Commit 01bcb229 authored by Kjell Cato Heskjestad's avatar Kjell Cato Heskjestad Committed by Transifex

I18n: Update translation nb (99%).

761 translated messages, 1 untranslated message.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 162d632c
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-23 18:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-11 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-19 09:02+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2019\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/nb/)\n"
......@@ -147,8 +147,8 @@ msgstr "Klarte ikke å starte operasjonen"
#. tell the user that we were unable to launch the file specified
#: ../thunar/thunar-application.c:1500 ../thunar/thunar-application.c:1632
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1227 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:384
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1227 ../thunar/thunar-location-entry.c:366
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:394
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1719
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1747 ../thunar/thunar-window.c:2364
#, c-format
......@@ -244,8 +244,8 @@ msgstr[1] ""
#: ../thunar/thunar-application.c:2157 ../thunar/thunar-application.c:2336
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:288 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:705
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:753 ../thunar/thunar-create-dialog.c:141
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:105 ../thunar/thunar-dialogs.c:487
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:598 ../thunar/thunar-dialogs.c:856
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:105 ../thunar/thunar-dialogs.c:497
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:608 ../thunar/thunar-dialogs.c:866
#: ../thunar/thunar-dnd.c:169 ../thunar/thunar-launcher.c:736
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:522
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1130
......@@ -521,8 +521,8 @@ msgstr "Det finnes ingenting på utklippstavlen som kan limes inn"
#. setup the dialog
#. add the "Close" button
#. add a regular close button, the header bar already provides one
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:801
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:253
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:811
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:257
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:254
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:355
#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:215
......@@ -536,7 +536,7 @@ msgstr "Konfigurer kolonner i detaljert listevisning"
#. add the "Help" button
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:126
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:260
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:268
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:381
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
......@@ -604,7 +604,7 @@ msgstr "Automatisk _utvid kolonner ved behov"
#. the file_time is invalid
#. reset page title
#. tell the user that we're unable to determine the file info
#: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:734
#: ../thunar/thunar-column-model.c:877 ../thunar/thunar-list-model.c:734
#: ../thunar/thunar-list-model.c:770
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:232 ../thunar/thunar-util.c:471
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:513
......@@ -698,114 +698,114 @@ msgstr "_Gi nytt navn"
msgid "Enter the new name:"
msgstr "Skriv inn nytt navn"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:268
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:278
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"haarek - Harald <https://www.transifex.com/accounts/profile/haarek/>\n"
"kingu - Allan Nordhøy <https://www.transifex.com/accounts/profile/kingu/>\n"
"papparonny - Ronny K. M. Olufsen <https://www.transifex.com/accounts/profile/papparonny/>"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:444 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:454 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
msgid "_Yes"
msgstr "_Ja"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:448
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:458
msgid "Yes to _all"
msgstr "Ja til _alle"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:452 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:462 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
msgid "_No"
msgstr "_Nei"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:456
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:466
msgid "N_o to all"
msgstr "Nei til _alle"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:460
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:470
msgid "_Retry"
msgstr "_Forsøk på nytt"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:464
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:474
msgid "Copy _Anyway"
msgstr "Kopier _uansett"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:577
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:587
msgid "Confirm to replace files"
msgstr "Bekreft erstatte filer"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:599
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:609
msgid "S_kip All"
msgstr "H_opp over alle"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:600
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:610
msgid "_Skip"
msgstr "H_opp over"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:611
msgid "Replace _All"
msgstr "Erstatt _alle:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:602
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:612
msgid "_Replace"
msgstr "_Erstatt"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:639
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:649
#, c-format
msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
msgstr "Denne mappen inneholder allerede symbolsk link «%s»."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:644
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:654
#, c-format
msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
msgstr "Denne mappen inneholder allerede mappen «%s»."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:649
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:659
#, c-format
msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
msgstr "Denne mappen inneholder allerede filen «%s»."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:663
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:673
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
msgstr "Ønsker du å erstatte linken"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:665
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:675
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
msgstr "Ønsker du å erstatte den eksisterende mappen"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:667
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:677
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
msgstr "Ønsker du å erstatte den eksisterende filen"
#. Fourth box (size, volume, free space)
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:688 ../thunar/thunar-dialogs.c:724
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:698 ../thunar/thunar-dialogs.c:734
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:490
msgid "Size:"
msgstr "Størrelse:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:688 ../thunar/thunar-dialogs.c:724
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:698 ../thunar/thunar-dialogs.c:734
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:449
msgid "Modified:"
msgstr "Endret:"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:699
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:709
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
msgstr "med den følgende lenken?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:701
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:711
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
msgstr "med den følgende mappen?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:703
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:713
#, c-format
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
msgstr "med den følgende filen?"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:836
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:846
#, c-format
msgid ""
"The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
......@@ -814,11 +814,11 @@ msgstr ""
"Skrivebordsfilen «%s» er på en usikret plass, og ikke markert som kjørbar. "
"Hvis du ikke har tiltro til dette programmet, trykk Avbryt."
