Commit 09eae83f authored by Arve Eriksson's avatar Arve Eriksson Committed by Transifex

I18n: Update translation sv (99%).

761 translated messages, 1 untranslated message.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent eb21d91b
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-23 18:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-11 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-19 09:02+0000\n"
"Last-Translator: Arve Eriksson <031299870@telia.com>, 2020\n"
"Language-Team: Swedish (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sv/)\n"
......@@ -150,8 +150,8 @@ msgstr "Misslyckades med att starta operation"
#. tell the user that we were unable to launch the file specified
#: ../thunar/thunar-application.c:1500 ../thunar/thunar-application.c:1632
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1227 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:384
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1227 ../thunar/thunar-location-entry.c:366
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:394
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1719
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1747 ../thunar/thunar-window.c:2364
#, c-format
......@@ -247,8 +247,8 @@ msgstr[1] ""
#: ../thunar/thunar-application.c:2157 ../thunar/thunar-application.c:2336
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:288 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:705
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:753 ../thunar/thunar-create-dialog.c:141
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:105 ../thunar/thunar-dialogs.c:487
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:598 ../thunar/thunar-dialogs.c:856
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:105 ../thunar/thunar-dialogs.c:497
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:608 ../thunar/thunar-dialogs.c:866
#: ../thunar/thunar-dnd.c:169 ../thunar/thunar-launcher.c:736
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:522
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1130
......@@ -528,8 +528,8 @@ msgstr "Det finns inget i Urklipp att klistra in"
#. setup the dialog
#. add the "Close" button
#. add a regular close button, the header bar already provides one
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:801
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:253
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:811
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:257
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:254
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:355
#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:215
......@@ -543,7 +543,7 @@ msgstr "Ställ in kolumner i den detaljerade listvyn"
#. add the "Help" button
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:126
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:260
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:268
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:381
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"
......@@ -611,7 +611,7 @@ msgstr "_Expandera kolumner automatiskt vid behov"
#. the file_time is invalid
#. reset page title
#. tell the user that we're unable to determine the file info
#: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:734
#: ../thunar/thunar-column-model.c:877 ../thunar/thunar-list-model.c:734
#: ../thunar/thunar-list-model.c:770
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:232 ../thunar/thunar-util.c:471
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:513
......@@ -705,7 +705,7 @@ msgstr "_Byt namn"
msgid "Enter the new name:"
msgstr "Ange det nya namnet:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:268
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:278
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
......@@ -715,107 +715,107 @@ msgstr ""
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:444 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:454 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
msgid "_Yes"
msgstr "_Ja"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:448
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:458
msgid "Yes to _all"
msgstr "Ja till _alla"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:452 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:462 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
msgid "_No"
msgstr "_Nej"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:456
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:466
msgid "N_o to all"
msgstr "N_ej till alla"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:460
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:470
msgid "_Retry"
msgstr "_Försök igen"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:464
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:474
msgid "Copy _Anyway"
msgstr "Kopiera i a_lla fall"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:577
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:587
msgid "Confirm to replace files"
msgstr "Bekräfta för att ersätta filer"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:599
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:609
msgid "S_kip All"
msgstr "H_oppa över Alla"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:600
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:610
msgid "_Skip"
msgstr "_Hoppa över"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:611
msgid "Replace _All"
msgstr "Ersätt _alla"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:602
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:612
msgid "_Replace"
msgstr "_Ersätt"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:639
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:649
#, c-format
msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
msgstr "Den här mappen innehåller redan en symbolisk länk \"%s\"."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:644
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:654
#, c-format
msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
msgstr "Den här mappen innehåller redan en mapp \"%s\"."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:649
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:659
#, c-format
msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
msgstr "Den här mappen innehåller redan en fil \"%s\"."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:663
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:673
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
msgstr "Vill du ersätta länken"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:665
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:675
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
msgstr "Vill du ersätta den befintliga mappen"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:667
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:677
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
msgstr "Vill du ersätta den befintliga filen"
#. Fourth box (size, volume, free space)
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:688 ../thunar/thunar-dialogs.c:724
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:698 ../thunar/thunar-dialogs.c:734
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:490
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:688 ../thunar/thunar-dialogs.c:724
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:698 ../thunar/thunar-dialogs.c:734
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:449
msgid "Modified:"
msgstr "Ändrad:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:699
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:709
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
msgstr "med följande länk?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:701
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:711
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
msgstr "med följande mapp?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:703
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:713
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
msgstr "med följande fil?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:836
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:846
#, c-format
msgid ""
"The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
......@@ -824,11 +824,11 @@ msgstr ""
"Skrivbordsfilen \"%s\" är på en osäker plats och inte märkt som körbar. Om "
"du inte litar på detta program, klicka Avbryt."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:853
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:863
msgid "_Launch Anyway"
msgstr "Starta i a_lla fall"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:855
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:865
msgid "Mark _Executable"
msgstr "Märk k_örbar"
......@@ -1011,32 +1011,37 @@ msgstr "Ikonbaserad kataloglistning"
msgid "Icon view"
msgstr "Ikonvy"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:181 ../thunar/thunar-io-jobs.c:336
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:111
#, c-format
msgid "Error removing file: %s"
msgstr ""
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:214 ../thunar/thunar-io-jobs.c:369
#, c-format
msgid "The file \"%s\" already exists"
msgstr "Filen \"%s\" finns redan"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:204
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:237
#, c-format
msgid "Failed to create empty file \"%s\": %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa tom fil \"%s\": %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:359
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:392
#, c-format
msgid "Failed to create directory \"%s\": %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa katalog \"%s\": %s"
#. tell the user that we're preparing to unlink the files
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:426
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:459
msgid "Preparing..."
msgstr "Förbereder..."
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:504
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:537
#, c-format
msgid "Could not delete file \"%s\": %s"
msgstr "Det gick inte att ta bort fil \"%s\": %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:605
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:638
#, c-format
msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
msgstr ""
......@@ -1044,17 +1049,17 @@ msgstr ""
" lokal fil"
#. generate a useful error message
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:980
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1013
#, c-format
msgid "Failed to change the owner of \"%s\": %s"
msgstr "Misslyckades med att ändra ägare på \"%s\": %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:981
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1014
#, c-format
msgid "Failed to change the group of \"%s\": %s"
msgstr "Misslyckades med att ändra grupp på \"%s\": %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1136
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1169
#, c-format
msgid "Failed to change the permissions of \"%s\": %s"
msgstr "Misslyckades med att ändra rättigheter på \"%s\": %s"
......@@ -1452,11 +1457,11 @@ msgstr ""
msgid "View the properties of the folder \"%s\""
msgstr "Visa egenskaperna för mappen \"%s\""
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:365
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:200 ../thunar/thunar-window.c:365
msgid "Reload the current folder"
msgstr "Uppdatera aktuell mapp"
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:349
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:359
#, c-format
msgid "File does not exist"
msgstr "Fil finns inte"
......@@ -1651,78 +1656,78 @@ msgid "File Manager Preferences"
msgstr "Inställningar för filhanteraren"
#. Display
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:275
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
msgid "Display"
msgstr "Visning"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:285
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:297
msgid "Default View"
msgstr "Standardvy"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:298
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:310
msgid "View _new folders using:"
msgstr "Visa _nya mappar med:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:304
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:351
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:316
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:363
msgid "Icon View"
msgstr "Ikonvy"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:305
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:317
msgid "Detailed List View"
msgstr "Detaljerad listvy"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:318
msgid "Compact List View"
msgstr "Kompakt listvy"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:307
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:319
msgid "Last Active View"
msgstr "Senaste aktiva vy"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:316
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:328
msgid "Show thumbnails:"
msgstr "Visa miniatyrbilder:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:322
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:334
msgid "Never"
msgstr "Aldrig"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:323
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:335
msgid "Local Files Only"
msgstr "Bara lokala filer"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:324
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
msgid "Always"
msgstr "Alltid"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:333
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:345
msgid "Sort _folders before files"
msgstr "Sortera _mappar före filer"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:335
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:347
msgid ""
"Select this option to list folders before files when you sort a folder."
msgstr ""
"Välj det här alternativet för att lista mappar före filer när du sorterar en"
" mapp."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:340
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:352
msgid "Show file size in binary format"
msgstr "Visa filstorlek i binärformat"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:342
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:354
msgid ""
"Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
msgstr ""
"Välj detta alternativ för att visa filstorleken i binärt format istället för"
" decimalt."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:364
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:376
msgid "_Text beside icons"
msgstr "_Text bredvid ikoner"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:366
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:378
msgid ""
"Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
"rather than below the icon."
......@@ -1730,23 +1735,23 @@ msgstr ""
"Välj det här alternativet för att placera ikontexten för objekt bredvid "
"ikonen istället för under ikonen."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:376
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:388
msgid "Date"
msgstr "Datum"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:389
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:401
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:214
msgid "_Format:"
msgstr "_Format:"
#. TRANSLATORS: custom date format
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:402
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:414
msgid "Custom"
msgstr "Anpassat"
#. TRANSLATORS: Please do not translate the first column (specifiers),
#. 'strftime' and of course '\n'
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:424
msgid ""
"Custom date format to apply.\n"
"\n"
......@@ -1773,73 +1778,73 @@ msgstr ""
"För en komplett lista, se man-page för 'strftime'"
#. Side Pane
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:430
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:442
msgid "Side Pane"
msgstr "Sidopanel"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:440
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
msgid "Shortcuts Pane"
msgstr "Genvägspanel"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:453
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:465
msgid "_Icon Size:"
msgstr "_Ikonstorlek:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:458
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:506
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:470
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:518
msgid "16px"
msgstr "16 px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:459
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:507
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:471
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:519
msgid "24px"
msgstr "24 px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:460
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:508
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:472
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:520
msgid "32px"
msgstr "32 px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:461
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:509
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:521
msgid "48px"
msgstr "48 px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:462
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:510
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:474
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:522
msgid "64px"
msgstr "64 px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:511
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:475
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:523
msgid "96px"
msgstr "96 px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:464
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:512
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:476
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:524
msgid "128px"
msgstr "128 px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:465
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:513
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:477
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:525
msgid "160px"
msgstr "160 px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:466
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:514
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:478
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:526
msgid "192px"
msgstr "192 px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:467
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:515
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:479
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:527
msgid "256px"
msgstr "256 px"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:476
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:488
msgid "Show Icon _Emblems"
msgstr "Visa ikon_emblem"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:478
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:490
msgid ""
"Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
"folders for which emblems have been defined in the folders properties "
......@@ -1848,19 +1853,19 @@ msgstr ""
"Välj detta alternativ för att visa ikonemblem i genvägspanelen för alla "
"mappar för vilka emblem har ställts in i dialogrutan för mappegenskaper."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:488
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:500
msgid "Tree Pane"
msgstr "Trädpanel"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:501
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:513
msgid "Icon _Size:"
msgstr "Ikon_storlek"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:524
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:536
msgid "Show Icon E_mblems"
msgstr "Visa ikone_mblem"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:526
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:538
msgid ""
"Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
"for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
......@@ -1869,19 +1874,19 @@ msgstr ""
"för vilka emblem har ställts in i dialogrutan för mappegenskaper."
#. Behavior
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:536
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:548
msgid "Behavior"
msgstr "Beteende"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:546
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:558
msgid "Navigation"
msgstr "Navigering"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:559
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:571
msgid "_Single click to activate items"
msgstr "_Enkelklicka för att aktivera objekt"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:575
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:587
msgid ""
"Specify the d_elay before an item gets selected\n"
"when the mouse pointer is paused over it:"
......@@ -1889,7 +1894,7 @@ msgstr ""
"Ange _fördröjningen innan ett objekt väljs\n"
"när muspekaren vilar ovanpå det:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:588
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:600
msgid ""
"When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
"item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
......@@ -1903,42 +1908,42 @@ msgstr ""
" kan vara användbar när enkelklick aktiverar objekt, och du vill bara vill "
"markera objektet utan att aktivera det."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:607
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:619
msgid "Disabled"
msgstr "Inaktiverad"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:613
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:625
msgid "Medium"
msgstr "Medium"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:618
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:630
msgid "Long"
msgstr "Lång"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:624
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:636
msgid "_Double click to activate items"
msgstr "_Dubbelklicka för att aktivera objekt"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:635
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:647
msgid "Tabs instead of new Windows"
msgstr "Flikar istället för nya fönster"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:648
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:660
msgid "Open folders in new tabs on middle click"
msgstr "Öppna mappar i nya flikar vid mittenklick"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:650
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:662
msgid ""
"Select this option to open a new tab on middle click instead of a new window"
msgstr ""
"Välj detta alternativ för att öppna en ny flik vid mittenklick istället för "
"ett nytt fönster"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:666
msgid "Open new thunar instances as tabs"
msgstr "Öppna nya thunar-instanser som flikar"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:656
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:668
msgid ""
"Select this option to open new thunar instances as tabs in an existing "
"thunar window"
......@@ -1946,28 +1951,28 @@ msgstr ""
"Välj detta alternativ för att öppna nya thunar-instanser som flikar i ett "
"befintligt thunar-fönster"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:667
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679
msgid "Context Menu"
msgstr "Snabbmeny"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:691
msgid "Show action to permanently delete files and folders"
msgstr "Visa åtgärder för att ta bort filer och mappar permanent"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:681
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:693
msgid "Select this option to show the 'Delete' action in the context menu"
msgstr "Välj detta alternativ för att visa åtgärden 'Ta bort' i snabbmenyn"
#. Advanced
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:690
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:702
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:700
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:712
msgid "Folder Permissions"
msgstr "Mapprättigheter"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:713
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:725
msgid ""
"When changing the permissions of a folder, you\n"
"can also apply the changes to the contents of the\n"
......@@ -1977,28 +1982,28 @@ msgstr ""
"du även ändra behörigheterna på innehållet i\n"
"mappen. Välj standardbeteendet nedan:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:722
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:734
msgid "Ask every time"
msgstr "Fråga varje gång"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:723
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:735
msgid "Apply to Folder Only"
msgstr "Tillämpa endast på mappen"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:724
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:736
msgid "Apply to Folder and Contents"
msgstr "Tillämpa både på mappen och dess innehåll"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:735
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:747
msgid "Volume Management"
msgstr "Volymhantering"
#. add check button to enable/disable auto mounting
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:752
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:764
msgid "Enable _Volume Management"
msgstr "Aktivera _volymhantering"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:762
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:774
msgid ""
"<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives,\n"
"devices and media."
......@@ -2006,11 +2011,11 @@ msgstr ""
"<a href=\"volman-config:\">Konfigurera</a> hantering av flyttbara enheter "
"och medier."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:777
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:789
msgid "Missing dependencies"
msgstr "Saknade beroenden"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:785
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:797
msgid ""
"It looks like <a href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/gvfs\">gvfs</a> is not available.\n"
"Important features including trash support,\n"
......@@ -2024,7 +2029,7 @@ msgstr ""
#. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman