Commit a8a2ffcf authored by Anonymous's avatar Anonymous Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation da (99%).

298 translated messages, 1 untranslated message.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 538416d7
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
#
# Translators:
# Aputsiak Niels Janussen (Skjalden) <aj@isit.gl>, 2013,2015
# Aputsiak Niels Janussen (Skjalden) <aj@isit.gl>, 2013,2015
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Exo\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-17 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-18 18:43+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-07 06:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-18 11:43+0000\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/xfce/exo/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -174,26 +174,26 @@ msgstr "Emblemer"
msgid "Emoticons"
msgstr "Emotikoner"
#. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_INTERNATIONAL
#: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:119
msgid "International Denominations"
msgstr "Internationale denominationer"
#. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_MIME_TYPES
#: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:121
#: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:119
msgid "File Type Icons"
msgstr "Filtypeikoner"
#. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_PLACES
#: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:123
#: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:121
msgid "Location Icons"
msgstr "Placeringsikoner"
#. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_STATUS
#: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:125
#: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:123
msgid "Status Icons"
msgstr "Statusikoner"
#. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_STOCK
#: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:125
msgid "Stock Icons"
msgstr ""
#. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_OTHER
#: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:127
msgid "Uncategorized Icons"
......@@ -565,44 +565,44 @@ msgstr "Vælg et program"
#: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-editor.c:594
#: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-editor.c:638
#: ../exo-desktop-item-edit/main.c:326 ../exo-desktop-item-edit/main.c:517
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:382
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:527
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:395
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:540
#: ../exo-helper/exo-helper-launcher-dialog.c:109
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annuller"
#: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-command-entry.c:261
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:383
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:396
msgid "_Open"
msgstr "_Åbn"
#: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-command-entry.c:266
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:389
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:402
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"
#: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-command-entry.c:271
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:394
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:407
msgid "Executable Files"
msgstr "Kørbare filer"
#: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-command-entry.c:286
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:409
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:422
msgid "Perl Scripts"
msgstr "Perl-scripter"
#: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-command-entry.c:292
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:415
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:428
msgid "Python Scripts"
msgstr "Python-scripter"
#: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-command-entry.c:298
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:421
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:434
msgid "Ruby Scripts"
msgstr "Ruby-scripter"
#: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-command-entry.c:304
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:427
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:440
msgid "Shell Scripts"
msgstr "Skal-scripter"
......@@ -693,7 +693,7 @@ msgstr "Vælg et ikon"
#: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-editor.c:595
#: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-editor.c:639
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:528
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:541
#: ../exo-helper/exo-helper-launcher-dialog.c:110
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
......@@ -912,80 +912,80 @@ msgstr "Tryk på venstre musetast for at ændre det valgte program."
msgid "Application Chooser Button"
msgstr "Programvælgerknap"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:290
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:303
msgid "No application selected"
msgstr "Intet program valgt"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:306
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:319
msgid "Failed to set default Web Browser"
msgstr "Kunne ikke vælge foretrukne webbrowser"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:307
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:320
msgid "Failed to set default Mail Reader"
msgstr "Kunne ikke vælge foretrukne postprogram"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:308
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:321
msgid "Failed to set default File Manager"
msgstr "Kunne ikke indstille forvalgt filhåndtering"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:309
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:322
msgid "Failed to set default Terminal Emulator"
msgstr "Kunne ikke vælge foretrukne terminalemulator"
#. allocate the chooser
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:379
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:392
msgid "Select application"
msgstr "Vælg program"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:492
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:505
msgid "Choose a custom Web Browser"
msgstr "Vælg en brugerdefineret webbrowser"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:493
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:506
msgid "Choose a custom Mail Reader"
msgstr "Vælg et brugerdefineret postprogram"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:494
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:507
msgid "Choose a custom File Manager"
msgstr "Vælg en tilpasset filhåndtering"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:495
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:508
msgid "Choose a custom Terminal Emulator"
msgstr "Vælg en brugerdefineret terminalemulator"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:500
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:513
msgid ""
"Specify the application you want to use\n"
"as default Web Browser for Xfce:"
msgstr "Angiv programmet du vil bruge\nsom foretrukne webbrowser i Xfce:"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:501
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:514
msgid ""
"Specify the application you want to use\n"
"as default Mail Reader for Xfce:"
msgstr "Angiv programmet du\nvil bruge som foretrukne postprogram i Xfce:"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:502
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:515
msgid ""
"Specify the application you want to use\n"
"as default File Manager for Xfce:"
msgstr "Angiv programmet du\nvil bruge som forvalgt filhåndtering i Xfce:"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:503
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:516
msgid ""
"Specify the application you want to use\n"
"as default Terminal Emulator for Xfce:"
msgstr "Angiv programmet du\nvil bruge som foretrukne terminal i Xfce:"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:567
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:580
msgid "Browse the file system to choose a custom command."
msgstr "Gennemse filsystemet for at vælge en brugerdefineret kommando."
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:765
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:789
msgid "_Other..."
msgstr "_Andet..."
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:766
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:790
msgid "Use a custom application which is not included in the above list."
msgstr "Brug et brugerdefineret program som ikke er i ovenstående liste."
......@@ -1017,13 +1017,13 @@ msgid ""
"Emulator now and click OK to proceed."
msgstr "Vælg venligst din foretrukne terminal-\nemulator nu og vælg OK for at forsætte."
#: ../exo-helper/exo-helper.c:389
#: ../exo-helper/exo-helper.c:401
#, c-format
msgid "No command specified"
msgstr "Ingen kommando valgt"
#: ../exo-helper/exo-helper.c:707 ../exo-helper/exo-helper.c:745
#: ../exo-helper/exo-helper.c:812 ../exo-helper/exo-helper.c:850
#: ../exo-helper/exo-helper.c:719 ../exo-helper/exo-helper.c:757
#: ../exo-helper/exo-helper.c:824 ../exo-helper/exo-helper.c:862
#, c-format
msgid "Failed to open %s for writing"
msgstr "Kunne ikke åbne %s til skrivning"
......@@ -1078,7 +1078,7 @@ msgid ""
"Query the default helper of TYPE, where TYPE is one of the following values."
msgstr "Efterspørg standardhjælperen af TYPE, hvor TYPE er en af følgende værdier."
#: ../exo-helper/main.c:105
#: ../exo-helper/main.c:106
msgid ""
"The following TYPEs are supported for the --launch and --query commands:\n"
"\n"
......@@ -1088,17 +1088,17 @@ msgid ""
" TerminalEmulator - The preferred Terminal Emulator."
msgstr "Følgende TYPEr understøttes af kommandoerne --launch og --query:\n\n WebBrowser - Den fortrukne webbrowser.\n MailReader - Den fortrukne postprogram.\n FileManager - Den fortrukne filhåndtering.\n TerminalEmulator - Den fortrukne terminalemulator."
#: ../exo-helper/main.c:115
#: ../exo-helper/main.c:116
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Skriv \"%s --help\" for anvendelse."
#: ../exo-helper/main.c:174 ../exo-helper/main.c:240
#: ../exo-helper/main.c:175 ../exo-helper/main.c:241
#, c-format
msgid "Invalid helper type \"%s\""
msgstr "Ugyldig hjælpertype \"%s\""
#: ../exo-helper/main.c:224
#: ../exo-helper/main.c:225
#, c-format
msgid ""
"%s (Xfce %s)\n"
......@@ -1113,7 +1113,7 @@ msgid ""
"Please report bugs to <%s>.\n"
msgstr "%s (Xfce %s)\n\nOphavsret (c) 2003-2006\n os-cillation e.K. Alle rettigheder forbeholdes.\n\nSkrevet af Benedikt Meurer <benny@xfce.org>.\n\nKompileret med Gtk+-%d.%d.%d, kørende Gtk+-%d.%d.%d.\n\nRapportér venligst fejl til <%s>.\n"
#: ../exo-helper/main.c:250
#: ../exo-helper/main.c:251
#, c-format
msgid "No helper defined for \"%s\"."
msgstr "Ingen hjælper defineret for \"%s\"."
......@@ -1132,7 +1132,7 @@ msgstr "Brave"
#: ../exo-helper/helpers/caja.desktop.in.in.h:1
msgid "Caja File Manager"
msgstr "Filhåndteringen Caja"
msgstr "Caja-filhåndtering"
#: ../exo-helper/helpers/chromium.desktop.in.in.h:1
msgid "Chromium"
......@@ -1250,14 +1250,14 @@ msgstr "NXterm"
msgid "Opera Browser"
msgstr "Opera Browser"
#: ../exo-helper/helpers/pcmanfm-qt.desktop.in.in.h:1
msgid "PCManFM-Qt File Manager"
msgstr "PCManFM-Qt-filhåndtering"
#: ../exo-helper/helpers/pcmanfm.desktop.in.in.h:1
msgid "PCMan File Manager"
msgstr "PCMan-filhåndtering"
#: ../exo-helper/helpers/pcmanfm-qt.desktop.in.in.h:1
msgid "PCManFM-Qt File Manager"
msgstr "PCManFM-Qt-filhåndtering"
#: ../exo-helper/helpers/qterminal.desktop.in.in.h:1
msgid "QTerminal"
msgstr "QTerminal"
......@@ -1272,7 +1272,7 @@ msgstr "QupZilla"
#: ../exo-helper/helpers/rodent.desktop.in.in.h:1
msgid "Rodent File Manager"
msgstr "Filhåndteringen Rodent"
msgstr "Rodent-filhåndtering"
#: ../exo-helper/helpers/rox-filer.desktop.in.in.h:1
msgid "ROX-Filer"
......@@ -1324,7 +1324,7 @@ msgstr "Xfce-terminal"
#: ../exo-helper/helpers/xfe.desktop.in.in.h:1
msgid "Xfe File Manager"
msgstr "Filhåndteringen Xfe"
msgstr "Xfe-filhåndtering"
#: ../exo-helper/helpers/xterm.desktop.in.in.h:1
msgid "X Terminal"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment