Commit b40cca2a authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (98%).

752 translated messages, 10 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 1beecc8a
......@@ -32,6 +32,12 @@ msgid ""
"\n"
"Please restart thunar afterwards."
msgstr ""
"Thunari käivitamine ei õnnestunud kuna üks varem Thunari eksemplar veel töötab.\n"
"Kas sa soovid selle vanema Thunari eksemplari sulgeda?\n"
"\n"
"Enne nõustumist palun kontrolli, et kõik pooleli olnud tegevused (näiteks failide kopeerimine) on lõpetatud. Selliste tegevuste katkestamine võib faile lõhkuda.\n"
"\n"
"Seejärel palun käivita Thunar uuesti."
#. setup application name
#: ../thunar/main.c:125
......@@ -620,7 +626,7 @@ msgstr "_Loo"
#: ../thunar/thunar-create-dialog.c:159
msgid "Enter the name:"
msgstr ""
msgstr "Sisesta nimi:"
#. display an error message
#: ../thunar/thunar-create-dialog.c:452
......@@ -695,7 +701,8 @@ msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Peeter Vois <peeter.vois@proekspert.ee>, 2006.\n"
"Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2008, 2014.\n"
"Kristjan Siimson <epost@ksiimson.se>, 2008."
"Kristjan Siimson <epost@ksiimson.se>, 2008\n"
"Priit Jõerüüt 2020."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:454 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
msgid "_Yes"
......@@ -883,7 +890,7 @@ msgstr "Suurus"
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:109
msgid "Size in Bytes"
msgstr ""
msgstr "Suurus baitides"
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:110
msgid "Type"
......@@ -951,7 +958,7 @@ msgstr "%s masinas %s"
#: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:446
#, c-format
msgid "%s of %s free (%d%% used)"
msgstr ""
msgstr "%s vaba %s'st (%d%% kasutusel)"
#. extend history tooltip with function of the button
#: ../thunar/thunar-history-action.c:351
......@@ -996,7 +1003,7 @@ msgstr "Ikoonivaade"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:111
#, c-format
msgid "Error removing file: %s"
msgstr ""
msgstr "Viga faili kustutamisel: %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:214 ../thunar/thunar-io-jobs.c:369
#, c-format
......@@ -1088,7 +1095,7 @@ msgstr "Kas kirjutada see üle?"
#: ../thunar/thunar-job.c:388
msgid "Do you want to permanently delete it?"
msgstr ""
msgstr "Kas soovid ta püsivalt kustutada?"
#: ../thunar/thunar-job.c:442
msgid "Do you want to create it?"
......@@ -1277,8 +1284,8 @@ msgstr[1] "Valitud failide saatmine kohta „%s”"
#, c-format
msgid "%d item: %s, Free space: %s"
msgid_plural "%d items: %s, Free space: %s"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "%dkirje: %s, vaba ruumi: %s"
msgstr[1] "%d kirjet: %s, vaba ruumi: %s"
#. just the standard text
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2409
......@@ -1298,17 +1305,17 @@ msgstr[1] "%d kirjet"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2434
#, c-format
msgid "\"%s\": broken link"
msgstr ""
msgstr "\"%s\": vigane viide"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2439
#, c-format
msgid "\"%s\": %s link to %s"
msgstr ""
msgstr "\"%s\": %s viide asukohta %s"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2445
#, c-format
msgid "\"%s\": shortcut"
msgstr ""
msgstr "\"%s\": otsetee"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2449
#, c-format
......@@ -1320,13 +1327,13 @@ msgstr "\"%s\" on haagitav"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2456
#, c-format
msgid "\"%s\": %s %s"
msgstr ""
msgstr "\"%s\": %s %s"
#. I18N, first %s is the display name of the file, second the content type
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2465
#, c-format
msgid "\"%s\": %s"
msgstr ""
msgstr "\"%s\": %s"
#. TRANSLATORS: Try to come up with a short translation of "Original Path"
#. (which is the path
......@@ -1348,16 +1355,16 @@ msgstr "Pildi suurus:"
#, c-format
msgid "%d other item selected: %s"
msgid_plural "%d other items selected: %s"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "%d muu kirje valitud: %s"
msgstr[1] "%d muud kirjet valitud: %s"
#. only non-folders are selected
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2544
#, c-format
msgid "%d item selected: %s"
msgid_plural "%d items selected: %s"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "%d kirje valitud: %s"
msgstr[1] "%d kirjet valitud: %s"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2558
#, c-format
......@@ -1692,12 +1699,14 @@ msgstr "Selle valiku puhul järjestatakse kaustad enne faile."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:352
msgid "Show file size in binary format"
msgstr ""
msgstr "Kuva faili suurus kahendvormingus"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:354
msgid ""
"Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
msgstr ""
"Selle eelistuse valimisel kuvatakse failide suurus kahendvormingus "
"kümnendvormingu asemel."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:376
msgid "_Text beside icons"
......@@ -1769,52 +1778,52 @@ msgstr "_Ikooni suurus:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:470
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:518
msgid "16px"
msgstr ""
msgstr "16px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:471
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:519
msgid "24px"
msgstr ""
msgstr "24px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:472
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:520
msgid "32px"
msgstr ""
msgstr "32px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:521
msgid "48px"
msgstr ""
msgstr "48px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:474
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:522
msgid "64px"
msgstr ""
msgstr "64px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:475
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:523
msgid "96px"
msgstr ""
msgstr "96px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:476
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:524
msgid "128px"
msgstr ""
msgstr "128px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:477
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:525
msgid "160px"
msgstr ""
msgstr "160px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:478
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:526
msgid "192px"
msgstr ""
msgstr "192px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:479
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:527
msgid "256px"
msgstr ""
msgstr "256px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:488
msgid "Show Icon _Emblems"
......@@ -1924,7 +1933,7 @@ msgid ""
"Select this option to open new thunar instances as tabs in an existing "
"thunar window"
msgstr ""
"Vali see eelistus, kui soovid uued thunari vaatad avada kaartidena "
"Vali see eelistus, kui soovid uued Thunari vaated avada kaartidena "
"olemasolevas aknas"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679
......@@ -1984,6 +1993,8 @@ msgid ""
"<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives,\n"
"devices and media."
msgstr ""
"<a href=\"volman-config:\">Seadista</a> eemaldavate andmekandjate, seadmete\n"
"ja meedia haldamist."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:789
msgid "Missing dependencies"
......@@ -1996,6 +2007,10 @@ msgid ""
"removable media and remote location browsing\n"
"will not work. <a href=\"https://docs.xfce.org/xfce/thunar/unix-filesystem#gnome_virtual_file_system\">[Read more]</a>"
msgstr ""
"Tundub et <a href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/gvfs\">gvfs</a> ei ole saadaval.\n"
"Olulised funktsionaalsused nagu prügikast,\n"
"eemaldatavad andmekandjad ja kaugketaste sirvimine\n"
"ei tööta. <a href=\"https://docs.xfce.org/xfce/thunar/unix-filesystem#gnome_virtual_file_system\">[Lisateave]</a>"
#. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
#. configuration dialog
......@@ -2748,19 +2763,19 @@ msgstr "Selle kausta avamine uues aknas"
#: ../thunar/thunar-window.c:357
msgid "_Previous Tab"
msgstr ""
msgstr "_Eelmine kaart"
#: ../thunar/thunar-window.c:357
msgid "Switch to Previous Tab"
msgstr ""
msgstr "Vali eelmine kaart"
#: ../thunar/thunar-window.c:358
msgid "_Next Tab"
msgstr ""
msgstr "_Järgmine kaart"
#: ../thunar/thunar-window.c:358
msgid "Switch to Next Tab"
msgstr ""
msgstr "Vali järgmine kaart"
#: ../thunar/thunar-window.c:359
msgid "Close _All Windows"
......@@ -3295,11 +3310,11 @@ msgstr "SUURTÄHED"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:95
msgid "Title Case"
msgstr ""
msgstr "Iga Sõna Suure Algustähega"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:96
msgid "First character uppercase"
msgstr ""
msgstr "Esimene sõna suure algustähega"
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:102
msgid "Insert"
......@@ -3596,11 +3611,11 @@ msgstr "Kui sa kustutad kohandatud tegevuse, kaob see jäädavalt."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:353
#, c-format
msgid "This keyboard shortcut is currently used by: '%s'"
msgstr ""
msgstr "See klaviatuuri kiirklahv on hetkel kasutusel: '%s'"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:356
msgid "Keyboard shortcut already in use"
msgstr ""
msgstr "Hetkel kasutuses olevad klaviatuuri kiirklahvid"
#. setup a label to tell that no icon was selected
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:507
......@@ -3701,15 +3716,15 @@ msgstr "Failisüsteemi lehitsemine, et tegevuse jaoks rakendus leida."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:10
msgid "Keyboard _Shortcut:"
msgstr ""
msgstr "Klaviatuuri kiirklahv:"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:11
msgid "The keyboard shortcut for the action."
msgstr ""
msgstr "Klaviatuuri kiirklahvid selle tegevuse jaoks."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:12
msgid "Clear the keyboard shortcut for this action."
msgstr ""
msgstr "Eemalda selle tegevuse jaoks seadiatatud klaviatuuri kiirklahv."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.ui.h:13
msgid "Use Startup Notification"
......@@ -3891,6 +3906,9 @@ msgid ""
"also can serve as an alternate file browser for other Desktop environments. "
"It has a simple, clean two-pane design for browsing all your files."
msgstr ""
"Failihaldur Thunar on loodud Xfce töölaua jaoks, kuid sobib kasutamiseks "
"alternatiivse failihaldurina ka muudes töölauakeskondades. Thunaril on "
"lihtne kahe paaniga vaade kõikide sinu failide haldamise jaoks."
#. SECURITY:
#. - A normal active user can run thunar without elevated rights. They
......@@ -3898,8 +3916,8 @@ msgstr ""
#. to. This isn't a good idea, but is common on single user systems.
#: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:6
msgid "Run Thunar as root"
msgstr ""
msgstr "Käivita Thunar juurkasutajana"
#: ../org.xfce.thunar.policy.in.in.h:7
msgid "Authentication is required to run Thunar as root."
msgstr ""
msgstr "Thunari käivitamiseks juurkasutajana on vajalik autentimine."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment