Commit ce128e2a authored by Cédric Valmary's avatar Cédric Valmary Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation oc (92%).

72 translated messages, 6 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 992ee301
......@@ -9,9 +9,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-appfinder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-17 06:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-23 19:21+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-24 06:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-14 00:17+0000\n"
"Last-Translator: Cédric Valmary <cvalmary@yahoo.fr>\n"
"Language-Team: Occitan (post 1500) (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-appfinder/language/oc/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
msgid "Forced to quit"
msgstr "Forçar a quitar"
#: ../src/appfinder-category-model.c:146
#: ../src/appfinder-category-model.c:147
msgid "All Applications"
msgstr "Totas las aplicacions"
......@@ -52,106 +52,107 @@ msgstr "Nom del fichièr"
msgid "Application has no command"
msgstr "L'aplicacion a pas cap de comanda"
#: ../src/appfinder-model.c:2516
#: ../src/appfinder-model.c:2517
msgid "Commands History"
msgstr "Istoric de las comandas"
#: ../src/appfinder-model.c:2540
#: ../src/appfinder-model.c:2541
msgid "Bookmarks"
msgstr "Marcapaginas"
#: ../src/appfinder-preferences.c:219
#: ../src/appfinder-preferences.c:238
msgid "C_lear"
msgstr "_Escafar"
#: ../src/appfinder-preferences.c:220
#: ../src/appfinder-preferences.c:239
msgid "This will permanently clear the custom command history."
msgstr "Aquò escafarà l'istoric de las comandas d'un biais permanent."
#: ../src/appfinder-preferences.c:221
#: ../src/appfinder-preferences.c:240
msgid "Are you sure you want to clear the command history?"
msgstr "Sètz segur que volètz escafar l'istoric de las comandas ?"
#: ../src/appfinder-preferences.c:331
#: ../src/appfinder-preferences.c:350
msgid "The custom action will be deleted permanently."
msgstr "Aquò suprimirà l'accion personalizada d'un biais permanent."
#: ../src/appfinder-preferences.c:332
#: ../src/appfinder-preferences.c:351
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete pattern \"%s\"?"
msgstr "Sètz segur que volètz suprimir lo motiu « %s » ?"
#: ../src/appfinder-window.c:220 ../src/appfinder-preferences.glade.h:10
#: ../src/appfinder-window.c:228 ../src/appfinder-preferences.glade.h:10
#: ../data/xfce4-appfinder.desktop.in.h:1
#: ../data/org.xfce.xfce4-appfinder.appdata.xml.in.h:1
msgid "Application Finder"
msgstr "Lista de las aplicacions"
#: ../src/appfinder-window.c:268
#: ../src/appfinder-window.c:276
msgid "Toggle view mode"
msgstr "Bascuolar cap al mòde vista"
#: ../src/appfinder-window.c:344
#: ../src/appfinder-window.c:352
msgid "_Preferences"
msgstr ""
#: ../src/appfinder-window.c:360
#: ../src/appfinder-window.c:369
msgid "Close"
msgstr ""
msgstr "Tampar"
#: ../src/appfinder-window.c:370 ../src/appfinder-window.c:1040
#: ../src/appfinder-window.c:379 ../src/appfinder-window.c:1072
msgid "La_unch"
msgstr "A_viar"
#: ../src/appfinder-window.c:854
#: ../src/appfinder-window.c:886
msgid "Failed to launch desktop item editor"
msgstr "Impossible d'aviar l'editor d'element de burèu"
#: ../src/appfinder-window.c:880
#: ../src/appfinder-window.c:912
msgid ""
"This will permanently remove the custom desktop file from your home "
"directory."
msgstr "Aquò escafarà definitivament lo fichièr del burèu personalizat de vòstre dorsièr personal."
#: ../src/appfinder-window.c:881
#: ../src/appfinder-window.c:913
#, c-format
msgid "Are you sure you want to revert \"%s\"?"
msgstr "Sètz segur que volètz anullar las modificacions dins « %s » ?"
#: ../src/appfinder-window.c:891
#: ../src/appfinder-window.c:923
msgid "Failed to remove desktop file"
msgstr "Impossible de suprimir un fichièr del burèu"
#. I18N: the first %s will be replace with users' applications directory, the
#. * second with Hidden=true
#: ../src/appfinder-window.c:924
#: ../src/appfinder-window.c:956
#, c-format
msgid ""
"To unhide the item you have to manually remove the desktop file from \"%s\" "
"or open the file in the same directory and remove the line \"%s\"."
msgstr "Per afichar l'element vos cal suprimir manualament lo fichièr de burèu a partir de « %s » o dobrir lo fichièr dins lo meteis repertòri e suprimir la linha « %s »."
#: ../src/appfinder-window.c:929 ../src/appfinder-window.c:1077
#: ../src/appfinder-window.c:961 ../src/appfinder-window.c:1109
msgid "_Hide"
msgstr "A_magar"
#: ../src/appfinder-window.c:930
#: ../src/appfinder-window.c:962
#, c-format
msgid "Are you sure you want to hide \"%s\"?"
msgstr "Sètz segur que volètz amagar « %s » ?"
#: ../src/appfinder-window.c:1024
#: ../src/appfinder-window.c:1056
msgid "Remove From Bookmarks"
msgstr "Suprimir dels marcapaginas"
#: ../src/appfinder-window.c:1024
#: ../src/appfinder-window.c:1056
msgid "Add to Bookmarks"
msgstr "Apondre als marcapaginas"
#: ../src/appfinder-window.c:1053
#: ../src/appfinder-window.c:1085
msgid "_Edit"
msgstr ""
msgstr "Edit_ar"
#: ../src/appfinder-window.c:1070
#: ../src/appfinder-window.c:1102
msgid "_Revert"
msgstr ""
......@@ -175,16 +176,16 @@ msgstr "Tampar totas las instàncias"
msgid "Do not try to use or become a D-Bus service"
msgstr "Ensajar d'utilizar o de venir un servici D-Bus."
#: ../src/main.c:223
#: ../src/main.c:235
#, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr "Picatz '%s ---help' per obténer d'informacions sus l'utilizacion."
#: ../src/main.c:234
#: ../src/main.c:246
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "L'equipa de desvolopament Xfce. Totes los dreches reservats."
#: ../src/main.c:235
#: ../src/main.c:247
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Se vos plai, raportatz los bugs a <%s>."
......@@ -249,54 +250,64 @@ msgid ""
msgstr "Al luòc de quitar l'aplicacion quand la darrièra fenèstra es tampada, gardar una instància en cors d'execucion per tal d'accelerir la dobertura de novèlas fenèstras. Podètz desactivar aquesta opcion per redusir la consomacion de memòria."
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:16
msgid "Single window"
msgstr ""
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:17
msgid ""
"When an instance is running in the background, only open one window at a "
"time."
msgstr ""
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:18
msgid "Behaviour"
msgstr "Comportament"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:17
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:19
msgid "_View items as icons"
msgstr "_Vista en grasilha d'icònas"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:18
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:20
msgid "Text besi_de icons"
msgstr "_Tèxte al costat de las icònas"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:19
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:21
msgid "Ite_m icon size:"
msgstr "Talha de las icònas de las a_plicacions :"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:20
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:22
msgid "Categ_ory icon size:"
msgstr "Talha de las icònas de las categ_orias :"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:21
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:23
msgid "Appearance"
msgstr "Aparéncia"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:22
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:24
msgid "C_lear Custom Command History"
msgstr "Escafar l'_istoric de las comandas personalizadas"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:23
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:25
msgid "History"
msgstr "Istoric"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:24
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:26
msgid "_General"
msgstr "_General"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:25
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:27
msgid "Pattern"
msgstr "Motiu"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:26
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:28
msgid "Add a new custom action."
msgstr "Apondre una novèla accion personalizada."
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:27
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:29
msgid "Remove the currently selected action."
msgstr "Levatz l'accion actualament seleccionada."
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:29
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:31
#, no-c-format
msgid ""
"If the type is set to prefix, %s will be replaced with the string after the "
......@@ -304,23 +315,23 @@ msgid ""
"use \\0 and \\<num>."
msgstr "Se lo tipe es prefix, %s serà remplaçat per la cadena aprèp lo motiu, %S amb lo tèxte de l'entrada completa. Per las expressions regularas, podètz utilizar \\0 e \\<num>."
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:30
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:32
msgid "Co_mmand:"
msgstr "_Comanda :"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:31
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:33
msgid "Patte_rn:"
msgstr "_Motiu :"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:32
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:34
msgid "_Type:"
msgstr "_Tipe :"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:33
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:35
msgid "_Save match in command history"
msgstr "Enregist_rar correspondre dins l'istoric de las comandas"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:34
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:36
msgid "Custom _Actions"
msgstr "_Accions personalizadas"
......@@ -336,10 +347,14 @@ msgstr "Aviar lo programa..."
msgid "Run a program"
msgstr "Aviar un programa"
#: ../data/xfce4-appfinder.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.xfce.xfce4-appfinder.appdata.xml.in.h:2
msgid "Application to quickly run applications and commands"
msgstr ""
#: ../data/org.xfce.xfce4-appfinder.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"The application finder is a tool to find and launch installed applications "
"on your system and the quickly execute commands. It can also be used to "
"quickly add launchers to the Xfce Panel by dragging an item from the view "
"and drop it on the panel."
msgstr "La lista de las aplicacions es una aisina que permet de recercar e d'aviar las aplicacions installadas sus vòstre sistèma e d’executar rapidament de comandas. Permet tanben d’apondre rapidament d'aviadors sul tablèu de bòrd Xfce per un lisar-depausar d’un element dempuèi la vista de las aplicacions cap al tablèu de bòrd."
"on your system and quickly execute commands. It can also be used to quickly "
"add launchers to the Xfce Panel by dragging an item from the view and drop "
"it on the panel."
msgstr ""
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment