et.po 102 KB
Newer Older
1
# Translation of thunar package into Estonian.
2 3
# Copyright (C) 2004-2007 Benedikt Meurer.
# This file is distributed under the same license as the thunar package.
4
# Peeter Vois <Peeter.Vois@proekspert.ee>, 2006.
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
5
# Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2008.
6 7
# Kristjan Siimson <epost@ksiimson.se>, 2008.
#
8 9
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12
"POT-Creation-Date: 2009-08-21 21:05+0200\n"
13 14 15
"PO-Revision-Date: 2008-10-19 03:01-0700\n"
"Last-Translator: Kristjan Siimson <epost@ksiimson.se>\n"
"Language-Team: Estonian <xfce-18n@xfce.org>\n"
16 17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
"X-Generator: Narro 0.9.2 on http://tolge.pingviin.org\n"
21

22
#: ../thunar/main.c:58
23
msgid "Open the bulk rename dialog"
24
msgstr "Avada hulganisti nimede muutmise dialoog"
25

26
#: ../thunar/main.c:60
27
msgid "Run in daemon mode"
28
msgstr "Käivitada taustaprotsessina"
29

30
#: ../thunar/main.c:62
31
msgid "Run in daemon mode (not supported)"
32
msgstr "Käivitada taustaprotsessina (pole toetatud)"
33

34
#: ../thunar/main.c:66
35
msgid "Quit a running Thunar instance"
36
msgstr "Lõpetada käimasolev Thunari instants"
37

38
#: ../thunar/main.c:68
39
msgid "Quit a running Thunar instance (not supported)"
40
msgstr "Lõpetada käimasolev Thunari instants (pole toetatud)"
41

42
#: ../thunar/main.c:70
43
msgid "Print version information and exit"
44
msgstr "Trükkida versiooniteave ja väljuda"
45

46
#. setup application name
47
#: ../thunar/main.c:124
48 49 50 51
msgid "Thunar"
msgstr "Thunar"

#. initialize Gtk+
52
#: ../thunar/main.c:141
53 54 55
msgid "[FILES...]"
msgstr "[FAILID...]"

56
#: ../thunar/main.c:148
57 58
#, c-format
msgid "Thunar: Failed to open display: %s\n"
59
msgstr "Thunar: Ekraani %s avamine ebaõnnestus\n"
60 61

#. yep, there's an error, so print it
62
#: ../thunar/main.c:153
63 64 65 66
#, c-format
msgid "Thunar: %s\n"
msgstr "Thunar: %s\n"

67
#: ../thunar/main.c:164
68
msgid "The Thunar development team. All rights reserved."
69
msgstr "Thunar'i arendusmeeskond. Kõik õigused kaitstud."
70

71
#: ../thunar/main.c:165
72
msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
73
msgstr "Kirjutanud Benedikt Meurer <bennu@xfce.org>."
74

75
#: ../thunar/main.c:166
76 77
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
78
msgstr "Palun teatage vigadest <%s>."
79

80
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:117
81
msgid "Arran_ge Items"
82
msgstr "_Järjestada"
83

84
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
85
msgid "Sort By _Name"
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
86
msgstr "_Nime järgi"
87

88
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:122
89
msgid "Keep items sorted by their name"
90
msgstr "Hoida esemeid nime järgi järjestatuna"
91

92
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:123
93
msgid "Sort By _Size"
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
94
msgstr "_Suuruse järgi"
95

96
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:123
97
msgid "Keep items sorted by their size"
98
msgstr "Hoida esemeid suuruse järgi järjestatuna"
99

100
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:124
101
msgid "Sort By _Type"
102
msgstr "_Liigi järgi"
103

104
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:124
105
msgid "Keep items sorted by their type"
106
msgstr "Hoida esemeid liigi järgi järjestatuna"
107

108
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:125
109
msgid "Sort By Modification _Date"
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
110
msgstr "_Muutmisaja järgi"
111

112
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:125
113
msgid "Keep items sorted by their modification date"
114
msgstr "Hoida esemeid muutmisaja järgi järjestatuna"
115

116
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:130
117
msgid "_Ascending"
118
msgstr "_Tõusev"
119

120
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:130
121
msgid "Sort items in ascending order"
122
msgstr "Hoida esemeid tõusvalt järjestatuna"
123

124
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:131
125
msgid "_Descending"
126
msgstr "_Langev"
127

128
#: ../thunar/thunar-abstract-icon-view.c:131
129
msgid "Sort items in descending order"
130
msgstr "Hoida esemeid langevalt järjestatuna"
131

132
#. display an error message to the user
133
#: ../thunar/thunar-application.c:390
134
msgid "Failed to launch operation"
135
msgstr "Toimingu käivitamine ebaõnnestus"
136

137
#. failed to launch exo-eject, inform the user about this
138
#: ../thunar/thunar-application.c:594
139 140
#, c-format
msgid "Failed to execute \"%s\""
141
msgstr "Koha „%s” käivitamine ebaõnnestus"
142

143 144 145 146 147
#. tell the user that we were unable to launch the file specified
#: ../thunar/thunar-application.c:1104 ../thunar/thunar-application.c:1228
#: ../thunar/thunar-launcher.c:1107 ../thunar/thunar-location-entry.c:451
#: ../thunar/thunar-location-entry.c:479
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1236 ../thunar/thunar-window.c:1429
148 149
#, c-format
msgid "Failed to open \"%s\""
150
msgstr "Koha „%s” avamine ebaõnnestus"
151

152
#: ../thunar/thunar-application.c:1232
153 154
#, c-format
msgid "Failed to open \"%s\": %s"
155
msgstr "Koha „%s” avamine ebaõnnestus: %s"
156

157
#: ../thunar/thunar-application.c:1307 ../thunar/thunar-application.c:1340
158
msgid "Copying files..."
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
159
msgstr "Failide kopeerimine..."
160

161
#: ../thunar/thunar-application.c:1374
162
msgid "Creating symbolic links..."
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
163
msgstr "Nimeviitade loomine..."
164

165
#: ../thunar/thunar-application.c:1415
166
msgid "Moving files..."
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
167
msgstr "Failide liigutamine..."
168

169
#: ../thunar/thunar-application.c:1487
170
#, c-format
Brian Tarricone's avatar
Brian Tarricone committed
171 172 173 174 175 176
msgid ""
"Are you sure that you want to\n"
"permanently delete \"%s\"?"
msgstr ""
"Olete kindel, et soovite\n"
"„%s” jäädavalt kustutada?"
177

178
#: ../thunar/thunar-application.c:1492
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
179
#, c-format
Brian Tarricone's avatar
Brian Tarricone committed
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
msgid ""
"Are you sure that you want to permanently\n"
"delete the selected file?"
msgid_plural ""
"Are you sure that you want to permanently\n"
"delete the %u selected files?"
msgstr[0] ""
"Olete kindel, et märgistatud fail\n"
"jäädavalt kustutada?"
msgstr[1] ""
"Olete kindel, %u märgistatud faili\n"
"jäädavalt kustutada?"
192

193
#: ../thunar/thunar-application.c:1512
194
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
195
msgstr "Faili kustutamisel kaob see jäädavalt."
196

197
#: ../thunar/thunar-application.c:1522
198
msgid "Deleting files..."
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
199
msgstr "Failide kustutamine..."
200

201 202 203 204 205
#: ../thunar/thunar-application.c:1557
msgid "Moving files into the trash..."
msgstr "Failide liigutamine paberikorvi..."

#: ../thunar/thunar-application.c:1596
206
msgid "Creating files..."
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
207
msgstr "Failide loomine..."
208

209
#: ../thunar/thunar-application.c:1635
210
msgid "Creating directories..."
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
211
msgstr "Kataloogide loomine..."
212

213
#: ../thunar/thunar-application.c:1673
214
msgid "Remove all files and folders from the Trash?"
215
msgstr "Kustutada paberikorvist kõik failid ja kaustad?"
216 217 218

#. append the "Empty Trash" menu action
#. add the "Empty Trash" menu item
219 220 221
#: ../thunar/thunar-application.c:1678 ../thunar/thunar-location-buttons.c:173
#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:834 ../thunar/thunar-tree-view.c:1142
#: ../thunar/thunar-window.c:291 ../plugins/thunar-tpa/main.c:49
222
msgid "_Empty Trash"
223
msgstr "Tühj_endada paberikorv"
224

225
#: ../thunar/thunar-application.c:1682
Brian Tarricone's avatar
Brian Tarricone committed
226 227 228 229 230 231
msgid ""
"If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. "
"Please note that you can also delete them separately."
msgstr ""
"Otsustades paberikorvi tühjendada, kaovad kõik esemed sealt jäädavalt. Pane "
"tähele, et neid saab ka ühekaupa kustutada."
232

233
#: ../thunar/thunar-application.c:1699
234
msgid "Emptying the Trash..."
235
msgstr "Paberikorvi tühjendamine..."
236

237
#: ../thunar/thunar-application.c:1745
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
238
#, c-format
239
msgid "Failed to determine the original path for \"%s\""
240
msgstr "„%s” esialgse asukoha määratlemine ebaõnnestus"
241 242

#. display an error dialog
243 244 245
#: ../thunar/thunar-application.c:1762
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not restore \"%s\""
246
msgstr "„%s” taastamine ebaõnnestus"
247

248
#: ../thunar/thunar-application.c:1770
249
msgid "Restoring files..."
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
250
msgstr "Failide taastamine..."
251

252
#. tell the user that it didn't work
253
#: ../thunar/thunar-chooser-button.c:268 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:499
254 255
#, c-format
msgid "Failed to set default application for \"%s\""
256
msgstr "Vaikimisi rakenduse määramine faililiigile „%s” ebaõnnestus"
257

258
#: ../thunar/thunar-chooser-button.c:340
259
msgid "No application selected"
260
msgstr "Ühtegi rakendust pole märgistatud"
261

262
#: ../thunar/thunar-chooser-button.c:347
263
#, c-format
Brian Tarricone's avatar
Brian Tarricone committed
264 265 266 267 268
msgid ""
"The selected application is used to open this and other files of type \"%s\"."
msgstr ""
"Märgistatud rakendust kasutatakse selle ja teiste „%s” liiki failide "
"avamiseks."
269 270

#. add the "Other Application..." choice
271
#: ../thunar/thunar-chooser-button.c:459
272
msgid "_Other Application..."
273
msgstr "_Muu rakendus..."
274

275
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:219 ../thunar/thunar-launcher.c:173
276
msgid "Open With"
277
msgstr "Avada kasutades"
278 279

#. create the "Custom command" expand
280
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:291
281
msgid "Use a _custom command:"
282
msgstr "_Kasutada kohandatud käsku:"
283

284
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:292
Brian Tarricone's avatar
Brian Tarricone committed
285 286 287 288 289 290
msgid ""
"Use a custom command for an application that is not available from the above "
"application list."
msgstr ""
"Kasutada kohandatud käsku rakendusele, mida ülalpool rakenduste loendis ei "
"leidu."
291 292

#. create the "Custom command" button
293
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:311
294
msgid "_Browse..."
295
msgstr "_Sirvida..."
296 297

#. create the "Use as default for this kind of file" button
298
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:317
299
msgid "Use as _default for this kind of file"
300
msgstr "Kasuta_da vaikimisi rakendusena sellele faililiigile"
301 302

#. display an error to the user
303
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:472
304 305
#, c-format
msgid "Failed to add new application \"%s\""
306
msgstr "Uue rakenduse „%s” lisamine ebaõnnestus"
307

308 309 310 311 312
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:526
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to execute application \"%s\""
msgstr "Uue rakenduse „%s” lisamine ebaõnnestus"

313
#. append the "Remove Launcher" item
314
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:598
315
msgid "_Remove Launcher"
316
msgstr "_Eemaldada käivitaja"
317

318
#. update the header label
319
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:683
320 321
#, c-format
msgid "Open <i>%s</i> and other files of type \"%s\" with:"
322
msgstr "Avada <i>%s</i> ja teised „%s”-liiki failid rakendusega:"
323

324
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:691
325
#, c-format
Brian Tarricone's avatar
Brian Tarricone committed
326 327
msgid ""
"Browse the file system to select an application to open files of type \"%s\"."
328
msgstr "Sirvige failisüsteemi, et märgistada „%s” liiki faile avav rakendus."
329

330
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:697
331
#, c-format
Brian Tarricone's avatar
Brian Tarricone committed
332 333 334
msgid ""
"Change the default application for files of type \"%s\" to the selected "
"application."
335
msgstr "Muuta märgistatud rakendus vaikimisi rakenduseks „%s” liiki failidele."
336

337
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:744
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
338
#, c-format
339
msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
340
msgstr "Kindel, et „%s” eemaldada?"
341

342
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:750
Brian Tarricone's avatar
Brian Tarricone committed
343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
msgid ""
"This will remove the application launcher that appears in the file context "
"menu, but will not uninstall the application itself.\n"
"\n"
"You can only remove application launchers that were created using the custom "
"command box in the \"Open With\" dialog of the file manager."
msgstr ""
"Kontekstimenüüst eemaldatakse rakenduse käivitaja, kuid rakendust ennast ei "
"eemaldata.\n"
"\n"
"Eemaldada saab vaid rakenduste käivitajaid, mis on lisatud kohandatud käsuna "
"failihalduri „Avada rakendusega” dialoogiaknas."
355

356 357 358 359 360 361 362
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:765
#, c-format
msgid "Failed to remove \"%s\""
msgstr "Faili „%s” eemaldamine ebaõnnestus"

#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:791
363
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:492
364
msgid "Select an Application"
365
msgstr "Märgistada rakendus"
366

367
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:801
368
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1090
369
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:502
370 371 372
msgid "All Files"
msgstr "Kõik failid"

373
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:806
374
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:507
375 376 377
msgid "Executable Files"
msgstr "Käivitatavad failid"

378
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:821
379
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:522
380 381 382
msgid "Perl Scripts"
msgstr "Perli skriptid"

383
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:827
384
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:528
385 386 387
msgid "Python Scripts"
msgstr "Pythoni skriptid"

388
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:833
389
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:534
390 391 392
msgid "Ruby Scripts"
msgstr "Ruby skriptid"

393
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:839
394
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:540
395
msgid "Shell Scripts"
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
396
msgstr "Käsurea skriptid"
397

398
#: ../thunar/thunar-chooser-model.c:279
399 400 401
msgid "None available"
msgstr "Pole saadaval"

402
#: ../thunar/thunar-chooser-model.c:315
403
msgid "Recommended Applications"
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
404
msgstr "Soovitatud rakendused"
405

406
#: ../thunar/thunar-chooser-model.c:332
407 408 409 410
msgid "Other Applications"
msgstr "Muud rakendused"

#. tell the user that we cannot paste
411
#: ../thunar/thunar-clipboard-manager.c:359
412
msgid "There is nothing on the clipboard to paste"
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
413
msgstr "Lõikelaual pole midagi mida asetada"
414

415
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:154
416
msgid "Configure Columns in the Detailed List View"
417
msgstr "Seadistada üksikasjaliku loendivaate veergusid"
418

419
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:172
420
msgid "Visible Columns"
421
msgstr "Nähtavad veerud"
422 423

#. create the top label for the column editor dialog
424
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:185
Brian Tarricone's avatar
Brian Tarricone committed
425 426 427 428 429 430
msgid ""
"Choose the order of information to appear in the\n"
"detailed list view."
msgstr ""
"Valige üksikasjalikus loendivaates asuvate\n"
"andmete järjestus."
431 432

#. create the "Move Up" button
433
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:226
434
msgid "Move _Up"
435
msgstr "Liig_utada üles"
436 437

#. create the "Move Down" button
438
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:236
439
msgid "Move Dow_n"
440
msgstr "_Liigutada alla"
441 442

#. create the "Show" button
443
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:246
444
msgid "_Show"
445
msgstr "_Näidata"
446 447

#. create the "Hide" button
448
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:252
449
msgid "Hi_de"
450
msgstr "_Peita"
451 452

#. create the "Use Default" button
453
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:263
454
msgid "Use De_fault"
455
msgstr "_Kasutada vaikimist"
456

457
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:272
458
msgid "Column Sizing"
459
msgstr "Veeru sobitamine"
460 461

#. create the label that explains the column sizing option
462
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:285
Brian Tarricone's avatar
Brian Tarricone committed
463 464 465 466 467 468 469 470 471
msgid ""
"By default columns will be automatically expanded if\n"
"needed to ensure the text is fully visible. If you dis-\n"
"able this behavior below the file manager will always\n"
"use the user defined column widths."
msgstr ""
"Vaikimisi laiendatakse veergusid tagamaks tekstile\n"
"täieliku nähtavust. Sellise käitumise keelamisel\n"
"kasutatakse alati kasutaja määratud laiuseid."
472 473

#. create the "Automatically expand columns as needed" button
474
#: ../thunar/thunar-column-editor.c:294
475
msgid "Automatically _expand columns as needed"
476
msgstr "Automaats_elt laiendada veergusid nii palju kui vaja"
477

478
#. the file_time is invalid
479 480
#. reset page title
#. tell the user that we're unable to determine the file info
481 482 483
#: ../thunar/thunar-column-model.c:896 ../thunar/thunar-list-model.c:734
#: ../thunar/thunar-list-model.c:762
#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:274 ../thunar/thunar-util.c:255
484 485
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:469
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:287
486
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:288
487
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:624
488 489 490
msgid "Unknown"
msgstr "Tundmatu"

Daichi Kawahata's avatar
Daichi Kawahata committed
491
#: ../thunar/thunar-compact-view.c:136
492
msgid "Compact directory listing"
493
msgstr "Tihendatud kataloogiloend"
494

Daichi Kawahata's avatar
Daichi Kawahata committed
495
#: ../thunar/thunar-compact-view.c:137
496
msgid "Compact view"
497
msgstr "Tihendatud vaade"
498

499
#: ../thunar/thunar-create-dialog.c:162
500
msgid "C_reate"
501
msgstr "_Luua"
502

503
#: ../thunar/thunar-create-dialog.c:177 ../thunar/thunar-dialogs.c:110
504
msgid "Enter the new name:"
505
msgstr "Sisestage uus nimetus:"
506 507

#. display an error message
508
#: ../thunar/thunar-create-dialog.c:495
509 510
#, c-format
msgid "Cannot convert filename \"%s\" to the local encoding"
511
msgstr "Failinime „%s” ei saa kohaliku kodeeringusse teisendada"
512

513
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:396
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
514
#, c-format
515
msgid "Invalid filename \"%s\""
516
msgstr "Vigane failinimi „%s”"
517 518

#. LaunchFiles() invoked without a valid working directory
519
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:725
520
#, c-format
521
msgid "The working directory must be an absolute path"
522
msgstr "Töökataloog peab olema absoluutasukoht"
523 524

#. LaunchFiles() invoked with an empty filename list
525
#: ../thunar/thunar-dbus-service.c:733
526
#, c-format
527
msgid "Atleast one filename must be specified"
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
528
msgstr "Vähemalt üks failinimi peab olema määratud"
529

530
#: ../thunar/thunar-details-view.c:131
531
msgid "Configure _Columns..."
532
msgstr "_Seadistada veergusid..."
533

534
#: ../thunar/thunar-details-view.c:131
535
msgid "Configure the columns in the detailed list view"
536
msgstr "Seadistada üksikasjaliku loendivaate veergusid"
537

538
#: ../thunar/thunar-details-view.c:418
539
msgid "Detailed directory listing"
540
msgstr "Üksikasasjalik kataloogiloend"
541

542
#: ../thunar/thunar-details-view.c:419
543
msgid "Details view"
544
msgstr "Üksikasjalik vaade"
545

546
#. create a new dialog window
547
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:82
548 549 550 551
#, c-format
msgid "Rename \"%s\""
msgstr "Muuta „%s” nime"

552
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:89
553 554 555
msgid "_Rename"
msgstr "_Muuta nime"

556
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:229
557
msgid "translator-credits"
Brian Tarricone's avatar
Brian Tarricone committed
558 559 560
msgstr ""
"Peeter Vois <peeter.vois@proekspert.ee>, 2006. Mattias Põldaru "
"<mahfiaz@gmail.com>, 2008. Kristjan Siimson <epost@ksiimson.se>, 2008."
561 562 563

#. display an error message to the user
#. tell the user that we failed
564
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:356 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:976
565
msgid "Failed to open the documentation browser"
566
msgstr "Dokumentatsiooni sirvija avamine ebaõnnestus"
567

568
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:453
569 570 571
msgid "_Yes"
msgstr "_Jah"

572
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:457
573 574 575
msgid "Yes to _all"
msgstr "Jah _kõigile"

576
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:461
577 578 579
msgid "_No"
msgstr "_Ei"

580
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:465
581
msgid "N_o to all"
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
582
msgstr "_Ei kõigile"
583

584
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:469
585
msgid "_Retry"
586
msgstr "P_roovida uuesti"
587

588
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:474
589
msgid "_Cancel"
590
msgstr "_Tühistada"
591

592
#. setup the confirmation dialog
593
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:548
594
msgid "Confirm to replace files"
595
msgstr "Kinnitage failide asendamiseks"
596

597
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:554
598
msgid "_Skip"
599
msgstr "_Jätta vahele"
600

601
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:555
602
msgid "Replace _All"
603
msgstr "_Asendada kõik"
604

605
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:556
606
msgid "_Replace"
607
msgstr "_Asendada"
608

609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:588
#, fuzzy, c-format
msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
msgstr "See kaust sisaldab juba faili „%s”."

#: ../thunar/thunar-dialogs.c:593
#, fuzzy, c-format
msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
msgstr "See kaust sisaldab juba faili „%s”."

#: ../thunar/thunar-dialogs.c:598
620 621
#, c-format
msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
622
msgstr "See kaust sisaldab juba faili „%s”."
623

624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:610
#, fuzzy
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
msgstr "Kas soovite asendada olemasolevat faili"

#: ../thunar/thunar-dialogs.c:612
#, fuzzy
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
msgstr "Kas soovite asendada olemasolevat faili"

#: ../thunar/thunar-dialogs.c:614
635
msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
636
msgstr "Kas soovite asendada olemasolevat faili"
637 638 639 640

#.
#. Fourth box (size, volume, free space)
#.
641 642
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:631 ../thunar/thunar-dialogs.c:662
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:442
643 644 645
msgid "Size:"
msgstr "Suurus:"

646 647
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:631 ../thunar/thunar-dialogs.c:662
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:403
648 649 650
msgid "Modified:"
msgstr "Muudetud:"

651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
#: ../thunar/thunar-dialogs.c:641
#, fuzzy
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
msgstr "järgneva failiga?"

#: ../thunar/thunar-dialogs.c:643
#, fuzzy
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
msgstr "järgneva failiga?"

#: ../thunar/thunar-dialogs.c:645
662
msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
663
msgstr "järgneva failiga?"
664

665
#: ../thunar/thunar-dnd.c:71
666
msgid "_Copy here"
667
msgstr "_Kopeerida siia"
668

669
#: ../thunar/thunar-dnd.c:71
670
msgid "_Move here"
671
msgstr "_Liigutada siia"
672

673
#: ../thunar/thunar-dnd.c:71
674
msgid "_Link here"
675
msgstr "_Viidata siia"
676 677 678

#. display an error to the user
#. display an error message to the user
679
#: ../thunar/thunar-dnd.c:253 ../thunar/thunar-launcher.c:589
680 681
#, c-format
msgid "Failed to execute file \"%s\""
682
msgstr "Faili „%s” käivitamine ebaõnnestus"
683

684
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:45
685
msgid "Name only"
686
msgstr "Ainult nimi"
687

688
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:46
689
msgid "Suffix only"
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
690
msgstr "Ainult lõpuliide"
691

692
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:47
693
msgid "Name and Suffix"
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
694
msgstr "Nimi ja lõpuliide"
695

696
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:115
697
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:135
698
msgid "Date Accessed"
Peeter Vois's avatar
UkLp098  
Peeter Vois committed
699
msgstr "Viimase kasutuse kuupäev"
700

701
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:116
702
#: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:136
703 704 705
msgid "Date Modified"
msgstr "Muutmise kuupäev"

706
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:117
707
msgid "Group"
708
msgstr "Rühm"
709

710
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:118
711
msgid "MIME Type"
712
msgstr "MIME-liik"
713

714 715 716 717 718 719
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:119 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:442
#: ../thunarx/thunarx-renamer.c:177
msgid "Name"
msgstr "Nimi"

#: ../thunar/thunar-enum-types.c:120
720
msgid "Owner"
721
msgstr "Omanik"
722 723 724 725

#.
#. Permissions chooser
#.
726
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:121 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:515
727 728 729
msgid "Permissions"
msgstr "Õigused"

730