgid ""
......@@ -2011,6 +2021,10 @@ msgid ""
"removable media and remote location browsing\n"
"will not work. <a href=\"https://docs.xfce.org/xfce/thunar/unix-filesystem#gnome_virtual_file_system\">[Read more]</a>"
msgstr ""
"Videti je, da <a href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/gvfs\">gvfs</a> ni na voljo.\n"
"Pomembne funkcije, vključno s podporo smetem,\n"
"odstranljivimi nosilci in brskanjem po oddaljenih lokacijah,\n"
"ne bodo delovale. <a href=\"https://docs.xfce.org/xfce/thunar/unix-filesystem#gnome_virtual_file_system\">[Preberite več]</a>"
#. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
#. configuration dialog
......@@ -2549,7 +2563,7 @@ msgstr "_Vzorec:"
#. invalid
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3268
msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
msgstr ""
msgstr "XDS vlečna stran je podala napačno ime"
#. display an error dialog to the user
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3458
......@@ -2801,19 +2815,19 @@ msgstr "Odpri trenutno mapo v novem oknu"
#: ../thunar/thunar-window.c:357
msgid "_Previous Tab"
msgstr ""
msgstr "_Prejšnji zavihek"
#: ../thunar/thunar-window.c:357
msgid "Switch to Previous Tab"
msgstr ""
msgstr "Preklopi na prejšnji zavihek"
#: ../thunar/thunar-window.c:358
msgid "_Next Tab"
msgstr ""
msgstr "_Naslednji zavihek"
#: ../thunar/thunar-window.c:358
msgid "Switch to Next Tab"
msgstr ""
msgstr "Preklopi na naslednji zavihek"
#: ../thunar/thunar-window.c:359
msgid "Close _All Windows"
......@@ -3351,11 +3365,11 @@ msgstr "VELIKE ČRKE"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:95
msgid "Title Case"
msgstr ""
msgstr "Velikost črk naslova"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:96
msgid "First character uppercase"
msgstr ""
msgstr "Prva črka z veliko"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:102
msgid "Insert"
......@@ -3383,7 +3397,7 @@ msgstr "0001, 0002, 0003, ..."
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:113
msgid "00001, 00002, 00003, ..."
msgstr ""
msgstr "00001, 00002, 00003, ..."
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:114
msgid "a, b, c, d, ..."
......@@ -3655,11 +3669,11 @@ msgstr "Odstranjeno prilagojeno dejanje bo trajno izgubljeno."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:353
#, c-format
msgid "This keyboard shortcut is currently used by: '%s'"
msgstr ""
msgstr "Ta bližnjica na tipkovnici je trenutno uporabljena s strani: '%s' "
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:356
msgid "Keyboard shortcut already in use"
msgstr ""
msgstr "Bližnjica na tipkovnici je že v rabi"
#. setup a label to tell that no icon was selected
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:507
......@@ -3759,15 +3773,15 @@ msgstr "Prebrskaj datotečni sistem za izbiro programa za to dejanje."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:10
msgid "Keyboard _Shortcut:"
msgstr ""
msgstr "_Bližnjica na tipkovnici"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:11
msgid "The keyboard shortcut for the action."
msgstr ""
msgstr "Bližnjica na tipkovnici za to dejanje."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:12
msgid "Clear the keyboard shortcut for this action."
msgstr ""
msgstr "Izbriši bližnjico na tipkovnici za to dejanje."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:13
msgid "Use Startup Notification"
......@@ -3798,15 +3812,15 @@ msgstr ""
msgid ""
"The following command parameters will be substituted when launching the "
"action:"
msgstr ""
msgstr "Naslednji parametri ukaza bodo zamenjani, ko zaženete to dejanje:"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:19
msgid "the path to the first selected file or directory"
msgstr ""
msgstr "pot do prve izbrane datoteke ali direktorija"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:20
msgid "the paths to all selected files and directories"
msgstr ""
msgstr "pot do vseh izbranih datotek in direktorijev"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:22
#, no-c-format
......@@ -3847,7 +3861,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:30
msgid "*"
msgstr ""
msgstr "*"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:31
msgid "Appears if selection contains:"
......@@ -3886,6 +3900,12 @@ msgid ""
"these patterns must match the name of the file or folder. Additionally, you "
"can specify that the action should only appear for certain kinds of files."
msgstr ""
"Ta stran navaja pogoje, pod katerimi se bodo akcije pojavile v "
"kontekstualnem meniju upravljalnika datotek. Vzorci datotek so določeni kot "
"preprosti vzorci datotek, ki so ločeni s podpičji (npr. *.txt;*.doc). Da bi "
"se dejanje pojavilo v kontekstualnem meniju datoteke ali mape, se mora vsaj "
"eden od teh vzorcev ujemati z imenom datoteke ali mape. Poleg tega lahko "
"določite, da se dejanje pojavi le za določeno vrsto datotek."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:39
msgid "Appearance Conditions"
......@@ -3900,6 +3920,8 @@ msgid ""
"You can configure custom actions that will appear in the file managers "
"context menus for certain kinds of files."
msgstr ""
"Dejanja lahko oblikujete po lastnih merilih, ta pa se bodo pojavila v "
"kontekstualnem meniju upravljalnika datotek za določene vrste datotek."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.ui.h:3
msgid "Add a new custom action."
......@@ -3935,7 +3957,7 @@ msgstr "Brskajte po datotečnem sistemu z upravljalnikom datotek"
#: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:1
msgid "File Manager Settings"
msgstr ""
msgstr "Nastavitve upravljalnika datotek"
#: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:2
msgid "Configure the Thunar file manager"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment