Commit 95af5ed7 authored by Xfce Bot's avatar Xfce Bot Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation pl (100%).

78 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent ce128e2a
......@@ -5,7 +5,7 @@
# Translators:
# Marek Piechut <mco@o2.pl>, 2005
# Michał Olber <michal@olber.pl>, 2014
# No Ne, 2017
# No Ne, 2017-2018
# Piotr Maliński <riklaunim@gmail.com>, 2006
# Piotr Sokół <psokol.l10n@gmail.com>, 2009-2013
# Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2014-2015
......@@ -13,9 +13,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-appfinder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-17 06:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-23 19:02+0000\n"
"Last-Translator: No Ne\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-24 06:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-14 00:17+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-appfinder/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -28,7 +28,7 @@ msgstr ""
msgid "Forced to quit"
msgstr "Wymuszenie zakończenia programu"
#: ../src/appfinder-category-model.c:146
#: ../src/appfinder-category-model.c:147
msgid "All Applications"
msgstr "Wszystkie programy"
......@@ -56,106 +56,107 @@ msgstr "Nazwa pliku"
msgid "Application has no command"
msgstr "Program nie posiada przypisanego polecenia"
#: ../src/appfinder-model.c:2516
#: ../src/appfinder-model.c:2517
msgid "Commands History"
msgstr "Historia poleceń"
#: ../src/appfinder-model.c:2540
#: ../src/appfinder-model.c:2541
msgid "Bookmarks"
msgstr "Zakładki"
#: ../src/appfinder-preferences.c:219
#: ../src/appfinder-preferences.c:238
msgid "C_lear"
msgstr "_Wyczyść"
#: ../src/appfinder-preferences.c:220
#: ../src/appfinder-preferences.c:239
msgid "This will permanently clear the custom command history."
msgstr "Historia poleceń zostanie trwale usunięta."
#: ../src/appfinder-preferences.c:221
#: ../src/appfinder-preferences.c:240
msgid "Are you sure you want to clear the command history?"
msgstr "Wyczyścić historię?"
#: ../src/appfinder-preferences.c:331
#: ../src/appfinder-preferences.c:350
msgid "The custom action will be deleted permanently."
msgstr "Czynność zostanie trwale usunięta."
#: ../src/appfinder-preferences.c:332
#: ../src/appfinder-preferences.c:351
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete pattern \"%s\"?"
msgstr "Usunąć wzór „%s”?"
#: ../src/appfinder-window.c:220 ../src/appfinder-preferences.glade.h:10
#: ../src/appfinder-window.c:228 ../src/appfinder-preferences.glade.h:10
#: ../data/xfce4-appfinder.desktop.in.h:1
#: ../data/org.xfce.xfce4-appfinder.appdata.xml.in.h:1
msgid "Application Finder"
msgstr "Wyszukiwarka programów"
#: ../src/appfinder-window.c:268
#: ../src/appfinder-window.c:276
msgid "Toggle view mode"
msgstr "Przełącza tryb wyświetlania"
#: ../src/appfinder-window.c:344
#: ../src/appfinder-window.c:352
msgid "_Preferences"
msgstr "P_referencje"
#: ../src/appfinder-window.c:360
#: ../src/appfinder-window.c:369
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#: ../src/appfinder-window.c:370 ../src/appfinder-window.c:1040
#: ../src/appfinder-window.c:379 ../src/appfinder-window.c:1072
msgid "La_unch"
msgstr "_Uruchom"
#: ../src/appfinder-window.c:854
#: ../src/appfinder-window.c:886
msgid "Failed to launch desktop item editor"
msgstr "Nie udało się uruchomić edytora aktywatorów"
#: ../src/appfinder-window.c:880
#: ../src/appfinder-window.c:912
msgid ""
"This will permanently remove the custom desktop file from your home "
"directory."
msgstr "Plik aktywatora zostanie trwale usunięty z katalogu użytkownika."
#: ../src/appfinder-window.c:881
#: ../src/appfinder-window.c:913
#, c-format
msgid "Are you sure you want to revert \"%s\"?"
msgstr "Przywrócić „%s”?"
#: ../src/appfinder-window.c:891
#: ../src/appfinder-window.c:923
msgid "Failed to remove desktop file"
msgstr "Nie udało się usunąć pliku aktywatora"
#. I18N: the first %s will be replace with users' applications directory, the
#. * second with Hidden=true
#: ../src/appfinder-window.c:924
#: ../src/appfinder-window.c:956
#, c-format
msgid ""
"To unhide the item you have to manually remove the desktop file from \"%s\" "
"or open the file in the same directory and remove the line \"%s\"."
msgstr "Aby ponownie wyświetlić element, należy usunąć plik odpowiedni aktywatora z położenia „%s” lub usunąć z niego wiersz „%s”."
#: ../src/appfinder-window.c:929 ../src/appfinder-window.c:1077
#: ../src/appfinder-window.c:961 ../src/appfinder-window.c:1109
msgid "_Hide"
msgstr "_Ukryj"
#: ../src/appfinder-window.c:930
#: ../src/appfinder-window.c:962
#, c-format
msgid "Are you sure you want to hide \"%s\"?"
msgstr "Ukryć „%s”?"