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:853
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:863
msgid "_Launch Anyway"
msgstr "Kjør _likevel"
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:855
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:865
msgid "Mark _Executable"
msgstr "Merk _kjørbar"
......@@ -1001,49 +1001,54 @@ msgstr "Ikonbasert mappevisning"
msgid "Icon view"
msgstr "Ikonvisning"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:181 ../thunar/thunar-io-jobs.c:336
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:111
#, c-format
msgid "Error removing file: %s"
msgstr ""
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:214 ../thunar/thunar-io-jobs.c:369
#, c-format
msgid "The file \"%s\" already exists"
msgstr "Filen «%s» eksisterer allerede"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:204
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:237
#, c-format
msgid "Failed to create empty file \"%s\": %s"
msgstr "Klarte ikke lage tom fil «%s»: %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:359
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:392
#, c-format
msgid "Failed to create directory \"%s\": %s"
msgstr "Klarte ikke lage mappen «%s»: %s"
#. tell the user that we're preparing to unlink the files
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:426
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:459
msgid "Preparing..."
msgstr "Forbereder ..."
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:504
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:537
#, c-format
msgid "Could not delete file \"%s\": %s"
msgstr "Klarte ikke slette filen «%s»: %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:605
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:638
#, c-format
msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
msgstr ""
"Klarte ikke lage symbolsk lenke til «%s» fordi dette ikke er en lokal fil"
#. generate a useful error message
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:980
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1013
#, c-format
msgid "Failed to change the owner of \"%s\": %s"
msgstr "Klarte ikke å endre eier for «%s»: %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:981
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1014
#, c-format
msgid "Failed to change the group of \"%s\": %s"
msgstr "Klarte ikke å endre gruppe for «%s»: %s"
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1136
#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1169
#, c-format
msgid "Failed to change the permissions of \"%s\": %s"
msgstr "Klarte ikke å endre tillatelser for «%s»: %s"
......@@ -1440,11 +1445,11 @@ msgstr ""
msgid "View the properties of the folder \"%s\""
msgstr "Vis egenskaper for mappen «%s»"
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:365
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:200 ../thunar/thunar-window.c:365
msgid "Reload the current folder"
msgstr "Oppdater den gjeldende mappen"
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:349
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:359
#, c-format
msgid "File does not exist"
msgstr "Filen finnes ikke"
......@@ -1637,76 +1642,76 @@ msgid "File Manager Preferences"
msgstr "Innstillinger for filbehandleren"
#. Display
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:275
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
msgid "Display"
msgstr "Visning"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:285
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:297
msgid "Default View"
msgstr "Standardvisning"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:298
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:310
msgid "View _new folders using:"
msgstr "Vis _nye mapper med:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:304
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:351
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:316
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:363
msgid "Icon View"
msgstr "Ikonvisning"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:305
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:317
msgid "Detailed List View"
msgstr "Detaljert listevisning"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:318
msgid "Compact List View"
msgstr "Kompakt listevisning"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:307
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:319
msgid "Last Active View"
msgstr "Sist aktive visning"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:316
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:328
msgid "Show thumbnails:"
msgstr "Vis miniatyrbilder:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:322
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:334
msgid "Never"
msgstr "Aldri"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:323
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:335
msgid "Local Files Only"
msgstr "Kun lokale filer"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:324
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
msgid "Always"
msgstr "Alltid"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:333
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:345
msgid "Sort _folders before files"
msgstr "Sorter _mapper foran filer"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:335
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:347
msgid ""
"Select this option to list folders before files when you sort a folder."
msgstr "Velg dette valget for å sortere mapper foran filer ved visning."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:340
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:352
msgid "Show file size in binary format"
msgstr "Vis filstørrelse i binærformat"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:342
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:354
msgid ""
"Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
msgstr ""
"Velg dette alternativet for å vise filstørrelse i binærformat istedenfor "
"desimalnotasjon."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:364
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:376
msgid "_Text beside icons"
msgstr "_Tekst ved siden av ikoner"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:366
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:378
msgid ""
"Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
"rather than below the icon."
......@@ -1714,23 +1719,23 @@ msgstr ""
"Bruk dette valget for å plassere elementers ikontekst ved siden av ikonet "
"fremfor under ikonet."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:376
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:388
msgid "Date"
msgstr "Dato"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:389
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:401
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:214
msgid "_Format:"
msgstr "_Format:"
#. TRANSLATORS: custom date format
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:402
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:414
msgid "Custom"
msgstr "Egentilpasset"
#. TRANSLATORS: Please do not translate the first column (specifiers),
#. 'strftime' and of course '\n'
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:424
msgid ""
"Custom date format to apply.\n"
"\n"
......@@ -1757,73 +1762,73 @@ msgstr ""
"Se manualsiden til «strftime» for en fullstendig liste."
#. Side Pane
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:430
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:442
msgid "Side Pane"
msgstr "Sidepanel"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:440
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
msgid "Shortcuts Pane"
msgstr "Snarveipanel"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:453
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:465
msgid "_Icon Size:"
msgstr "_Ikonstørrelse:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:458
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:506
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:470
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:518
msgid "16px"
msgstr "16 piksler"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:459
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:507
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:471
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:519
msgid "24px"
msgstr "24 piksler"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:460
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:508
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:472
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:520
msgid "32px"
msgstr "32 piksler"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:461
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:509
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:521
msgid "48px"
msgstr "48 piksler"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:462
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:510
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:474
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:522
msgid "64px"
msgstr "64 piksler"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:511
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:475
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:523
msgid "96px"
msgstr "96 piksler"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:464
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:512
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:476
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:524
msgid "128px"
msgstr "128 piksler"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:465
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:513
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:477
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:525
msgid "160px"
msgstr "160 piksler"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:466
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:514
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:478
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:526
msgid "192px"
msgstr "192 piksler"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:467
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:515
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:479
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:527
msgid "256px"
msgstr "256 piksler"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:476
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:488
msgid "Show Icon _Emblems"
msgstr "Vis ikon_emblemer"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:478
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:490
msgid ""
"Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
"folders for which emblems have been defined in the folders properties "
......@@ -1832,19 +1837,19 @@ msgstr ""
"Bruk dette valget for å vise ikonemblemer i snarveivisning for alle mapper "
"som har emblemer definert i mappeegenskaper."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:488
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:500
msgid "Tree Pane"
msgstr "Trevisning"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:501
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:513
msgid "Icon _Size:"
msgstr "Ikon_størrelse:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:524
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:536
msgid "Show Icon E_mblems"
msgstr "Vis ikon_emblemer"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:526
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:538
msgid ""
"Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
"for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
......@@ -1853,19 +1858,19 @@ msgstr ""
"har emblemer definert i mappeegenskaper."
#. Behavior
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:536
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:548
msgid "Behavior"
msgstr "Oppførsel"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:546
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:558
msgid "Navigation"
msgstr "Navigering"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:559
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:571
msgid "_Single click to activate items"
msgstr "_Enkeltklikk for å aktivere elementer"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:575
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:587
msgid ""
"Specify the d_elay before an item gets selected\n"
"when the mouse pointer is paused over it:"
......@@ -1873,7 +1878,7 @@ msgstr ""
"Angi _forsinkelsen før et element blir valgt når musepekerne\n"
"hviler over det.:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:588
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:600
msgid ""
"When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
"item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
......@@ -1887,42 +1892,42 @@ msgstr ""
"enkeltklikk aktiverer elementer, og du bare vil velge elementer uten å "
"aktiver/starte det."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:607
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:619
msgid "Disabled"
msgstr "Deaktivert"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:613
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:625
msgid "Medium"
msgstr "Middels"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:618
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:630
msgid "Long"
msgstr "Lang"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:624
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:636
msgid "_Double click to activate items"
msgstr "_Dobbeltklikk for å aktvere elementer"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:635
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:647
msgid "Tabs instead of new Windows"
msgstr "Faner istedenfor nye vinduer"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:648
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:660
msgid "Open folders in new tabs on middle click"
msgstr "Åpne mapper i nye faner ved midtklikk"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:650
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:662
msgid ""
"Select this option to open a new tab on middle click instead of a new window"
msgstr ""
"Velg dette alternativet for å åpne en ny fane ved midtklikk istedenfor et "
"nytt vindu"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:666
msgid "Open new thunar instances as tabs"
msgstr "Åpne nye thunar-instanser som faner"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:656
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:668
msgid ""
"Select this option to open new thunar instances as tabs in an existing "
"thunar window"
......@@ -1930,28 +1935,28 @@ msgstr ""
"Velg dette alternativet for å åpne nye thunar-instanser som faner i et "
"eksisterende thunar-vindu"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:667
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679
msgid "Context Menu"
msgstr "Kontekstmeny"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:691
msgid "Show action to permanently delete files and folders"
msgstr "Vis handling som sletter filer og mapper permanent"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:681
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:693
msgid "Select this option to show the 'Delete' action in the context menu"
msgstr "Velg denne for å vise handlingen «Slett» i kontekstmenyen"
#. Advanced
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:690
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:702
msgid "Advanced"
msgstr "Avansert"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:700
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:712
msgid "Folder Permissions"
msgstr "Mapperettigheter"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:713
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:725
msgid ""
"When changing the permissions of a folder, you\n"
"can also apply the changes to the contents of the\n"
......@@ -1961,28 +1966,28 @@ msgstr ""
"du også endre rettigheter for innholdet i\n"
"mappen. Velg standard oppførsel under:"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:722
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:734
msgid "Ask every time"
msgstr "Spør alltid"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:723
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:735
msgid "Apply to Folder Only"
msgstr "Endre bare mappen"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:724
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:736
msgid "Apply to Folder and Contents"
msgstr "Endre for mappen med innhold"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:735
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:747
msgid "Volume Management"
msgstr "Enhetsbehandling"
#. add check button to enable/disable auto mounting
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:752
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:764
msgid "Enable _Volume Management"
msgstr "Aktiver _enhetsbehandling"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:762
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:774
msgid ""
"<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives,\n"
"devices and media."
......@@ -1990,11 +1995,11 @@ msgstr ""
"<a href=\"volman-config:\">Konfigurer</a> behandling av flyttbare\n"
"lagringsenheter, øvrige enheter og media."
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:777
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:789
msgid "Missing dependencies"
msgstr "Manglende avhengigheter"
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:785
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:797
msgid ""
"It looks like <a href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/gvfs\">gvfs</a> is not available.\n"
"Important features including trash support,\n"
......@@ -2008,7 +2013,7 @@ msgstr ""
#. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
#. configuration dialog
#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:859