Commit 4cd3e6ce authored by Besnik's avatar Besnik Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (99%).

762 translated messages, 1 untranslated message.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 7d315ce2
......@@ -6,7 +6,6 @@
# Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2018
# Arianit Kukaj <akukaj@msn.com>, 2019
#
#, fuzzy
msgid ""
......@@ -15,7 +14,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-28 00:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-19 09:02+0000\n"
"Last-Translator: Arianit Kukaj <akukaj@msn.com>, 2019\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2018\n"
"Language-Team: Albanian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -37,7 +36,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Përpara se të pranoni, ju lutemi, sigurohuni se nuk ka veprime pezull apo në kryerje e sipër (p.sh. kopjim kartelash), ngaqë ndalja e tyre mund të shkaktojë dëmtim të kartelave tuaja.\n"
"\n"
"Ju lutemi, riniseni më conë Thunar-in."
"Ju lutemi, riniseni më vonë Thunar-in."
#. setup application name
#: ../thunar/main.c:125
......@@ -130,7 +129,7 @@ msgstr "Emri '%s' humbi në dbus mesazhi, po dilet."
#: ../thunar/thunar-application.c:327
#, c-format
msgid "Name '%s' lost on the message dbus."
msgstr "Emertimi '1%s' humbi në lajmërimin nga dbus."
msgstr ""
#: ../thunar/thunar-application.c:492
msgid "The Thunar development team. All rights reserved."
......@@ -148,7 +147,7 @@ msgstr "Ju lutemi, njoftoni të meta te <%s>."
#. display an error message to the user
#: ../thunar/thunar-application.c:766
msgid "Failed to launch operation"
msgstr "Dështoi në nisjen e operacionit"
msgstr "S’u arrit të nisej operacioni"
#. tell the user that we were unable to launch the file specified
#: ../thunar/thunar-application.c:1519 ../thunar/thunar-application.c:1651
......@@ -158,12 +157,12 @@ msgstr "Dështoi në nisjen e operacionit"
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1708 ../thunar/thunar-window.c:2360
#, c-format
msgid "Failed to open \"%s\""
msgstr "Dështoi në hapjen e \"%s\""
msgstr "S’u arrit të hapej \"%s\""
#: ../thunar/thunar-application.c:1655
#, c-format
msgid "Failed to open \"%s\": %s"
msgstr "Dështoi në hapjen e \"%s\": %s"
msgstr "S’u arrit të hapëj \"%s\": %s"
#. display an error message
#: ../thunar/thunar-application.c:1710
......@@ -171,7 +170,7 @@ msgstr "Dështoi në hapjen e \"%s\": %s"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2834 ../thunar/thunar-tree-view.c:1897
#, c-format
msgid "Failed to rename \"%s\""
msgstr "Dështoi në riemërtimin e \"%s\""
msgstr "S’u arrit të riemërtohej \"%s\""
#: ../thunar/thunar-application.c:1812
#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1347
......@@ -324,7 +323,7 @@ msgstr "Po zbrazen Hedhurinat…"
#: ../thunar/thunar-application.c:2423
#, c-format
msgid "Failed to determine the original path for \"%s\""
msgstr "Dështoi në përcaktimin e shtegut origjinal për \"%s\""
msgstr "S’u arrit të përcaktohej shtegu origjinal për \"%s\""
#. display an error dialog
#: ../thunar/thunar-application.c:2440
......@@ -339,7 +338,7 @@ msgstr "Po rikthehen kartelat…"
#: ../thunar/thunar-chooser-button.c:309 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:456
#, c-format
msgid "Failed to set default application for \"%s\""
msgstr "Dështoi në caktimin e aplikacionit parazgjedhje për \"%s\""
msgstr "S’u arrit të caktohej aplikacion parazgjedhje për \"%s\""
#: ../thunar/thunar-chooser-button.c:440
#, c-format
......@@ -398,12 +397,12 @@ msgstr "_OK"
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:429
#, c-format
msgid "Failed to add new application \"%s\""
msgstr "Dështoi në shtimin e një aplikacioni të ri \"%s\""
msgstr "S’u arrit të shtohej aplikacion i ri \"%s\""
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:494
#, c-format
msgid "Failed to execute application \"%s\""
msgstr "Dështoi në ekzekutimin e aplikacionit \"%s\""
msgstr "S’u arrit të ekzekutohej aplikacioni \"%s\""
#. append the "Remove Launcher" item
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:563
......@@ -457,7 +456,7 @@ msgstr ""
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:724
#, c-format
msgid "Failed to remove \"%s\""
msgstr "Dështoi në heqjen e \"%s\""
msgstr "S’u arrit të hiqej \"%s\""
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:750
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:173
......@@ -521,7 +520,7 @@ msgstr "Aplikacione të Tjera"
#: ../thunar/thunar-chooser-model.c:406
#, c-format
msgid "Failed to remove \"%s\"."
msgstr "Dështoi në heqjen e \"%s\"."
msgstr "S’u arrit të hiqej \"%s\"."
#. tell the user that we cannot paste
#: ../thunar/thunar-clipboard-manager.c:354
......@@ -843,7 +842,7 @@ msgstr "_Lidhe këtu"
#: ../thunar/thunar-dnd.c:250 ../thunar/thunar-launcher.c:564
#, c-format
msgid "Failed to execute file \"%s\""
msgstr "Dështoi në xhirimin e kartelës \"%s\""
msgstr "S’u arrit të xhirohej kartela \"%s\""
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:49
msgid "Name only"
......@@ -927,7 +926,7 @@ msgstr "Dosja rrënjë nuk ka mëmë"
#: ../thunar/thunar-file.c:1606 ../thunar/thunar-file.c:1902
#, c-format
msgid "Failed to parse the desktop file: %s"
msgstr "Dështoi në përtypjen e kartelës desktop: %s"
msgstr "S’u arrit të përtypej kartela desktop: %s"
#. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
#: ../thunar/thunar-file.c:1618
......@@ -1013,12 +1012,12 @@ msgstr "Ka tashmë një kartelë \"%s\""
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:203
#, c-format
msgid "Failed to create empty file \"%s\": %s"
msgstr "Dështoi në krijim kartele të zbrazët \"%s\": %s"
msgstr "S’u arrit të krijohej kartelë e zbrazët \"%s\": %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:357
#, c-format
msgid "Failed to create directory \"%s\": %s"
msgstr "Dështoi në krijim drejtorie \"%s\": %s"
msgstr "S’u arrit të krijohej drejtori \"%s\": %s"
#. tell the user that we're preparing to unlink the files
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:423
......@@ -1040,17 +1039,17 @@ msgstr ""
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:959
#, c-format
msgid "Failed to change the owner of \"%s\": %s"
msgstr "Dështoi ndryshimi i pronarit \"%s\": %s"
msgstr "S’u arrit të ndryshohej i zoti i \"%s\": %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:960
#, c-format
msgid "Failed to change the group of \"%s\": %s"
msgstr "Dështoi ndryshimi i grupit për \"%s\":%s"
msgstr "S’u arrit të ndryshohej grupi për \"%s\":%s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1114
#, c-format
msgid "Failed to change the permissions of \"%s\": %s"
msgstr "Dështoi ndryshimi i lejeve mbi \"%s\": %s"
msgstr "S’u arrit të ndryshoheshin lejet mbi \"%s\": %s"
#. I18N: put " (copy #) between basename and extension
#: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:106
......@@ -1134,7 +1133,7 @@ msgstr ""
#: ../thunar/thunar-launcher.c:673
#, c-format
msgid "Failed to open file \"%s\""
msgstr "Dështoi në hapjen e kartelës \"%s\""
msgstr "S’u arrit të hapej kartela \"%s\""
#. we can just tell that n files failed to open
#: ../thunar/thunar-launcher.c:679
......@@ -1142,7 +1141,7 @@ msgstr "Dështoi në hapjen e kartelës \"%s\""
msgid "Failed to open %d file"
msgid_plural "Failed to open %d files"
msgstr[0] "Dështoi në hapjen e %d kartele"
msgstr[1] "Dështoi në hapjen e %d kartelave"
msgstr[1] "S’u arrit të hapeshin %d kartela"
#: ../thunar/thunar-launcher.c:718
msgid "Are you sure you want to open all folders?"
......@@ -1257,7 +1256,7 @@ msgstr "Hape Me \"%s\""
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1981 ../thunar/thunar-tree-view.c:2096
#, c-format
msgid "Failed to mount \"%s\""
msgstr "Dështoi në montimin e \"%s\""
msgstr "S’u arrit të montohej \"%s\""
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1719
msgid "Desktop (Create Link)"
......@@ -2025,7 +2024,7 @@ msgstr ""
#. configuration dialog
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:850
msgid "Failed to display the volume management settings"
msgstr "Dështoi shfaqja e rregullimeve për administrim vëllimesh"
msgstr "S’u arrit të shfaqeshin rregullimet për administrim vëllimesh"
#: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:96
msgid "File Operation Progress"
......@@ -2111,7 +2110,7 @@ msgstr "Përzgjidhni një Ikonë për \"%s\""
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:842
#, c-format
msgid "Failed to change icon of \"%s\""
msgstr "Dështoi ndryshimi i ikonës së \"%s\""
msgstr "S’u arrit të ndryshohej ikona e \"%s\""
#. update the properties dialog title
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:946
......@@ -2222,7 +2221,7 @@ msgstr ""
#. tell the user that we failed
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:945
msgid "Failed to open the documentation browser"
msgstr "Dështoi në hapjen e shfletuesit të dokumentacionit"
msgstr "S’u arrit të hapej shfletuesi i dokumentimit"
#. allocate the file chooser
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1050
......@@ -2275,7 +2274,7 @@ msgstr "Riemërtim Në Masë - Riemërtoni Shumë Kartela Njëherësh"
#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:187
#, c-format
msgid "Failed to rename \"%s\" to \"%s\"."
msgstr "Dështoi në riemërtimin e \"%s\" si \"%s\"."
msgstr "S’u arrit të riemërtohej \"%s\" si \"%s\"."
#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:194
msgid ""
......@@ -2384,17 +2383,17 @@ msgstr "Shtegu \"%s\" s’i referohet një drejtorie"
#. display an error message to the user
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1626
msgid "Failed to add new shortcut"
msgstr "Dështoi në shtim shkurtoreje"
msgstr "S’u arrit të shtohej shkurtore e re"
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1908 ../thunar/thunar-tree-view.c:1964
#, c-format
msgid "Failed to eject \"%s\""
msgstr "Dështoi në nxjerrjen e \"%s\""
msgstr "S’u arrit të nxirrej \"%s\""
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2050 ../thunar/thunar-tree-view.c:2019
#, c-format
msgid "Failed to unmount \"%s\""
msgstr "Dështoi në çmontimin e \"%s\""
msgstr "S’u arrit të çmontohej \"%s\""
#: ../thunar/thunar-size-label.c:165
msgid "Click here to stop calculating the total size of the folder."
......@@ -2524,7 +2523,7 @@ msgstr "Po ngarkohet lëndë dosjeje…"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2261 ../thunar/thunar-window.c:2920
msgid "Failed to open the home folder"
msgstr "Dështoi hapja e dosjes shtëpi"
msgstr "S’u arrit të hapej dosja vatër"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2313
msgid "New Empty File"
......@@ -2556,12 +2555,12 @@ msgstr "Emër i pavlefshëm kartele dhënë nga sajt XDS drag"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3443
#, c-format
msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
msgstr "Dështoi në krijimin e një lidhjeje për URL-në \"%s\""
msgstr "S’u arrit të krijohej një lidhje për URL-në \"%s\""
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3893 ../thunar/thunar-window.c:3015
#, c-format
msgid "Failed to open directory \"%s\""
msgstr "Dështoi në hapjen e drejtorisë \"%s\""
msgstr "S’u arrit të hapej drejtoria \"%s\""
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4489
msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
......@@ -2652,7 +2651,7 @@ msgstr ""
#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:967
#, c-format
msgid "Failed to restore the folder \"%s\""
msgstr "Dështoi në rikthimin e dosjes \"%s\""
msgstr "S’u arrit të rikthehej dosja \"%s\""
#. update progress information
#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:987
......@@ -3039,11 +3038,11 @@ msgstr "Hap vendodhjen \"%s\""
#: ../thunar/thunar-window.c:2334
#, c-format
msgid "Failed to launch \"%s\""
msgstr "Dështoi në nisjen e \"%s\""
msgstr "S’u arrit të nisej \"%s\""
#: ../thunar/thunar-window.c:2895
msgid "Failed to open parent folder"
msgstr "Dështoi në hapjen e dosjes mëmë"
msgstr "S’u arrit të hapej dosja mëmë"
#: ../thunar/thunar-window.c:2990
#, c-format
......@@ -3076,17 +3075,17 @@ msgstr "Mos e shfaq _sërish këtë mesazh"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-window.c:3147
msgid "Failed to open the file system root folder"
msgstr "Dështoi hapja e dosjes rrënjë të sistemit të kartelave"
msgstr "S’u arrit të hapej dosja rrënjë e sistemit të kartelave"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-window.c:3184
msgid "Failed to display the contents of the trash can"
msgstr "Dështoi shfaqja e lëndës së koshit të hedhurinave"
msgstr "S’u arrit të shfaqej ç’kish koshi i hedhurinave"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-window.c:3221
msgid "Failed to browse the network"
msgstr "Dështoi në shfletimin e rrjetit"
msgstr "S’u arrit të shfletohej rrjeti"
#: ../thunar/thunar-window.c:3305
msgid ""
......@@ -3225,7 +3224,7 @@ msgstr "Lidhje"
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:610
#, c-format
msgid "Failed to save \"%s\"."
msgstr "Dështoi në ruajtjen e \"%s\"."
msgstr "S’u arrit të ruhej \"%s\"."
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:47
msgid "Date Taken:"
......@@ -3563,13 +3562,13 @@ msgstr "Urdhri ZIP përfundoi me gabimin %d"
#: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:409
msgid "Failed to create temporary directory"
msgstr "Dështoi në krijim drejtorie të përkohshme"
msgstr "S’u arrit të krijohej drejtori e përkohshme"
#: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:471
#: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:482
#, c-format
msgid "Failed to create symbolic link for \"%s\""
msgstr "Dështoi në krijim lidhjeje simbolike për \"%s\""
msgstr "S’u arrit të krijohej lidhje simbolike për \"%s\""
#. tell the user that we failed to compress the file(s)
#: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:506
......@@ -3577,12 +3576,12 @@ msgstr "Dështoi në krijim lidhjeje simbolike për \"%s\""
msgid "Failed to compress %d file"
msgid_plural "Failed to compress %d files"
msgstr[0] "Dështoi në ngjeshjen e %d kartele"
msgstr[1] "Dështoi në ngjeshjen e %d kartelave"
msgstr[1] "S’u arrit të ngjisheshin %d kartela"
#. tell the user that we failed
#: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:657
msgid "Failed to compose new email"
msgstr "Dështoi në hartim email-i të ri"
msgstr "S’u arrit të hartohej email i ri"
#: ../plugins/thunar-sendto-email/thunar-sendto-email.desktop.in.in.h:1
msgid "Mail Recipient"
......@@ -3594,7 +3593,7 @@ msgstr "Marrës Poste"
#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:336
#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:363
msgid "Failed to connect to the Trash"
msgstr "Dështoi në hapjen e Hedhurinave"
msgstr "S’u arrit të lidhej me Hedhurinat"
#. tell the user whether the trash is full or empty
#: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:284
......@@ -3620,7 +3619,7 @@ msgstr "Krijo Veprim"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:318
msgid "Failed to save actions to disk."
msgstr "Dështoi në ruajtjen e veprimeve në disk."
msgstr "S’u arrit të ruheshin veprime në disk."
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:369
#, c-format
......@@ -3669,7 +3668,7 @@ msgstr "Element mbyllës i panjohur <%s>"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1412
#, c-format
msgid "Failed to determine save location for uca.xml"
msgstr "Dështoi në përcaktim vendi ruajtjeje për uca.xml"
msgstr "S’u arrit të përcaktohej vend ruajtjeje për uca.xml"
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1532
#, c-format
......@@ -3690,7 +3689,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:430
#, c-format
msgid "Failed to launch action \"%s\"."
msgstr "Dështoi në nisjen e veprimit \"%s\"."
msgstr "S’u arrit të nisej veprimi \"%s\"."
#: ../plugins/thunar-uca/uca.xml.in.h:1
msgid "Open Terminal Here"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment