Commit f10c49ac authored by Arve Eriksson's avatar Arve Eriksson Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation sv (100%).

198 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 40867b99
......@@ -3,6 +3,7 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Arve Eriksson <031299870@telia.com>, 2020
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2008-2009
# Påvel Nicklasson <pavel@frimix.se>, 2014-2015
# Påvel Nicklasson <pavel2@frimix.se>, 2014
......@@ -10,9 +11,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i18n@xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-16 18:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-16 16:32+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-11 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-05 13:14+0000\n"
"Last-Translator: Arve Eriksson <031299870@telia.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -36,7 +37,7 @@ msgstr "Starta ett bildspel"
msgid "Show settings dialog"
msgstr "Visa dialogrutan inställningar"
#: ../src/main.c:108
#: ../src/main.c:103
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
......@@ -49,517 +50,517 @@ msgstr "%s: %s\n\nFörsök %s --help för att se en fullständig lista av\ntillg
msgid "Image Viewer"
msgstr "Bildvisare"
#: ../src/main_window.c:369
#: ../src/main_window.c:401
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:375
#: ../src/main_window.c:407
msgid "_Open..."
msgstr "_Öppna..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:377
#: ../src/main_window.c:409
msgid "Open an image"
msgstr "Öppna en bild"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:381
#: ../src/main_window.c:413
msgid "_Save copy..."
msgstr "_Spara kopia..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:383
#: ../src/main_window.c:415
msgid "Save a copy of the image"
msgstr "Spara en kopia av bilden"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:387
#: ../src/main_window.c:419
msgid "_Properties..."
msgstr "_Egenskaper..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:389
#: ../src/main_window.c:421
msgid "Show file properties"
msgstr "Visa filegenskaper"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:393 ../src/main_window.c:412
#: ../src/main_window.c:425 ../src/main_window.c:444
msgid "_Edit"
msgstr "R_edigera"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:395
#: ../src/main_window.c:427
msgid "Edit this image"
msgstr "Redigera denna bild"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:399 ../src/preferences_dialog.c:541
#: ../src/properties_dialog.c:325
#: ../src/main_window.c:431 ../src/preferences_dialog.c:258
#: ../src/properties_dialog.c:138
msgid "_Close"
msgstr "S_täng"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:401
#: ../src/main_window.c:433
msgid "Close this image"
msgstr "Stäng denna bild"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:405
#: ../src/main_window.c:437
msgid "_Quit"
msgstr "A_vsluta"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:407
#: ../src/main_window.c:439
msgid "Quit Ristretto"
msgstr "Avsluta Ristretto"
#: ../src/main_window.c:418
#: ../src/main_window.c:450
msgid "_Open with"
msgstr "_Öppna med"
#: ../src/main_window.c:424
msgid "_Sorting"
msgstr "_Sortering"
#: ../src/main_window.c:456
msgid "_Sort by"
msgstr "_Sortera efter"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:430
#: ../src/main_window.c:462
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:432
#: ../src/main_window.c:464
msgid "Delete this image from disk"
msgstr "Radera denna bild från disk"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:436
#: ../src/main_window.c:468
msgid "_Clear private data..."
msgstr "_Rensa privat data..."
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:442
#: ../src/main_window.c:474
msgid "_Preferences..."
msgstr "_Inställningar"
#: ../src/main_window.c:449
#: ../src/main_window.c:481
msgid "_View"
msgstr "_Visa"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:455
#: ../src/main_window.c:487
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskärmsläge"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:457
#: ../src/main_window.c:489
msgid "Switch to fullscreen"
msgstr "Växla till fullskärmsläge"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:461
#: ../src/main_window.c:493
msgid "_Leave Fullscreen"
msgstr "_Lämna fullskärmsläge"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:463
#: ../src/main_window.c:495
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Lämna fullskärmsläge"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:467
#: ../src/main_window.c:499
msgid "Set as _Wallpaper..."
msgstr "Ställ in som _skrivbordsbakgrund"
#: ../src/main_window.c:474
#: ../src/main_window.c:506
msgid "_Zoom"
msgstr "_Zooma"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:480
#: ../src/main_window.c:512
msgid "Zoom _In"
msgstr "Zooma _in"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:482
#: ../src/main_window.c:514
msgid "Zoom in"
msgstr "Zooma in"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:486
#: ../src/main_window.c:518
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zooma _ut"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:488
#: ../src/main_window.c:520
msgid "Zoom out"
msgstr "Zooma ut"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:492
#: ../src/main_window.c:524
msgid "Zoom _Fit"
msgstr "Zooma _passning"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:494
#: ../src/main_window.c:526
msgid "Zoom to fit window"
msgstr "Zooma för att passa fönster"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:498
#: ../src/main_window.c:530
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normal storlek"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:500
#: ../src/main_window.c:532
msgid "Zoom to 100%"
msgstr "Zooma till 100%"
#: ../src/main_window.c:505
#: ../src/main_window.c:537
msgid "_Rotation"
msgstr "_Rotation"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:511
#: ../src/main_window.c:543
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Rotera åt _höger"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:517
#: ../src/main_window.c:549
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Rotera åt _vänster"
#: ../src/main_window.c:524
#: ../src/main_window.c:556
msgid "_Flip"
msgstr "_Vänd"
#: ../src/main_window.c:530
#: ../src/main_window.c:562
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "Vänd _horisontellt"
#: ../src/main_window.c:536
#: ../src/main_window.c:568
msgid "Flip _Vertically"
msgstr "Vänd _vertikalt"
#: ../src/main_window.c:543
#: ../src/main_window.c:575
msgid "_Go"
msgstr "_Gå"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:549
#: ../src/main_window.c:581
msgid "_Forward"
msgstr "_Framåt"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:551
#: ../src/main_window.c:583
msgid "Next image"
msgstr "Nästa bild"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:555
#: ../src/main_window.c:587
msgid "_Back"
msgstr "_Bakåt"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:557
#: ../src/main_window.c:589
msgid "Previous image"
msgstr "Föregående bild"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:561
#: ../src/main_window.c:593
msgid "F_irst"
msgstr "F_örsta"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:563
#: ../src/main_window.c:595
msgid "First image"
msgstr "Första bild"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:567
#: ../src/main_window.c:599
msgid "_Last"
msgstr "_Sista"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:569
#: ../src/main_window.c:601
msgid "Last image"
msgstr "Sista bild"
#: ../src/main_window.c:574
#: ../src/main_window.c:606
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:580
#: ../src/main_window.c:612
msgid "_Contents"
msgstr "_Innehåll"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:582
#: ../src/main_window.c:614
msgid "Display ristretto user manual"
msgstr "Visa användarhandboken för ristretto"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:586
#: ../src/main_window.c:618
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:588
#: ../src/main_window.c:620
msgid "Display information about ristretto"
msgstr "Visa information om ristretto"
#: ../src/main_window.c:593
#: ../src/main_window.c:625
msgid "_Position"
msgstr "_Position"
#: ../src/main_window.c:599
#: ../src/main_window.c:631
msgid "_Size"
msgstr "_Storlek"
#: ../src/main_window.c:605
#: ../src/main_window.c:637
msgid "Thumbnail Bar _Position"
msgstr "Miniatyrbildsradens _position"
#: ../src/main_window.c:611
#: ../src/main_window.c:643
msgid "Thumb_nail Size"
msgstr "Miniatyrbilds_storlek"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:618
#: ../src/main_window.c:650
msgid "Leave _Fullscreen"
msgstr "Lämna _fullskärmsläge"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:636
#: ../src/main_window.c:668
msgid "_Show Toolbar"
msgstr "_Visa verktygsrad"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:644
#: ../src/main_window.c:676
msgid "Show _Thumbnail Bar"
msgstr "Visa _Miniatyrbildsrad"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:652
#: ../src/main_window.c:684
msgid "Show Status _Bar"
msgstr "Visa status_rad"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:664
msgid "sort by filename"
msgstr "sortera efter filnamn"
#: ../src/main_window.c:696
msgid "file name"
msgstr "filnamn"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:670
msgid "sort by filetype"
msgstr "sortera efter filtyp"
#: ../src/main_window.c:702
msgid "file type"
msgstr "filtyp"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:676
msgid "sort by date"
msgstr "sortera efter datum"
#: ../src/main_window.c:708
msgid "date"
msgstr "datum"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:687
#: ../src/main_window.c:719
msgid "Left"
msgstr "Vänster"
#: ../src/main_window.c:693
#: ../src/main_window.c:725
msgid "Right"
msgstr "Höger"
#: ../src/main_window.c:699
#: ../src/main_window.c:731
msgid "Top"
msgstr "Överkant"
#: ../src/main_window.c:705
#: ../src/main_window.c:737
msgid "Bottom"
msgstr "Nederkant"
#: ../src/main_window.c:716
#: ../src/main_window.c:748
msgid "Very Small"
msgstr "Mycket liten"
#: ../src/main_window.c:722
#: ../src/main_window.c:754
msgid "Smaller"
msgstr "Mindre"
#: ../src/main_window.c:728
#: ../src/main_window.c:760
msgid "Small"
msgstr "Liten"
#: ../src/main_window.c:734
#: ../src/main_window.c:766
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: ../src/main_window.c:740
#: ../src/main_window.c:772
msgid "Large"
msgstr "Stor"
#: ../src/main_window.c:746
#: ../src/main_window.c:778
msgid "Larger"
msgstr "Större"
#: ../src/main_window.c:752
#: ../src/main_window.c:784
msgid "Very Large"
msgstr "Mycket stor"
#. Create Play/Pause Slideshow actions
#: ../src/main_window.c:907
#: ../src/main_window.c:941
msgid "_Play"
msgstr "Spela _upp"
#: ../src/main_window.c:907
#: ../src/main_window.c:941
msgid "Play slideshow"
msgstr "Starta bildspel"
#: ../src/main_window.c:908
#: ../src/main_window.c:942
msgid "_Pause"
msgstr "_Paus"
#: ../src/main_window.c:908
#: ../src/main_window.c:942
msgid "Pause slideshow"
msgstr "Pausa bildspelet"
#. Create Recently used items Action
#: ../src/main_window.c:911
#: ../src/main_window.c:945
msgid "_Recently used"
msgstr "_Tidigare använda"
#: ../src/main_window.c:911
#: ../src/main_window.c:945
msgid "Recently used"
msgstr "Tidigare använda"
#: ../src/main_window.c:1015 ../src/main_window.c:1595
#: ../src/main_window.c:1057 ../src/main_window.c:1673
msgid "Press open to select an image"
msgstr "Klicka på öppna för att välja en bild"
#: ../src/main_window.c:1451 ../src/main_window.c:1455
#: ../src/main_window.c:1522 ../src/main_window.c:1526
msgid "Open With Other _Application..."
msgstr "Öppna med _annat program"
#: ../src/main_window.c:1476 ../src/main_window.c:1482
#: ../src/main_window.c:1547 ../src/main_window.c:1553
msgid "Empty"
msgstr "Tom"
#: ../src/main_window.c:1605
#: ../src/main_window.c:1683
msgid "Loading..."
msgstr "Läser in..."
#: ../src/main_window.c:2208
#: ../src/main_window.c:2275
msgid "Choose 'set wallpaper' method"
msgstr "Välj 'ställ in som skrivbordsbakgrunds'-metoden"
#: ../src/main_window.c:2211 ../src/main_window.c:4007
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:342 ../src/gnome_wallpaper_manager.c:241
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../src/main_window.c:2213 ../src/main_window.c:3136
#: ../src/main_window.c:3370 ../src/main_window.c:4005
#: ../src/privacy_dialog.c:180 ../src/xfce_wallpaper_manager.c:338
#: ../src/gnome_wallpaper_manager.c:237
#: ../src/main_window.c:2279 ../src/main_window.c:3275
#: ../src/main_window.c:3509 ../src/main_window.c:4153
#: ../src/privacy_dialog.c:182 ../src/xfce_wallpaper_manager.c:322
#: ../src/gnome_wallpaper_manager.c:238
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"
#: ../src/main_window.c:2223 ../src/preferences_dialog.c:462
#: ../src/main_window.c:2282 ../src/main_window.c:4156
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:328 ../src/gnome_wallpaper_manager.c:244
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../src/main_window.c:2292 ../src/preferences_dialog.c:475
msgid ""
"Configure which system is currently managing your desktop.\n"
"This setting determines the method <i>Ristretto</i> will use\n"
"to configure the desktop wallpaper."
msgstr "Välj vilket system som för närvarande hanterar ditt skrivbord.\nDen här inställningen bestämmer metoden <i>Ristretto</i> kommer\natt använda för att ställa in skrivbordsbakgrunden"
#: ../src/main_window.c:2248 ../src/preferences_dialog.c:486
#: ../src/main_window.c:2318 ../src/preferences_dialog.c:487
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: ../src/main_window.c:2252 ../src/preferences_dialog.c:490
#: ../src/main_window.c:2322 ../src/preferences_dialog.c:491
msgid "Xfce"
msgstr "Xfce"
#: ../src/main_window.c:2256 ../src/preferences_dialog.c:494
#: ../src/main_window.c:2326 ../src/preferences_dialog.c:495
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../src/main_window.c:2697
msgid "Developer:"
#: ../src/main_window.c:2834
msgid "Developers:"
msgstr "Utvecklare:"
#: ../src/main_window.c:2706 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
#: ../src/main_window.c:2844 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
msgid "Ristretto is an image viewer for the Xfce desktop environment."
msgstr "Ristretto är en bildvisare för skrivbordsmiljön Xfce"
#: ../src/main_window.c:2714
#: ../src/main_window.c:2852
msgid "translator-credits"
msgstr "Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\nPåvel Nicklasson <pavel@frimix.se>\n\nSkicka synpunkter på översättningen till\n<tp-sv@listor.tp-sv.se>"
#: ../src/main_window.c:3133
#: ../src/main_window.c:3272
msgid "Open image"
msgstr "Öppna bild"
#: ../src/main_window.c:3137
#: ../src/main_window.c:3276
msgid "_Open"
msgstr "_Öppna"
#: ../src/main_window.c:3154
#: ../src/main_window.c:3293
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
#: ../src/main_window.c:3159
#: ../src/main_window.c:3298
msgid ".jp(e)g"
msgstr ".jp(e)g"
#: ../src/main_window.c:3186 ../src/main_window.c:3328
#: ../src/main_window.c:3325 ../src/main_window.c:3467
msgid "Could not open file"
msgstr "Det gick inte att öppna filen"
#: ../src/main_window.c:3367
#: ../src/main_window.c:3506
msgid "Save copy"
msgstr "Spara en kopia"
#: ../src/main_window.c:3371
#: ../src/main_window.c:3510
msgid "_Save"
msgstr "_Spara"
#: ../src/main_window.c:3400
#: ../src/main_window.c:3539
msgid "Could not save file"
msgstr "Det gick inte att spara fil"
#: ../src/main_window.c:3570
#: ../src/main_window.c:3709
#, c-format
msgid "Are you sure you want to send image '%s' to trash?"
msgstr "Är du säker på att du vill skicka bild '%s' till papperskorgen?"
#: ../src/main_window.c:3574
#: ../src/main_window.c:3713
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete image '%s' from disk?"
msgstr "Är du säker på att du vill ta bort bilden \"%s\" från disken?"
#: ../src/main_window.c:3585
#: ../src/main_window.c:3724
msgid "_Do not ask again for this session"
msgstr "Fråga inte igen un_der denna session"
#: ../src/main_window.c:3662
#: ../src/main_window.c:3801
#, c-format
msgid ""
"An error occurred when deleting image '%s' from disk.\n"
......@@ -567,7 +568,7 @@ msgid ""
"%s"
msgstr "Ett fel inträffade då bild '%s' raderas från disk.\n\n%s"
#: ../src/main_window.c:3666
#: ../src/main_window.c:3805
#, c-format
msgid ""
"An error occurred when sending image '%s' to trash.\n"
......@@ -575,24 +576,24 @@ msgid ""
"%s"
msgstr "Ett fel inträffade då bild '%s' sändes till pappe