#: ../src/appfinder-window.c:1024
#: ../src/appfinder-window.c:1056
msgid "Remove From Bookmarks"
msgstr "Usuń zakładkę"
#: ../src/appfinder-window.c:1024
#: ../src/appfinder-window.c:1056
msgid "Add to Bookmarks"
msgstr "Dodaj zakładkę"
#: ../src/appfinder-window.c:1053
#: ../src/appfinder-window.c:1085
msgid "_Edit"
msgstr "_Edycja"
#: ../src/appfinder-window.c:1070
#: ../src/appfinder-window.c:1102
msgid "_Revert"
msgstr "_Cofnij"
......@@ -179,16 +180,16 @@ msgstr "Kończy działanie wszystkich wystąpień programu"
msgid "Do not try to use or become a D-Bus service"
msgstr "Nie używa systemu D-Bus"
#: ../src/main.c:223
#: ../src/main.c:235
#, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr "Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy."
#: ../src/main.c:234
#: ../src/main.c:246
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Zespół twórców Xfce. Wszystkie prawa zastrzeżone."
#: ../src/main.c:235
#: ../src/main.c:247
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Proszę zgłaszać błędy na adres <%s>."
......@@ -253,54 +254,64 @@ msgid ""
msgstr "Utrzymuje program uruchomiony w tle po zamknięciu okna, aby zwiększyć prędkość otwierania nowych okien. Wyłączenie nieznacznie zmniejszy zużycie pamięci."
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:16
msgid "Single window"
msgstr "Pojedyncze okno"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:17
msgid ""
"When an instance is running in the background, only open one window at a "
"time."
msgstr "Gdy wystąpienie jest uruchomione w tle, otwieraj tylko jedno okno na raz."
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:18
msgid "Behaviour"
msgstr "Zachowanie"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:17
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:19
msgid "_View items as icons"
msgstr "_Wyświetlanie zawartości jako ikony"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:18
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:20
msgid "Text besi_de icons"
msgstr "Etykiety _obok ikon"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:19
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:21
msgid "Ite_m icon size:"
msgstr "Rozmiar ikon _zawartości:"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:20
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:22
msgid "Categ_ory icon size:"
msgstr "Rozmiar ikon _kategorii:"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:21
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:23
msgid "Appearance"
msgstr "Wygląd"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:22
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:24
msgid "C_lear Custom Command History"
msgstr "_Wyczyść historię poleceń"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:23
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:25
msgid "History"
msgstr "Historia"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:24
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:26
msgid "_General"
msgstr "_Ogólne"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:25
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:27
msgid "Pattern"
msgstr "Wzór"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:26
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:28
msgid "Add a new custom action."
msgstr "Dodaje nową czynność."
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:27
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:29
msgid "Remove the currently selected action."
msgstr "Usuwa zaznaczoną czynność"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:29
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:31
#, no-c-format
msgid ""
"If the type is set to prefix, %s will be replaced with the string after the "
......@@ -308,23 +319,23 @@ msgid ""
"use \\0 and \\<num>."
msgstr "Wprowadza polecenie czynności. Jeśli typ ustawiono na prefiks, parametr %s zostanie zastąpiony ciągiem wprowadzonym po wzorze, a parametr %S całym ciągiem wraz ze wzorem. Dla wyrażeń regularnych można użyć \\0 i \\<numer>."
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:30
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:32
msgid "Co_mmand:"
msgstr "_Polecenie:"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:31
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:33
msgid "Patte_rn:"
msgstr "_Wzór:"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:32
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:34
msgid "_Type:"
msgstr "_Typ:"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:33
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:35
msgid "_Save match in command history"
msgstr "_Zapisanie dopasowania w historii poleceń"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:34
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:36
msgid "Custom _Actions"
msgstr "_Czynności"
......@@ -340,10 +351,14 @@ msgstr "Uruchom program..."
msgid "Run a program"
msgstr "Uruchom program"
#: ../data/xfce4-appfinder.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.xfce.xfce4-appfinder.appdata.xml.in.h:2
msgid "Application to quickly run applications and commands"
msgstr "Program do szybkiego uruchamiania aplikacji i poleceń"
#: ../data/org.xfce.xfce4-appfinder.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"The application finder is a tool to find and launch installed applications "
"on your system and the quickly execute commands. It can also be used to "
"quickly add launchers to the Xfce Panel by dragging an item from the view "
"and drop it on the panel."
msgstr "Wyszukiwanie programów to narzędzie do odnajdywania i uruchamiania zainstalowanych w systemie programów oraz do szybkiego wykonywania poleceń. Może być także używane do szybkiego dodawania aktywatorów do panelu Xfce poprzez przeniesienie elementu z podglądu i upuszczeniu go na panelu."
"on your system and quickly execute commands. It can also be used to quickly "
"add launchers to the Xfce Panel by dragging an item from the view and drop "
"it on the panel."
msgstr "Wyszukiwarka programów to narzędzie do odnajdywania i uruchamiania zainstalowanych w systemie programów oraz do szybkiego wykonywania poleceń. Może być także używane do szybkiego dodawania aktywatorów do panelu Xfce poprzez przeniesienie elementu z podglądu i upuszczeniu go na panelu."
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment