Commit 06ab0620 authored by Kjell Cato Heskjestad's avatar Kjell Cato Heskjestad Committed by Transifex

I18n: Update translation nb (98%).

672 translated messages, 8 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 1f41cf32
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Websites\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-24 12:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-03 16:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-04 17:28+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/xfce/xfce-www/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -3261,7 +3261,7 @@ msgid ""
"The panel now has an alternative vertical display mode (a deskbar). What is "
"more, panel plugins can be arranged in multiple rows, which is particularly "
"useful in the deskbar mode."
msgstr ""
msgstr "Panelet har nå en alternativ loddrett visningsmodus (en bardisk). Paneltillegg kan ordnes i flere rader, noe som er nyttig i bardiskmodus."
#: news-array.php:75
msgid ""
......@@ -3269,21 +3269,21 @@ msgid ""
"for opening different file types. The mouse and touchpad settings dialog and"
" the settings editor were extended in terms of functionality. The former now"
" supports tablets in a much better way."
msgstr ""
msgstr "Et nytt redigeringsprogram for MIME-typer lar deg endre de programmene som åpner ulike filtyper. Dialogvinduet for mus og styreplate og innstillinger fikk utvidet funksjonalitet. Førstnevnte støtter tegnebrett bedre."
#: news-array.php:76
msgid ""
"It is now possible to launch applications and open files on the desktop with"
" a single click of the mouse. In addition, the 4.10 desktop can display "
"thumbnails and automatically advance through the wallpaper list."
msgstr ""
msgstr "Man kan nå starte programmer og åpne filer på skrivebordet med et enkeltklikk. Dessuten kan skrivebordet i 4.10 vise miniatyrbilder og automatisk gå gjennom listen med bakgrunnsbilder."
#: news-array.php:77
msgid ""
"The window manager can be configured to tile windows when dragging them to "
"the screen edges. The tab window (Alt+Tab) supports more flexible theming "
"and cursor key navigation."
msgstr ""
msgstr "Vindusbehandleren kan settes opp slik at vinduer flislegges når de dras til skjermkantene. Tab-vinduet (Alt + Tab) støtter mer fleksibel stiling og navigering med piltastene."
#: news-array.php:79
msgid "An online tour of the changes in Xfce 4.10 can be viewed here:"
......@@ -3293,7 +3293,7 @@ msgstr "En nettbasert omvisning av endringene i Xfce 4.10 kan sees her:"
msgid ""
"A detailed overview of the changes compared to Xfce 4.8 and Xfce 4.10 "
"preview releases can be found on the following page:"
msgstr ""
msgstr "En detaljert oversikt over endringene sammenlignet med forhåndsutgivelsene til Xfce 4.8 og Xfce 4.10 finnes på følgende side:"
#: news-array.php:85
msgid ""
......@@ -3312,14 +3312,14 @@ msgid ""
"announces the string and code (only critical bug fixes or regressions) "
"freeze for the final 4.10 release which is set to be pushed out to the world"
" on April 28th, 2012."
msgstr ""
msgstr "Utviklingslaget til Xfce er stolt av å annonsere den andre forhåndsutgivelsen av Xfce 4.10. I tillegg annonserer Xfce-prosjektet streng- og kodefrys (kun retting av kritiske feil og regresjoner tillatt) for den endelige utgivelsen av 4.10 som kommer den 28. april 2012."
#: news-array.php:94
msgid ""
"This release incorporates some new features like improved responsiveness of "
"file operations in Thunar and tiling improvements in Xfwm4. Everything else "
"is bug fixes and a _lot_ of translation updates."
msgstr ""
msgstr "Denne utgivelsen har blant annet økt hastighet for filoperasjoner i Thunar og forbedret flislegging i Xfwm4. Resten er feilrettinger og _mange_ nye og forbedrede oversettelser."
#: news-array.php:95
msgid ""
......@@ -3344,7 +3344,7 @@ msgid ""
" Xfce 4.10. Together with this preview release, the Xfce project announces "
"the feature freeze for the final 4.10 release which is set to be pushed out "
"to the world on April 28th, 2012."
msgstr ""
msgstr "Utviklingslaget til Xfce er stolt av å annonsere den første forhåndsutgivelsen til Xfce 4.10. I tillegg annonserer Xfce-prosjektet streng- og kodefrys for den endelige utgivelsen av 4.10, som kommer den 28. april 2012."
#: news-array.php:104
msgid ""
......@@ -3366,7 +3366,7 @@ msgid ""
"cleanup sessions from the interface. Last but not least, the Window Manager "
"now has support for tiling windows and arrow key navigation in the task "
"switcher."
msgstr ""
msgstr "Denne utgivelsen har mange store og sentrale endringer i skrivebordsmiljøet, og oppfyller forhåpentligvis mange gamle ønsker. Blant de mest nevneverdige oppdateringene er den nye programsøkeren som slår sammen funksjonaliteten til den gamle programsøkeren og xfrun4. Panelet har en ny loddrett modus (bardisk) som bedre utnytter plassen til breiskjermer, og et nytt handlingstillegg. Innstillingshjelperen er bygd inn i xfsettingsd, altså én prosess mindre. Innstillingsdialogen er omarbeidet med kategorier og pluggbare dialoger som standard. Museinnstillingene har nå grunnleggende støtte for Synaptics og Wacom. Det er også et nytt redigeringsprogram for MIME-typer. Thunar fikk finpusset utformingen sin for å minske plassbruk og øke samhandlingshastigheten med miniatyrbilder. Vi har ikke bestemt oss ennå for hvordan skrivebordsfunksjonalitet kan bygges inn i Thunar. Xfdesktop har derfor fått mange forbedringer, inkludert støtte for enkeltklikk, miniatyrbilder for ikoner og bedre innliming av filer. Øktbehandleren har bedre strømstyringskode, tips er fjernet og økter kan tømmes fra grensesnittet. Sist, men ikke minst, så støtter vindusbehandleren nå flislegging av vinduer og navigasjon med piltastene i oppgaveveksleren."
#: news-array.php:105
msgid ""
......@@ -3377,7 +3377,7 @@ msgid ""
" wiki will attract more contributors. The help buttons in the interface "
"still work, but you'll be asked to open the documentation website in your "
"web browser."
msgstr ""
msgstr "En annen vesentlig endring for brukerne er at hjelpeteksten er fjernet fra pakkene, og lanseringen av <a href=\"https://docs.xfce.org\">docs.xfce.org</a>. Dette er fordi antall bidrag til hjelpetekstene har minket siden Xfce 4.8, så vi håper at wikien vil få mer oppmerksomhet fra bidragsytere. Hjelpeknappene i brukergrensesnittet vil fortsatt virke, men du vil bli spurt om å åpne hjelpenettsiden i nettleseren din."
#: news-array.php:106
msgid ""
......@@ -3388,7 +3388,7 @@ msgid ""
"manager (power management), tumbler (thumbnail generation for Thunar and "
"other components), garcon (menu library, was already a dependency in 4.8), "
"thunar-volman (volume manager for Thunar)."
msgstr ""
msgstr "Dessuten har vi lagt ned xfce-utils. Innholdet er enten fjernet eller flyttet til andre Xfce-pakker. Alle andre endringer av avhengigheter er opplistet i endringsloggen til 4.10pre1. Xfce-kjernen har også fått noen nye komponenter fordi vi synes de er viktige for et minimalt skrivebord: xfce4-power-manager (strømstyring), tumbler (lager miniatyrbilder for Thunar og andre komponenter), garcon (menybibliotek, var allerede en avhengighet i 4.8) og thunar-volman (behandling av dataområder i Thunar)."
#: news-array.php:107
msgid ""
......@@ -3455,7 +3455,7 @@ msgid ""
"configured to either work in clone mode or be placed next to each other. "
"Keyboard selection has become easier and more user-friendly. Also, the "
"manual settings editor has been updated to be more functional."
msgstr ""
msgstr "Vi har også forbedret våre dialogvinduer for innstillinger. Skjermoppsettet støtter nå RandR 1.2, oppdager skjermer automatisk og lar brukerne velge sine favorittoppløsninger, oppdateringsfrekvenser og rotasjoner. Skjermer kan nå klones eller plasseres ved siden av hverandre. Tastaturvalg er lettere og mer brukervennlig. Det manuelle redigeringsprogrammet for innstillinger er nå mer funksjonelt. "
#: news-array.php:122
msgid ""
......@@ -3468,7 +3468,7 @@ msgid ""
"server. Something else you will hopefully notice is that our server and "
"mirroring infrastructure has been improved so that our servers hopefully "
"will not suddenly surrender shortly after this release announcement."
msgstr ""
msgstr "I tillegg til funksjonaliteten i Xfce 4.8 har utviklingssyklusen brakt oss flere godsaker. For første gang har vi en seriøs utgivelsesstrategi basert på «Xfce utgivelses- og utviklingsmodell» som ble utviklet på Ubuntu Desktop Summit i mai 2009. Et nytt nettprogram gjorde utgivelseshåndtering mye enklere. Vi jobbet hardt for å forbedre situasjonen for våre oversettere, og satte derfor opp vår egen Transifex-tjener. Vi har også oppgradert våre tjenere og speil slik at de ikke kneler etter denne annonseringen."
#: news-array.php:123
msgid ""
......@@ -3481,27 +3481,27 @@ msgid ""
"A summary of the changes since the 4.8pre3 preview release is available on "
"the following URL (it also includes links to the changes introduced in all "
"preview releases):"
msgstr ""
msgstr "En oppsummering av endringene siden forhåndsutgivelsen 4.8pre3 er nå tilgjengelig på følgende URL (den har også lenker til endringene i alle forhåndsutgivelsene):"
#: news-array.php:127
msgid ""
"The release can be downloaded either as individual releases or as a fat "
"tarball including all these individual versions:"
msgstr ""
msgstr "Utgivelsen kan enten lastes ned som frittstående pakker eller ett stort tar-arkiv med alle disse versjonene:"
#: news-array.php:129
msgid ""
"2011 has just begun and we are already planning for the future. The 4.10 "
"schedule will be worked on soon and hopefully, we will be able to turn Xfce "
"into a non-profit organization at this year's FOSDEM, so stay tuned!"
msgstr ""
msgstr "Vi er i 2011 og planlegger allerede framtida. Vi jobber med framdrifta til 4.10 og håper vi kan gjøre Xfce til en veldedig organisasjon når FOSDEM kommer, så følg med!"
#: news-array.php:130
msgid ""
"But until then we hope you will enjoy today's release and join us in "
"celebrating. Thanks go out to all our contributors, bug reporters as well as"
" the awesome efforts of our translators and packagers. "
msgstr ""
msgstr "Inntil videre håper vi du liker dagens utgivelse og feirer med oss. Takk til alle bidragsytere og dere som rapporterer feil, våre oversettere og pakkere."
#: news-array.php:138
msgid ""
......@@ -3509,13 +3509,13 @@ msgid ""
"release of Xfce 4.8 which is set to be pushed out to the public on January "
"16th, 2011. Compared to Xfce 4.8pre2 this release mostly features "
"translation updates and bug fixes."
msgstr ""
msgstr "Vi annonserer idag den tredje og forhåpentligvis den siste forhåndsutgivelsen av Xfce 4.8, som etter planen lanseres den 16. januar 2011. Sammenlignet med Xfce 4.8pre2 har denne utgivelsen for det meste nye oversettinger og feilrettinger."
#: news-array.php:139
msgid ""
"With christmas and new year's eve between 4.8pre2 and 4.8pre3 it comes as no"
" surprise that for most components only a few issues were tackled."
msgstr ""
msgstr "Romjula kom imellom 4.8pre2 og 4.8pre3, og det sier vel seg selv at kun småting ble håndtert."
#: news-array.php:140
msgid ""
......@@ -3526,7 +3526,7 @@ msgid ""
"commands launched from the Xfce run dialog were not set properly, so we "
"fixed that so that commands launched from the dialog always inherit the "
"environment of the Xfce session."
msgstr ""
msgstr "Blant annet oppdaterte vi forvalgte hurtigtaster til å ta med skjermtaster. Statusikonet til filbehandlerens framdriftsvindu skjules nå når dialogvinduet lukkes. Bakgrunnsbildetillegget kan nå håndtere filnavn med mellomrom. Miljøvariablene til kommandoene som startes fra kjør-menyen arves nå fra Xfce-økta."
#: news-array.php:141
msgid ""
......@@ -3535,7 +3535,7 @@ msgid ""
" a race condition at session startup and in order to speed things up a "
"little more we no longer use xrdb to update xft and cursor settings and "
"instead, update the related XSETTINGS properties ourselves."
msgstr ""
msgstr "Xfce4-session-logouts parametre --reboot og --halt virker nå som de skal istedenfor å logge ut brukeren. For å unngå rekkefølgeproblemer ved oppstart av økt, og for å gjøre ting litt raskere, bruker vi ikke lenger xrdb til å oppdatere xft og pekerinnstillinger, men oppdaterer istedenfor XSETTINGS-egenskapene."
#: news-array.php:142
msgid ""
......@@ -3545,7 +3545,7 @@ msgid ""
"the mouse wheel. The window manager now also properly handles resolution "
"changes in fullscreen windows like those appearing in games. Xfwm4's "
"application switcher now only appears once in cloned mode."
msgstr ""
msgstr "Vindusbehandleren xfwm4 justerte tidsintervallet som kreves for dobbeltklikking likt vanlige programmer. Via det skjulte valget /general/mousewheel_rollup kan man nå slå av at vinduer rulles opp med musehjulet. Vindusbehandleren støtter bedre endringer i oppløsning for fullskjermer slik som i spill. Xfwm4s programveksler dukker bare opp én gang i klonet modus. "
#: news-array.php:143
msgid ""
......@@ -3558,7 +3558,7 @@ msgid ""
"removes them from the panel again, tasklist windows can now be filtered by "
"monitor. Another issue that appeared recently and has now been fixed is the "
"icon sizing in the notification area, also known as the systray."
msgstr ""
msgstr "Dette høres ut som noen få nyttige feilrettinger, men det er ingenting mot arbeidet som ble lagt ned i Xfce-panelet. Rundt 20+ feil og regresjoner ble rettet. Her er et utdrag av endringsloggen: Fikset oversettingsdomener for eksterne tillegg, tillegg kan nå gjenordnes med DND, dobbeltklikking av elementer i redigeringsprogrammet viser nå deres innstillinger, dra et element til redigeringsvinduet for elementer for å fjerne det fra panelet, oppgavevinduer kan nå filtreres etter skjerm. En annen nylig feil som ble rettet er ikonstørrelsen i varslingsområdet."
#: news-array.php:144
msgid ""
......@@ -3574,7 +3574,7 @@ msgid ""
"there are not enough people active to take care of all this at the moment. "
"So we will continue fixing bugs in master branches as we did between 4.8pre2"
" and 4.8pre3."
msgstr ""
msgstr "Siden vi følger Xfces <a href=\"/about/releasemodel\">utgivelsesmodell</a> for 4.8 ville vi vanligvis ha annonsert kodefrys og laget støttegreiner idag. Vi er imidlertid for få folk til å håndtere alt dette, så vi fortsetter feilretting i hovedgreinene slik vi gjorde mellom 4.8pre2 og 4.8pre3."
#: news-array.php:152
msgid ""
......@@ -3583,14 +3583,14 @@ msgid ""
"final release, strings may no longer be changed in the master branch of Xfce"
" core components. This will help translators to prepare their translations "
"for the final release scheduled on January 16th, 2011."
msgstr ""
msgstr "Vi er stolte av å annonsere den andre forhåndsutgivelsen til Xfce 4.8. Strengene fryses fra denne utgivelsen fram til endelig utgivelse. Oversetterne kan dermed forberede sine oversettinger til den endelige utgivelsen den 16. januar 2011."
#: news-array.php:153
msgid ""
"For this release we focused on fixing bugs in all Xfce components. We "
"managed to close a great number of them thanks to all the persons who "
"reported them and tested proposed fixes quickly."
msgstr ""
msgstr "Vi fokuserte på feilretting av alle Xfce-komponentene. Vi har fikset ganske mange takket være alle som har meldt dem inn og testet de foreslåtte løsningene."
#: news-array.php:154
msgid ""
......@@ -3600,7 +3600,7 @@ msgid ""
"and integration with the Compiz viewport. Of course, this release also "
"features a lot of new and improved translations thanks to the amazing work "
"of our translation teams."
msgstr ""
msgstr "Vi la til noen få panelfunksjoner til tross for funksjonalitetsfrys. Vi jobbet også med to gamle ønsker: ordentlig støtte for redigering av programmenyen med menyprogrammer (f.eks. Alacarte), og integrasjon med Compiz. Denne utgivelsen har også mange nye og forbedrede oversettelser takket være oversettingslagene."
#: news-array.php:161
msgid ""
......@@ -3608,7 +3608,7 @@ msgid ""
" Xfce 4.8. Together with this preview release, the Xfce project announces "
"the feature freeze for the final 4.8 release which is set to be pushed out "
"to the world on January 16th, 2011."
msgstr ""
msgstr "Utviklingslaget til Xfce er stolte av å annonsere den første forhåndsutgivelsen av Xfce 4.8. Vi annonserer også funksjonalitetsfrys fram til den endelige utgivelsen av 4.8, som etter planen kommer den 16. januar 2011."
#: news-array.php:162
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment